KRY utses till Sveriges starkaste varumärke bland digitala vårdgivare

KRY är klart starkare än någon av de 8 mätta digitala vårdgivarna i Evimetrix Swedish Brand Award, Sveriges största varumärkesmätning. Evimetrix definierar varumärkesstyrka som en sammanvägning av kännedom och nöjd kund index (NKI). Kategorin digitala vårdgivare är ny för mätningen så någon trend går inte att beskriva, men KRY är klart dominanta, följda av doktor.se och Min Doktor.
Läs mer

Nu kan invånarna testa sig själva för covid-19

Från och med nästa vecka införs egenprovtagning också för invånare i länet för covid-19. Egenprovtagning innebär att man tar provet på sig själv. Provet tas genom att topsa i svalg och näsa, samt lämna ett salivprov. Sedan mitten av juni har personal inom hälso- och sjukvård, omsorg och annan samhällsviktig verksamhet erbjudits egenprovtagning.
Läs mer

Nytänkande lösning för anhörigkontakt på intensivvårdsavdelningen vid Norrlands universitetssjukhus

​Hur löser man kommunikationen mellan patienter, personal och anhöriga när det råder besöksförbud på vårdavdelningarna? Det är en ny utmaning som vården ställts inför under coronapandemin. Intensivvårdsavdelningen (IVA) på Norrlandsuniversitetssjukhus löste det med videosamtal via Region Västerbottens egna app.
Läs mer

Stipendium för forskning om smartphone-baserad diagnostik av hjärtats rytm

Jonatan Fernstad, läkare vid Danderyds sjukhus, tilldelas 2020-års forskarstipendium på 50 000 kr från Svenska Kardiologföreningen och Boehringer Ingelheim AB för sitt arbete med smartphone-baserad diagnostik av hjärtats rytm. Priset kommer att delas ut i samband med Svenska Kardiologföreningens årsmöte senare i år.
Läs mer

​9 juli: Lägesrapport från Tiohundra om coronaviruset

Vårdbolaget Tiohundra ger en uppdatering angående covid-19, och en lägesrapport om det arbete som pågår i våra verksamheter.

Tiohundra och Norrtälje sjukhus har haft förhöjd beredskap sedan den 17 mars med anledning av covid-19. Då antalet smittade minskat de senaste veckorna går Tiohundra tillbaka till normalläge torsdagen den 9 juli.
Läs mer