160 läkemedel inom "Medel vid syrarelaterade symtom"