Allt om medicin och läkemedel för användare

På Medicinkollen kan man läsa senaste nyheterna inom medicin och dela erfarenheter av läkemedel. Vi står för en demokratiserad medicinvärld.

Senaste nyheterna

Ny långtidsverkande behandling mot schizofreni tillgänglig i Sverige

30-09-2016

TREVICTA® är den första behandlingen mot schizofreni som tas endast fyra gånger per år och finns nu tillgänglig i Sverige. TREVICTA® ges som en intramuskulär injektion var tredje månad. Patienten kan med dessa färre administreringstillfällen bibehålla en optimal nivå av läkemedel i kroppen under längre tid jämfört med andra tillgängliga antipsykotiska behandlingar. Den nya behandlingen … Fortsätt läsa Ny långtidsverkande behandling mot schizofreni tillgänglig i Sverige

Läs om Ny långtidsverkande behandling mot schizofreni tillgänglig i SverigeMedicinkollen Nyheter.

Valberedning utsedd i Idogen AB

30-09-2016

Vid Idogen AB:s (?Idogen?) årsstämma den 26 april 2016 beslutades att bolaget ska ha en valberedning bestående av en representant för envar av de tre till röstetalet största aktieägarna baserat på den ägarstatistik per den 30 juni 2016 som bolaget erhåller från Euroclear Sweden AB. I enlighet med årsstämmans beslut om riktlinjer för valberedning har … Fortsätt läsa Valberedning utsedd i Idogen AB

Läs om Valberedning utsedd i Idogen ABMedicinkollen Nyheter.