Xanor, Tablett 1 mg

Läkemedlet Xanor rekommenderas av 4 personer och rekommenderas inte av 6 personer och har därmed ett genomsnitt på 2 poäng.

Andra har använt Xanor mot Ensamhet och nedstämdhet Ångest


Användarberättelser (Erfarenheter och biverkningar)


Dela med dig av din erfarenhet

Beskriv din erfarenhet av Xanor

    

Man Kvinna


<-- skriv CJKLM här.
(Säkerställer att du är en människa.)Man som kommenterar på Xanor
Åke, 52 - använt mot Ensamhet och nedstämdhet
2010-03-19-10:07:15

Medlet är starkt beroendeframkallande och ger mycket svåra besvär vid utsättning. I mitt fall har de svåra utsättningsbesvären resulterat i ett 70-tal läkarbesök och långvarig sjukskrivning.


Kvinna som kommenterar på Xanor
Sanne, 45 - använt mot Ångest
2010-02-21-22:53:00

Hjälper mig mycket mot ångest och även när jag har panikångest.Har provat många sorter men tycker Xanor hjälpt mig bäst!Om Xanor


Alprazolam, summaformel C17H13ClN4, är ett kortverkande preparat som används för att behandla ångestsymtom som oro, rastlöshet och spänning. Medlet används framförallt i det akuta skedet vid panikångest samt vid vissa ångesttillstånd i samband med depression. Läkemedelsnamn är Xanor med flera i Sverige och Xanax i USA och marknadsförs under detta namn av Pfizer.
Den totala maxdosen bör ej överskrida 6 mg per dag, men kan i vissa fall överskridas. Preparatet är inte godkänt för långtidsbehandling och indikationen bör omvärderas minst var tredje vecka.
Abstinens-/utsättningssymptomen har visat sig vara svåra för alprazolam, varför läkemedlet alltid skall trappas ut.Ämnet, som tillhör gruppen bensodiazepiner, verkar dämpande på det centrala nervsystemet. Risk för tillvänjning föreligger. Preparatet är narkotikaklassat och ingår i förteckning P IV i 1971 års psykotropkonvention, samt i förteckning IV i Sverige.Bildbank för Xanor

Inga bilder tillgängliga.

Rekommendera Ja/Nej?

poäng för läkemedlet Xanorpoäng för läkemedlet Xanorinte poäng för läkemedlet Xanorinte poäng för läkemedlet Xanorinte poäng för läkemedlet Xanor
Poäng: 2 av 5 (10 användare)

Snabbfakta


Namn:
Xanor Tablett 1 mg

Receptstatus:
Receptbelagt

ATC-kod:
N05BA12

Läkemedelstillverkare:
Pfizer

Läkemedelsform och styrka:
Tablett 1 mg

Mer information:
Mer information om Xanor på LäkemedelsverketDagens musik


Senaste nyheterna

Västerbottens skärpta rekommendationer förlängs till och med den 23 maj 2021

06-05-2021

Smittspridningen är fortfarande hög i Västerbottens län. Därför förlängs de skärpta rekommendationerna ännu en gång.

Läs om Västerbottens skärpta rekommendationer förlängs till och med den 23 maj 2021Medicinkollen Nyheter.

Ökade satsningar på långtidsuppföljning efter barncancer

06-05-2021

När barn och unga insjuknar i cancer finns vid sidan av medicinska frågor även stora behov av samtal och psykosocialt stöd. I vuxen ålder behöver många även sjukvårdens hjälp att hantera sena komplikationer till följd av cancer. För att möta behoven riktar Regionala cancercentrum i samverkan (RCC) särskilda satsningar till landets uppföljningsmottagningar för barn och vuxna efter cancer.

Läs om Ökade satsningar på långtidsuppföljning efter barncancerMedicinkollen Nyheter.


Liknande medicin och läkemedelSjukdomar och symtom som användarna har behandlat.