Alla läkemedel A - Ö

Här kan du finna alla läkemedel som du kan rekommendera eller dela med dig av erfarenheter av. Klicka på den bokstav som du vill lista läkemdel för. Du klickar dig vidare till läkemedelssidan genom att klicka på länkarna.A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

B


Benerva, Filmdragerad tablett 300 mg
Budenofalk, Enterokapsel, hård 3 mg
Betolvidon, Tablett 1 mg
Behepan, Injektionsvätska, lösning 1 mg/ml
Bisoprolol Actavis, Tablett 5 mg
Betnovat, Kräm 0,1 %
Betnovat, Kutan lösning 1 mg/ml
Bondil, Uretralstift 250 mikrog
Bondil, Uretralstift 1 000 mikrog
Bioclavid, Filmdragerad tablett 500 mg
Beriglobin, Injektionsvätska, lösning 160 mg/ml
Bicalutamide Bluefish, Filmdragerad tablett 150 mg
Bikalutamid medac, Filmdragerad tablett 50 mg
Bikalutamid Ranbaxy, Filmdragerad tablett 150 mg
Brexidol, Tablett 20 mg
BOTOX, Pulver till injektionsvätska, lösning 50 E
Baklofen Mylan, Tablett 10 mg
Bonviva, Injektionsvätska, lösning, förfylld spruta 3 mg/3 ml
Buprenotex, Resoriblett, sublingual 0,4 mg
Bamyl, Tablett 500 mg
Belladonna-ergotamin APL, KAPSLAR
Buronil, Tablett 10 mg
Baldrian-Dispert Forte, Dragerad tablett 125 mg
Becotide, Inhalationspulver, avdelad dos 0,4 mg/dos
Bricanyl, Depottablett 5 mg
Bröstdroppar APL, Oral vätska
Bisolvon, Oral lösning 0,8 mg/ml
Borsyra APL, Örondroppar, lösning 3 %
Banminth vet., Oral pasta 2,2 %
Baycox Ovine vet., Oral suspension 50 mg/ml
Baytril vet., Tablett 150 mg
Benadon, Tablett 300 mg
Berotec, Inhalationsspray, lösning 0,1 mg/dos
Betnovat med chinoform, Salva --
Betnovat med neomycin, Kr --
Bilaxten, Tablett 20 mg
Bisocard, Tablett 10 mg
Bisomyl, Filmdragerad tablett 1,25 mg
Bisomyl, Filmdragerad tablett 5 mg
Bisoprolol Mylan, Filmdragerad tablett 5 mg
Bisoprolol Orion, Tablett 5 mg
Blissel, Vaginalgel 50 mikrogram/g
Borgal vet., Injektionsvätska, lösning 200 mg/ml + 40 mg/ml
Bromhex, Oral lösning 0,8 mg/ml
BUCCOLAM, Munh?lelösning 2,5 mg
Budesonid Mylan, Nässpray, suspension 50 mikrog/dos
Bupropion Paranova, Depottablett 150 mg
Buventol Easyhaler, Inhalationspulver 200 mikrogram/dos
BYDUREON, Pulver och vätska till injektionsvätska, depotsuspension 2 mg
Buspiron Actavis, Tablett 10 mg
Brufen retard, Depottablett 800 mg
Bisostad, Tablett 2,5 mg
Bondil, Uretralstift 500 mikrog
Basiron, Gel 10 %
Betolvex, Filmdragerad tablett 1 mg
Betapred, Tablett 0,5 mg
Bicalutamid Sandoz, Filmdragerad tablett 50 mg
Bisomyl, Filmdragerad tablett 2,5 mg
Brufen, Filmdragerad tablett 200 mg
Bisostad, Tablett 1,25 mg
Behepan, Filmdragerad tablett 1 mg
Buronil, Tablett 25 mg
Buventol, Inhalationspulver 100 mikrog/dos
Borsyresprit APL, Örondroppar, lösning 4 %
Bisocard, Tablett 2.5 mg
Buscopan, Injektionsvätska, lösning 20 mg/ml
Bevitotal, Tablett
Beviplex, Filmdragerad tablett
Beviplex, Oral lösning
Becozym, Tablett
B-kombin forte N, Filmdragerad tablett
Betabion, Injektionsvätska, lösning 50 mg/ml
BYETTA, Injektionsvätska, lösning, förfylld injektionspenna 10 mikrog/dos
BYETTA, Injektionsvätska, lösning, förfylld injektionspenna 5 mikrog/dos
Budenofalk, Rektalskum 2 mg/dos
Bifolac, Enterokapsel, hård
Bifluorid 12, Dentalsuspension
Berinert, Pulver och vätska till injektions-/infusionsvätska, lösning 500 E
Betolvex, Injektionsvätska, suspension 1 mg/ml
Binocrit, Injektionsvätska, lösning, förfylld spruta 10 000 IE/ 1 ml
Binocrit, Injektionsvätska, lösning, förfylld spruta 8000 IE/ 0,8 ml
Binocrit, Injektionsvätska, lösning, förfylld spruta 6000 IE/ 0,6 ml
Binocrit, Injektionsvätska, lösning, förfylld spruta 3000 IE/ 0,3 ml
Binocrit, Injektionsvätska, lösning, förfylld spruta 4000 IE/ 0,4 ml
Binocrit, Injektionsvätska, lösning, förfylld spruta 1000 IE/ 0,5 ml
Binocrit, Injektionsvätska, lösning, förfylld spruta 5000 IE/ 0,5 ml
Binocrit, Injektionsvätska, lösning, förfylld spruta 2000 IE/ 1 ml
balance 1.5 % glucose 1.25 mmol/l calcium, Peritonealdialysvätska
balance 1.5 % glucose 1.75 mmol/l calcium, Peritonealdialysvätska
balance 2.3 % glucose 1.25 mmol/l calcium, Peritonealdialysvätska
balance 2.3 % glucose 1.75 mmol/l calcium, Peritonealdialysvätska
balance 4.25 % glucose 1.25 mmol/l calcium, Peritonealdialysvätska
balance 4.25 % glucose 1.75 mmol/l calcium, Peritonealdialysvätska
bicaNova 1,5% Glucose, Peritonealdialysvätska
bicaNova 2,3% Glucose, Peritonealdialysvätska
bicaNova 4,25% Glucose, Peritonealdialysvätska
bicaVera, Peritonealdialysvätska 1,5 %
bicaVera, Peritonealdialysvätska 2,3 %
bicaVera, Peritonealdialysvätska 4,25 %
Burinex, Injektionsvätska, lösning 0,5 mg/ml
Burinex, Tablett 1 mg
Bio-Biloba, Filmdragerad tablett 100 mg
Bisoprolol Actavis, Tablett 10 mg
Bisoprolol Genthon, Filmdragerad tablett 5 mg
Bisoprolol Genthon, Filmdragerad tablett 10 mg
Bisoprolol ratiopharm, Tablett 5 mg
Bisoprolol ratiopharm, Tablett 10 mg
Bisoprolol Sandoz, Filmdragerad tablett 5 mg
Bisoprolol Sandoz, Filmdragerad tablett 10 mg
Bisoprolol STADA, Filmdragerad tablett 5 mg
Bisoprolol STADA, Filmdragerad tablett 10 mg
Bisprotin, Tablett 10 mg
Bisprotin, Tablett 5 mg
Brevibloc, Injektionsvätska, lösning 10 mg/ml
Blockard, Filmdragerad tablett 3,125 mg
Blockard, Filmdragerad tablett 6,25 mg
Blockard, Filmdragerad tablett 12,5 mg
Blockard, Filmdragerad tablett 25 mg
Bifril, Tablett 7,5 mg
Bifril, Tablett 15 mg
Bifril, Tablett 30 mg
Bifril, Tablett 60 mg
Bifril Comp, Filmdragerad tablett 30 mg/12,5 mg
Blopress Comp, Tablett 8 mg/12,5 mg
Blopress Comp, Tablett 16 mg/12,5 mg
Bezalip, Filmdragerad tablett 200 mg
Bezalip, Depottablett 400 mg
Bactroban, Salva 2 %
Betnoderm, Kräm 0,1 %
Betnovat, Salva 0,1 %
Betnovat, Kutan emulsion 1 mg/ml
Bettamousse, Kutant skum 1 mg/g
Betnovat, Salva
Betnovat, Kräm
Borsyra APL, Kutan lösning 2 %
Basiron, Gel 5 %
Bexid, Kräm 4 %
Brevoxyl, Kräm 40 mg/g
Bravelle, Pulver och vätska till injektionsvätska, lösning 75 IE
Betapred, Injektionsvätska, lösning 4 mg/ml
Bensylpenicillin, Pulver till injektions-/infusionsvätska, lösning
Benzylpenicillin Panpharma, Pulver till injektions-/infusionsvätska, lösning
Bioclavid, Pulver till oral suspension 50 mg/ml
Bioclavid, Filmdragerad tablett 875 mg
Bactrim, Oral lösning 40mg/ml + 8 mg/ml
Bactrim, Tablett 400 mg/80 mg
Bactrim, Tablett 800 mg/160 mg
Biklin, Injektionsvätska, lösning 250 mg/ml
Baraclude, Oral lösning 0,05 mg/ml
Baraclude, Filmdragerad tablett 0,5 mg
Baraclude, Filmdragerad tablett 1 mg
Boostrix, Injektionsvätska, suspension, förfylld spruta
Boostrix, Injektionsvätska, suspension
BCG-vaccin SSI, Pulver och vätska till injektionsvätska, suspension
Begrivac 2008/2009, Injektionsvätska, suspension
Busilvex, Koncentrat till infusionsvätska, lösning
Bleomycin Baxter, Pulver till injektions-/infusionsvätska, lösning 15 000 IE
Baculamyl, Filmdragerad tablett 50 mg
Bicalustad, Filmdragerad tablett 50 mg
Bicalutamide AstraZeneca, Filmdragerad tablett 50 mg
Bicalutamide AstraZeneca, Filmdragerad tablett 150 mg
Bicalutamide Bluefish, Filmdragerad tablett 50 mg
Bicalutamide ratiopharm, Filmdragerad tablett 50 mg
Bicalutamide ratiopharm, Filmdragerad tablett 150 mg
Bicalutamide Teva, Filmdragerad tablett 50 mg
Bicalutamide Teva, Filmdragerad tablett 150 mg
Bictamid, Filmdragerad tablett 150 mg
Bictamid, Filmdragerad tablett 50 mg
Bikalutamid Actavis, Filmdragerad tablett 50 mg
Bikalutamid Actavis, Filmdragerad tablett 150 mg
Biograstim, Injektionsvätska/koncentrat till infusionvätska, lösning, förfylld spruta 30 MIE
Biograstim, Injektionsvätska/koncentrat till infusionvätska, lösning, förfylld spruta 48 MIE
Betaferon, Pulver och vätska till injektionsvätska, lösning 250 mikrog/ml
BCG-medac, Pulver och vätska till intravesikal användning, suspension
BEROMUN, Pulver och vätska till infusionsvätska, lösning 1 mg
Brexidol, Pulver till oral lösning 20 mg
Brufen, Oral suspension 20 mg/ml
Brufen, Filmdragerad tablett 400 mg
Brufen, Filmdragerad tablett 600 mg
Burana, Filmdragerad tablett 200 mg
Burana, Filmdragerad tablett 400 mg
Burana, Filmdragerad tablett 600 mg
BOTOX, Pulver till injektionsvätska, lösning
Baklofen Mylan, Tablett 25 mg
Bonefos, Koncentrat till infusionsvätska, lösning
Bonefos, Filmdragerad tablett 400 mg
Bonefos, Filmdragerad tablett 800 mg
Bondronat, Filmdragerad tablett 50 mg
Bondronat, Koncentrat till infusionsvätska, lösning
Bonviva, Filmdragerad tablett 150 mg
Bupivakainhydroklorid-sufentanil APL, Infusionsvätska, lösning
Bupivakainhydroklorid-fentanyl APL, Injektionsvätska, lösning
Bupivakainhydroklorid-fentanyl- adrenalin APL, Injektionsvätska, lösning
Bupivakainhydroklorid-fentanyl- adrenalin APL, Infusionsvätska, lösning
Bupivakainhydroklorid- morfinhydroklorid APL, Injektionsvätska, lösning
Bupivakainhydroklorid- morfinhydroklorid APL, Infusionsvätska, lösning
Bamyl, Brustablett 500 mg
Bamyl, Brustablett 500 mg/50mg
Bamyl, Tablett 500mg/50mg
Buronil, Tablett 50 mg
Belivon, Filmdragerad tablett 1 mg
Belivon, Oral lösning 1 mg/ml
Belivon, Filmdragerad tablett 2 mg
Belivon, Filmdragerad tablett 3 mg
Belivon, Filmdragerad tablett 4 mg
Belivon, Filmdragerad tablett 6 mg
Buspar, Tablett 5 mg
Buspar, Tablett 10 mg
Buspiron Actavis, Tablett 5 mg
Buspiron Mylan, Tablett 5 mg
Buspiron Mylan, Tablett 10 mg
Brildem, Filmdragerad tablett 10 mg
Brildem, Filmdragerad tablett 5 mg
Bellcital, Filmdragerad tablett 20 mg
Biopram, Filmdragerad tablett 10 mg
Biopram, Filmdragerad tablett 20 mg
Biopram, Filmdragerad tablett 40 mg
Brenoxal, Depotkapsel, hård 8 mg
Brenoxal, Depotkapsel, hård 16 mg
Brenoxal, Depotkapsel, hård 24 mg
Brenoxal, Depotkapsel, hård 8 mg + 16 mg
Buprenotex, Resoriblett, sublingual 2 mg
Buprenotex, Resoriblett, sublingual 8 mg
Becotide, Nässpray, suspension 50 mikrog/dos
Bafucin, Sugtablett
Buventol, Inhalationspulver 200 mikrog/dos
Bricanyl, Lösning för nebulisator 2,5 mg/ml
Bricanyl, Lösning för nebulisator 10 mg/ml
Bricanyl, Inhalationspulver 0,25 mg/dos
Bricanyl, Inhalationspulver 0,5 mg/dos
Beclomet, Inhalationspulver 200 mikrog/dos
Becotide, Inhalationspulver, avdelad dos 0,1 mg/dos
Becotide, Inhalationspulver, avdelad dos 0,2 mg/dos
Budesonid Arrow, Suspension för nebulisator 0,125 mg/ml
Budesonid Arrow, Suspension för nebulisator 0,25 mg/ml
Budesonid Arrow, Suspension för nebulisator 0,5 mg/ml
Bricanyl, Oral lösning 0,3 mg/ml
Bricanyl, Injektionvätska/koncentrat till infusionsvätska, lösning 0,5 mg/ml
Bricanyl, Tablett 2,5 mg
Bricanyl, Tablett 5 mg
Bricanyl, Depottablett 7,5 mg
Bambec, Oral lösning 1 mg/ml
Bambec, Tablett 10 mg
Bambec, Tablett 20 mg
Bisolvon, Oral lösning 1,6 mg/ml
Bisolvon, Tablett 8 mg
Bisolvon, Löslig tablett 8 mg
Bromhexin ACO, Oral lösning 0,8 mg/ml
Brimoratio, Ögondroppar, lösning 2 mg/ml
Blocadren, Ögondroppar, lösning 5 mg/ml
Blocadren, Depotögondroppar 2,5 mg/ml
Blocadren, Depotögondroppar 5 mg/ml
Betoptic, Ögondroppar, lösning 5 mg/ml
Betoptic S, Ögondroppar, suspension 2,5 mg/ml
Betoptic S, Ögondroppar, suspension, endosbehållare
Bion Tears, Ögondroppar, lösning
Borsyra APL, Öronsköljvätska, lösning 20 mg/ml
Borsyra APL, Öronsköljvätska, lösning 30 mg/ml
Bridion, Injektionsvätska, lösning 100 mg/ml
Buffert för Fungizone, Infusionsvätska, lösning
Bevitotal comp., Tablett --
Bactrim forte, Tablett 800 mg/160 mg
Bactroban Nasal, Salva 2 %
Bactroban Nasal, Salva 2 %
Bafucin Mint, Sugtablett --
Baklofen Bluefish, Tablett 10 mg
Baldrian-Dispert, Dragerad tablett --
Bamyl koffein, Brustablett 500 mg/50 mg
Bamyl koffein, Tablett 500 mg/50 mg
Banacep vet, Filmdragerad tablett 5 mg
Banminth vet., Oral pasta 12 %
Banminth vet., Oral pasta 44 %
Banminth vet., Oralt pulver 77 %
Barcan, Filmdragerad tablett 100 mg
Barcan, Pulver till oral suspension, dosp?se 100 mg
Basiron AC, Gel 10 %
Basiron AC, Gel 5 %
Basiron AC Wash, Gel 10 %
Basiron AC Wash, Gel 5 %
Batrevac 2010, Injektionsvätska, suspension, förfylld spruta --
Baxogar, Filmdragerad tablett 150 mg
Baycip, Tablett 500 mg
Baycox Bovis vet., Oral suspension 50 mg/ml
Baycox vet., Oral suspension 50 mg/ml
Baymite vet, Koncentrat till spray, emulsion 500 mg/ml
Bayticol vet., Pour-on, lösning 10 mg/ml
Baytril vet., Injektionsvätska, lösning 100 mg/ml
Baytril vet., Injektionsvätska, lösning 25 mg/ml
Baytril vet., Lösning för användning i dricksvatten 100 mg/ml
Baytril vet., Oral suspension 25 mg/ml
Baytril vet., Tablett 15 mg
Baytril vet., Tablett 250 mg
Baytril vet., Tablett 50 mg
BCG-vaccin, Pulver och vätska till injektionsvätska, suspension --
Beclomet Easyhaler, Inhalationspulver 200 mikrog/dos
Becotide Nasal, Nässpray, suspension 50 mikrog/dos
Befolan, Tablett --
Begrivac 2010/2011, Injektionsvätska, suspension --
Benadon, Tablett 300 mg
Benadon, Tablett 300 mg
Bendroflumetiazid Evolan, Tablett 2,5 mg
Bendroflumetiazid Evolan, Tablett 5 mg
BeneFIX, Pulver och vätska till injektionsvätska, lösning 1000 IE
BeneFIX, Pulver och vätska till injektionsvätska, lösning 1000 IE
BeneFIX, Pulver och vätska till injektionsvätska, lösning 2000 IE
BeneFIX, Pulver och vätska till injektionsvätska, lösning 250 IE
BeneFIX, Pulver och vätska till injektionsvätska, lösning 250 IE
BeneFIX, Pulver och vätska till injektionsvätska, lösning 500 IE
BeneFIX, Pulver och vätska till injektionsvätska, lösning 500 IE
Benestermycin vet., Intramamm?r salva --
Benlysta, Pulver till koncentrat till infusionsvätska, lösning 120 mg
Benlysta, Pulver till koncentrat till infusionsvätska, lösning 400 mg
Bensylpenicillin Meda, Pulver till injektions-/infusionsvätska, lösning --
Bentifen, ögondroppar, lösning 0,25 mg/ml
Bentifen, ögondroppar, lösning i endosbeh?llare 0,25 mg/ml
Bepanthen, Salva --
Beriate P, Pulver och vätska till injektions-/infusionsvätska, lösning --
Beriplast P Combi-Set, Pulver och vätska till v?vnadslim --
Betaloc, Injektionsvätska, lösning 1 mg/ml
Betiral, Filmdragerad tablett 100 mg
Betiral, Pulver till oral suspension 100 mg
Betnovat med chinoform, Kr --
Betnovat med neomycin, Kutan emulsion --
Betnovat med neomycin, Salva --
Betoptic/Pilo, ögondroppar, suspension --
Beviplex Comp, Filmdragerad tablett --
Beviplex forte, Filmdragerad tablett --
Beviplex forte, Oral lösning --
Beviplex vet., Injektionsvätska, lösning --
Bextra, Filmdragerad tablett 10 mg
Bextra, Filmdragerad tablett 20 mg
Bextra, Filmdragerad tablett 40 mg
Bezalip Retard, Depottablett 400 mg
Bezalip Retard, Depottablett 400 mg
Bezalip Retard, Depottablett 400 mg
Bezalip Retard, Depottablett 400 mg
Bicaflac buffer, Hemofiltrationsvätska --
Bicaflac cum Kalium 2 mmol/l, Hemofiltrationsvätska --
Bicaflac sine Kalium, Hemofiltrationsvätska --
Bicalutamide Orion, Filmdragerad tablett 150 mg
Bicalutamide Orion, Filmdragerad tablett 50 mg
Bicalutatam, Filmdragerad tablett 150 mg
Bicusan, Filmdragerad tablett 150 mg
Bicusan, Filmdragerad tablett 50 mg
Bikalutamid Fresenius Kabi, Filmdragerad tablett 50 mg
Bikalutamid Nucleus, Filmdragerad tablett 150 mg
Bikalutamid Nucleus, Filmdragerad tablett 50 mg
Bikalutamid SUN, Filmdragerad tablett 150 mg
Bikalutamid SUN, Filmdragerad tablett 50 mg
Bimectin vet., Injektionsvätska, lösning 10 mg/ml
Bimectin vet., Oral pasta 18,7 mg/g
Bimotrim vet., Injektionsvätska, lösning 200 mg/ml + 40 mg/ml
Bimoxyl vet., Injektionsvätska, suspension 150 mg/ml
Bindial, Filmdragerad tablett 20 mg
Bindial, Filmdragerad tablett 30 mg
Biocom-P vet.vaccin mot virusenterit,botulism samt, INJEKTIONSV?TSKA --
Biopoin, Injektionsvätska, lösning, förfylld spruta 10 000 IE/1 ml
Biopoin, Injektionsvätska, lösning, förfylld spruta 1000 IE/0,5 ml
Biopoin, Injektionsvätska, lösning, förfylld spruta 20 000 IE/1 ml
Biopoin, Injektionsvätska, lösning, förfylld spruta 2000 IE/0,5 ml
Biopoin, Injektionsvätska, lösning, förfylld spruta 30 000 IE/1 ml
Biopoin, Injektionsvätska, lösning, förfylld spruta 3000 IE/0,5 ml
Biopoin, Injektionsvätska, lösning, förfylld spruta 4000 IE/0,5 ml
Biopoin, Injektionsvätska, lösning, förfylld spruta 5000 IE/0,5 ml
Bisocard, Tablett 5 mg
Bisolvon Jordgubb, Oral lösning 0,8 mg/ml
Bisolvon vet., Granulat 1 %
Bisomerck, Filmdragerad tablett 10 mg
Bisomerck, Filmdragerad tablett 5 mg
Bisomyl, Filmdragerad tablett 10 mg
Bisoprolol IVAX, Filmdragerad tablett 10 mg
Bisoprolol IVAX, Filmdragerad tablett 5 mg
Bisoprolol Merck, Filmdragerad tablett 10 mg
Bisoprolol Merck, Filmdragerad tablett 1,25 mg
Bisoprolol Merck, Filmdragerad tablett 2,5 mg
Bisoprolol Merck, Filmdragerad tablett 3,75 mg
Bisoprolol Merck, Filmdragerad tablett 5 mg
Bisoprolol Merck, Filmdragerad tablett 7,5 mg
Bisoprolol Mylan, Filmdragerad tablett 10 mg
Bisoprolol Orifarm, Tablett 10 mg
Bisoprolol Orifarm, Tablett 1,25 mg
Bisoprolol Orifarm, Tablett 2,5 mg
Bisoprolol Orifarm, Tablett 5 mg
Bisoprolol Orion, Tablett 10 mg
Bisoprolol Orion, Tablett 2,5 mg
Bisoprolol Pfizer, Filmdragerad tablett 10 mg
Bisoprolol Pfizer, Filmdragerad tablett 5 mg
Bisoprolol Teva, Tablett 1,25 mg
Bisoprolol Teva, Tablett 2,5 mg
Bisoprolol Teva, Tablett 3,75 mg
Bisoprolol Vitabalans, Tablett 10 mg
Bisoprolol Vitabalans, Tablett 5 mg
Blaze vet., Pour-on, suspension 7,5 mg/ml
Blocadren Depot, Depotögondroppar 2,5 mg/ml
Blocadren Depot, Depotögondroppar 5 mg/ml
Blocadren Depot, Depotögondroppar 5 mg/ml
Blocadren Depot, Depotögondroppar 5 mg/ml
Bloketangil, Tablett 150 mg/12,5 mg
Bloketangil, Tablett 300 mg/12,5 mg
Bloketangil, Tablett 300 mg/25 mg
Blopresid Comp, Tablett 16 mg/12,5 mg
Blopresid Comp, Tablett 16 mg/12,5 mg
Blopresid Comp, Tablett 32 mg/12,5 mg
Blopresid Comp, Tablett 32 mg/25 mg
Blopress, Tablett 16 mg
Blopress, Tablett 8 mg
BLUEVAC BTV8, Injektionsvätska, suspension --
Bocatriol, Kapsel, mjuk 0,25 mikrog
Bocatriol, Kapsel, mjuk 0,5 mikrog
Bocouture, Pulver till injektionsvätska, lösning 4 enheter/0,1 ml
Bolfo vet., Spot-on, lösning 744 mg/ml
Boltin, Tablett 2,5 mg
Boltin, Tablett 2,5 mg
Bondenza, Filmdragerad tablett 150 mg
Bondenza, Filmdragerad tablett 2,5 mg
Bondenza, Injektionsvätska, lösning, förfylld spruta 3 mg/3 ml
Bonefurbit, Filmdragerad tablett 150 mg
Boostrix Polio, Injektionsvätska, suspension --
Boostrix Polio, Injektionsvätska, suspension, förfylld spruta --
Bovikalc vet., Intraruminalinl?gg, kontinuerlig fris?ttning 43 g
Bovilis Bovipast vet., Injektionsvätska, suspension --
Bovilis BTV8, Injektionsvätska, suspension --
Bovilis Ringvac vet., Pulver och vätska till injektionsvätska, suspension --
Boviseal vet, Intramamm?r suspension 2,6 g
Bricanyl Depot, Depottablett 5 mg
Bricanyl Depot, Depottablett 5 mg
Bricanyl Depot, Depottablett 7,5 mg
Bricanyl Depot, Depottablett 7,5 mg
Bricanyl Turbuhaler, Inhalationspulver 0,25 mg/dos
Bricanyl Turbuhaler, Inhalationspulver 0,25 mg/dos
Bricanyl Turbuhaler, Inhalationspulver 0,25 mg/dos
Bricanyl Turbuhaler, Inhalationspulver 0,5 mg/dos
Bricanyl Turbuhaler, Inhalationspulver 0,5 mg/dos
Bricanyl Turbuhaler, Inhalationspulver 0,5 mg/dos
Bricanyl Turbuhaler, Inhalationspulver 0,5 mg/dos
Bricanyl Turbuhaler, Inhalationspulver 0,5 mg/dos
Bricanyl Turbuhaler, Inhalationspulver 0,5 mg/dos
Bricanyl Turbuhaler, Inhalationspulver 0,5 mg/dos
Bricanyl Turbuhaler, Inhalationspulver 0,5 mg/dos
Bricanyl Turbuhaler, Inhalationspulver 0,5 mg/dos
Bricanyl Turbuhaler, Inhalationspulver 0,5 mg/dos
Brilique, Filmdragerad tablett 90 mg
Brimonidin Hexal, ögondroppar, lösning 2 mg/ml
Brimonidine Brown, ögondroppar, lösning 2 mg/ml
Brimonidine Teva, ögondroppar, lösning 2 mg/ml
BRINAVESS, Koncentrat till infusionsvätska, lösning 20 mg/ml
Brisomax Diskus, Inhalationspulver, avdelad dos 50 mikrogram/250 mikrogram/dos
Brisomax Diskus forte, Inhalationspulver, avdelad dos 50 mikrogram/500 mikrogram/dos
Brisomax Diskus mite, Inhalationspulver, avdelad dos 50 mikrogram/100 mikrogram/dos
Bromhex, Tablett 8 mg
BTVPUR AlSap 1, Injektionsvätska, suspension --
BTVPUR AlSap 1-8, Injektionsvätska, suspension --
BTVPUR AlSap 2-4, Injektionsvätska, suspension --
BTVPUR AlSap 8, Injektionsvätska, suspension --
BUCCOLAM, Munh?lelösning 10 mg
BUCCOLAM, Munh?lelösning 5 mg
BUCCOLAM, Munh?lelösning 7,5 mg
Budesonid Mylan, Nässpray, suspension 100 mikrog/dos
Budesonid Teva, Suspension för nebulisator 0,25 mg/ml
Budfor, Inhalationspulver 160 mikrogram/4,5 mikrogram/inhalation
Budfor, Inhalationspulver 320 mikrogram/9 mikrogram/inhalation
Budfor, Inhalationspulver 80 mikrogram/4,5 mikrogram/inhalation
Bumol Pulvinal, Inhalationspulver 200 mikrog/dos
Bupiforan tung, Injektionsvätska, lösning 5 mg/ml
Bupivakainhydroklorid Baxter, Injektionsvätska, lösning 2,5 mg/ml
Bupivakainhydroklorid Baxter, Injektionsvätska, lösning 5 mg/ml
Buprenodale Vet, Injektionsvätska, lösning 0,3 mg/ml
Buprenorfin Actavis, Resoriblett, sublingual 0.4 mg
Buprenorfin Actavis, Resoriblett, sublingual 2 mg
Buprenorfin Actavis, Resoriblett, sublingual 8 mg
Buprenorfin Sigillata, Resoriblett, sublingual 0,4 mg
Buprenorfin Sigillata, Resoriblett, sublingual 2 mg
Buprenorfin Sigillata, Resoriblett, sublingual 8 mg
Buprenorphine BMM Pharma, Resoriblett, sublingual 0,4 mg
Buprenorphine BMM Pharma, Resoriblett, sublingual 2 mg
Buprenorphine BMM Pharma, Resoriblett, sublingual 8 mg
Buprenorphine G.L., Resoriblett, sublingual 2 mg
Buprenorphine G.L., Resoriblett, sublingual 4 mg
Buprenorphine G.L., Resoriblett, sublingual 8 mg
Buprenorphine Orifarm, Resoriblett, sublingual 2 mg
Buprenorphine Orifarm, Resoriblett, sublingual 8 mg
Buprenorphine Sandoz, Resoriblett, sublingual 0,4 mg
Buprenorphine Sandoz, Resoriblett, sublingual 2 mg
Buprenorphine Sandoz, Resoriblett, sublingual 8 mg
Buspiron 2care4, Tablett 10 mg
Buspiron Scand Pharm, Tablett 10 mg
Buspiron Scand Pharm, Tablett 5 mg
Butador vet., Injektionsvätska, lösning 10 mg/ml
Butomidor vet., Injektionsvätska, lösning 10 mg/ml
Buventol Easyhaler, Inhalationspulver 100 mikrogram/dos