Alla läkemedel A - Ö

Här kan du finna alla läkemedel som du kan rekommendera eller dela med dig av erfarenheter av. Klicka på den bokstav som du vill lista läkemdel för. Du klickar dig vidare till läkemedelssidan genom att klicka på länkarna.A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

A


Andapsin, Tablett 1 g
Andapsin, Oral suspension, dospåse 1 g/5 ml
alli, Kapsel, hård 120 mg
Asacol, Suppositorium 500 mg
Agiolax, Granulat
Artonil, Brustablett 150 mg
Andolex, Munsköljvätska 1,5 mg/ml
Alfadil, Depottablett 4 mg
Alfadil, Depottablett 8 mg
Amilorid Mylan, Tablett 5 mg
Amiloferm, Tablett 5 mg/50 mg
Atenolol Copyfarm, Tablett 50 mg
Amloratio, Tablett 5 mg
Adalat, Tablett 10 mg
Aprovel, Filmdragerad tablett 300 mg
Altargo, Salva 1%
Aberela, Gel 0,025 %
Aberela, Kräm 0,05 %
Alfuzosin ratiopharm, Depottablett 10 mg
Amoxicillin Mylan, Kapsel, hård 500 mg
Aciclovir Sandoz, Tablett 800 mg
Aciklovir STADA, Tablett 200 mg
Aciklovir STADA, Tablett 400 mg
Arava, Filmdragerad tablett 10 mg
Alganex, Tablett 20 mg
Alindrin, Filmdragerad tablett 400 mg
Ardinex, Tablett 200 mg/30 mg
Artrox, Filmdragerad tablett 625 mg
Algesal, Salva 100 mg/g
Alendronat Sandoz Veckotablett, Filmdragerad tablett 70 mg
Aclasta, Infusionsvätska, lösning 5 mg
Artzal, Injektionsvätska, lösning 10 mg/ml
Alka-Seltzer, Brustablett
Alvedon, Suppositorium 60 mg
Alvedon, Munsönderfallande tablett 125 mg
Alvedon, Suppositorium 250 mg
Alvedon, Suppositorium 500 mg
Alvedon, Tablett 1 g
Anervan, Tablett
Anervan, Suppositorium
Anervan Novum, Filmdragerad tablett
Absenor, Enterotablett 100 mg
AZILECT, Tablett 1 mg
Abilify, Tablett 5 mg
Alprastad, Tablett 1 mg
Alprazolam Alternova, Tablett 0,5 mg
Alprazolam STADA, Tablett 1 mg
Apodorm, Tablett 5 mg
Anafranil, Dragerad tablett 10 mg
Anafranil, Dragerad tablett 25 mg
Ariclaim, Enterokapsel, hård 60 mg
Antabus, Brustablett 200 mg
Avamys, Nässpray, suspension 27,5 mikrogram/spray
Alvesco, Inhalationsspray, lösning 160 mikrog/dos
Atrovent, Inhalationsspray, lösning 20 mikrog/dos
Amosyt, Tablett 100 mg
Aerius, Oral lösning 0,5 mg/ml
Antasten, Ögondroppar, lösning 5 mg/ml + 0,25 mg/ml
Acinil, Tablett 200 mg
Aleve, Filmdragerad tablett 200 mg
Alfuzosin Copyfarm, Depottablett 10 mg
Allegra, Filmdragerad tablett 120 mg
Alzen Depot, Depottablett 400 mg
Amoxicillin/Clavulanic acid Aurobindo, Filmdragerad tablett 875 mg/125 mg
Amoxival vet, Tablett 200 mg
Anastrozol Orifarm, Filmdragerad tablett 1 mg
Anastrozole Bluefish, Filmdragerad tablett 1 mg
Aotal, Enterotablett 333 mg
Atmos, Depotplåster 5 mg/24 timmar
Atorbir, Filmdragerad tablett 20 mg
Atorvastatin Krka, Filmdragerad tablett 40 mg
Atrovent Nasal, Nässpray, lösning 42 mikrogram/dos
Azyter, ögondroppar, lösning i endosbeh?llare 15 mg/g
Acetylcystein Mylan, Brustablett 200 mg
Allopurinol Nordic Drugs, Tablett 100 mg
Alvedon, Tablett 500 mg
Antasten-Privin, ögondroppar, lösning 5 mg/ml + 0,25 mg/ml
Alfuzosin Hexal, Depottablett 10 mg
Alfuzosin STADA, Depottablett 10 mg
Amimox, Filmdragerad tablett 750 mg
Aurorix, Tablett 150 mg
Arlevert, Tablett 20 mg/40 mg
Ascoxal, Munsk?ljvätska, tablett till lösning --
Acetylcystein Sandoz, Brustablett 200 mg
Alimemazin APL, KAPSLAR 20 mg
Alfuzosin Actavis, Depottablett 10 mg
Arthrotec, Tablett 50 mg/0,2 mg
Alpoxen, Tablett 250 mg
Arcoxia, Filmdragerad tablett 30 mg
Arcoxia, Filmdragerad tablett 90 mg
Alpenkraft, Sirap
Amias, Tablett 16 mg
Azopt, Ögondroppar, suspension 10 mg/ml
Amlodipin Accord, Tablett 10 mg
Alfuzosin Ranbaxy, Depottablett 10 mg
Allopurinol Nycomed, Tablett 100 mg
Alfuzosin Teva, Depottablett 10 mg
Acetarsol APL, Suppositorium 250 mg
Advil, Dragerad tablett 200 mg
Allopurinol Teva, Tablett 100 mg
Atorstad, Filmdragerad tablett 20 mg
Aerius, Filmdragerad tablett 5 mg
ALDARA, Kräm 5 %
Amlodipin Accord, Tablett 5 mg
Amlodipine Teva, Tablett 5 mg
Atorstad, Filmdragerad tablett 40 mg
Alendronat Teva Veckotablett, Tablett 70 mg
Alpoxen, Tablett 500 mg
Amlodipin Bluefish, Tablett 10 mg
Artelac, Ögondroppar, lösning, endosbehållare
Alprazolam Krka, Depottablett 1 mg
Apozepam, Tablett 5 mg
Amlodipin Aurobindo, Tablett 5 mg
Amiloferm mite, Tablett 2,5 mg/25 mg
Acetylcystein BioPhausia, Brustablett 200 mg
Atorbir, Filmdragerad tablett 40 mg
Acetylcystein Alternova, Brustablett 200 mg
Atarax, Filmdragerad tablett 25 mg
Anti, Kräm 5 %
Alendronat Bluefish Veckotablett, Tablett 70 mg
Atropin Mylan, Injektionsvätska, lösning, cylinderampull
Atropin Mylan, Injektionsvätska, lösning 0,5 mg/ml
Askorbinsyra APL, INJEKTIONSVÄTSKA 100 mg/ml
A-vitamin, vattendispergerbart APL, Orala droppar, lösning 100 000 IE/ml
Arovit, Tablett 50 000 IE
Actos, Tablett 45 mg
Actos, Tablett 30 mg
Actos, Tablett 15 mg
Avandia, Filmdragerad tablett 2 mg
Avandia, Filmdragerad tablett 1 mg
Avandia, Filmdragerad tablett 8 mg
Avandia, Filmdragerad tablett 4 mg
Avaglim, Filmdragerad tablett 4 mg/4 mg
Avaglim, Filmdragerad tablett 8 mg/4 mg
Avandamet, Filmdragerad tablett 4 mg/1000 mg
Avandamet, Filmdragerad tablett 1 mg/500 mg
Avandamet, Filmdragerad tablett 2 mg/500 mg
Avandamet, Filmdragerad tablett 2 mg/1000 mg
Amaryl, Tablett 6 mg
Amaryl, Tablett 4 mg
Amaryl, Tablett 3 mg
Amaryl, Tablett 2 mg
Amaryl, Tablett 1 mg
Apamid, Tablett 2,5 mg
Apamid, Tablett 5 mg
Andapsin, Oral suspension 200 mg/ml
Andapsin, Oral suspension, dospåse 2 g/10 ml
Apidra SoloStar, Injektionsvätska, lösning, förfylld injektionspenna 100 enheter/ml
Apidra cylinderampull, Injektionsvätska, lösning 100 enheter/ml
Apidra, Injektionsvätska, lösning 100 enheter/ml
Actrapid, Injektionsvätska, lösning, cylinderampull
Axiago, Enterogranulat till oral suspension, dospåse 10 mg
Alli, Kapsel, hård 60 mg
Asacol, Enterotablett 800 mg
Asacol, Enterotablett 400 mg
Asacol, Rektalsuspension 1 g
Agiopic, Sugtablett 5 mg
Aloxi, Injektionsvätska, lösning 250 mikrog
Anzemet, Filmdragerad tablett 200 mg
Anzemet, Injektionsvätska, lösning
Anzemet, Filmdragerad tablett 50 mg
Artonil, Brustablett 300 mg
Adrenalin APL, Kutan lösning 10 mg/ml
Adrenalin APL, Kutan lösning 1 mg/ml
Arestin, Periodontalpulver 1 mg
Actisite, TRÅD FÖR DENTALT BRUK 0,52 mg/cm
Axid, Tablett 75 mg
Aldurazyme, Koncentrat till infusionsvätska, lösning
Ammonaps, Tablett 500 mg
Ammonaps, Granulat 940 mg/g
Antithrombin III Baxter, Pulver och vätska till injektions-/infusionsvätska, lösning
Atenativ, Pulver och vätska till infusionsvätska, lösning 50 IE
Asacard, Depotkapsel, hård 162,5 mg
Aggrastat, Infusionsvätska, lösning 50 mikrog/ml
Aggrastat, Koncentrat till infusionsvätska, lösning
Asasantin, Depotkapsel, hård 200 mg/25 mg
Actilyse, Pulver och vätska till injektions-/infusionsvätska, lösning
Angiox, Pulver till koncentrat för injektions-/infusionsvätska, lösning 250 mg
Arixtra, Injektionsvätska, lösning, förfylld spruta 2,5 mg/0,5 ml
Arixtra, Injektionsvätska, lösning, förfylld spruta 1,5 mg/0,3 ml
Arixtra, Injektionsvätska, lösning, förfylld spruta 10 mg/ 0,8 ml
Arixtra, Injektionsvätska, lösning, förfylld spruta 7,5 mg/ 0,6 ml
Arixtra, Injektionsvätska, lösning, förfylld spruta 5 mg/ 0,4 ml
Artiss, Lösningar till vävnadslim
Artiss Set, Pulver och vätska till vävnadslim
ADVATE, Pulver och vätska till injektionsvätska, lösning 250 IE
ADVATE, Pulver och vätska till injektionsvätska, lösning 500 IE
ADVATE, Pulver och vätska till injektionsvätska, lösning 1 000 IE
ADVATE, Pulver och vätska till injektionsvätska, lösning 1 500 IE
ADVATE, Pulver och vätska till injektionsvätska, lösning 2 000 IE
ADVATE, Pulver och vätska till injektionsvätska, lösning 3 000 IE
Abseamed, Injektionsvätska, lösning, förfylld spruta 6000 IE/ 0,6 ml
Abseamed, Injektionsvätska, lösning, förfylld spruta 8000 IE/ 0,8 ml
Abseamed, Injektionsvätska, lösning, förfylld spruta 10 000 IE/ 1 ml
Abseamed, Injektionsvätska, lösning, förfylld spruta 7000 IE/ 0,7 ml
Abseamed, Injektionsvätska, lösning, förfylld spruta 3000 IE/ 0,3 ml
Abseamed, Injektionsvätska, lösning, förfylld spruta 1000 IE/ 0,5 ml
Abseamed, Injektionsvätska, lösning, förfylld spruta 2000 IE/ 1 ml
Abseamed, Injektionsvätska, lösning, förfylld spruta 5000 IE/ 0,5 ml
Abseamed, Injektionsvätska, lösning, förfylld spruta 4000 IE/ 0,4 ml
Abseamed, Injektionsvätska, lösning, förfylld spruta 9000 IE/ 0,9 ml
Aranesp, Injektionsvätska, lösning, förfylld spruta 10 mikrog
Aranesp, Injektionsvätska, lösning, förfylld spruta 15 mikrog
Aranesp, Injektionsvätska, lösning 15 mikrog/ml
Aranesp, Injektionsvätska, lösning, förfylld spruta 20 mikrog
Aranesp, Injektionsvätska, lösning, förfylld injektionspenna 20 mikrog
Aranesp, Injektionsvätska, lösning, förfylld spruta 30 mikrog
Aranesp, Injektionsvätska, lösning, förfylld spruta 40 mikrog
Aranesp, Injektionsvätska, lösning, förfylld injektionspenna 40 mikrog
Aranesp, Injektionsvätska, lösning, förfylld spruta 50 mikrog
Aranesp, Injektionsvätska, lösning, förfylld spruta 60 mikrog
Aranesp, Injektionsvätska, lösning 60 mikrog/ml
Aranesp, Injektionsvätska, lösning, förfylld injektionspenna 60 mikrog
Aranesp, Injektionsvätska, lösning, förfylld injektionspenna 80 mikrog
Aranesp, Injektionsvätska, lösning, förfylld spruta 80 mikrog
Aranesp, Injektionsvätska, lösning, förfylld spruta 100 mikrog
Aranesp, Injektionsvätska, lösning, förfylld injektionspenna 100 mikrog
Aranesp, Injektionsvätska, lösning, förfylld injektionspenna 130 mikrog
Aranesp, Injektionsvätska, lösning, förfylld spruta 130 mikrog
Aranesp, Injektionsvätska, lösning, förfylld spruta 150 mikrog
Aranesp, Injektionsvätska, lösning, förfylld injektionspenna 150 mikrog
Aranesp, Injektionsvätska, lösning, förfylld injektionspenna 300 mikrog
Aranesp, Injektionsvätska, lösning, förfylld spruta 300 mikrog
Aranesp, Injektionsvätska, lösning, förfylld spruta 500 mikrog
Aranesp, Injektionsvätska, lösning, förfylld injektionspenna 500 mikrog
Aranesp, Injektionsvätska, lösning 25 mikrogram/ml
Aranesp, Injektionsvätska, lösning 40 mikrogram/ml
Albumin Baxter, Infusionsvätska, lösning 50 g/l
Albumin Baxter, Infusionsvätska, lösning 200 g/l
Albumin Behring, Infusionsvätska, lösning 50 g/l
Albumin Behring, Infusionsvätska, lösning 200 g/l
Albumin Immuno, Infusionsvätska, lösning 50 mg/ml
Albumin Immuno, Infusionsvätska, lösning 200 mg/ml
Albumin Octapharma, Infusionsvätska, lösning 50 mg/ml
Albuminativ, Infusionsvätska, lösning 40 mg/ml
Albuminativ, Infusionsvätska, lösning 200 mg/ml
Albunorm, Infusionsvätska, lösning 50 g/l
Albunorm, Infusionsvätska, lösning 200 g/l
Aminess, Infusionsvätska, lösning
Addex, Koncentrat till infusionsvätska, lösning
Accusol 35, Hemofiltrationsvätska/hemodialysvätska/hemodiafiltrationsvätska
Accusol 35 kalium 2 mmol/l, Hemofiltrationsvätska/hemodialysvätska/hemodiafiltrationsvätska 2 mmol/l
Accusol 35 kalium 4 mmol/l, Hemofiltrationsvätska/hemodialysvätska/hemodiafiltrationsvätska 4 mmol/l
Amiodaron Stragen, Koncentrat till injektions-/infusionsvätska, lösning 50 mg/ml
Abbodop, Infusionsvätska, lösning 1 mg/ml
Abbodop, Infusionsvätska, lösning 2 mg/ml
Adrenalin Mylan, Injektionsvätska, lösning 1 mg/ml
Anapen, Injektionsvätska, lösning, förfylld spruta 0,3 mg/dos
Anapen Junior, Injektionsvätska, lösning, förfylld spruta 0,15 mg/dos
Adrenalin APL, Injektionsvätska, lösning 0,1 mg/ml
Angiotensinamid APL, Pulver till infusionsvätska, lösning
Adenocor, Injektionsvätska, lösning 3 mg/ml
Adenoscan, Infusionsvätska, lösning 3 mg/ml
Adenosin Life Medical, Injektions-/infusionsvätska, lösning
Aldomet, Filmdragerad tablett 250 mg
Aldomet, Filmdragerad tablett 500 mg
Alfadil BPH, Depottablett 4 mg
Alfadil BPH, Depottablett 8 mg
Apresolin, Tablett 25 mg
Aldactone, Filmdragerad tablett 25 mg
Aldactone, Filmdragerad tablett 50 mg
Aldactone, Filmdragerad tablett 100 mg
Amiloferm, Tablett 2,5 mg/25 mg
Amilorid/Hydroklortiazid Sandoz, Tablett 2,5 mg/25 mg
Amilorid/Hydroklortiazid Sandoz, Tablett 5 mg/50 mg
Alcosanal, Suppositorium 200 mg/0,7 mg
Alcosanal, Rektalsalva 110 mg/g+1 mg/g
Aethoxysklerol, Injektionsvätska, lösning 5 mg/ml
Aethoxysklerol, Injektionsvätska, lösning 10 mg/ml
Aethoxysklerol, Injektionsvätska, lösning 30 mg/ml
Atenolol Copyfarm, Tablett 25 mg
Atenolol Copyfarm, Tablett 100 mg
Atenolol Mylan, Tablett 25 mg
Atenolol Mylan, Tablett 50 mg
Atenolol Mylan, Tablett 100 mg
Atenolol Nordic, Filmdragerad tablett 25 mg
Atenolol Nordic, Filmdragerad tablett 50 mg
Atenolol Nordic, Filmdragerad tablett 100 mg
Atenolol Nycomed, Filmdragerad tablett 25 mg
Atenolol Nycomed, Filmdragerad tablett 50 mg
Atenolol Nycomed, Filmdragerad tablett 100 mg
Atenolol Sandoz, Tablett 25 mg
Atenolol Sandoz, Tablett 50 mg
Atenolol Sandoz, Tablett 100 mg
Apocarvo, Filmdragerad tablett 3,125 mg
Apocarvo, Filmdragerad tablett 6,25 mg
Apocarvo, Filmdragerad tablett 12,5 mg
Apocarvo, Filmdragerad tablett 25 mg
Amlardin, Tablett 10 mg
Amlardin, Tablett 5 mg
Amloberga, Tablett 5 mg
Amloberga, Tablett 10 mg
Amlobesyl, Tablett 5 mg
Amlobesyl, Tablett 10 mg
Amlocard, Tablett 5 mg
Amlocard, Tablett 10 mg
Amlodikon, Tablett 10 mg
Amlodikon, Tablett 5 mg
AmlodiLich, Tablett 5 mg
AmlodiLich, Tablett 10 mg
Amlodipin Acino, Tablett 10 mg
Amlodipin Actavis, Tablett 5 mg
Amlodipin Actavis, Tablett 10 mg
Amlodipin Alternova, Tablett 5 mg
Amlodipin Amendia, Tablett 10 mg
Amlodipin Amendia, Tablett 5 mg
Amlodipin Apotex, Tablett 5 mg
Amlodipin Apotex, Tablett 10 mg
Amlodipin Arrow, Tablett 5 mg
Amlodipin Arrow, Tablett 10 mg
Amlodipin Arrow Generics, Tablett 10 mg
Amlodipin Arrow Generics, Tablett 5 mg
Amlodipin Bluefish, Tablett 5 mg
Amlodipin BMM Pharma, Tablett 5 mg
Amlodipin BMM Pharma, Tablett 10 mg
Amlodipin Copyfarm, Tablett 5 mg
Amlodipin Copyfarm, Tablett 10 mg
Amlodipin corax, Tablett 5 mg
Amlodipin corax, Tablett 10 mg
Amlodipin Heumann, Tablett 5 mg
Amlodipin Heumann, Tablett 10 mg
Amlodipin Hexal, Tablett 5 mg
Amlodipin Hexal, Tablett 10 mg
Amlodipin Krka, Tablett 5 mg
Amlodipin Krka, Tablett 10 mg
Amlodipin Pinewood, Tablett 5 mg
Amlodipin Pinewood, Tablett 10 mg
Amlodipin Ranbaxy, Tablett 5 mg
Amlodipin Ranbaxy, Tablett 10 mg
Amlodipin ratiopharm, Tablett 5 mg
Amlodipin ratiopharm, Tablett 10 mg
Amlodipin STADA, Tablett 5 mg
Amlodipin STADA, Tablett 10 mg
Amlodipin TAD, Tablett 5 mg
Amlodipin TAD, Tablett 10 mg
Amlodipin Wolff, Tablett 5 mg
Amlodipin Wolff, Tablett 10 mg
Amlodipin Wörwag, Tablett 5 mg
Amlodipin Wörwag, Tablett 10 mg
Amlodipine Teva, Tablett 10 mg
Amlopress, Tablett 10 mg
Amlopress, Tablett 5 mg
Amloratio, Tablett 10 mg
Amlosig, Tablett 10 mg
Amlotaksin, Tablett 10 mg
Amlotaksin, Tablett 5 mg
Amlovita, Tablett 5 mg
Amlovita, Tablett 10 mg
Adalat, Tablett 20 mg
Adalat, Depottablett 20 mg
Adalat, Depottablett 30 mg
Adalat, Depottablett 60 mg
Accupro, Filmdragerad tablett 5 mg
Accupro, Filmdragerad tablett 10 mg
Accupro, Filmdragerad tablett 20 mg
Accupro, Filmdragerad tablett 40 mg
Actaprilana, Tablett 5 mg
Actaprilana, Tablett 10 mg
Actaprilana, Tablett 20 mg
Accupro Comp, Filmdragerad tablett 10/12,5 mg
Accupro Comp, Filmdragerad tablett 20/12,5 mg
Aprovel, Filmdragerad tablett 75 mg
Aprovel, Filmdragerad tablett 150 mg
Atacand, Tablett 2 mg
Atacand, Tablett 4 mg
Atacand, Tablett 8 mg
Atacand, Tablett 16 mg
Atacand, Tablett 32 mg
Atacand, Tablett 8 mg/12,5 mg
Atacand, Tablett 16 mg/12,5 mg
Atacand Plus, Tablett 32 mg/12,5 mg
Atacand Plus, Tablett 32 mg/25 mg
Arteriostad, Filmdragerad tablett 10 mg
Arteriostad, Filmdragerad tablett 20 mg
Arteriostad, Filmdragerad tablett 40 mg
Athersim, Filmdragerad tablett 20 mg
Athersim, Filmdragerad tablett 40 mg
Athersim, Filmdragerad tablett 10 mg
Alsol-lidokainhydroklorid APL, Kutan lösning 0,5 % + 1%
Alsolryggsprit APL, Kutan lösning
Alsolryggsprit med glycerol APL, Kutan lösning
Atralin, Gel 0,05% w/w
Arbutin, Kutant stift 2,5 %
Asphalia, Filmdragerad tablett
Aerodiol, Nässpray, lösning 150 mikrog/dos
Activelle, Filmdragerad tablett 1 mg/0,5 mg
Angemin, Filmdragerad tablett 1 mg/2 mg
Androcur, Tablett 50 mg
Adcirca, Filmdragerad tablett 20 mg
Alfuro, Depottablett 5 mg
Alfuro, Depottablett 10 mg
Alfuzosin STADA, Depottablett 5 mg
Alfuzosin Winthrop, Depottablett 10 mg
Alfuzovita, Depottablett 5 mg
Alfuzovita, Depottablett 10 mg
Astersol, Filmdragerad tablett 5 mg
Avodart, Kapsel, mjuk 0,5 mg
Amimox, Granulat till oral suspension 50 mg/ml
Amimox, Granulat till oral suspension 100 mg/ml
Amimox, Granulat till oral suspension, dospåse
Amimox, Filmdragerad tablett 375 mg
Amimox, Filmdragerad tablett 500 mg
Amoxicillin Aurobindo, Kapsel, hård 250 mg
Amoxicillin Aurobindo, Kapsel, hård 500 mg
Amoxicillin Mylan, Granulat till oral suspension 50 mg/ml
Amoxicillin Mylan, Tablett 750 mg
Amoxicillin Sandoz, Dispergerbar tablett 1 g
Amoxicillin Sandoz, Pulver till oral suspension 100 mg/ml
Amoxicillin Sandoz, Dispergerbar tablett 750 mg
Azactam, Pulver till injektions-/infusionsvätska, lösning
Abboticin, Pulver till infusionsvätska, lösning 1 g
Abboticin, Tablett 500 mg
Azithromycin Sandoz, Filmdragerad tablett 250 mg
Azithromycin Sandoz, Filmdragerad tablett 500 mg
Azitromax, Pulver till oral suspension 40 mg/ml
Azitromax, Filmdragerad tablett 250 mg
Azitromax, Filmdragerad tablett 500 mg
Azitromax, Pulver till koncentrat till infusionsvätska, lösning 500 mg
Avelox, Filmdragerad tablett 400 mg
Avelox, Infusionsvätska, lösning 400 mg/250 ml
Abelcet, Koncentrat till infusionsvätska, suspension 5 mg/ml
AmBisome, Pulver till infusionsvätska, lösning 50 mg
Amphocil, Pulver till koncentrat till infusionsvätska, lösning 5 mg/ml
Ancotil, Infusionsvätska, lösning 10 mg/ml
Ansatipin, Kapsel, hård 150 mg
Aciclovir Hospira, Koncentrat till infusionsvätska, lösning
Aciclovir Ranbaxy, Tablett 200 mg
Aciclovir Ranbaxy, Tablett 400 mg
Aciclovir Ranbaxy, Tablett 800 mg
Aciclovir Sandoz, Tablett 200 mg
Aciclovir Sandoz, Tablett 400 mg
Aciklovir STADA, Tablett 800 mg
Aptivus, Kapsel, mjuk 250 mg
Aptivus, Oral lösning 100 mg/ml
Atripla, Filmdragerad tablett 600 mg/200 mg/245 mg
Act-HIB, Pulver och vätska till injektionsvätska, lösning 10 mikrog
Addigrip, Injektionsvätska, suspension i emulsion, förfylld spruta
Afluria, Injektionsvätska, suspension, förfylld spruta
Agrippal, Injektionsvätska, suspension, förfylld spruta
Avaxim, Injektionsvätska, suspension, förfylld spruta 160 enheter
Ambirix, Injektionsvätska, suspension, förfylld spruta
Alkeran, Filmdragerad tablett 2 mg
Alkeran, Pulver och vätska till injektionsvätska, lösning 50 mg
ALIMTA, Pulver till koncentrat till infusionsvätska, lösning 100 mg
ALIMTA, Pulver till koncentrat till infusionsvätska, lösning 500 mg
ATRIANCE, Infusionsvätska, lösning 5 mg/ml
Arabine, Injektions-/infusionsvätska, lösning
Abraxane, Pulver till infusionsvätska, suspension
Actaxel, Koncentrat till infusionsvätska, lösning
Adriamycin, Injektionsvätska, lösning 2 mg/ml
Avastin, Koncentrat till infusionsvätska, lösning
Afinitor, Tablett 5 mg
Afinitor, Tablett 10 mg
Amekrin, Koncentrat och vätska till koncentrat till infusionsvätska, lösning 75 mg
Anandron, Tablett 150 mg
Anastelb, Filmdragerad tablett 1 mg
Anastrozol Arrow, Filmdragerad tablett 1 mg
Anastrozol EQL Pharma, Filmdragerad tablett 1 mg
Arimidex, Filmdragerad tablett 1 mg
Aromasin, Dragerad tablett 25 mg
Avonex, Pulver och vätska till injektionsvätska, lösning 30 mikrog
Avonex, Injektionsvätska, lösning, förfylld spruta 30 mikrog
ATG-Fresenius, Koncentrat till infusionsvätska, lösning
Arava, Filmdragerad tablett 20 mg
Advagraf, Depotkapsel, hård 0,5 mg
Advagraf, Depotkapsel, hård 1 mg
Advagraf, Depotkapsel, hård 3 mg
Advagraf, Depotkapsel, hård 5 mg
Azathioprin Actavis, Filmdragerad tablett 50 mg
Azathioprin Copyfarm, Filmdragerad tablett 50 mg
Azatioprin Mylan, Tablett 25 mg
Azatioprin Mylan, Tablett 50 mg
Airtal, Filmdragerad tablett 100 mg
Arthrotec forte, Tablett med modifierad frisättning
Alindrin, Filmdragerad tablett 200 mg
Alpoxen, Tablett 375 mg
Arcoxia, Filmdragerad tablett 60 mg
Arcoxia, Filmdragerad tablett 120 mg
Aussiamin, Filmdragerad tablett 625 mg
Alterflex, Medicinskt plåster 1 %
Atracurium-hameln, Injektionsvätska, lösning 10 mg/ml
Azzalure, Pulver till injektionsvätska, lösning
Allopurinol Nordic Drugs, Tablett 300 mg
Allopurinol Nycomed, Tablett 300 mg
ADENURIC, Filmdragerad tablett 80 mg
ADENURIC, Filmdragerad tablett 120 mg
Alenat, Tablett 10 mg
Alenat Veckotablett, Tablett 70 mg
Alendrixen Veckotablett, Tablett 70 mg
Alendroarrow, Tablett 10 mg
Alendroarrow Veckotablett, Tablett 70 mg
AlendroLich, Tablett 10 mg
AlendroLich Veckotablett, Tablett 70 mg
Alendronat 1A Farma Veckotablett, Filmdragerad tablett 70 mg
Alendronat Accord, Tablett 10 mg
Alendronat Accord Veckotablett, Tablett 70 mg
Alendronat Actavis Veckotablett, Tablett 70 mg
Alendronat Arrow, Tablett 10 mg
Alendronat Arrow Veckotablett, Tablett 70 mg
Alendronat HEXAL, Tablett 10 mg
Alendronat Hexal Veckotablett, Filmdragerad tablett 70 mg
Alendronat Interpharm, Tablett 10 mg
Alendronat Interpharm Veckotablett, Tablett 70 mg
Alendronat Mylan, Tablett 10 mg
Alendronat Mylan Veckotablett, Tablett 70 mg
Alendronat Orifarm Veckotablett, Tablett 70 mg
Alendronat Polpharma Veckotablett, Tablett 70 mg
Alendronat Ranbaxy, Tablett 10 mg
Alendronat Ranbaxy Veckotablett, Tablett 70 mg
Alendronat ratiopharm Veckotablett, Tablett 70 mg
Alendronat STADA, Tablett 10 mg
Alendronat STADA Veckotablett, Tablett 70 mg
Alendronat Teva, Tablett 10 mg
Alendropol Veckotablett, Tablett 70 mg
Alendrostad, Tablett 10 mg
Alendrostad Veckotablett, Tablett 70 mg
Alenpol Veckotablett, Tablett 70 mg
Avestra, Filmdragerad tablett 75 mg
Avestra, Filmdragerad tablett 5 mg
Avestra, Filmdragerad tablett 30 mg
Avestra Septimum, Filmdragerad tablett 35 mg
Avestra Combi, Filmdragerad tablett
Avestra Combi D, Filmdragerad tablett och brusgranulat
Abstral, Resoriblett, sublingual 50 mikrog
Abstral, Resoriblett, sublingual 100 mikrog
Abstral, Resoriblett, sublingual 200 mikrog
Abstral, Resoriblett, sublingual 300 mikrog
Abstral, Resoriblett, sublingual 400 mikrog
Abstral, Resoriblett, sublingual 600 mikrog
Abstral, Resoriblett, sublingual 800 mikrog
Actiq, Komprimerad sugtablett 200 mikrog
Actiq, Komprimerad sugtablett 400 mikrog
Actiq, Komprimerad sugtablett 600 mikrog
Actiq, Komprimerad sugtablett 800 mikrog
Actiq, Komprimerad sugtablett 1 200 mikrog
Actiq, Komprimerad sugtablett 1 600 mikrog
Albyl, Tablett 250 mg
Aspirin, Tablett 500 mg
Acetylsalicylsyra APL, Suppositorium 60 mg
Acetylsalicylsyra APL, Suppositorium 130 mg
Acetylsalicylsyra APL, Suppositorium 250 mg
Acetylsalicylsyra APL, Suppositorium 500 mg
Alvedon, Suppositorium 1 g
Alvedon, Oral lösning 24 mg/ml
Alvedon, Suppositorium 125 mg
Alvedon, Munsönderfallande tablett 250 mg
Alvedon, Pulver till oral lösning, dospåse 500 mg
Alvedon, Munsönderfallande tablett 500 mg
Alvedon, Brustablett 500 mg
Anervan Novum, Suppositorium
Almogran, Filmdragerad tablett 12,5 mg
Absenor, Oral lösning 60 mg/ml
Absenor, Orala droppar, lösning 200 mg/ml
Absenor, Tablett 300 mg
Absenor, Enterotablett 300 mg
Absenor, Enterotablett 500 mg
Absenor, Depottablett 300 mg
Absenor, Depottablett 500 mg
Aural, Tablett 25 mg
Aural, Tablett 100 mg
Aural, Tablett 50 mg
Akineton, Tablett 2 mg
Akineton, Injektionsvätska, lösning 5 mg/ml
Amantadinhydroklorid APL, KAPSLAR 50 mg
ADARTREL, Filmdragerad tablett 0,25 mg
ADARTREL, Filmdragerad tablett 0,5 mg
ADARTREL, Filmdragerad tablett 1 mg
ADARTREL, Filmdragerad tablett 2 mg
Apo-go, Injektionsvätska, lösning 10 mg/ml
Apo-go Pen, Injektionsvätska, lösning 10 mg/ml
APO-go Pumpfill, Infusionsvätska, lösning, förfylld spruta
Apomorfin APL, Injektionsvätska, lösning 5 mg/ml
Abilify, Oral lösning 1 mg/ml
Abilify, Injektionsvätska, lösning 7,5 mg/ml
Abilify, Tablett 10 mg
Abilify, Munsönderfallande tablett 10 mg
Abilify, Munsönderfallande tablett 15 mg
Abilify, Tablett 15 mg
Abilify, Munsönderfallande tablett 30 mg
Abilify, Tablett 30 mg
Alprastad, Tablett 0,25 mg
Alprastad, Tablett 0,5 mg
Alprastad, Tablett 2 mg
Alprazolam Alternova, Tablett 1 mg
Alprazolam Mylan, Tablett 0,25 mg
Alprazolam Mylan, Tablett 0,5 mg
Alprazolam Mylan, Tablett 1 mg
Alprazolam STADA, Tablett 0,25 mg
Alprazolam STADA, Tablett 0,5 mg
Atarax, Oral lösning 2 mg/ml
Atarax, Filmdragerad tablett 10 mg
Apodorm, Tablett 2,5 mg
Activeen, Filmdragerad tablett
Arctic Root, Dragerad tablett
Anafranil, Injektionsvätska, lösning 12,5 mg/ml
Anafranil, Depottablett 75 mg
Aurorix, Tablett 300 mg
Ariclaim, Enterokapsel, hård 30 mg
Aricept, Munsönderfallande tablett 5 mg
Aricept, Filmdragerad tablett 5 mg
Aricept, Filmdragerad tablett 10 mg
Aricept, Munsönderfallande tablett 10 mg
Axura, Filmdragerad tablett 10 mg
Axura, Orala droppar, lösning 10 mg/g
Axura, Filmdragerad tablett
Axura, Filmdragerad tablett 20 mg
Antabus, Brustablett 400 mg
Azelvin, Nässpray, lösning 0,13 mg/dos
Atrovent, Nässpray, lösning 21 mikrog/dos
Atrovent, Nässpray, lösning 42 mikrog/dos
Airomir, Inhalationsspray, suspension 0,1 mg/dos
Airomir Autohaler, Inhalationsspray, suspension 0,1 mg/dos
atris Novolizer, Inhalationspulver 12 mikrogram/dos
atris Novolizer, Inhalationspulver 6 mikrogram/dos
Asmanex, Inhalationspulver 200 mikrog
Asmanex, Inhalationspulver 400 mikrog
Alvesco, Inhalationsspray, lösning 40 mikrog/dos
Alvesco, Inhalationsspray, lösning 80 mikrog/dos
Atrovent, Lösning för nebulisator, endosbehållare
Atrovent, Inhalationspulver, hård kapsel 40 mikrog
Acetylcystein BioPhausia, Lösning för nebulisator 200 mg/ml
Acura, Komprimerad sugtablett 10 mg
Alnok, Brustablett 10 mg
Allergityn, Tablett 10 mg
Aerius, Munsönderfallande tablett 2,5 mg
Aerius, Munsönderfallande tablett 5 mg
Adrenalin, Ögondroppar, lösning 1 %
Alphagan, Ögondroppar, lösning 2 mg/ml
Aquanil, Ögondroppar, lösning 2,5 mg/ml
Aquanil, Ögondroppar, lösning 5 mg/ml
Arteoptic, Ögondroppar, lösning 10 mg/ml
Arteoptic, Ögondroppar, lösning 20 mg/ml
AZARGA, Ögondroppar, suspension 10 mg/ml + 5 mg/ml
Atropin Chauvin, Ögondroppar, lösning, endosbehållare 1 %
Atropin, Ögondroppar, lösning 0,25 %
Atropin APL, Ögondroppar, lösning 1 %
Alesion, Ögondroppar, lösning 0,5 mg/ml
Artelac, Ögondroppar, lösning
Alsolsprit APL, Örondroppar, lösning 1 % + 10%
Alutard SQ 5-Gräs, Injektionsvätska, suspension
Alutard SQ 5-Gräs, Injektionsvätska, suspension Styrkeserie
Alutard SQ PDL-gräs, Injektionsvätska, suspension
Alutard SQ PDL-gräs, Injektionsvätska, suspension Styrkeserie
Alutard SQ Timotej, Injektionsvätska, suspension
Alutard SQ Timotej, Injektionsvätska, suspension Styrkeserie
Aquagen SQ 5-Gräs, Pulver och vätska till injektionsvätska, lösning 100 000 SQ-E/ml
Aquagen SQ PDL-gräs, Pulver och vätska till injektionsvätska, lösning 100 000 SQ-E/ml
Aquagen SQ Timotej, Pulver och vätska till injektionsvätska, lösning 100 000 SQ-E/ml
Alutard SQ 2-Dermatophagoides Kvalster, Injektionsvätska, suspension
Alutard SQ 2-Dermatophagoides Kvalster, Injektionsvätska, suspension Styrkeserie
Alutard SQ Dermatophagoides Farinae, Injektionsvätska, suspension
Alutard SQ Dermatophagoides Farinae, Injektionsvätska, suspension Styrkeserie
Alutard SQ Dermatophagoides Pteronyssinus, Injektionsvätska, suspension
Alutard SQ Dermatophagoides Pteronyssinus, Injektionsvätska, suspension Styrkeserie
Aquagen SQ Dermatophagoides Pteronyssinus, Pulver och vätska till injektionsvätska, lösning 100 000 SQ-E/ml
Alutard SQ 3-Lövträd, Injektionsvätska, suspension
Alutard SQ 3-Lövträd, Injektionsvätska, suspension Styrkeserie
Alutard SQ Björk, Injektionsvätska, suspension
Alutard SQ Björk, Injektionsvätska, suspension Styrkeserie
Aquagen SQ 3-Lövträd, Pulver och vätska till injektionsvätska, lösning 100 000 SQ-E/ml
Aquagen SQ Björk, Pulver och vätska till injektionsvätska, lösning 100 000 SQ-E/ml
Alutard SQ Bigift, Injektionsvätska, suspension
Alutard SQ Bigift, Injektionsvätska, suspension Styrkeserie
Alutard SQ Getinggift, Injektionsvätska, suspension
Alutard SQ Getinggift, Injektionsvätska, suspension Styrkeserie
Aquagen SQ Bigift, Pulver och vätska till injektionsvätska, lösning 100 000 SQ-E/ml
Aquagen SQ Getinggift, Pulver och vätska till injektionsvätska, lösning 100 000 SQ-E/ml
Alutard SQ Gråbo, Injektionsvätska, suspension
Alutard SQ Gråbo, Injektionsvätska, suspension Styrkeserie
Aquagen SQ Gråbo, Pulver och vätska till injektionsvätska, lösning 100 000 SQ-E/ml
Alutard SQ Hundhår, Injektionsvätska, suspension
Alutard SQ Hundhår, Injektionsvätska, suspension Styrkeserie
Alutard SQ Hästepitel, Injektionsvätska, suspension
Alutard SQ Hästepitel, Injektionsvätska, suspension Styrkeserie
Alutard SQ Katthår, Injektionsvätska, suspension
Alutard SQ Katthår, Injektionsvätska, suspension Styrkeserie
Aquagen SQ Hundhår, Pulver och vätska till injektionsvätska, lösning 100 000 SQ-E/ml
Aquagen SQ Hästepitel, Pulver och vätska till injektionsvätska, lösning 100 000 SQ-E/ml
Aquagen SQ Katthår, Pulver och vätska till injektionsvätska, lösning 100 000 SQ-E
Aridol, Inhalationspulver, hård kapsel
Aminogran, Oralt pulver
Aminess, Granulat, dospåse
Aminess, Filmdragerad tablett
ALK Spädningsvätska, Injektionsvätska, lösning
ALK-Diluent, Spädningsvätska för parenteral användning
Alisade, Nässpray, suspension 27,5 mikrogram/spray
Atemur Diskus, Inhalationspulver, avdelad dos 250 mikrogram/dos
Abboticin Novum, Tablett 500 mg
Abelonelle 28, Filmdragerad tablett 150 mikrogram/30 mikrogram
Ablavar, Injektionsvätska, lösning 0,25 mmol/ml
Abriact, Filmdragerad tablett 0,25 mg
Absenor Depot, Depottablett 300 mg
Absenor Depot, Depottablett 500 mg
Acellul?rt pertussisvaccin komb.m.difteri och teta, Injektionsvätska, suspension --
Acetylcystein Meda, Brustablett 200 mg
Acetylcystein Meda, Lösning för nebulisator 200 mg/ml
Acetylcystein Merck NM, Brustablett 200 mg
Acetylsalicylsyra Actavis, Enterotablett 100 mg
Acetylsalicylsyra Actavis, Enterotablett 150 mg
Acetylsalicylsyra Actavis, Enterotablett 160 mg
Acetylsalicylsyra Actavis, Enterotablett 75 mg
Acetylsalicylsyra Doc, Enterotablett 100 mg
Acetylsalicylsyra Doc, Enterotablett 75 mg
Acetylsalicylsyra Ellem, Tablett 500 mg
Acetyratio, Enterotablett 75 mg
Aciclovir Alpharma, Pulver till infusionsvätska, lösning 250 mg
Aciclovir Alpharma, Pulver till infusionsvätska, lösning 500 mg
Aciclovir Merck NM, Tablett 200 mg
Aciclovir Merck NM, Tablett 400 mg
Aciclovir Merck NM, Tablett 800 mg
Acinil, Injektionsvätska, lösning 100 mg/ml
Acinil, Tablett 400 mg
Acinil, Tablett 800 mg
Aclarix, Kapsel, hård 100 mg
Aclarix, Kapsel, hård 200 mg
Aco Acnegel, Gel --
Aco Acnel?sning, L?SNING --
Aco Alsolgel, Gel --
Aco Alsoll?sning, L?SNING --
Aco Alsolsprit, L?SNING --
ACOMPLIA, Filmdragerad tablett 20 mg
Actastatin, Filmdragerad tablett 10 mg
Actastatin, Filmdragerad tablett 20 mg
Actastatin, Filmdragerad tablett 40 mg
Act-HIB Polio, Pulver och vätska till injektionsvätska, suspension --
Acticam, Injektionsvätska, lösning 5 mg/ml
Acticam, Oral suspension 1,5 mg/ml
Acticam, Tuggtablett 1 mg
Acticam, Tuggtablett 2,5 mg
Actira, Filmdragerad tablett 400 mg
Actira, Infusionsvätska, lösning 400 mg/250 ml
ACTIVYL f?r medelstora hundar, Spot-on, lösning 300 mg
ACTIVYL f?r mycket sm? hundar, Spot-on, lösning 100 mg
ACTIVYL f?r mycket stora hundar, Spot-on, lösning 900 mg
ACTIVYL f?r sm? hundar, Spot-on, lösning 150 mg
ACTIVYL f?r sm? katter, Spot-on, lösning 100 mg
ACTIVYL f?r stora hundar, Spot-on, lösning 600 mg
ACTIVYL f?r stora katter, Spot-on, lösning 200 mg
Activyl Tick Plus f?r medelstora hundar, Spot-on, lösning 300 mg+960 mg
Activyl Tick Plus f?r mycket sm? hundar, Spot-on, lösning 75 mg+240 mg
Activyl Tick Plus f?r sm? hundar, Spot-on, lösning 150 mg+480 mg
Activyl Tick Plus f?r stora hundar, Spot-on, lösning 600 mg+1920 mg
Activyl Tick Plus mycket stora hundar, Spot-on, lösning 900 mg+2880 mg
Actraphane 10 NovoLet, Injektionsvätska, suspension, förfylld injektionspenna 100 IE/ml
Actraphane 10 Penfill, Injektionsvätska, suspension 100 IE/ml
Actraphane 20 NovoLet, Injektionsvätska, suspension, förfylld injektionspenna 100 IE/ml
Actraphane 20 Penfill, Injektionsvätska, suspension 100 IE/ml
Actraphane 30, Injektionsvätska, suspension 100 IE/ml
Actraphane 30, Injektionsvätska, suspension 40 IE/ml
Actraphane 30 FlexPen, Injektionsvätska, suspension, förfylld injektionspenna 100 IE/ml
Actraphane 30 InnoLet, Injektionsvätska, suspension, förfylld injektionspenna 100 IE/ml
Actraphane 30 NovoLet, Injektionsvätska, suspension, förfylld injektionspenna 100 IE/ml
Actraphane 30 Penfill, Injektionsvätska, suspension 100 IE/ml
Actraphane 40 NovoLet, Injektionsvätska, suspension, förfylld injektionspenna 100 IE/ml
Actraphane 40 Penfill, Injektionsvätska, suspension 100 IE/ml
Actraphane 50 NovoLet, Injektionsvätska, suspension, förfylld injektionspenna 100 IE/ml
Actraphane 50 Penfill, Injektionsvätska, suspension 100 IE/ml
Actrapid FlexPen, Injektionsvätska, lösning, förfylld injektionspenna 100 IE/ml
Actrapid InnoLet, Injektionsvätska, lösning, förfylld injektionspenna 100 IE/ml
Actrapid NovoLet, Injektionsvätska, lösning, förfylld injektionspenna 100 IE/ml
Actrapid Penfill, Injektionsvätska, lösning, cylinderampull 100 IE/ml
Actrapid PenSet, Injektionsvätska, lösning, förfylld injektionspenna 100 IE/ml
Actrapid PenSet, Injektionsvätska, lösning, förfylld injektionspenna 100 IE/ml
Actrapid PenSet, Injektionsvätska, lösning, förfylld injektionspenna 100 IE/ml
Actrapid PenSet, Injektionsvätska, lösning, förfylld injektionspenna 100 IE/ml
Acyclovir Actavis, Tablett 200 mg
Acyclovir Actavis, Tablett 400 mg
Acyclovir Actavis, Tablett 800 mg
Adalat Oros, Depottablett 20 mg
Adalat Oros, Depottablett 20 mg
Adalat Oros, Depottablett 30 mg
Adalat Oros, Depottablett 30 mg
Adalat Oros, Depottablett 30 mg
Adalat Oros, Depottablett 30 mg
Adalat Oros, Depottablett 30 mg
Adalat Oros, Depottablett 60 mg
Adalat Oros, Depottablett 60 mg
Adalat Oros, Depottablett 60 mg
Adalat Oros, Depottablett 60 mg
Adalat Oros, Depottablett 60 mg
Addex-Ammoniumklorid, Koncentrat till infusionsvätska, lösning 4 mmol/ml
Addex-Kalium, Koncentrat till infusionsvätska, lösning 2 mmol/ml
Addex-Kaliumklorid, Koncentrat till infusionsvätska, lösning 2 mmol/ml
Addex-Magnesium, Koncentrat till infusionsvätska, lösning 1 mmol/ml
Addex-Natriumklorid, Koncentrat till infusionsvätska, lösning 4 mmol/ml
Addex-THAM, Koncentrat till infusionsvätska, lösning 3,3 mmol/ml
Addiphos, Koncentrat till infusionsvätska, lösning --
Adequanin vet., Injektionsvätska, lösning 100 mg/ml
Adequanin vet., Injektionsvätska, lösning 250 mg/ml
Aderegl, Tablett 0,5 mg
Aderegl, Tablett 1 mg
Aderegl, Tablett 2 mg
ADROVANCE, Tablett 70 mg/2800 IE
ADROVANCE, Tablett 70 mg/5600 IE
Advantage vet., Spot-on, lösning 100 mg/ml
Advasure, Injektionsvätska, emulsion --
AD-vitamin Olja, Orala droppar, lösning --
AD-vitamin Vatten, Orala droppar, lösning --
Advocate f?r medelstora hundar, Spot-on, lösning --
Advocate f?r mycket stora hundar, Spot-on, lösning --
Advocate f?r sm? hundar, Spot-on, lösning --
Advocate f?r sm? katter och illrar, Spot-on, lösning --
Advocate f?r stora hundar, Spot-on, lösning --
Advocate f?r stora katter, Spot-on, lösning --
Advocin 180, Injektionsvätska, lösning 180 mg/ml
Advocin vet., Injektionsvätska, lösning 25 mg/ml
A.E. Vaccin Nobilis vet., Pulver till oral lösning --
Aerinaze, Tablett med modifierad fris?ttning 2,5 mg/120 mg
AeroBec, Inhalationsspray, lösning 100 mikrog/dos
AeroBec, Inhalationsspray, lösning 50 mikrog/dos
AeroBec Autohaler, Inhalationsspray, lösning 100 mikrog/dos
AeroBec Autohaler, Inhalationsspray, lösning 50 mikrog/dos
AFLUNOV, Injektionsvätska, suspension, förfylld spruta 7,5 mikrogram/dos
Aftasol, Munh?lepasta 5 %
After Bite, Kutan emulsion --
Agenerase, Kapsel, mjuk 150 mg
Agenerase, Kapsel, mjuk 50 mg
Agenerase, Oral lösning 15 mg/ml
Agepin, Tablett 150 mg
Agepin, Tablett 300 mg
Agepin, Tablett 75 mg
Aivlosin, Granulat för användning i dricksvatten 625 mg/g
Aivlosin, Oralt pulver 42,5 mg/g
Aivlosin, Oralt pulver 8,5 mg/g
Aivlosin, Premix till medicinfoder 42,5 mg/g
Aivlosin, Premix till medicinfoder 8,5 mg/g
Aktivt kol Abcur, Kapsel, hård 200 mg
Alacare, Medicinskt pl?ster 8 mg
Albu-Res, Beredningssats för radioaktivt Läkemedel --
Albyl minor, Tablett 250 mg
Alendronat Orion Veckotablett, Tablett 70 mg
Alendronat Pfizer Veckotablett, Tablett 70 mg
Alendronat ratiopharm, Tablett 10 mg
Alendronat Xeolas, Oral lösning 70 mg
Alerid, Filmdragerad tablett 10 mg
Alertan, Filmdragerad tablett 10 mg
Alertan, Filmdragerad tablett 5 mg
Alfacalcidol Alternova, Kapsel, mjuk 0,25 mikrogram
Alfacalcidol Alternova, Kapsel, mjuk 0,5 mikrogram
Alfacalcidol Orifarm, Kapsel, mjuk 0,25 mikrogram
Alfacalcidol Orifarm, Kapsel, mjuk 0,5 mikrogram
Alfacalcidol Orifarm, Kapsel, mjuk 1 mikrogram
Alfuzosin Pfizer, Depottablett 10 mg
Alizin vet., Injektionsvätska, lösning 30 mg/ml
ALK Sp?dningsv?tska, Injektionsvätska, lösning --
Allfatal vet., Avlivningsvätska för djur 100 mg/ml
Allopurinol Teva, Tablett 300 mg
Allurene, Filmdragerad tablett 1 mg/2 mg
Aloclon, Tablett 10 mg
Aloclon, Tablett 5 mg
Alprazolam Krka, Depottablett 0,5 mg
Alprazolam Krka, Depottablett 2 mg
Alprazolam Orion, Tablett 0,25 mg
Alprazolam Orion, Tablett 0,5 mg
Alprazolam Orion, Tablett 1 mg
Alprazolam Sandoz, Tablett 0,25 mg
Alprazolam Sandoz, Tablett 0,5 mg
Alprazolam Sandoz, Tablett 1 mg
Alunstift, S?rstift --
Alutard Avanz, Injektionsvätska, suspension 10 000 SQ-E/ml
Alutard Avanz, Injektionsvätska, suspension 100 000 SQ-E/ml
Alutard Avanz, Injektionsvätska, suspension Styrkeserie
Alutard SQ 3-Tr, Injektionsvätska, suspension 100 000 SQ-E/ml
Alutard SQ 3-Tr, Injektionsvätska, suspension Styrkeserie
Alutard SQ 5-Gr, Injektionsvätska, suspension 100 000 SQ-E/ml
Alutard SQ 5-Gr, Injektionsvätska, suspension Styrkeserie
Alutard SQ Bj?rk, Injektionsvätska, suspension 100 000 SQ-E/ml
Alutard SQ Bj?rk, Injektionsvätska, suspension Styrkeserie
Alutard SQ Eng.Rajgr, Injektionsvätska, suspension 100 000 SQ-E/ml
Alutard SQ Gr?bo, Injektionsvätska, suspension 100 000 SQ-E/ml
Alutard SQ Gr?bo, Injektionsvätska, suspension Styrkeserie
Alutard SQ Hassel, Injektionsvätska, suspension 100 000 SQ-E/ml
Alutard SQ Hassel, Injektionsvätska, suspension Styrkeserie
Alutard SQ Hundh, Injektionsvätska, suspension 100 000 SQ-E/ml
Alutard SQ Hundh, Injektionsvätska, suspension Styrkeserie
Alutard SQ Hund?xing, Injektionsvätska, suspension 100 000 SQ-E/ml
Alutard SQ H?stepitel, Injektionsvätska, suspension 100 000 SQ-E/ml
Alutard SQ H?stepitel, Injektionsvätska, suspension Styrkeserie
Alutard SQ Katth, Injektionsvätska, suspension 100 000 SQ-E/ml
Alutard SQ Katth, Injektionsvätska, suspension Styrkeserie
Alutard SQ Klibbal, Injektionsvätska, suspension 100 000 SQ-E/ml
Alutard SQ Klibbal, Injektionsvätska, suspension Styrkeserie
Alutard SQ Knylhavre, Injektionsvätska, suspension 100 000 SQ-E/ml
Alutard SQ PDL-gr, Injektionsvätska, suspension 100 000 SQ-E/ml
Alutard SQ PDL-gr, Injektionsvätska, suspension Styrkeserie
Alutard SQ R, Injektionsvätska, suspension 100 000 SQ-E/ml
Alutard SQ ?ngsgr?e, Injektionsvätska, suspension 100 000 SQ-E/ml
Alutard SQ ?ngskavle, Injektionsvätska, suspension 100 000 SQ-E/ml
Alutard SQ ?ngssvingel, Injektionsvätska, suspension 100 000 SQ-E/ml
Alutard Uniq SQ, Injektionsvätska, suspension 10 000 SQ-E/ml
Alutard Uniq SQ, Injektionsvätska, suspension 100 000 SQ-E/ml
Alutard Uniq SQ, Injektionsvätska, suspension Styrkeserie
Alvedon Dos, Tablett 500 mg
Alvedon forte, Filmdragerad tablett 1 g
Alvegesic vet., Injektionsvätska, lösning 10 mg/ml
Alzane vet, Injektionsvätska, lösning 5 mg/ml
Alzen, Filmdragerad tablett 100 mg
Alzen, Filmdragerad tablett 200 mg
Alzen, Filmdragerad tablett 300 mg
Alzen Depot, Depottablett 200 mg
Alzen Depot, Depottablett 200 mg
Alzen Depot, Depottablett 300 mg
Alzen Depot, Depottablett 300 mg
Alzen Depot, Depottablett 400 mg
Alzen Depot, Depottablett 50 mg
Amavio, Inhalationsspray, lösning 160 mikrogram/dos
Amavio, Inhalationsspray, lösning 40 mikrogram/dos
Amavio, Inhalationsspray, lösning 80 mikrogram/dos
Ameluz, Gel 78 mg/g
Amerscan Medronate II, Beredningssats för radioaktivt Läkemedel 6,25 mg
Amerscan Pentetate II, Beredningssats för radioaktivt Läkemedel 20,6 mg
Amias, Tablett 16 mg
Amias, Tablett 16 mg
Amias, Tablett 16 mg
Amias, Tablett 16 mg
Amias, Tablett 16 mg
Amias, Tablett 32 mg
Amias, Tablett 32 mg
Amias, Tablett 32 mg
Amias, Tablett 32 mg
Amias, Tablett 4 mg
Amias, Tablett 4 mg
Amias, Tablett 4 mg
Amias, Tablett 4 mg
Amias, Tablett 4 mg
Amias, Tablett 8 mg
Amias, Tablett 8 mg
Amias, Tablett 8 mg
Amias, Tablett 8 mg
Amias, Tablett 8 mg
Amias, Tablett 8 mg
Aminess N, Filmdragerad tablett --
Aminess N, Granulat i dosp?se --
Aminogran aminosyreblandning, Oralt pulver --
Aminoven 10%, Infusionsvätska, lösning --
Aminoven 15 %, Infusionsvätska, lösning --
Aminoven 3,5% Glucos-Elektrolyt, Infusionsvätska, lösning --
Aminoven 5 %, Infusionsvätska, lösning --
Amiodaron Hameln, Koncentrat till injektions-/infusionsvätska, lösning 50 mg/ml
Amlarrow, Tablett 10 mg
Amlarrow, Tablett 5 mg
Amlibon, Tablett 10 mg
Amlibon, Tablett 5 mg
Amlodipin Aurobindo, Tablett 10 mg
Amlodipin IVAX, Tablett 10 mg
Amlodipin IVAX, Tablett 5 mg
Amlodipin Medical Valley, Tablett 10 mg
Amlodipin Medical Valley, Tablett 5 mg
Amlodipin Mylan, Tablett 10 mg
Amlodipin Mylan, Tablett 5 mg
Amlodipin Orifarm, Tablett 10 mg
Amlodipin Orifarm, Tablett 5 mg
Amlodipin Orion, Tablett 10 mg
Amlodipin Orion, Tablett 5 mg
Amlodipin Sandoz, Tablett 10 mg
Amlodipin Sandoz, Tablett 10 mg
Amlodipin Sandoz, Tablett 5 mg
Amlodipin Sandoz, Tablett 5 mg
Amlodipin Sandoz, Tablett 7,5 mg
Amlodipin Winthrop, Tablett 10 mg
Amlodipin Winthrop, Tablett 5 mg
Amlodipin W?rwag, Tablett 10 mg
Amlodipin W?rwag, Tablett 5 mg
Amlodipine Vitabalans, Tablett 10 mg
Amlodipine Vitabalans, Tablett 5 mg
Amlopin, Tablett 10 mg
Amlopin, Tablett 5 mg
Amloreg, Tablett 10 mg
Amloreg, Tablett 5 mg
Amlori, Tablett 10 mg
Amlori, Tablett 5 mg
Amlox, Tablett 10 mg
Amlox, Tablett 5 mg
Amoclav Mylan, Filmdragerad tablett 875 mg
Amoxicillin Glob Limited, Kapsel, hård 250 mg
Amoxicillin Glob Limited, Kapsel, hård 500 mg
Amoxicillin Merck NM, Kapsel, hård 375 mg
Amoxicillin/Clavulanic acid 2care4, Filmdragerad tablett 500 mg
Amoxicillin/Clavulanic acid Aurobindo, Filmdragerad tablett 500 mg/125 mg
Amoxival vet, Tablett 400 mg
Ampivet vet., Tablett 500 mg
Anafranil Retard, Depottablett 75 mg
Anafranil Retard, Depottablett 75 mg
Anafranil Retard, Depottablett 75 mg
Anafranil Retard, Depottablett 75 mg
Anafranil Retard, Depottablett 75 mg
Anastrozol Actavis, Filmdragerad tablett 1 mg
Anastrozol Campus, Filmdragerad tablett 1 mg
Anastrozol medac, Filmdragerad tablett 1 mg
Anastrozol Mylan, Filmdragerad tablett 1 mg
Anastrozol Orion, Filmdragerad tablett 1 mg
Anastrozol Pensa, Filmdragerad tablett 1 mg
Anastrozol ratiopharm, Filmdragerad tablett 1 mg
Anastrozol Sandoz, Filmdragerad tablett 1 mg
Anastrozole Accord, Filmdragerad tablett 1 mg
Anastrozole TEVA, Filmdragerad tablett 1 mg
Androgel, Gel, dosp?se 25 mg
Androgel, Gel, dosp?se 50 mg
Angiosan, Filmdragerad tablett 160 mg
Angiosan, Filmdragerad tablett 320 mg
Angiosan, Filmdragerad tablett 40 mg
Angiosan, Filmdragerad tablett 80 mg
Angiosan, Oral lösning 3 mg/ml
Angiosan Comp, Filmdragerad tablett 160 mg/12,5 mg
Angiosan Comp, Filmdragerad tablett 160 mg/25 mg
Angiosan Comp, Filmdragerad tablett 320 mg/12,5 mg
Angiosan Comp, Filmdragerad tablett 320 mg/25 mg
Angiosan Comp, Filmdragerad tablett 80 mg/12,5 mg
Antirobe vet., Kapsel, hård 150 mg
Antirobe vet., Kapsel, hård 25 mg
Antirobe vet., Kapsel, hård 300 mg
Antirobe vet., Kapsel, hård 75 mg
Antisedan vet., Injektionsvätska, lösning 5 mg/ml
Aotal, Enterotablett 333 mg
Apertia, Filmdragerad tablett 10 mg
Apertia, Filmdragerad tablett 20 mg
Apertia, Filmdragerad tablett 40 mg
Apidra (ClikStar m.fl. injektionspennor), Injektionsvätska, lösning i cylinderampull 100 enheter/ml
Apidra (OptiClik), Injektionsvätska, lösning i cylinderampull 100 enheter/ml
Apidra (OptiSet), Injektionsvätska, lösning i förfylld injektionspenna 100 enheter/ml
Apidra (SoloStar), Injektionsvätska, lösning i förfylld injektionspenna 100 enheter/ml
Apiguard vet, Gel 12,5 g
Apistan vet, Bikupestrip 10,3 %
Apomorfin PharmSwed, Infusionsvätska, lösning 5 mg/ml
Apozepam, Tablett 2 mg
Aquagen SQ 2-Dermatophagoides Kvalster, Pulver och vätska till injektionsvätska, lösning 100 000 SQ-E/ml
Aquagen SQ 2-Dermatophagoides Kvalster, Pulver och vätska till injektionsvätska, lösning Styrkeserie
Aquagen SQ 3-L?vtr, Pulver och vätska till injektionsvätska, lösning 100 000 SQ-E/ml
Aquagen SQ 3-L?vtr, Pulver och vätska till injektionsvätska, lösning Styrkeserie
Aquagen SQ 5-Gr, Pulver och vätska till injektionsvätska, lösning 100 000 SQ-E/ml
Aquagen SQ 5-Gr, Pulver och vätska till injektionsvätska, lösning Styrkeserie
Aquagen SQ Bj?rk, Pulver och vätska till injektionsvätska, lösning 100 000 SQ-E/ml
Aquagen SQ Bj?rk, Pulver och vätska till injektionsvätska, lösning Styrkeserie
Aquagen SQ Dermatophagoides Farinae, Pulver och vätska till injektionsvätska, lösning 100 000 SQ-E/ml
Aquagen SQ Dermatophagoides Farinae, Pulver och vätska till injektionsvätska, lösning Styrkeserie
Aquagen SQ Eng.Rajgr, Pulver och vätska till injektionsvätska, lösning 100 000 SQ-E/ml
Aquagen SQ Gr?bo, Pulver och vätska till injektionsvätska, lösning 100 000 SQ-E/ml
Aquagen SQ Gr?bo, Pulver och vätska till injektionsvätska, lösning Styrkeserie
Aquagen SQ Hassel, Pulver och vätska till injektionsvätska, lösning 100 000 SQ-E/ml
Aquagen SQ Hundh, Pulver och vätska till injektionsvätska, lösning 100 000 SQ-E/ml
Aquagen SQ Hundh, Pulver och vätska till injektionsvätska, lösning Styrkeserie
Aquagen SQ Hund?xing, Pulver och vätska till injektionsvätska, lösning 100 000 SQ-E/ml
Aquagen SQ H?stepitel, Pulver och vätska till injektionsvätska, lösning 100 000 SQ-E/ml
Aquagen SQ H?stepitel, Pulver och vätska till injektionsvätska, lösning Styrkeserie
Aquagen SQ Katth, Pulver och vätska till injektionsvätska, lösning 100 000 SQ-E/ml
Aquagen SQ Katth, Pulver och vätska till injektionsvätska, lösning Styrkeserie
Aquagen SQ Klibbal, Pulver och vätska till injektionsvätska, lösning 100 000 SQ-E/ml
Aquagen SQ Knylhavre, Pulver och vätska till injektionsvätska, lösning 100 000 SQ-E/ml
Aquagen SQ PDL-gr, Pulver och vätska till injektionsvätska, lösning 100 000 SQ-E/ml
Aquagen SQ R, Pulver och vätska till injektionsvätska, lösning 100 000 SQ-E/ml
Aquagen SQ ?ngsgr?e, Pulver och vätska till injektionsvätska, lösning 100 000 SQ-E/ml
Aquagen SQ ?ngskavle, Pulver och vätska till injektionsvätska, lösning 100 000 SQ-E/ml
Aquagen SQ ?ngssvingel, Pulver och vätska till injektionsvätska, lösning 100 000 SQ-E/ml
Aredia, Pulver och vätska till infusionsvätska, lösning 15 mg
Aredia, Pulver och vätska till infusionsvätska, lösning 30 mg
Aredia, Pulver och vätska till infusionsvätska, lösning 30 mg
Aredia, Pulver och vätska till infusionsvätska, lösning 90 mg
Aredia, Pulver och vätska till infusionsvätska, lösning 90 mg
Aredia, Pulver och vätska till infusionsvätska, lösning 90 mg
Arepanrix, Suspension och emulsion till injektionsvätska,emulsion --
Arilvax, vaccin mot gula febern, Pulver och vätska till injektionsvätska, suspension --
Arketis, Tablett 10 mg
Arketis, Tablett 20 mg
Arketis, Tablett 30 mg
Arketis, Tablett 40 mg
Arkolamyl, Muns?nderfallande tablett 10 mg
Arkolamyl, Muns?nderfallande tablett 15 mg
Arkolamyl, Muns?nderfallande tablett 20 mg
Arkolamyl, Muns?nderfallande tablett 5 mg
Arnika Weleda, Salva --
Artadal, Filmdragerad tablett 0,0,,,,3 mg/3 mg
Artadal 28, Filmdragerad tablett 0,0,,,,3 mg/3 mg
Artican, Tablett 16 mg
Artican, Tablett 32 mg
Artican, Tablett 4mg
Artican, Tablett 8 mg
Artrotec, Tablett 50 mg/0,2 mg
Arzerra, Koncentrat till infusionsvätska, lösning 100 mg
Arzerra, Koncentrat till infusionsvätska, lösning 1000 mg
Asasantin Retard, Depotkapsel, hård 200 mg/25 mg
Asasantin Retard, Depotkapsel, hård 200 mg/25 mg
Asasantin Retard, Depotkapsel, hård 200 mg/25 mg
Asasantin Retard, Depotkapsel, hård 200 mg/25 mg
Asasantin Retard, Depotkapsel, hård --
Asmanex Twisthaler, Inhalationspulver 200 mikrog
Asmanex Twisthaler, Inhalationspulver 400 mikrog
Asmasal Clickhaler, Inhalationspulver 90 mikrog/dos
Asolzid, Filmdragerad tablett 100 mg/12,5 mg
Asolzid, Filmdragerad tablett 100 mg/25 mg
Asolzid, Filmdragerad tablett 50 mg/12,5 mg
Aspirin Cardio, Enterotablett 100 mg
Aspirin Cardio, Tablett 40 mg
Assieme forte Turbuhaler, Inhalationspulver 320 mikrogram/9 mikrogram/inhalation
Assieme mite Turbuhaler, Inhalationspulver 80 mikrogram/4,5 mikrogram/inhalation
Assieme Turbuhaler, Inhalationspulver 160 mikrogram/4,5 mikrogram/inhalation
Astator, Filmdragerad tablett 30 mg
Astator, Filmdragerad tablett 60 mg
Astator, Filmdragerad tablett 80 mg
Atemur Diskus, Inhalationspulver, avdelad dos 500 mikrogram/dos
Atenolol Accord, Tablett 100 mg
Atenolol Accord, Tablett 25 mg
Atenolol Accord, Tablett 50 mg
Atenolol Actavis, Filmdragerad tablett 100 mg
Atenolol Actavis, Filmdragerad tablett 25 mg
Atenolol Actavis, Filmdragerad tablett 50 mg
Atipam vet., Injektionsvätska, lösning 5 mg/ml
Atopica vet., Kapsel, mjuk 10 mg
Atopica vet., Kapsel, mjuk 100 mg
Atopica vet., Kapsel, mjuk 25 mg
Atopica vet., Kapsel, mjuk 50 mg
Atopica vet., Oral lösning 100 mg/ml
Atoran, Filmdragerad tablett 10 mg
Atoran, Filmdragerad tablett 20 mg
Atoran, Filmdragerad tablett 40 mg
Atoran, Filmdragerad tablett 80 mg
Atorbir, Filmdragerad tablett 10 mg
Atorbir, Filmdragerad tablett 30 mg
Atorstad, Filmdragerad tablett 10 mg
Atorvastatin Actavis, Filmdragerad tablett 10 mg
Atorvastatin Actavis, Filmdragerad tablett 20 mg
Atorvastatin Actavis, Filmdragerad tablett 40 mg
Atorvastatin Arrow, Filmdragerad tablett 10 mg
Atorvastatin Arrow, Filmdragerad tablett 20 mg
Atorvastatin Arrow, Filmdragerad tablett 40 mg
Atorvastatin Arrow, Filmdragerad tablett 80 mg
Atorvastatin Krka, Filmdragerad tablett 10 mg
Atorvastatin Krka, Filmdragerad tablett 20 mg
Atorvastatin Krka, Filmdragerad tablett 30 mg
Atorvastatin Krka, Filmdragerad tablett 60 mg
Atorvastatin Krka, Filmdragerad tablett 80 mg
Atorvastatin Miklich, Filmdragerad tablett 30 mg
Atorvastatin Miklich, Filmdragerad tablett 60 mg
Atorvastatin Miklich, Filmdragerad tablett 80 mg
Atorvastatin Mylan, Filmdragerad tablett 10 mg
Atorvastatin Mylan, Filmdragerad tablett 20 mg
Atorvastatin Mylan, Filmdragerad tablett 40 mg
Atorvastatin Mylan, Filmdragerad tablett 80 mg
Atorvastatin NRS, Filmdragerad tablett 10 mg
Atorvastatin NRS, Filmdragerad tablett 20 mg
Atorvastatin NRS, Filmdragerad tablett 40 mg
Atorvastatin Orifarm, Filmdragerad tablett 10 mg
Atorvastatin Orifarm, Filmdragerad tablett 20 mg
Atorvastatin Orifarm, Filmdragerad tablett 40 mg
Atorvastatin Orifarm, Filmdragerad tablett 80 mg
Atorvastatin Orion, Filmdragerad tablett 10 mg
Atorvastatin Orion, Filmdragerad tablett 20 mg
Atorvastatin Orion, Filmdragerad tablett 40 mg
Atorvastatin Orion, Filmdragerad tablett 80 mg
Atorvastatin Paranova, Filmdragerad tablett 10 mg
Atorvastatin Paranova, Filmdragerad tablett 40 mg
Atorvastatin Pensa, Filmdragerad tablett 10 mg
Atorvastatin Pensa, Filmdragerad tablett 20 mg
Atorvastatin Pensa, Filmdragerad tablett 40 mg
Atorvastatin Pensa, Filmdragerad tablett 80 mg
Atorvastatin Pfizer, Filmdragerad tablett 10 mg
Atorvastatin Pfizer, Filmdragerad tablett 20 mg
Atorvastatin Pfizer, Filmdragerad tablett 40 mg
Atorvastatin Pfizer, Filmdragerad tablett 80 mg
Atorvastatin Ranbaxy, Filmdragerad tablett 10 mg
Atorvastatin Ranbaxy, Filmdragerad tablett 20 mg
Atorvastatin Ranbaxy, Filmdragerad tablett 40 mg
Atorvastatin Ranbaxy, Filmdragerad tablett 80 mg
Atorvastatin Sandoz, Filmdragerad tablett 10 mg
Atorvastatin Sandoz, Filmdragerad tablett 20 mg
Atorvastatin Sandoz, Filmdragerad tablett 40 mg
Atorvastatin Sandoz, Filmdragerad tablett 80 mg
Atorvastatin Teva, Filmdragerad tablett 10 mg
Atorvastatin Teva, Filmdragerad tablett 20 mg
Atorvastatin Teva, Filmdragerad tablett 40 mg
Atorvastatin Teva, Filmdragerad tablett 80 mg
Atorvastatine Bluefish, Filmdragerad tablett 10 mg
Atorvastatine Bluefish, Filmdragerad tablett 20 mg
Atorvastatine Bluefish, Filmdragerad tablett 40 mg
Atorvastatine Bluefish, Filmdragerad tablett 80 mg
Atostin, Filmdragerad tablett 10 mg
Atostin, Filmdragerad tablett 20 mg
Atostin, Filmdragerad tablett 30 mg
Atostin, Filmdragerad tablett 40 mg
Atostin, Filmdragerad tablett 60 mg
Atostin, Filmdragerad tablett 80 mg
Atovans, Filmdragerad tablett 10 mg
Atovans, Filmdragerad tablett 20 mg
Atovans, Filmdragerad tablett 30 mg
Atovans, Filmdragerad tablett 40 mg
Atovans, Filmdragerad tablett 60 mg
Atovans, Filmdragerad tablett 80 mg
Atridox, Pulver och vätska till tandk?ttsgel, förfylld spruta 8,8 %
Atrinord DO vet., Injektionsvätska, suspension 10 mikrog/ml
Atrovent Nasal, Nässpray, lösning 21 mikrogram/dos
Atrovent Nasal, Nässpray, lösning 21 mikrogram/dos
Atrovent Nasal, Nässpray, lösning 21 mikrogram/dos
Atrovent Nasal, Nässpray, lösning 21 mikrogram/dos
ATryn, Pulver till infusionsvätska, lösning 1750 IE
Attane vet, Inhalations?nga, vätska 1000 mg/g
Attenuvax, Pulver och vätska till injektionsvätska, lösning --
Aunativ, Injektionsvätska, lösning 200 IE/ml
Aurizon vet., örondroppar, suspension --
Australian Bodycare Tea Tree Oil, Kutan lösning --
Avidart, Kapsel, mjuk 0,5 mg
Avidart, Kapsel, mjuk 0,5 mg
Avipro AE vet., vaccin mot AE hos ungh?nor, Oral suspension --
Avipro Gumboro Vac, Pulver till oral lösning --
AviPro IBD LC75, Pulver till oral lösning --
Avipro Marek vet, Pulver och vätska till injektionsvätska, lösning --
Avipro Thymovac vet., Frystorkat pulver för användning i dricksvatten --
Avolve, Kapsel, mjuk 0,5 mg
Axagon, Enterotablett 20 mg
Axagon, Enterotablett 40 mg
Axanum, Kapsel, hård 81 mg/20 mg
Axilur vet., Granulat 22 %
Axilur vet., Oral pasta 19 %
Axilur vet., Oral suspension 10 %
Axilur vet., Oral suspension 2,5 %
Axilur vet., Oralt pulver 4 %
Axilur vet., Tablett 250 mg
Axilur vet., Tablett 500 mg
Azathioprin Orifarm, Filmdragerad tablett 50 mg
Azegetian, Enterotablett 100 mg
Azegetian, Enterotablett 75 mg
Azepezil, Filmdragerad tablett 10 mg
Azepezil, Filmdragerad tablett 5 mg
Azithromycin 2care4, Filmdragerad tablett 250 mg
Azithromycin 2care4, Filmdragerad tablett 500 mg
Azithromycin Mylan, Filmdragerad tablett 250 mg
Azithromycin Mylan, Filmdragerad tablett 500 mg
Azithromycin Orifarm, Filmdragerad tablett 250 mg
Azithromycin Orifarm, Filmdragerad tablett 500 mg
Azithromycin STADA, Filmdragerad tablett 250 mg
Azithromycin STADA, Filmdragerad tablett 500 mg
Azitromycin Paranova, Filmdragerad tablett 500 mg
Azomyr, Filmdragerad tablett 5 mg
Azomyr, Frystorkad tablett 5 mg
Azomyr, Muns?nderfallande tablett 2,5 mg
Azomyr, Muns?nderfallande tablett 5 mg
Azomyr, Oral lösning 0,5 mg/ml
Azomyr, Sirap 0,5 mg/ml