Alla läkemedel A - Ö

Här kan du finna alla läkemedel som du kan rekommendera eller dela med dig av erfarenheter av. Klicka på den bokstav som du vill lista läkemdel för. Du klickar dig vidare till läkemedelssidan genom att klicka på länkarna.A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

V


Vi-Siblin, Granulat
Väteperoxid APL, Kutan lösning 30 %
Venastat, Depotkapsel, hård
Vagifem, Vaginaltablett 25 mikrog
Viagra, Tablett 25 mg
Viagra, Tablett 100 mg
Valaciclovir Bluefish, Filmdragerad tablett 500 mg
Valcyte, Filmdragerad tablett 450 mg
Vaxigrip, Injektionsvätska, suspension, förfylld spruta
Voltaren, Suppositorium 100 mg
Valerecen, Oral lösning
Venlafaxin Alster Pharma, Depotkapsel, hård 150 mg
Venlafaxin Orifarm, Depotkapsel, hård 75 mg
Venlafaxin Ranbaxy, Depotkapsel, hård 150 mg
Vicks, Nässpray, lösning 0,5 mg/ml
Ventilastin Novolizer, Inhalationspulver 100 mikrogram/dos
Ventoline, Inhalationsspray, suspension 0,1 mg/dos
Ventoline, Oral lösning 0,4 mg/ml
Viskoferm, Brustablett 200 mg
Vexol, Ögondroppar, suspension 10 mg/ml
Valaciclovir Orion, Filmdragerad tablett 500 mg
Valaciclovir Teva, Filmdragerad tablett 500 mg
Vetmedin vet, Tuggtablett 1,25 mg
Vetrimoxin vet., Tablett 150 mg
Vicks Sinex, Nässpray, lösning 0,5 mg/ml
Vimovo, Tablett med modifierad fris?ttning 500 mg/20 mg
Visanne, Tablett 2 mg
Vitatonin forte, Oral lösning --
Votrient, Filmdragerad tablett 200 mg
Vagifem, Vaginaltablett 25 mikrogram
Valdoxan, Filmdragerad tablett 25 mg
Voltaren, Enterotablett 50 mg
Venlafaxin Bluefish, Depotkapsel, hård 75 mg
Viscotears, Ögongel, endosbehållare 2 mg/g
Voxra, Tablett med modifierad frisättning 150 mg
Victoza, Injektionsvätska, lösning, förfylld injektionspenna 6 mg/ml
Venlafaxin Ranbaxy, Depotkapsel, hård 75 mg
Voxra, Tablett med modifierad frisättning 300 mg
Vedrop, Oral lösning 50 mg/ml
Vancomycin Axellia, Kapsel, hård 125 mg
Vancocin, Kapsel, hård 125 mg
Vi-Siblin, Granulat, dospåse
Väteperoxid APL, Dentallösning 3 %
Ventavis, Lösning för nebulisator 10 mikrog/ml
Venofer, Injektionvätska/koncentrat till infusionsvätska, lösning 20 mg/ml
Venofundin, Infusionsvätska, lösning 60 mg/ml
Volulyte, Infusionsvätska, lösning 60 mg/ml
Voluven, Infusionsvätska, lösning 60 mg/ml
Vamin, Infusionsvätska, lösning
Vaminolac, Infusionsvätska, lösning
Vasolipid, Infusionsvätska, emulsion 200 mg/ml
Väteperoxid APL, Spolvätska 15 mg/ml
Väteperoxid APL, Spolvätska 30 mg/ml
Vitalipid adult, Koncentrat till infusionsvätska, emulsion
Vitalipid infant, Koncentrat till infusionsvätska, emulsion
Volibris, Filmdragerad tablett 5 mg
Volibris, Filmdragerad tablett 10 mg
Viskén, Tablett 5 mg
Viskén, Tablett 10 mg
Viskén, Tablett 15 mg
Verapamil Mylan, Injektionsvätska, lösning 2,5 mg/ml
Verapamil Mylan, Tablett 40 mg
Verapamil Mylan, Tablett 80 mg
Verapamil Mylan, Tablett 120 mg
Valsartan Actavis, Filmdragerad tablett 80 mg
Valsartan Actavis, Filmdragerad tablett 160 mg
Valsartan Actavis, Filmdragerad tablett 40 mg
Vabadin, Filmdragerad tablett 40 mg
Vabadin, Filmdragerad tablett 20 mg
Vabadin, Filmdragerad tablett 10 mg
VASTA, Filmdragerad tablett 10 mg
VASTA, Filmdragerad tablett 20 mg
VASTA, Filmdragerad tablett 40 mg
Visacor, Filmdragerad tablett 10 mg
Visacor, Filmdragerad tablett 20 mg
Visacor, Filmdragerad tablett 40 mg
Visacor, Filmdragerad tablett 5 mg
Vectavir, Kräm 1 %
Vaniqa, Kräm 11,5 %
Vivag, Vaginalkapsel, hård
Vesicare, Filmdragerad tablett 5 mg
Vesicare, Filmdragerad tablett 10 mg
Viagra, Tablett 50 mg
Vibranord, Oral suspension 10 mg/ml
Vibranord, Tablett 100 mg
Vancomycin Axellia, Pulver till infusionsvätska, lösning 1 g
Vancomycin Axellia, Pulver till infusionsvätska, lösning
Vancomycin FarmaPlus, Pulver till infusionsvätska, lösning
Vancomycin Hospira, Pulver till infusionsvätska, lösning
Vancomycin MIP, Pulver till injektionsvätska, lösning
Vfend, Pulver till oral suspension 40 mg/ml
Vfend, Filmdragerad tablett 50 mg
Vfend, Filmdragerad tablett 200 mg
Vfend, Pulver till infusionsvätska, lösning
Virazole, Pulver till lösning för nebulisator 6 g
Valaciclovir Mylan, Filmdragerad tablett 500 mg
Valtrex, Filmdragerad tablett 1 g
Valtrex, Filmdragerad tablett 250 mg
Valtrex, Filmdragerad tablett 500 mg
Vistide, Koncentrat till infusionsvätska, lösning
Valcyte, Pulver till oral lösning 50 mg/ml
Videx, Enterokapsel, hård 125 mg
Videx, Enterokapsel, hård 200 mg
Videx, Enterokapsel, hård 250 mg
Videx, Enterokapsel, hård 400 mg
Viread, Filmdragerad tablett 245 mg
Viramune, Oral suspension 10 mg/ml
Viramune, Tablett 200 mg
Vivaglobin, Injektionsvätska, lösning 160 mg/ml
Vivotif, Enterokapsel, hård
Vaccin mot influensa SBL, Injektionsvätska, suspension, förfylld spruta
Vidaza, Pulver till injektionsvätska, suspension
Velbe, Pulver till injektionsvätska, lösning
Vincristine Hospira, Injektionsvätska, lösning 1 mg/ml
Vinorelbin Actavis, Koncentrat till infusionsvätska, lösning
Vinorelbin BMM Pharma, Koncentrat till infusionsvätska, lösning
Vinorelbin Ebewe, Koncentrat till infusionsvätska, lösning
Vinorelbin Hospira, Koncentrat till infusionsvätska, lösning
Vepesid, Kapsel, mjuk 50 mg
Vectibix, Koncentrat till infusionsvätska, lösning
VELCADE, Pulver till injektionsvätska, lösning 1 mg
VELCADE, Pulver till injektionsvätska, lösning
Voltaren, Enterotablett 25 mg
Voltaren, Suppositorium 25 mg
Voltaren, Injektionsvätska, lösning 25 mg/ml
Voltaren, Suppositorium 50 mg
Voltaren, Dragerad tablett 25 mg
Voltaren, Dragerad tablett 50 mg
Voltaren, Gel 11,6 mg/g
VISTABEL, Pulver till injektionsvätska, lösning 4 E
Versatis, Medicinskt plåster 5 %
Vimal, Tablett 25 mg
Vimal, Tablett 50 mg
Vimal, Tablett 100 mg
Vimal, Tablett 200 mg
Vimpat, Infusionsvätska, lösning 10 mg/ml
Vimpat, Sirap 15 mg/ml
Vimpat, Filmdragerad tablett 50 mg
Vimpat, Filmdragerad tablett 100 mg
Vimpat, Filmdragerad tablett 150 mg
Vimpat, Filmdragerad tablett 200 mg
Valerina Forte, Filmdragerad tablett
Valeriana Lichtwer, Dragerad tablett 300 mg
Venlafaxin Actavis, Depotkapsel, hård 37,5 mg
Venlafaxin Actavis, Depotkapsel, hård 75 mg
Venlafaxin Actavis, Depotkapsel, hård 150 mg
Venlafaxin AGP, Depottablett 37,5 mg
Venlafaxin AGP, Depottablett 75 mg
Venlafaxin AGP, Depottablett 150 mg
Venlafaxin AGP, Depottablett 225 mg
Venlafaxin Alster Pharma, Depotkapsel, hård 37,5 mg
Venlafaxin Alster Pharma, Depotkapsel, hård 75 mg
Venlafaxin Arrow, Depotkapsel, hård 75 mg
Venlafaxin Arrow, Depotkapsel, hård 150 mg
Venlafaxin Bluefish, Depotkapsel, hård 37,5 mg
Venlafaxin Bluefish, Depotkapsel, hård 150 mg
Venlafaxin BMM Pharma, Depotkapsel, hård 37,5 mg
Venlafaxin BMM Pharma, Depotkapsel, hård 150 mg
Venlafaxin BMM Pharma, Depotkapsel, hård 75 mg
Venlafaxin EQL Pharma, Depotkapsel, hård 75 mg
Venlafaxin EQL Pharma, Depotkapsel, hård 150 mg
Venlafaxin Krka, Depotkapsel, hård 37,5 mg
Venlafaxin Krka, Depotkapsel, hård 75 mg
Venlafaxin Krka, Depotkapsel, hård 150 mg
Venlafaxin Mylan, Depotkapsel, hård 75 mg
Venlafaxin Mylan, Depotkapsel, hård 150 mg
Venlafaxin Orifarm, Depotkapsel, hård 150 mg
Venlafaxin ratiopharm, Depotkapsel, hård 37,5 mg
Venlafaxin ratiopharm, Depotkapsel, hård 75 mg
Venlafaxin ratiopharm, Depotkapsel, hård 150 mg
Venlafaxin Sandoz, Tablett 75 mg
Venlafaxin Schluttig, Depottablett 150 mg
Venlafaxin Schluttig, Depottablett 75 mg
Venlafaxin Schluttig, Tablett 37,5 mg
Venlafaxin Schluttig, Tablett 75 mg
Venlafaxin STADA, Depotkapsel, hård 37,5 mg
Venlafaxin STADA, Depotkapsel, hård 150 mg
Venlafaxin STADA, Depotkapsel, hård 75 mg
Venlafaxine Liconsa, Depottablett 75 mg
Venlafaxine Liconsa, Depottablett 150 mg
Venlafaxine Liconsa, Depottablett 225 mg
Venlafaxine Liconsa, Depottablett 37,5 mg
Venlanidda, Depottablett 150 mg
Venlanidda, Depottablett 75 mg
Venlanidda, Tablett 75 mg
Venlanidda, Tablett 37,5 mg
Vermox, Oral suspension 20 mg/ml
Vermox, Tablett 100 mg
Vanquin, Oral suspension 10 mg/ml
Vanquin, Dragerad tablett 50 mg
Ventoline, Inhalationspulver, avdelad dos 0,2 mg
Ventoline, Inhalationspulver, avdelad dos 0,4 mg
Ventoline, Lösning för nebulisator 1 mg/ml
Ventoline, Lösning för nebulisator 2 mg/ml
Ventoline, Lösning för nebulisator 5 mg/ml
Ventoline, Inhalationspulver, avdelad dos 0,2 mg/dos
Ventoline, Tablett 2 mg
Ventoline, Tablett 4 mg
Ventoline, Depottablett 4 mg
Ventoline, Depottablett 8 mg
Vicks Vaporub, Salva
Versal, Tablett 10 mg
Vigamox, Ögondroppar, lösning 5 mg/ml
Voltaren, Ögondroppar, lösning, endosbehållare
Voltaren, Ögondroppar, lösning 1 mg/ml
Visudyne, Pulver till infusionsvätska, lösning 15 mg
Viscotears, Ögongel 2 mg/g
Väteperoxid APL, Örondroppar, lösning 2 %
Vatten för injektionsvätskor Noridem, Spädningsvätska för parenteral användning
ViaSpan, Vätska för organförvaring
Visipaque, Injektionsvätska, lösning 150 mg I/ml
Visipaque, Injektionsvätska, lösning 270 mg I/ml
Visipaque, Injektionsvätska, lösning 320 mg I/ml
Vasovist, Injektionsvätska, lösning 0,25 mmol/ml
Viani Diskus, Inhalationspulver, avdelad dos 50 mikrogram/250 mikrogram/dos
Viani Diskus forte, Inhalationspulver, avdelad dos 50 mikrogram/500 mikrogram/dos
Viani Diskus mite, Inhalationspulver, avdelad dos 50 mikrogram/100 mikrogram/dos
Vantavo, Tablett 70 mg/2800 IE
Vantavo, Tablett 70 mg/5600 IE
Vetcyklin vet., Injektionsvätska, lösning 100 mg/ml
Vorenvet vet., Injektionsvätska, suspension 1 mg/ml
Vandral Depot, Depotkapsel, hård 150 mg
Venlafaxin Depot Paranova, Depotkapsel, hård 150 mg
Vaxxitek HVT+IBD, Suspension och vätska till injektionsvätska, suspension --
Vascace comp, Filmdragerad tablett 5 mg/12,5 mg
Valdyn, Filmdragerad tablett 10 mg
Valdyn, Filmdragerad tablett 20 mg
Valdyn, Filmdragerad tablett 40 mg
Vaccin mot influensa, Injektionsvätska, suspension, förfylld spruta --
Vetalgin vet., Injektionsvätska, lösning 500 mg/ml
Voltaren Ophtha, ögondroppar, lösning 1 mg/ml
Voltaren Ophtha, ögondroppar, lösning i endosbeh?llare 1 mg/ml
ViraferonPeg, Pulver och vätska till injektionsvätska, lösning 100 mikrogram
ViraferonPeg, Pulver och vätska till injektionsvätska, lösning 120 mikrogram
ViraferonPeg, Pulver och vätska till injektionsvätska, lösning 150 mikrogram
ViraferonPeg, Pulver och vätska till injektionsvätska, lösning 50 mikrogram
ViraferonPeg, Pulver och vätska till injektionsvätska, lösning 80 mikrogram
Vacciflu, Injektionsvätska, suspension --
Vaccin mot difteri, Injektionsvätska, suspension --
Vaccin mot difteri och tetanus, Injektionsvätska, suspension --
Vaccin mot f?stingburen virusencefalit, Injektionsvätska, suspension --
Vaccin mot pneumokockinfektioner SBL, Injektionsvätska, lösning, förfylld spruta --
Vaccin mot polio, avd?dat, Injektionsvätska, lösning --
Vaccin mot tetanus, Injektionsvätska, suspension --
Valaciclovir Actavis, Filmdragerad tablett 1000 mg
Valaciclovir Actavis, Filmdragerad tablett 250 mg
Valaciclovir Actavis, Filmdragerad tablett 500 mg
Valaciclovir Alternova, Filmdragerad tablett 500 mg
Valaciclovir Arrow, Filmdragerad tablett 500 mg
Valaciclovir BMM Pharma, Filmdragerad tablett 1000 mg
Valaciclovir BMM Pharma, Filmdragerad tablett 500 mg
Valaciclovir Orifarm, Filmdragerad tablett 500 mg
Valaciclovir Orion, Filmdragerad tablett 1000 mg
Valaciclovir Pfizer, Filmdragerad tablett 500 mg
Valaciclovir Pharmathen, Filmdragerad tablett 500 mg
Valaciclovir Sandoz, Filmdragerad tablett 1000 mg
Valaciclovir Sandoz, Filmdragerad tablett 250 mg
Valaciclovir Sandoz, Filmdragerad tablett 500 mg
Valaciclovir Stada, Filmdragerad tablett 500 mg
Valavir, Filmdragerad tablett 500 mg
Valbazen vet., Oral suspension 19 mg/ml
Valdorin, Filmdragerad tablett 0,0,,,,2 mg/3 mg
Valdorin 28, Filmdragerad tablett 0,0,,,,2 mg/3 mg
Valerina Natt, Tablett --
Valfox, Filmdragerad tablett 160 mg
Valfox, Filmdragerad tablett 40 mg
Valfox, Filmdragerad tablett 80 mg
Valmed, Filmdragerad tablett 160 mg
Valmed, Filmdragerad tablett 40 mg
Valmed, Filmdragerad tablett 80 mg
Valmilano, Filmdragerad tablett 160 mg
Valmilano, Filmdragerad tablett 40 mg
Valmilano, Filmdragerad tablett 80 mg
Valsartan Arrow, Filmdragerad tablett 160 mg
Valsartan Arrow, Filmdragerad tablett 320 mg
Valsartan Arrow, Filmdragerad tablett 40 mg
Valsartan Arrow, Filmdragerad tablett 80 mg
Valsartan CT, Filmdragerad tablett 120 mg
Valsartan CT, Filmdragerad tablett 160 mg
Valsartan CT, Filmdragerad tablett 320 mg
Valsartan CT, Filmdragerad tablett 40 mg
Valsartan CT, Filmdragerad tablett 80 mg
Valsartan Krka, Filmdragerad tablett 160 mg
Valsartan Krka, Filmdragerad tablett 320 mg
Valsartan Krka, Filmdragerad tablett 40 mg
Valsartan Krka, Filmdragerad tablett 80 mg
Valsartan Medical Valley, Filmdragerad tablett 160 mg
Valsartan Medical Valley, Filmdragerad tablett 40 mg
Valsartan Medical Valley, Filmdragerad tablett 80 mg
Valsartan Mylan, Kapsel, hård 160 mg
Valsartan Mylan, Kapsel, hård 40 mg
Valsartan Mylan, Kapsel, hård 80 mg
Valsartan Novartis, Filmdragerad tablett 160 mg
Valsartan Novartis, Filmdragerad tablett 320 mg
Valsartan Novartis, Filmdragerad tablett 40 mg
Valsartan Novartis, Filmdragerad tablett 80 mg
Valsartan Novartis, Oral lösning 3 mg/ml
Valsartan Orion, Filmdragerad tablett 160 mg
Valsartan Orion, Filmdragerad tablett 320 mg
Valsartan Orion, Filmdragerad tablett 40 mg
Valsartan Orion, Filmdragerad tablett 80 mg
Valsartan Pfizer, Filmdragerad tablett 160 mg
Valsartan Pfizer, Filmdragerad tablett 320 mg
Valsartan Pfizer, Filmdragerad tablett 40 mg
Valsartan Pfizer, Filmdragerad tablett 80 mg
Valsartan Ranbaxy, Filmdragerad tablett 160 mg
Valsartan Ranbaxy, Filmdragerad tablett 80 mg
Valsartan ratiopharm, Filmdragerad tablett 120 mg
Valsartan ratiopharm, Filmdragerad tablett 160 mg
Valsartan ratiopharm, Filmdragerad tablett 320 mg
Valsartan ratiopharm, Filmdragerad tablett 40 mg
Valsartan ratiopharm, Filmdragerad tablett 80 mg
Valsartan Sandoz, Filmdragerad tablett 160 mg
Valsartan Sandoz, Filmdragerad tablett 320 mg
Valsartan Sandoz, Filmdragerad tablett 40 mg
Valsartan Sandoz, Filmdragerad tablett 80 mg
Valsartan Teva, Filmdragerad tablett 160 mg
Valsartan Teva, Filmdragerad tablett 320 mg
Valsartan Teva, Filmdragerad tablett 40 mg
Valsartan Teva, Filmdragerad tablett 80 mg
Valsartan/Hydrochlorothiazide CT, Filmdragerad tablett 160 mg/12,5 mg
Valsartan/Hydrochlorothiazide CT, Filmdragerad tablett 160 mg/25 mg
Valsartan/Hydrochlorothiazide CT, Filmdragerad tablett 320 mg/12,5 mg
Valsartan/Hydrochlorothiazide CT, Filmdragerad tablett 320 mg/25 mg
Valsartan/Hydrochlorothiazide CT, Filmdragerad tablett 80 mg/12,5 mg
Valsartan/Hydrochlorothiazide Krka, Filmdragerad tablett 160 mg/12,5 mg
Valsartan/Hydrochlorothiazide Krka, Filmdragerad tablett 160 mg/25 mg
Valsartan/Hydrochlorothiazide Krka, Filmdragerad tablett 320 mg/12,5 mg
Valsartan/Hydrochlorothiazide Krka, Filmdragerad tablett 320 mg/25 mg
Valsartan/Hydrochlorothiazide Krka, Filmdragerad tablett 80 mg/12,5 mg
Valsartan/Hydrochlorothiazide Liconsa, Filmdragerad tablett 160 mg/ 12.5 mg
Valsartan/Hydrochlorothiazide Liconsa, Filmdragerad tablett 160 mg/ 25 mg
Valsartan/Hydrochlorothiazide Liconsa, Filmdragerad tablett 80 mg/ 12.5 mg
Valsartan/Hydrochlorothiazide Mylan, Filmdragerad tablett 160 mg/12,5 mg
Valsartan/Hydrochlorothiazide Mylan, Filmdragerad tablett 160 mg/25 mg
Valsartan/Hydrochlorothiazide Mylan, Filmdragerad tablett 80 mg/12,5 mg
Valsartan/Hydrochlorothiazide ratiopharm, Filmdragerad tablett 160 mg/12,5 mg
Valsartan/Hydrochlorothiazide ratiopharm, Filmdragerad tablett 160 mg/25 mg
Valsartan/Hydrochlorothiazide ratiopharm, Filmdragerad tablett 320 mg/12,5 mg
Valsartan/Hydrochlorothiazide ratiopharm, Filmdragerad tablett 320 mg/25 mg
Valsartan/Hydrochlorothiazide ratiopharm, Filmdragerad tablett 80 mg/12,5 mg
Valsartan/Hydrochlorothiazide Sandoz, Filmdragerad tablett 160 mg/12,5 mg
Valsartan/Hydrochlorothiazide Sandoz, Filmdragerad tablett 160 mg/25 mg
Valsartan/Hydrochlorothiazide Sandoz, Filmdragerad tablett 320 mg/12,5 mg
Valsartan/Hydrochlorothiazide Sandoz, Filmdragerad tablett 320 mg/25 mg
Valsartan/Hydrochlorothiazide Sandoz, Filmdragerad tablett 80 mg/12,5 mg
Valsartan/Hydrochlorothiazide Teva, Filmdragerad tablett 160 mg/12,5 mg
Valsartan/Hydrochlorothiazide Teva, Filmdragerad tablett 160 mg/25 mg
Valsartan/Hydrochlorothiazide Teva, Filmdragerad tablett 320 mg/12,5 mg
Valsartan/Hydrochlorothiazide Teva, Filmdragerad tablett 320 mg/25 mg
Valsartan/Hydrochlorothiazide Teva, Filmdragerad tablett 80 mg/12,5 mg
Valsartan/Hydroklortiazid Actavis, Filmdragerad tablett 160 mg/12,5 mg
Valsartan/Hydroklortiazid Actavis, Filmdragerad tablett 160 mg/25 mg
Valsartan/Hydroklortiazid Actavis, Filmdragerad tablett 80 mg/12,5 mg
Valsartan/Hydroklortiazid Novartis, Filmdragerad tablett 160 mg/12,5 mg
Valsartan/Hydroklortiazid Novartis, Filmdragerad tablett 160 mg/25 mg
Valsartan/Hydroklortiazid Novartis, Filmdragerad tablett 320 mg/12,5 mg
Valsartan/Hydroklortiazid Novartis, Filmdragerad tablett 320 mg/25 mg
Valsartan/Hydroklortiazid Novartis, Filmdragerad tablett 80 mg/12,5 mg
Valsartore, Filmdragerad tablett 160 mg
Valsartore, Filmdragerad tablett 320 mg
Valsartore, Filmdragerad tablett 40 mg
Valsartore, Filmdragerad tablett 80 mg
Valsartore Comp, Filmdragerad tablett 160 mg/12,5 mg
Valsartore Comp, Filmdragerad tablett 160 mg/25 mg
Valsartore Comp, Filmdragerad tablett 80 mg/12,5 mg
Valsarzid, Filmdragerad tablett 160 mg/12,5 mg
Valsarzid, Filmdragerad tablett 160 mg/25 mg
Valsarzid, Filmdragerad tablett 80 mg/12,5 mg
Valtropin, Pulver och vätska till injektionsvätska, lösning 5 mg/1,5 ml
Valtsu, Filmdragerad tablett 120 mg
Valtsu, Filmdragerad tablett 160 mg
Valtsu, Filmdragerad tablett 320 mg
Valtsu, Filmdragerad tablett 40 mg
Valtsu, Filmdragerad tablett 80 mg
Valtsu comp, Filmdragerad tablett 160 mg/12,5 mg
Valtsu comp, Filmdragerad tablett 160 mg/25 mg
Valtsu comp, Filmdragerad tablett 320 mg/12,5 mg
Valtsu comp, Filmdragerad tablett 320 mg/25 mg
Valtsu comp, Filmdragerad tablett 80 mg/12,5 mg
Vamin 14 g N/l, Infusionsvätska, lösning --
Vamin 14 g N/l elektrolytfri, Infusionsvätska, lösning --
Vamin 18 g N/l elektrolytfri, Infusionsvätska, lösning --
Vamin 9 g N/l, Infusionsvätska, lösning --
Vamin Novum 18 g N/l, Infusionsvätska, lösning --
Vamin Novum 18 g N/l elektrolytfri, Infusionsvätska, lösning --
Vamin-Glukos, Infusionsvätska, lösning --
Vancomycin Actavis, Pulver till koncentrat till infusionsvätska, lösning 1000 mg
Vancomycin Actavis, Pulver till koncentrat till infusionsvätska, lösning 500 mg
Vancomycin CNP, Pulver till infusionsvätska, lösning 1000 mg
Vancomycin CNP, Pulver till infusionsvätska, lösning 500 mg
Vancomycin Fresenius Kabi, Pulver till koncentrat till infusionsvätska, lösning 1000 mg
Vancomycin Fresenius Kabi, Pulver till koncentrat till infusionsvätska, lösning 500 mg
Vancomycin Mayne, Pulver till infusionsvätska, lösning --
Vancomycin Pfizer, Pulver till koncentrat till infusionsvätska, lösning 1000 mg
Vancomycin Pfizer, Pulver till koncentrat till infusionsvätska, lösning 500 mg
Vancomycin Sandoz, Pulver till infusionsvätska, lösning 1000 mg
Vancomycin Sandoz, Pulver till infusionsvätska, lösning 500 mg
Vancomycin Xellia, Kapsel, hård 125 mg
Vancomycin Xellia, Kapsel, hård 250 mg
Vancomycin Xellia, Pulver till infusionsvätska, lösning 1 g
Vancomycin Xellia, Pulver till infusionsvätska, lösning 500 mg
Vancosan, Pulver till infusionsvätska, lösning 1000 mg
Vancosan, Pulver till infusionsvätska, lösning 500 mg
VangRab, Injektionsvätska, suspension --
Vankomycin NRIM, Pulver till koncentrat till infusionsvätska, lösning 1000 mg
Vankomycin NRIM, Pulver till koncentrat till infusionsvätska, lösning 500 mg
Vantas, Implantat 50 mg
Vaqta, Injektionsvätska, suspension 25 E
Vaqta, Injektionsvätska, suspension 50 E
Vaqta, Injektionsvätska, suspension, förfylld spruta 25 E
Vaqta, Injektionsvätska, suspension, förfylld spruta 50 E
Varidase, Pulver till lösning för kutan/intrakavern?s användning --
Varilrix, Pulver och vätska till injektionsvätska, lösning --
Variquel, Pulver och vätska till injektionsvätska, lösning 1 mg
Varivax, Pulver och vätska till injektionsvätska, suspension --
Vasculocis, Beredningssats för radioaktivt Läkemedel 10 mg
Vasogrel, Filmdragerad tablett 75 mg
Vasotop vet., Tablett 1,25 mg
Vasotop vet., Tablett 2,5 mg
Vasotop vet., Tablett 5 mg
Vatoud, Filmdragerad tablett 75 mg
Vatten f?r injektionsv?tskor Noridem, Sp?dningsvätska för parenteral användning --
Vaxigrip Junior, Injektionsvätska, suspension --
Vectin vet, Tuggtablett 22,75 mg
Velmetia, Filmdragerad tablett 50 mg/1000 mg
Velmetia, Filmdragerad tablett 50 mg/850 mg
Velosulin, Injektions-/infusionsvätska, lösning 100 IE/ml
Venbig, Pulver och vätska till infusionsvätska, lösning 50 IE/ml
Venette, Depottablett 150 mg
Venette, Depottablett 225 mg
Venette, Depottablett 37,5 mg
Venette, Depottablett 75 mg
Venlafaxin CT, Depottablett 150 mg
Venlafaxin CT, Depottablett 225 mg
Venlafaxin CT, Depottablett 37,5 mg
Venlafaxin CT, Depottablett 75 mg
Venlafaxin HEXAL, Tablett 150 mg
Venlafaxin HEXAL, Tablett 25 mg
Venlafaxin HEXAL, Tablett 37,5 mg
Venlafaxin HEXAL, Tablett 50 mg
Venlafaxin HEXAL, Tablett 75 mg
Venlafaxin Hexal, Depotkapsel, hård 150 mg
Venlafaxin Hexal, Depotkapsel, hård 37,5 mg
Venlafaxin Hexal, Depotkapsel, hård 75 mg
Venlafaxin Nycomed, Depotkapsel, hård 150 mg
Venlafaxin Nycomed, Depotkapsel, hård 37,5 mg
Venlafaxin Nycomed, Depotkapsel, hård 75 mg
Venlafaxine Bluefish, Depotkapsel, hård 150 mg
Venlafaxine Bluefish, Depotkapsel, hård 37,5 mg
Venlafaxine Bluefish, Depotkapsel, hård 75 mg
Venlahex, Tablett 150 mg
Venlahex, Tablett 25 mg
Venlahex, Tablett 37,5 mg
Venlahex, Tablett 50 mg
Venlahex, Tablett 75 mg
Venlapress, Tablett 150 mg
Venlapress, Tablett 25 mg
Venlapress, Tablett 37,5 mg
Venlapress, Tablett 50 mg
Venlapress, Tablett 75 mg
Venlix, Tablett 37,5 mg
Venokan, Depottablett --
Ventipulmin vet., Granulat 16 mikrogram/g
Ventipulmin vet., Oral lösning 25 mikrog/ml
Ventoline Depot, Depottablett 4 mg
Ventoline Depot, Depottablett 8 mg
Ventoline Diskus, Inhalationspulver, avdelad dos 0,2 mg/dos
Ventoline Evohaler, Inhalationsspray, suspension 0,1 mg/dos
Venvia, Tablett 1 mg
Venvia, Tablett 2 mg
Venvia, Tablett 4 mg
Venvia, Tablett 8 mg
Veraflox, Oral suspension 25 mg/ml
Veraflox, Tablett 120 mg
Veraflox, Tablett 15 mg
Veraflox, Tablett 60 mg
Veraspir Diskus, Inhalationspulver, avdelad dos 50 mikrogram/250 mikrogram/dos
Veraspir Diskus forte, Inhalationspulver, avdelad dos 50 mikrogram/500 mikrogram/dos
Veraspir Diskus mite, Inhalationspulver, avdelad dos 50 mikrogram/100 mikrogram/dos
Verminator, Oral emulsion 100 mg/g
VeroPol, Injektionsvätska, lösning, förfylld spruta --
Vetergesic vet, Injektionsvätska, lösning 0,3 mg/ml
Vetflurane, Inhalations?nga, vätska 1000 mg/g
Vetmedin vet, Tuggtablett 2,5 mg
Vetmedin vet, Tuggtablett 5 mg
Vetmedin vet., Kapsel, hård 1,25 mg
Vetmedin vet., Kapsel, hård 2,5 mg
Vetmedin vet., Kapsel, hård 5 mg
Vetoryl, Kapsel, hård 10 mg
Vetoryl, Kapsel, hård 120 mg
Vetoryl, Kapsel, hård 30 mg
Vetoryl, Kapsel, hård 60 mg
Vetrimoxin vet., Oral pasta 20 mg/g
Vetrimoxin vet., Tablett 450 mg
Vezepra, Filmdragerad tablett 1 mg
Vezepra, Filmdragerad tablett 2 mg
Vezepra, Filmdragerad tablett 4 mg
Viani Evohaler, Inhalationsspray, suspension 25 mikrogram/125 mikrogram/dos
Viani Evohaler forte, Inhalationsspray, suspension 25 mikrogram/250 mikrogram/dos
Viani Evohaler mite, Inhalationsspray, suspension 25 mikrogram/50 mikrogram/dos
ViATIM, Suspension och vätska till injektionsvätska, suspension, förfylld spruta --
Viazem, Depotkapsel, hård 120 mg
Viazem, Depotkapsel, hård 180 mg
Viazem, Depotkapsel, hård 240 mg
Viazem, Depotkapsel, hård 300 mg
Viazem, Depotkapsel, hård 360 mg
VIBATIV, Pulver till koncentrat till infusionsvätska, lösning 250 mg
VIBATIV, Pulver till koncentrat till infusionsvätska, lösning 750 mg
Vicks Expector, Oral lösning 13 mg/ml
Victrelis, Kapsel, hård 200 mg
Videx EC, Enterokapsel, hård 250 mg
Videx EC, Enterokapsel, hård 250 mg
Videx EC, Enterokapsel, hård 250 mg
Videx EC, Enterokapsel, hård 400 mg
Videx EC, Enterokapsel, hård 400 mg
Videx EC, Enterokapsel, hård 400 mg
Videx EC, Enterokapsel, hård 400 mg
Videx EC, Enterokapsel, hård 400 mg
VidexEC, Enterokapsel, hård 125 mg
VidexEC, Enterokapsel, hård 200 mg
VidexEC, Enterokapsel, hård 250 mg
VidexEC, Enterokapsel, hård 400 mg
Vilantal, Filmdragerad tablett 160 mg
Vilantal, Filmdragerad tablett 320 mg
Vilantal, Filmdragerad tablett 40 mg
Vilantal, Filmdragerad tablett 80 mg
Vilantal comp, Filmdragerad tablett 160 mg/12,5 mg
Vilantal comp, Filmdragerad tablett 160 mg/25 mg
Vilantal comp, Filmdragerad tablett 320 mg/12,5 mg
Vilantal comp, Filmdragerad tablett 320 mg/25 mg
Vilantal comp, Filmdragerad tablett 80 mg/12,5 mg
Vincristine Pharmacia, Injektionsvätska, lösning 1 mg/ml
Vinobur, Koncentrat till infusionsvätska, lösning 10 mg/ml
Vinorelbin Excalibur, Koncentrat till infusionsvätska, lösning 10 mg/ml
Vinorelbin Sandoz, Koncentrat till infusionsvätska, lösning 10 mg/ml
Vinorelbin Teva, Koncentrat till infusionsvätska, lösning 10 mg/ml
Vinorelbine Martindale Pharma, Koncentrat till infusionsvätska, lösning 10 mg/ml
Vionate, Filmdragerad tablett 35 mg
Vionate, Filmdragerad tablett 5 mg
Vioxx, Oral suspension 2,5 mg/ml
Vioxx, Oral suspension 5 mg/ml
Vioxx, Oral suspension 5 mg/ml
Vioxx, Tablett 12,5 mg
Vioxx, Tablett 12,5 mg
Vioxx, Tablett 12,5 mg
Vioxx, Tablett 25 mg
Vioxx, Tablett 25 mg
Vioxxakut, Tablett 25 mg
Vioxxakut, Tablett 50 mg
Viracept, Filmdragerad tablett 250 mg
Viracept, Filmdragerad tablett 625 mg
Viracept, Oralt pulver 50 mg/g
Viracept, Tablett 250 mg
Viraferon, Injektionsvätska, lösning 10 milj IE
Viraferon, Injektionsvätska, lösning 18 milj IE
Viraferon, Injektionsvätska, lösning 25 milj IE
Viraferon, Injektionsvätska, lösning 3 milj IE
Viraferon, Injektionsvätska, lösning 5 milj IE
Viraferon, Pulver och vätska till injektionsvätska, lösning 1 milj IE
Viraferon, Pulver och vätska till injektionsvätska, lösning 10 milj IE
Viraferon, Pulver och vätska till injektionsvätska, lösning 3 milj IE
Viraferon, Pulver och vätska till injektionsvätska, lösning 5 milj IE
Viraferon(flerdospenna), Injektionsvätska, lösning 18 milj IE
Viraferon(flerdospenna), Injektionsvätska, lösning 30 milj IE
Viraferon(flerdospenna), Injektionsvätska, lösning 60 milj IE
ViraferonPeg, Pulver och vätska till injektionsvätska, lösning i förfylld injektionspenna 100 mikrogram
ViraferonPeg, Pulver och vätska till injektionsvätska, lösning i förfylld injektionspenna 120 mikrogram
ViraferonPeg, Pulver och vätska till injektionsvätska, lösning i förfylld injektionspenna 150 mikrogram
ViraferonPeg, Pulver och vätska till injektionsvätska, lösning i förfylld injektionspenna 50 mikrogram
ViraferonPeg, Pulver och vätska till injektionsvätska, lösning i förfylld injektionspenna 80 mikrogram
Viraxin, Injektionsvätska, suspension --
Virbagen Omega, Frystorkat pulver och vätska till injektionsvätska, suspension 5 milj. enheter
Virbagen Omega, Frystorkat pulver till infusionsvätska, lösning 10 milj. enheter
Virbamec, Pour-on, lösning 5 mg/ml
Virbamec vet., Injektionsvätska, lösning 10 mg/ml
Vi-Siblin S, Granulat 880 mg/g
Vi-Siblin S, Granulat i dosp?se 880 mg/g
Visk, Tablett 10 mg
Visk, Tablett 15 mg
Visk, Tablett 5 mg
Vitamin B 12 Recip, Filmdragerad tablett 1 mg
Vitango, Filmdragerad tablett --
Vitaplex mineral, Tablett --
Vitatonin, Oral lösning --
Vitrimix, Infusionsvätska, emulsion --
Vivanza, Filmdragerad tablett 10 mg
Vivanza, Filmdragerad tablett 20 mg
Vivanza, Filmdragerad tablett 5 mg
Vivatec, Tablett 10 mg
Vivatec, Tablett 20 mg
Vivatec, Tablett 2,5 mg
Vivatec, Tablett 5 mg
Vivendal, Filmdragerad tablett 160 mg
Vivendal, Filmdragerad tablett 320 mg
Vivendal, Filmdragerad tablett 40 mg
Vivendal, Filmdragerad tablett 80 mg
Vivendal Comp, Filmdragerad tablett 160 mg/12,5 mg
Vivendal Comp, Filmdragerad tablett 160 mg/25 mg
Vivendal Comp, Filmdragerad tablett 320 mg/12,5 mg
Vivendal Comp, Filmdragerad tablett 320 mg/25 mg
Vivendal Comp, Filmdragerad tablett 80 mg/12,5 mg
Vivotif oralt vaccin mot tyfoid, Enterokapsel, hård --
Vizarsin, Filmdragerad tablett 100 mg
Vizarsin, Filmdragerad tablett 25 mg
Vizarsin, Filmdragerad tablett 50 mg
Voflan, Filmdragerad tablett 250 mg
Voflan, Filmdragerad tablett 500 mg
Voltaren T, Dragerad tablett 25 mg
Voltaren T, Dragerad tablett 50 mg
Voltaren T, Dragerad tablett 50 mg
Voltaren T, Filmdragerad tablett 12,5 mg
Voltaren T, Kapsel, mjuk 12,5 mg
Voltaren T, Kapsel, mjuk 25 mg
Voltaren T, Tablett 50 mg
Vomend vet, Injektionsvätska, lösning 5 mg/ml
Votrient, Filmdragerad tablett 400 mg
Votubia, Tablett 10 mg
Votubia, Tablett 2,5 mg
Votubia, Tablett 5 mg
VPRIV, Pulver till infusionsvätska, lösning 200 E
VPRIV, Pulver till infusionsvätska, lösning 400 E
Vunexin, Filmdragerad tablett 0,25 mg
Vunexin, Filmdragerad tablett 0,5 mg
Vunexin, Filmdragerad tablett 1 mg
Vunexin, Filmdragerad tablett 2 mg
Vyndaqel, Kapsel, mjuk 20 mg
Vytorin, Tablett 10 mg/10 mg
Vytorin, Tablett 10 mg/20 mg
Vytorin, Tablett 10 mg/40 mg
Vytorin, Tablett 10 mg/80 mg
V?rtmedel DnE, Kutan lösning --
V?rtmedel Stark DnE, Kutan lösning --
V?rtpl?ster Scholl, Medicinskt pl?ster 40 %