Hibernal, Tablett 50 mg

Läkemedlet Hibernal rekommenderas av 0 personer och rekommenderas inte av 2 personer och har därmed ett genomsnitt på 0 poäng.

Andra har använt Hibernal mot schizofreni


Användarberättelser (Erfarenheter och biverkningar)


Dela med dig av din erfarenhet

Beskriv din erfarenhet av Hibernal

    

Man Kvinna


<-- skriv CJKLM här.
(Säkerställer att du är en människa.)Man som kommenterar på Hibernal
vesa., 59 - använt mot schizofreni
2021-10-18-20:51:51
Jag har använt hibernal Kapslar 3 gånger ber dygn. dos 75 mg det var kemisk lobbytomi vikt upp ca 20 kg på 8 månader mycket konstiga biverkningar hibernal hat tål ej solljus man släpade fötterna efter sig


Om Hibernal


Klorpromazin (Hibernal), är ett läkemedel inom gruppen neuroleptika, det vill säga ett läkemedel som dämpar psykotiska symtom vid till exempel schizofreni. Klorpromazin har den kemiska formeln C17H19ClN2S. Läkemedlet intas oralt eller via injektion. De mest sedda biverkningarna är extrapyramidala bieffekter (EPS), sömnighet, muntorrhet, blodtrycksfall och ökad kroppsvikt. Allvarliga biverkningar är tardiv dyskinesi, malignt neuroleptikasyndrom och minskat antal vita blodkroppar. Det finns fall med agranulocytos beskrivet.Substansen utvecklades år 1949 av Rhône-Poulenc som antihistamin men även med mål att inneha den antipsykotiska aktiviteten. Klorpromazin, som en slags antihistamin, testades först som ett bedövningsmedel på soldater av den franska kirurgen Henri Laborit under år 1949. Henri Laborit märkte att patienter blev betydligt lugnare och läkemedlets effekt bekräftades när det gavs till en man som hade mani ett par år senare. Klorpromazins lindrande inverkan på psykoser upptäcktes på tidigt 1950-tal och var det först funna läkemedlet med sådana egenskaper.Det är få medel med så mycket uppmärksamhet som Klorpromazin fick. Hundratals - nära 500 publikationer blev gjorda under endast de 2 första åren vid användning av medicinen och bibliografi fullgjorde slutet av år 1953 - 417 funna skrifter rörande Klorpromazin. Av dessa kan nämnas, 74 ägnas åt dess farmakologi och 160 om dess användning vid anestesi och kirurgi och resten handlade om användningen i obstetrik, gynekologi, patologi och pediatrik.Klorpromazin godkändes av FDA den 26 mars 1954. Klorpromazin kom till Sverige år 1955 och försvann cirka 2007 (den 31 oktober 2006 fattades beslutet om att överge hibernal).I slutet av 1940- och början av 1950-talet hade andra fentiaziner, främst Lergigan, börjat användas som lugnande och antiallergiska mediciner och används fortfarande.
Efterföljare till klorpromazin föreligger, och är Levomepromazin.
Klorpromazin har sedativ och antiemetisk effekt (förhindrar illamående). Preparatet förstärker effekten av analgetikum. Klorpromazin (Hibernal) hade omfattande biverkningar.
Hibernal blockerar bland annat dopamin D2-receptorn kraftigt, vilket förklarar vissa biverkningar.Bildbank för Hibernal

Inga bilder tillgängliga.

Rekommendera Ja/Nej?

inte poäng för läkemedlet Hibernalinte poäng för läkemedlet Hibernalinte poäng för läkemedlet Hibernalinte poäng för läkemedlet Hibernalinte poäng för läkemedlet Hibernal
Poäng: 0 av 5 (2 användare)

Snabbfakta


Namn:
Hibernal Tablett 50 mg

Receptstatus:
Receptbelagt

ATC-kod:
N05AA01

Läkemedelstillverkare:
sanofi-aventis

Läkemedelsform och styrka:
Tablett 50 mg

Mer information:
Mer information om Hibernal på LäkemedelsverketDagens musik


Senaste nyheterna

Lösningen på problem som länge funnits inom vården

08-12-2021

Att förebygga trycksår är en förutsättning för vården, det hjälper vårdgivarna att lägga sina resurser där behovet är större och på ett smidigare sätt ha koll på sina patienter. Trycksår uppstår när en patient har legat i en och samma ställning för länge och nu finns en lösning på problemet - SENSME, ett underlag som förebygger trycksår med hjälp av sensorer.

Läs om Lösningen på problem som länge funnits inom vårdenMedicinkollen Nyheter.

De har en nyckelroll i framtidens framsteg inom Life Science

08-12-2021

Med COVID-19 har hela världen fått inse vikten av att kunna studera biomolekyler för att effektivisera utvecklingen av nya vaccin och läkemedel snabbare och säkrare. Envues teknologi möjliggör ett unikt sätt studera och analysera biomolekyler och har därför förmåga att spela en nyckelroll i framtidens framsteg inom Life Science.

Läs om De har en nyckelroll i framtidens framsteg inom Life ScienceMedicinkollen Nyheter.


Liknande medicin och läkemedelSjukdomar och symtom som användarna har behandlat.