Alla läkemedel A - Ö

Här kan du finna alla läkemedel som du kan rekommendera eller dela med dig av erfarenheter av. Klicka på den bokstav som du vill lista läkemdel för. Du klickar dig vidare till läkemedelssidan genom att klicka på länkarna.A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

F


Forlax Junior, Pulver till oral lösning, dospåse 4 g
Fluorette, Medicinskt tuggummi 0,25 mg F
Fludent Citron, Sugtablett 0,25 mg
Fludent, Medicinskt tuggummi 0,25 mg
Fragmin, Injektionsvätska, lösning, förfylld spruta 2 500 IE
Fexim, Brustablett 80,5 mg
Ferinject, Injektions-/infusionsvätska, lösning
Folacin, Tablett 5 mg
Folsyra Evolan, Tablett 5 mg
Folsyra APL, KAPSLAR 1 mg
Felodipin AstraZeneca, Depottablett 2,5 mg
Felodipin ratiopharm, Depottablett 2,5 mg
Felodipin ratiopharm, Depottablett 5 mg
Felodipin Sandoz, Depottablett 10 mg
Funginix, Kräm 10 mg/g
Fenuril, Kräm
Fucidin, Salva 2 %
Finasterid Stada, Filmdragerad tablett 1 mg
Femanest, Tablett 1 mg
Finasterid Orion, Filmdragerad tablett 5 mg
Flukloxacillin Meda, Filmdragerad tablett 750 mg
Fluconazol Krka, Kapsel, hård 50 mg
Flukonazol Medartuum, Kapsel, hård 50 mg
Flector, Medicinskt plåster 1 %
Fluoxetin Mylan, Dispergerbar tablett 20 mg
Fluoxetin ratiopharm, Löslig tablett 10 mg
Flagyl, Oral suspension 40 mg/ml
Fucithalmic, Ögonsalva 1 %
Fucithalmic, Ögonsalva, endosbehållare 1 %
Femal Balans Forte, Filmdragerad tablett --
Fiberform, Granulat --
Fiberform Mix, Granulat till oral lösning, dosp?se --
Finasteride Accord, Filmdragerad tablett 1 mg
Flucloxacillin Sandoz, Filmdragerad tablett 750 mg
Fluconazol Pfizer, Kapsel, hård 150 mg
Fludent Mint, Sugtablett 0,75 mg
Fluoxetin Selena, Kapsel, hård 20 mg
Fluoxetine Vitabalans, Filmdragerad tablett 20 mg
Flutide Nasal, Nässpray, suspension 50 mikrogram/dos
Fortekor vet., Tablett 5 mg
Furosemid Nycomed, Tablett 20 mg
Finacea, Gel 15 %
Femanor, Tablett
Fluorette Pepparmint, Medicinskt tuggummi 0,25 mg
Fluoxetin Teva, Kapsel, hård 20 mg
Fenazon APL, Nässalva 5 %
Folvidon, Tablett 5 mg
Felodipin Actavis, Depottablett 5 mg
Furix, Tablett 20 mg
Femasekvens, Tablett
Furadantin, Tablett 5 mg
Finasteride Accord, Filmdragerad tablett 5 mg
Furadantin, Tablett 50 mg
Fluoxetin Sandoz, Dispergerbar tablett 20 mg
Fungoral, Schampo 20 mg/ml
Furix Retard, Depotkapsel, hård 30 mg
Flunitrazepam Mylan, Tablett 0,5 mg
Fluoxetin STADA, Dispergerbar tablett 20 mg
Furix, Tablett 40 mg
Flagyl, Tablett 400 mg
Felodipin HEXAL, Depottablett 5 mg
Fortrans, Pulver till oral lösning, dospåse
Forlax, Pulver till oral lösning, dospåse 10 g
Fiber, Granulat till oral lösning, dospåse
Fiber, Granulat
Fiber, Granulat, dospåse 3,5 g
Fosforsyra APL, Dentallösning 37 %
Fungizone, Sugtablett 10 mg
Fluorette, Medicinskt tuggummi 0,25 mg
Fludent, Sugtablett 0,75 mg
Fludent, Sugtablett 0,5 mg
Fludent, Sugtablett 0,25 mg
Fludent Hallon, Sugtablett 0,25 mg
Famotidin Hexal, Filmdragerad tablett 40 mg
Famotidin STADA, Filmdragerad tablett 40 mg
Famotidin Hexal, Filmdragerad tablett 20 mg
Famotidin Copyfarm, Tablett 10 mg
Fosfat APL, KAPSLAR 300 mg
Fabrazyme, Pulver till koncentrat till infusionsvätska, lösning
Fragmin, Injektionsvätska, lösning 2 500 IE/ml
Fragmin, Injektionsvätska, lösning, förfylld spruta 5 000 IE
Fragmin, Injektionsvätska, lösning, förfylld spruta 7 500 IE
Fragmin, Injektionsvätska, lösning, förfylld spruta 10 000 IE
Fragmin, Injektionsvätska, lösning 10 000 IE/ml
Fragmin, Injektionsvätska, lösning, förfylld spruta 12 500 IE
Fragmin, Injektionsvätska, lösning, förfylld spruta 15 000 IE
Fragmin, Injektionsvätska, lösning, förfylld spruta 18 000 IE
Fragmin, Injektionsvätska, lösning 25 000 IE/ml
Feiba, Pulver och vätska till injektionsvätska, lösning 500 enheter
Feiba, Pulver och vätska till injektionsvätska, lösning 1 000 enheter
Ferritamin, Oral lösning
Flexbumin, Infusionsvätska, lösning 200 g/l
Flexbumin, Infusionsvätska, lösning 250 g/l
Fosfatbuffert APL, Infusionsvätska, lösning 0 pH 7,4
Fosfatbuffert, Koncentrat till infusionsvätska, lösning
Flecainide Alternova, Tablett 100 mg
Flekainid Sandoz, Tablett 100 mg
Fenylefrinhydroklorid, Koncentrat till injektionsvätska, lösning
Fenylefrinhydroklorid APL, Injektionsvätska, lösning 0,1 mg/ml
Fenylefrinhydroklorid APL, Koncentrat till injektionsvätska, lösning
Firazyr, Injektionsvätska, lösning, förfylld spruta 30 mg
Furix, Injektionsvätska, lösning 10 mg/ml
Furix, Tablett 500 mg
Furix Retard, Depotkapsel, hård 60 mg
Furosemid Copyfarm, Tablett 20 mg
Furosemid Copyfarm, Tablett 40 mg
Furosemid Hexal, Tablett 40 mg
Furosemid Nordic Drugs, Tablett 40 mg
Furosemid Recip, Injektionsvätska, lösning 10 mg/ml
Furosemid Recip, Tablett 25 mg
Furosemid Recip, Tablett 40 mg
Furosemid Recip, Tablett 500 mg
Furosemide Claris, Injektionsvätska, lösning 10 mg/ml
Fenololja APL, Injektionsvätska, lösning 50 mg/ml
Felodipin Actavis, Depottablett 10 mg
Felodipin AstraZeneca, Depottablett 5 mg
Felodipin AstraZeneca, Depottablett 10 mg
Felodipin HEXAL, Depottablett 10 mg
Felodipin Mylan, Depottablett 5 mg
Felodipin Mylan, Depottablett 10 mg
Felodipin ratiopharm, Depottablett 10 mg
Felodipin Sandoz, Depottablett 5 mg
Felodipin STADA, Depottablett 5 mg
Felodipin STADA, Depottablett 10 mg
Felohexal, Depottablett 5 mg
Felohexal, Depottablett 10 mg
Fenosimed, Tablett 10 mg
Fenosimed, Tablett 20 mg
Fenosimed, Tablett 5 mg
Fosavis, Tablett 5 mg
Fosavis, Tablett 10 mg
Fosavis, Tablett 20 mg
Fosiact, Tablett 5 mg
Fosiact, Tablett 10 mg
Fosiact, Tablett 20 mg
Fosinamed, Tablett 10 mg
Fosinamed, Tablett 5 mg
Fosinamed, Tablett 20 mg
Fosinopril Actavis, Tablett 5 mg
Fosinopril Actavis, Tablett 10 mg
Fosinopril Actavis, Tablett 20 mg
Fosinopril Medis, Tablett 10 mg
Fosinopril Medis, Tablett 20 mg
Fosinopril Medis, Tablett 5 mg
Fosinopril/Hydroklortiazid Medis, Tablett 20 mg/12,5 mg
Flavicen, Depottablett 80 mg
Fluvastatin Actavis, Depottablett 80 mg
Fluvastatin STADA, Kapsel, hård 40 mg
Fluvastatin STADA, Kapsel, hård 20 mg
Fundan, Schampo 20 mg/ml
Fungster, Tablett 250 mg
Fenipsorian, Kräm 0,05 mg/g
Fucidin, Kräm 2 %
Ficortril, Salva 1 %
Flutivate, Salva 0,005 %
Flutivate, Kräm 0,05 %
Fucidin, Kräm 20 mg/g+10 mg/g
Fucidin, Salvkompress 30 mg/dm2
Finasterid Actavis, Filmdragerad tablett 1 mg
Finasterid Medis, Filmdragerad tablett 1 mg
Finasterid ratiopharm, Filmdragerad tablett 1 mg
Finoplasa, Filmdragerad tablett 1 mg
Flagyl, Vagitorium 500 mg
Femal Balans, Filmdragerad tablett
Femicur, Kapsel, hård
Femanest, Tablett 2 mg
Fostimon, Pulver och vätska till injektionsvätska, lösning 75 IE
Fostimon, Pulver och vätska till injektionsvätska, lösning 150 IE
Fertavid, Injektionsvätska, lösning 75 IE/0,5 ml
Fertavid, Injektionsvätska, lösning 300 IE/0,36 ml
Fertavid, Injektionsvätska, lösning 900 IE/1,08 ml
Fertavid, Injektionsvätska, lösning 150 IE/0,18 ml
Fertavid, Injektionsvätska, lösning 600 IE/0,72 ml
Fertavid, Injektionsvätska, lösning 200 IE/0,5 ml
Fertavid, Injektionsvätska, lösning 50 IE/0,5 ml
Fertavid, Injektionsvätska, lösning 100 IE/0,5 ml
Fertavid, Injektionsvätska, lösning 150 IE/0,5 ml
Finaset, Filmdragerad tablett 5 mg
Finasterid Acino, Filmdragerad tablett 5 mg
Finasterid Actavis, Filmdragerad tablett 5 mg
Finasterid Alternova, Filmdragerad tablett 5 mg
Finasterid Arrow, Filmdragerad tablett 5 mg
Finasterid BMM Pharma, Filmdragerad tablett 5 mg
Finasterid Copyfarm, Filmdragerad tablett 5 mg
Finasterid Heumann, Filmdragerad tablett 5 mg
Finasterid Jacobsen, Filmdragerad tablett 5 mg
Finasterid Medilens, Filmdragerad tablett 5 mg
Finasterid Medis, Filmdragerad tablett 5 mg
Finasterid Pfizer, Filmdragerad tablett 5 mg
Finasterid ratiopharm, Filmdragerad tablett 5 mg
Finasterid Sandoz, Filmdragerad tablett 5 mg
Finasterid Stada, Filmdragerad tablett 5 mg
Finasterid Teva, Filmdragerad tablett 5 mg
Finasterid Uropharm, Filmdragerad tablett 5 mg
Finasteride Ranbaxy, Filmdragerad tablett 5 mg
Florinef, Tablett 0,1 mg
Forsteo, Injektionsvätska, lösning, förfylld injektionspenna 250 mikrog/ml
Forcaltonin, Injektionsvätska, lösning 50 IE
Forcaltonin, Injektionsvätska, lösning 100 IE
Flukloxacillin Evolan, Kapsel, hård 500 mg
Flukloxacillin Meda, Filmdragerad tablett 500 mg
Fortum, Pulver till infusionsvätska, lösning
Fortum, Pulver till injektionsvätska, lösning
Fortum, Pulver till injektions-/infusionsvätska, lösning
Fucidin, Oral suspension 50 mg/ml
Fucidin, Filmdragerad tablett 250 mg
Fucidin, Pulver och vätska till infusionsvätska, lösning 500 mg
Flagyl, Infusionsvätska, lösning 5 mg/ml
Fasigyn, Infusionsvätska, lösning 2 mg/ml
Fungizone, Pulver till infusionsvätska, lösning 50 mg
Fungoral, Tablett 200 mg
Fluconazol Actavis, Kapsel, hård 50 mg
Fluconazol Actavis, Kapsel, hård 100 mg
Fluconazol Actavis, Kapsel, hård 150 mg
Fluconazol Actavis, Kapsel, hård 200 mg
Fluconazol BMM Pharma, Kapsel, hård 50 mg
Fluconazol BMM Pharma, Kapsel, hård 150 mg
Fluconazol BMM Pharma, Kapsel, hård 200 mg
Fluconazol Copyfarm, Infusionsvätska, lösning 2 mg/ml
Fluconazol Hexal, Infusionsvätska, lösning 2 mg/ml
Fluconazol HEXAL, Kapsel, hård 50 mg
Fluconazol HEXAL, Kapsel, hård 100 mg
Fluconazol HEXAL, Kapsel, hård 150 mg
Fluconazol HEXAL, Kapsel, hård 200 mg
Fluconazol Krka, Kapsel, hård 100 mg
Fluconazol Krka, Kapsel, hård 150 mg
Fluconazol Krka, Kapsel, hård 200 mg
Fluconazol Norton, Kapsel, hård 50 mg
Fluconazol Norton, Kapsel, hård 100 mg
Fluconazol Norton, Kapsel, hård 150 mg
Fluconazol Norton, Kapsel, hård 200 mg
Fluconazol Nycomed, Infusionsvätska, lösning 2 mg/ml
Fluconazol Nycomed, Kapsel, hård 50 mg
Fluconazol Nycomed, Kapsel, hård 100 mg
Fluconazol Nycomed, Kapsel, hård 150 mg
Fluconazol Nycomed, Kapsel, hård 200 mg
Fluconazol Stichting, Kapsel, hård 150 mg
Fluconazol Stichting, Kapsel, hård 50 mg
Fluconazol Stichting, Kapsel, hård 100 mg
Fluconazol Stichting, Kapsel, hård 200 mg
Fluconazol Tiefenbacher, Infusionsvätska, lösning 2 mg/ml
Fluconazol Villerton, Infusionsvätska, lösning 2 mg/ml
Fluconazol Winthrop, Kapsel, hård 200 mg
Fluconazol Winthrop, Kapsel, hård 150 mg
Fluconazol Winthrop, Kapsel, hård 100 mg
Fluconazol Winthrop, Kapsel, hård 50 mg
Fluconazole B. Braun, Infusionsvätska, lösning 2 mg/ml
Fluconazole Baxter, Infusionsvätska, lösning 2 mg/ml
Flucotifi, Infusionsvätska, lösning 2 mg/ml
Flukonazol Medartuum, Kapsel, hård 150 mg
Flukonazol Mylan, Kapsel, hård 50 mg
Flukonazol Mylan, Kapsel, hård 100 mg
Flukonazol Mylan, Kapsel, hård 150 mg
Famvir, Filmdragerad tablett 125 mg
Famvir, Filmdragerad tablett 500 mg
Foscavir, Infusionsvätska, lösning 24 mg/ml
Fuzeon, Pulver och vätska till injektionsvätska, lösning 90 mg/ml
Flebogammadiff, Infusionsvätska, lösning 50 mg/ml
FSME-IMMUN Junior, Injektionsvätska, suspension, förfylld spruta
FSME-IMMUN Vuxen, Injektionsvätska, suspension, förfylld spruta
Fluad, Injektionsvätska, suspension i emulsion, förfylld spruta
Fluarix, Injektionsvätska, suspension
Fluvax, Injektionsvätska, suspension 45 mikrog/ml
Focetria, Injektionsvätska, suspension, förfylld spruta
Focetria (endos), Injektionsvätska, suspension
Focetria (flerdos), Injektionsvätska, suspension
Fendrix, Injektionsvätska, suspension
Fludara, Filmdragerad tablett 10 mg
Fludara, Pulver till injektions-/infusionsvätska, lösning 50 mg
Fludarabin Actavis, Pulver till injektions-/infusionsvätska, lösning 50 mg
Fludarabin Ebewe, Koncentrat till infusionsvätska, lösning
Fludarabin Hospira, Pulver till injektions-/infusionsvätska, lösning 50 mg
Fluorouracil Teva, Injektionsvätska, lösning 50 mg/ml
Flurablastin, Injektionsvätska, lösning 50 mg/ml
Farmorubicin, Injektionsvätska/lösning för intravesikal användning 2 mg/ml
Farmorubicin, Pulver till injektionsvätska/lösning för intravesikal användning
Foscan, Injektionsvätska, lösning 4 mg/ml
Foscan, Injektionsvätska, lösning 1mg/ml
Fareston, Tablett 60 mg
Faslodex, Injektionsvätska, lösning, förfylld spruta 250 mg/5 ml
Flutamid Mylan, Tablett 250 mg
Flutamid STADA, Tablett 250 mg
Femar, Tablett 2,5 mg
FIRMAGON, Pulver och vätska till injektionsvätska, suspension 80 mg
FIRMAGON, Pulver och vätska till injektionsvätska, suspension 120 mg
Flexodon, Pulver till oral lösning, dospåse 1178 mg
Flexagil, Kräm 35 g
Fosamax, Tablett 10 mg
Fosamax, Tablett 70 mg
Fortipan, Filmdragerad tablett 75 mg
Fosavance, Tablett 70 mg/2800 IE
Fortipan Combi D, Filmdragerad tablett 35 mg + 500 mg/400 IE
Forene, Inhalationsånga, vätska
Fentanyl Actavis, Injektionsvätska, lösning 50 mikrog/ml
Fentanyl B. Braun, Injektionsvätska, lösning 50 mikrog/ml
Fentanyl Meda, Injektionsvätska, lösning 50 mikrog/ml
Fentanyl-hameln, Injektionsvätska, lösning 50 mikrog/ml
Fenol APL, Injektionsvätska, lösning 60 mg/ml
Fentanyl Actavis, Depotplåster 25 mikrog/timme
Fentanyl Actavis, Depotplåster 50 mikrog/timme
Fentanyl Actavis, Depotplåster 75 mikrog/timme
Fentanyl Actavis, Depotplåster 100 mikrog/timme
Fentanyl Hexal, Depotplåster 25 mikrog/timme
Fentanyl Hexal, Depotplåster 50 mikrog/timme
Fentanyl Hexal, Depotplåster 75 mikrog/timme
Fentanyl Hexal, Depotplåster 100 mikrog/timme
Fentanyl ratiopharm, Depotplåster 12 mikrog/timme
Fentanyl ratiopharm, Depotplåster 25 mikrog/timme
Fentanyl ratiopharm, Depotplåster 50 mikrog/timme
Fentanyl ratiopharm, Depotplåster 75 mikrog/timme
Fentanyl ratiopharm, Depotplåster 100 mikrog/timme
Fentanyl Regiomedica, Depotplåster 12 mikrogram/timme
Fentanyl Regiomedica, Depotplåster 25 mikrogram/timme
Fentanyl Regiomedica, Depotplåster 50 mikrogram/timme
Fentanyl Regiomedica, Depotplåster 75 mikrogram/timme
Fentanyl Regiomedica, Depotplåster 100 mikrogram/timme
Fenemal Recip, Tablett 15 mg
Fenemal Recip, Tablett 50 mg
Fenemal Recip, Tablett 100 mg
Fenemal Recip, Injektionsvätska, lösning 200 mg/ml
Fenobarbital APL, Oral lösning 5 mg/ml
Fenantoin Recip, Tablett 100 mg
Fluanxol, Dragerad tablett 0,25 mg
Fluanxol, Dragerad tablett 0,5 mg
Fluanxol, Dragerad tablett 1 mg
Fluanxol, Dragerad tablett 5 mg
Fluanxol, Injektionsvätska, lösning 20 mg/ml
Fluanxol, Injektionsvätska, lösning 100 mg/ml
Flunitrazepam Mylan, Tablett 1 mg
Fluscand, Tablett 0,5 mg
Fluscand, Tablett 1 mg
Fluoxetin BMM Pharma, Dragerad tablett 20 mg
Fluoxetin Mylan, Kapsel, hård 20 mg
Fluoxetin Orifarm, Dispergerbar tablett 20 mg
Fluoxetin ratiopharm, Löslig tablett 20 mg
Fluoxetin ratiopharm, Kapsel, hård 20 mg
Fluoxetin Sandoz, Kapsel, hård 20 mg
Fluoxetine Morningside, Kapsel, hård 20 mg
Fontex, Oral lösning 4 mg/ml
Fontex, Dispergerbar tablett 20 mg
Fevarin, Filmdragerad tablett 50 mg
Fevarin, Filmdragerad tablett 100 mg
Fluvosol, Filmdragerad tablett 50 mg
Fluvosol, Filmdragerad tablett 100 mg
Flagyl, Tablett 200 mg
Fasigyn, Filmdragerad tablett 500 mg
Flutide, Näsdroppar, suspension 1 mg/ml
Flutide, Nässpray, suspension 50 mikrog/dos
Flutikason Teva, Nässpray, suspension 50 mikrog/dos
Foradil, Inhalationspulver 12 mikrog/dos
Flutide, Suspension för nebulisator 0,25 mg/ml
Flutide, Suspension för nebulisator 1 mg/ml
Flutide, Inhalationspulver, avdelad dos
Flutide, Inhalationsspray, suspension 50 mikrog/dos
Flutide, Inhalationsspray, suspension
Friggs Echinacea, Brustablett
Ficortril, Ögonsalva 0,5 %
Fotil, Ögondroppar, lösning, endosbehållare
Fotil, Ögondroppar, lösning 5 mg/ml + 20 mg/ml
Fotil forte, Ögondroppar, lösning 5 mg/ml + 40 mg/ml
Fotil forte, Ögondroppar, lösning, endosbehållare
Fluorescinnatrium Chauvin, Ögondroppar, lösning, endosbehållare 2 %
Fluorescite, Injektionsvätska, lösning 100 mg/ml
Fluress, Ögondroppar, lösning 2,5 mg /ml+ 4 mg/ml
Flumazenil Actavis, Injektionsvätska, lösning 0,1 mg/ml
Flumazenil B. Braun, Injektionsvätska, lösning 0,1 mg/ml
Flumazenil Fresenius Kabi, Injektionsvätska, lösning 0,1 mg/ml
Flumazenil Hameln, Injektionsvätska, lösning 0,1 mg/ml
Fomepizole EUSA Pharma, Koncentrat till infusionsvätska, lösning
Ferriprox, Oral lösning 100 mg/ml
Ferriprox, Filmdragerad tablett 500 mg
Fosrenol, Tuggtablett 250 mg
Fosrenol, Tuggtablett 500 mg
Fosrenol, Tuggtablett 750 mg
Fosrenol, Tuggtablett 1 000 mg
Fasturtec, Pulver och vätska till koncentrat till infusionsvätska, lösning 1,5 mg/ml
FABLYN, Filmdragerad tablett 500 mikrogram
Faktor IX Octapharma, Pulver och vätska till injektionsvätska, lösning --
Fampyra, Depottablett 10 mg
Farlutal, Tablett 100 mg
Farlutal, Tablett 200 mg
Farlutal, Tablett 500 mg
Farlutal Depot, Injektionsvätska, suspension 200 mg/ml
Favint, Inhalationspulver, hård kapsel 18 mikrog
Favolax, Oral lösning 667 mg/ml
FDG Eckert & Ziegler, Injektionsvätska, lösning 300 MBq/ml -3100 MBq/ml
FDG IBA, Injektionsvätska, lösning 185 MBq/ml
FDG Mallinckrodt, Injektionsvätska, lösning 260 MBq/ml
Febrivac 3 plus vet., Injektionsvätska, suspension --
Felimazole vet., Dragerad tablett 2,5 mg
Felimazole vet., Dragerad tablett 5 mg
Felocell CVR vet., Pulver och vätska till injektionsvätska, suspension --
Femiderm, Depotplåster 100 mikrog/24 timmar
Femiderm, Depotplåster 25 mikrog/24 timmar
Femiderm, Depotplåster 50 mikrog/24 timmar
Femiderm, Depotplåster 75 mikrog/24 timmar
Femring, Vaginalinl?gg 50 mikrog/24 timmar
FemSeven, Depotplåster 100 mikrog/24 timmar
FemSeven, Depotplåster 50 mikrogram/24 timmar
FemSeven, Depotplåster 75 mikrogram/24 timmar
Fenoflox vet, Injektionsvätska, lösning 100 mg/ml
Fentanyl Fresenius Kabi, Injektionsvätska, lösning 50 mikrog/ml
Fentanyl Lavipharm, Depotplåster 100 mikrogram/timme
Fentanyl Lavipharm, Depotplåster 25 mikrogram/timme
Fentanyl Lavipharm, Depotplåster 50 mikrogram/timme
Fentanyl Lavipharm, Depotplåster 75 mikrogram/timme
Fentanyl Nycomed, Depotplåster 100 mikrogram/timme
Fentanyl Nycomed, Depotplåster 12 mikrogram/timme
Fentanyl Nycomed, Depotplåster 25 mikrogram/timme
Fentanyl Nycomed, Depotplåster 50 mikrogram/timme
Fentanyl Nycomed, Depotplåster 75 mikrogram/timme
Fentanyl Orion, Depotplåster 100 mikrogram/timme
Fentanyl Orion, Depotplåster 12 mikrogram/timme
Fentanyl Orion, Depotplåster 25 mikrogram/timme
Fentanyl Orion, Depotplåster 50 mikrogram/timme
Fentanyl Orion, Depotplåster 75 mikrogram/timme
Fentanyl Sandoz, Depotplåster 100 mikrogram/timme
Fentanyl Sandoz, Depotplåster 12 mikrogram/timme
Fentanyl Sandoz, Depotplåster 25 mikrogram/timme
Fentanyl Sandoz, Depotplåster 37,5 mikrogram/timme
Fentanyl Sandoz, Depotplåster 50 mikrogram/timme
Fentanyl Sandoz, Depotplåster 75 mikrogram/timme
Fenuril-Hydrokortison, Kr --
Fenylbutazon vet., Oralt pulver, dosp?se 1 g
Fenylpropanolamin Recip, Depottablett 50 mg
Ferion, Injektionsvätska/koncentrat till infusionsvätska, lösning 20 mg/ml
Ferrologic, Injektionsvätska/koncentrat till infusionsvätska, lösning 20 mg/ml
Ferromyn S, Oral lösning 3,7 mg fe2+/ml
Fevaxyn Pentofel, Injektionsvätska, lösning --
Fexofenadin Orifarm, Filmdragerad tablett 120 mg
Fexofenadin Orifarm, Filmdragerad tablett 180 mg
Fexofenadin Sandoz, Filmdragerad tablett 120 mg
Fexofenadin Sandoz, Filmdragerad tablett 180 mg
Fexofenadine Docpharma, Filmdragerad tablett 120 mg
Fexofenadine Docpharma, Filmdragerad tablett 180 mg
Fiberform, Granulat, dosp?se 3,5 g
Filgrastim HEXAL, Injektionsvätska, lösning, förfylld spruta 30 ME/0,5 ml
Filgrastim HEXAL, Injektionsvätska, lösning, förfylld spruta 48 ME/0,5 ml
Filgrastim ratiopharm, Injektionsvätska/koncentrat till infusionvätska, lösning, förfylld spruta 30 MIE
Filgrastim ratiopharm, Injektionsvätska/koncentrat till infusionvätska, lösning, förfylld spruta 48 MIE
Finadyne vet., Granulat 25 mg/g
Finadyne vet., Injektionsvätska, suspension 50 mg/ml
Finail, Medicinskt nagellack 5 %
Finasterid Aurobindo, Filmdragerad tablett 5 mg
Finasterid Mylan, Filmdragerad tablett 5 mg
Finasteride Teva, Filmdragerad tablett 1 mg
Finementin, Filmdragerad tablett 5 mg
Finpros, Filmdragerad tablett 5 mg
Firdapse, Tablett 10 mg
Flebogamma DIF, Infusionsvätska, lösning 100 mg/ml
Flebogamma DIF, Infusionsvätska, lösning 50 mg/ml
Fleet Micro, Rektallösning --
Flekainid STADA, Tablett 100 mg
Flevox, Spot-on, lösning 134 mg
Flevox, Spot-on, lösning 268 mg
Flevox, Spot-on, lösning 402 mg
Flevox, Spot-on, lösning 50 mg
Flevox, Spot-on, lösning 67 mg
Flexicam, Injektionsvätska, lösning 5 mg/ml
Flexicam, Oral suspension 1,5 mg/ml
Flixotaide Diskus, Inhalationspulver, avdelad dos 500 mikrogram/dos
Flixotide Diskus, Inhalationspulver, avdelad dos 100 mikrogram/dos
Flixotide Diskus, Inhalationspulver, avdelad dos 250 mikrogram/dos
Flixotide Diskus, Inhalationspulver, avdelad dos 250 mikrogram/dos
Flixotide Diskus, Inhalationspulver, avdelad dos 250 mikrogram/dos
Flixotide Diskus, Inhalationspulver, avdelad dos 250 mikrogram/dos
Flixotide Diskus, Inhalationspulver, avdelad dos 500 mikrogram/dos
Flixotide Diskus, Inhalationspulver, avdelad dos 500 mikrogram/dos
Flixotide Diskus, Inhalationspulver, avdelad dos 500 mikrogram/dos
Flixotide Diskus, Inhalationspulver, avdelad dos 500 mikrogram/dos
Flixotide Diskus, Inhalationspulver, avdelad dos 500 mikrogram/dos
Florselect vet, Injektionsvätska, lösning 300 mg/ml
Floxabactin vet., Tablett 15 mg
Floxabactin vet., Tablett 150 mg
Floxabactin vet., Tablett 50 mg
Fluanxol Depot, Injektionsvätska, lösning 100 mg/ml
Fluanxol Depot, Injektionsvätska, lösning 20 mg/ml
Flubenol vet., Oral pasta 44 mg/ml
Flubenol vet., Tuggtablett 220 mg
Flucan, Infusionsvätska, lösning 2 mg/ml
Flucan, Kapsel, hård 100 mg
Flucan, Kapsel, hård 150 mg
Flucan, Kapsel, hård 200 mg
Flucan, Kapsel, hård 50 mg
Flucan, Pulver till oral suspension 10 mg/ml
Flucan, Pulver till oral suspension 40 mg/ml
Flucis, Injektionsvätska, lösning 250 MBq/ml
Flucloxacillin Orion, Filmdragerad tablett 500 mg
Flucloxacillin Orion, Filmdragerad tablett 750 mg
Flucloxacillin Sandoz, Filmdragerad tablett 500 mg
Fluconazol Alternova, Infusionsvätska, lösning 2 mg/ml
Fluconazol Aurobindo, Kapsel, hård 100 mg
Fluconazol Aurobindo, Kapsel, hård 150 mg
Fluconazol Aurobindo, Kapsel, hård 200 mg
Fluconazol Aurobindo, Kapsel, hård 50 mg
Fluconazol Fresenius Kabi, Infusionsvätska, lösning 2 mg/ml
Fluconazol Hameln, Infusionsvätska, lösning 2 mg/ml
Fluconazol Pfizer, Infusionsvätska, lösning 2 mg/ml
Fluconazol Pfizer, Kapsel, hård 100 mg
Fluconazol Pfizer, Kapsel, hård 200 mg
Fluconazol Pfizer, Kapsel, hård 50 mg
Fluconazol Pfizer, Pulver till oral suspension 10 mg/ml
Fluconazol Pfizer, Pulver till oral suspension 40 mg/ml
Fluconazol ratiopharm, Kapsel, hård 100 mg
Fluconazol ratiopharm, Kapsel, hård 150 mg
Fluconazol ratiopharm, Kapsel, hård 200 mg
Fluconazol ratiopharm, Kapsel, hård 50 mg
Fluconazol Sandoz, Kapsel, hård 100 mg
Fluconazol Sandoz, Kapsel, hård 150 mg
Fluconazol Sandoz, Kapsel, hård 200 mg
Fluconazol Sandoz, Kapsel, hård 50 mg
Fluconazole Claris, Infusionsvätska, lösning 2 mg/ml
Fluconazole Teva, Infusionsvätska, lösning 2 mg/ml
Fludarabin Bayer Schering, Pulver till injektions-/infusionsvätska, lösning 50 mg
Fludarabin Teva, Koncentrat till injektions-/infusionsvätska, lösning 25 mg/ml
Fludent Banan, Sugtablett 0,25 mg
Fludent Banan, Sugtablett 0,75 mg
Fludent Lakrits, Sugtablett 0,25 mg
Fludent Mint, Sugtablett 0,25 mg
Fludent Mint, Sugtablett 0,5 mg
Fludeoxyglucose (18F) GE Healthcare, Injektionsvätska, lösning 250 MBq/ml
Fludeoxyglucose (18F) NUS, Injektionsvätska, lösning 1 GBq - 90 GBq
Fludeoxyglucose (18F) SUS Lund, Injektionsvätska, lösning 400 MBq - 90 GBq
Fluenz, Nässpray, suspension --
Flukonazol IVAX, Kapsel, hård 100 mg
Flukonazol IVAX, Kapsel, hård 150 mg
Flukonazol IVAX, Kapsel, hård 200 mg
Flukonazol IVAX, Kapsel, hård 50 mg
Flukonazol NM Pharma, Kapsel, hård 100 mg
Flukonazol NM Pharma, Kapsel, hård 150 mg
Flukonazol NM Pharma, Kapsel, hård 200 mg
Flukonazol NM Pharma, Kapsel, hård 50 mg
Flunixin N-vet, Granulat 250 mg
Flunixin N-vet, Injektionsvätska, lösning 50 mg/ml
Fluoresceinnatrium Chauvin, ögondroppar, lösning i endosbeh?llare 2 % (20 mg/ml)
Fluorette cherry-mint, Medicinskt tuggummi 0,25 mg
Fluorette Novum, Medicinskt tuggummi 0,25 mg
Fluorouracil Accord, Injektions-/infusionsvätska, lösning 50 mg/ml
Fluorouracil Mayne, Injektionsvätska, lösning 50 mg/ml
Fluothane, Inhalations?nga, vätska --
Fluoxetin Meda, Kapsel, hård 20 mg
Fluoxetin Selena, L?slig tablett 20 mg
Fluoxetine Accord, Kapsel, hård 20 mg
Flutaide Nasal, Nässpray, suspension 50 mikrogram/dos
Flutamid Copyfarm, Tablett 250 mg
Flutide Diskus, Inhalationspulver, avdelad dos 100 mikrogram/dos
Flutide Diskus, Inhalationspulver, avdelad dos 100 mikrogram/dos
Flutide Diskus, Inhalationspulver, avdelad dos 250 mikrogram/dos
Flutide Diskus, Inhalationspulver, avdelad dos 250 mikrogram/dos
Flutide Diskus, Inhalationspulver, avdelad dos 250 mikrogram/dos
Flutide Diskus, Inhalationspulver, avdelad dos 250 mikrogram/dos
Flutide Diskus, Inhalationspulver, avdelad dos 250 mikrogram/dos
Flutide Diskus, Inhalationspulver, avdelad dos 250 mikrogram/dos
Flutide Diskus, Inhalationspulver, avdelad dos 250 mikrogram/dos
Flutide Diskus, Inhalationspulver, avdelad dos 50 mikrogram/dos
Flutide Diskus, Inhalationspulver, avdelad dos 500 mikrogram/dos
Flutide Diskus, Inhalationspulver, avdelad dos 500 mikrogram/dos
Flutide Diskus, Inhalationspulver, avdelad dos 500 mikrogram/dos
Flutide Diskus, Inhalationspulver, avdelad dos 500 mikrogram/dos
Flutide Diskus, Inhalationspulver, avdelad dos 500 mikrogram/dos
Flutide Diskus, Inhalationspulver, avdelad dos 500 mikrogram/dos
Flutide Evohaler, Inhalationsspray, suspension 125 mikrogram/dos
Flutide Evohaler, Inhalationsspray, suspension 250 mikrogram/dos
Flutide Evohaler, Inhalationsspray, suspension 50 mikrogram/dos
Flutide Nasal, N?sdroppar, suspension 1 mg/ml
Flutide Nasal, Nässpray, suspension 50 mikrogram/dos
Flutide Nasal, Nässpray, suspension 50 mikrogram/dos
Fluvasin, Depottablett 80 mg
Fluvastatin Mylan, Depottablett 80 mg
Fluvastatin Mylan, Kapsel, hård 20 mg
Fluvastatin Mylan, Kapsel, hård 40 mg
Fluvastatin Orifarm, Depottablett 80 mg
Fluvastatin ratiopharm, Depottablett 80 mg
Fluvastatin TEVA, Kapsel, hård 20 mg
Fluvastatin TEVA, Kapsel, hård 40 mg
Fluvirin, Injektionsvätska, suspension, förfylld spruta --
Fluxantin, Kapsel, hård 20 mg
Foclivia, Injektionsvätska, suspension --
Foclivia, Injektionsvätska, suspension, förfylld spruta --
Foclivia (flerdos), Injektionsvätska, suspension --
Follimin, Tablett --
Follimin 28, Tablett --
Follinett, Tablett --
Follistrel, Tablett 30 mikrog
Folsyra Actavis, Tablett 5 mg
Fontex Basal, Kapsel, hård 20 mg
Formatris Novolizer, Inhalationspulver 12 mikrogram/dos
Formatris Novolizer, Inhalationspulver 6 mikrogram/dos
Formo Novolizer, Inhalationspulver 12 mikrogram/dos
Formo Novolizer, Inhalationspulver 6 mikrogram/dos
Formoterol Novolizer, Inhalationspulver 12 mikrogram/dos
Formoterol Novolizer, Inhalationspulver 6 mikrogram/dos
Fortekor vet., Filmdragerad tablett 20 mg
Fortekor vet., Filmdragerad tablett 5 mg
Fortekor vet., Tablett 20 mg
Fortekor vet., Tablett 2,5 mg
Forthyron vet., Tablett 200 mikrog
Forthyron vet., Tablett 400 mikrog
Fortipan Combi, Filmdragerad tablett --
Fortipan Septimum, Filmdragerad tablett 35 mg
Fortovase, Kapsel, mjuk 200 mg
Fortzaar Comp Forte, Filmdragerad tablett 100 mg/25 mg
Fortzaar Comp Forte, Filmdragerad tablett 100 mg/25 mg
Fortzaar Comp Forte, Filmdragerad tablett 100 mg/25 mg
Fortzaar Comp Forte, Filmdragerad tablett 100 mg/25 mg
Fortzaar Comp Forte, Filmdragerad tablett 100 mg/25 mg
Fortzaar Comp Forte, Filmdragerad tablett 100 mg/25 mg
Forzaar Comp Forte, Filmdragerad tablett 100 mg/25 mg
Forzaar Comp Forte, Filmdragerad tablett 100 mg/25 mg
Forzaar Comp Forte, Filmdragerad tablett 100 mg/25 mg
Forzepril, Filmdragerad tablett 20 mg
Forzepril, Filmdragerad tablett 2,5 mg
Forzepril, Filmdragerad tablett 5 mg
Fosamax mite, Tablett 5 mg
Fosamax Veckotablett, Tablett 70 mg
Fosamax Veckotablett, Tablett 70 mg
Fosamax Veckotablett, Tablett 70 mg
Fosinopril Orifarm, Tablett 10 mg
Fosinopril Orifarm, Tablett 20 mg
Fosinopril Teva, Tablett 10 mg
Fosinopril Teva, Tablett 20 mg
Fourchestra, Infusionsvätska, emulsion --
Fourchestra Elektrolytfri, Infusionsvätska, emulsion --
Fourchestra Perifer, Infusionsvätska, emulsion --
Fragmin (med konserveringsmedel), Injektionsvätska, lösning 10000 IE/ml
Fragmin (med konserveringsmedel), Injektionsvätska, lösning 10000 IE/ml
Fragmin (med konserveringsmedel), Injektionsvätska, lösning 25000 IE/ml
Fragmin (med konserveringsmedel), Injektionsvätska, lösning 25000 IE/ml
Fraxiparine, Injektionsvätska, lösning 9500 anti-Xa IE/ml
Fraxodi, Injektionsvätska, lösning 19000 anti-Xa IE/ml
Fraxodi, Injektionsvätska, lösning, förfylld spruta 19000 anti-Xa IE/ml
Freathe, Inhalationsspray, lösning 160 mikrogram/dos
Freathe, Inhalationsspray, lösning 40 mikrogram/dos
Freathe, Inhalationsspray, lösning 80 mikrogram/dos
Frontline Comp, Spot-on, lösning 134 mg/120,6 mg
Frontline Comp, Spot-on, lösning 268 mg/241,2 mg
Frontline Comp, Spot-on, lösning 402 mg/361,8 mg
Frontline Comp, Spot-on, lösning 50 mg/60 mg
Frontline Comp, Spot-on, lösning 67 mg/60,3 mg
Frontline vet., Kutan spray, lösning 2,5 mg/ml
Frontline vet., Spot-on, lösning 100 mg/ml
Frontline vet., Spot-on, lösning 100 mg/ml
Frozamig, Filmdragerad tablett 2,5 mg
Fuciderm vet., Gel --
Fucidine, Filmdragerad tablett 250 mg
Fucidine, Kr 2 %
Fucidine, Salva 2 %
Fucidin-Hydrocortison, Kr 20 mg/g+10 mg/g
Fucithalmic vet., ögonsalva 1 %
Fulcro, Kapsel, hård 200 mg
Furosemid Nycomed, Tablett 40 mg
Furosemid Nycomed, Tablett 500 mg
Furosemid Pfizer, Injektionsvätska, lösning 10 mg/ml
Fyrantel vet, Oral pasta 400 mg/g
Förhårdnadsplåster Scholl, Medicinskt pl?ster 40 %
Fluconazol Sandoz, Kapsel, hård 200 mg