Tetralysal, Kapsel, hård 300 mg

Behandlar Blefarit - ögonlocksinflammation

Läkemedlet Tetralysal rekommenderas av 1 personer och rekommenderas inte av 1 personer och har därmed ett genomsnitt på 3 poäng.

Andra har använt Tetralysal mot akne


Användarberättelser (Erfarenheter och biverkningar)


Dela med dig av din erfarenhet

Beskriv din erfarenhet av Tetralysal

    

Man Kvinna


<-- skriv CJKLM här.
(Säkerställer att du är en människa.)Kvinna som kommenterar pΠTetralysal
Caroline, 19 - använt mot akne
2010-03-01-18:22:42

Upplevde inga biverkningar. Ett någorlunda bra resultat erhölls, dock långt ifrån tillräckligt.Om Tetralysal


Tetracykliner är antibiotika som vissa aktinobakterier producerar för att hämma tillväxten av konkurrerande bakterier. Sedan 1945 har man utvunnit flera olika tetracykliner som kan användas som läkemedel vid bakterieinfektioner, och man har också utvecklat syntetiska tetracykliner (eventuellt även verksamma mot vissa virusstammar enligt FOCUS Människan).
De vanligaste preparaten är doxycyklin, tetracyklin och lymecyklin.
Tetracykliner har effekt mot de flesta bakterier som orsakar luftvägsinfektioner och är ett förstahandsval vid misstänkt lunginflammation orsakad av Mycoplasma pneumoniae och Chlamydophila pneumoniae och Chlamydophila psittaci. Det är också ett av förstahandsmedlen när en patient med sjukdomen kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL) drabbas av en så kallad exacerbation. En tetracyklin kan även användas mot borreliainfektioner vid penicillinallergi. Den sexuellt överförbara sjukdomen klamydia, orsakad av Chlamydia trachomatis, behandlas också med en tetracyklin. Hudsjukdomen akne kan i vissa fall kräva antibiotika, och då är tetracykliner ett möjligt alternativ.Tetracykliner verkar bakteriostatiskt (tillväxthämmande) genom att hämma bakteriens proteintillverkning genom att hämma interaktionen mellan tRNA och mRNA. Tack vare deras goda biotillgänglighet (bra upptag och spridning i kroppen) behöver preparatet sällan ges intravenöst (direkt i blodet). Tetracykliner skall ej ges till gravida eller till barn under åtta år eftersom medlet ansamlas i tandanlag och kan missfärga dessaTetracykliner är bredspektrumantibiotika och har på grund av detta överanvänts, varför en omfattande resistensutveckling har ägt rum. Resistensen är ofta plasmidmedierad (överförbar mellan bakterier) och tar sig uttryck i antingen en aktiv utpumpning (efflux) av medlet eller ett skydd i ribosomen av angreppspunkterna.Bildbank för Tetralysal

Inga bilder tillgängliga.

Rekommendera Ja/Nej?

poäng för läkemedlet Tetralysalpoäng för läkemedlet Tetralysalpoäng för läkemedlet Tetralysalinte poäng för läkemedlet Tetralysalinte poäng för läkemedlet Tetralysal
Poäng: 3 av 5 (2 användare)

Snabbfakta


Namn:
Tetralysal Kapsel, hård 300 mg

Receptstatus:
Receptbelagt

ATC-kod:
J01AA04

Läkemedelstillverkare:
Galderma

Läkemedelsform och styrka:
Kapsel, hård 300 mg

Mer information:
Mer information om Tetralysal på Läkemedelsverket