Antabus, Brustablett 200 mg

Läkemedlet Antabus rekommenderas av 3 personer och rekommenderas inte av 0 personer och har därmed ett genomsnitt på 5 poäng.

Andra har använt Antabus mot Alkoholmissbruk


Användarberättelser (Erfarenheter och biverkningar)


Dela med dig av din erfarenhet

Beskriv din erfarenhet av Antabus

    

Man Kvinna


<-- skriv CJKLM här.
(Säkerställer att du är en människa.)Man som kommenterar på Antabus
Peter, 67 - använt mot Alkoholmissbruk
2013-10-04-13:37:05
Inga problem


Om Antabus


Disulfiram (strukturformel CCN (CC) C (=S) SSC (=S) N (CC) CC ) (även känt under produktnamnet Antabus) används som avvänjningsmedel i samband med alkoholmissbruk.
Disulfiram hämmar enzymet aldehyddehydrogenas, som sköter nedbrytningen av acetaldehyd vilket bildas vid alkoholintag. Om en person med disulfiram i kroppen intar alkohol sker därför en ökning av koncentrationen av acetaldehyd i blodet, vilket leder till att det, kanske redan inom 5?10 minuter, uppkommer en så kallad alkohol-antabusreaktion. Den består av rodnad över ansikte och bål, dunkande huvudvärk, svårigheter att andas, illamående, yrsel, kräkningar, svettningar, hjärtklappning och blodtrycksfall. Symptomens intensitet kan växla. Dessutom påverkar antabus ett enzym som omvandlar dopamin till noradrenalin, men det är oklart om detta är relevant för den kliniska effekten.
Disulfiram säljs i Sverige som brustabletter, vilka intas under inseende av sjukvårdspersonal. Vanliga doseringsintervall är 2?3 gånger per vecka, men enzymhämningen och därmed effekten kvarstår i upp till två veckor efter avslutat intag, trots att den aktiva metaboliten Me?DTC har en halveringstid på endast ca 10 timmar.
En kontroversiell möjlighet är att få disulfiram-kapslar inopererade i kroppen för att omöjliggöra alkoholintag. Det saknas dock vetenskapliga belägg för effektiviteten av denna terapi, varför den inte används inom offentligt finansierad sjukvård i Sverige. En annan, av många forskare och läkare kritiserad, metod utförs i vissa länder; månatliga injektioner.
Vad gäller biverkningar, är de flesta förknippade med alkohol-antabusreaktionen. Med tanke på den stora risken för återfall vid alkoholberoende, bör exempelvis personer med allvarlig hjärtsjukdom inte ta läkemedlet. Även om man håller sig nykter finns dock en liten risk för leverskador.
Till skillnad från modernare läkemedel mot alkoholberoende, naltrexon och acamprosat, har disulfiram ingen dämpande effekt på suget efter alkohol. Detta gör att det ofta är svårt att få patienterna att stanna kvar i behandling. För vissa personer kan disulfiram dock vara ett utmärkt stöd för nykterhet i långa tider. Det används också regelmässigt vid avgiftningar från alkohol, där strikt nykterhet är nödvändig för att undvika utveckling av bl.a. delirium tremens.Bildbank för Antabus

Inga bilder tillgängliga.

Rekommendera Ja/Nej?

poäng för läkemedlet Antabuspoäng för läkemedlet Antabuspoäng för läkemedlet Antabuspoäng för läkemedlet Antabuspoäng för läkemedlet Antabus
Poäng: 5 av 5 (3 användare)

Snabbfakta


Namn:
Antabus Brustablett 200 mg

Receptstatus:
Receptbelagt

ATC-kod:
N07BB01

Läkemedelstillverkare:
Actavis

Läkemedelsform och styrka:
Brustablett 200 mg

Mer information:
Mer information om Antabus på LäkemedelsverketDagens musik


Senaste nyheterna

Västerbottens skärpta rekommendationer förlängs till och med den 23 maj 2021

06-05-2021

Smittspridningen är fortfarande hög i Västerbottens län. Därför förlängs de skärpta rekommendationerna ännu en gång.

Läs om Västerbottens skärpta rekommendationer förlängs till och med den 23 maj 2021Medicinkollen Nyheter.

Ökade satsningar på långtidsuppföljning efter barncancer

06-05-2021

När barn och unga insjuknar i cancer finns vid sidan av medicinska frågor även stora behov av samtal och psykosocialt stöd. I vuxen ålder behöver många även sjukvårdens hjälp att hantera sena komplikationer till följd av cancer. För att möta behoven riktar Regionala cancercentrum i samverkan (RCC) särskilda satsningar till landets uppföljningsmottagningar för barn och vuxna efter cancer.

Läs om Ökade satsningar på långtidsuppföljning efter barncancerMedicinkollen Nyheter.


Liknande medicin och läkemedelSjukdomar och symtom som användarna har behandlat.