Lasse Berghagen blir hedersambassadör för Jontefonden

Under ledning av Renée Nyberg bjöd lördagens stjärnspäckade digitala Jontefondsgala på framträdanden av flera av landets stora stjärnor. Under kvällen avslöjades dessutom att Lasse Berghagen går in som hedersambassdör för Jontefonden. Lasses originalnalle, Teddybjörnen Fredriksson, kommer framöver vara skyddsnalle för Sveriges alla organtransplanterade barn och ungdomar.
Läs mer

”Jag hoppas att fler ska få den sjukpenning de har rätt till nu”

– Jag tycker det här är jättebra, det kommer att göra stor skillnad för många, särskilt de som har en anställning. Sedan är jag lite luttrad efter alla år. Det är viktigt att se om det blir en förändring i verkligheten, säger Lisbeth Forsberg, ordförande i Solrosuppropet, efter regeringens och januaripartiernas besked om sjukförsäkringen.
Läs mer

Antalet hjälpsökande för spelberoende ökar med 20 procent!

För en tid sen beslöt Spelfriheten att satsa mer på rörligt material.

– Ett rörligt budskap kan på ett helt annat sätt beröra och därför få en person att göra en aktiv handling än vad en bild med lite text kan göra. Det ser vi inte minst på statistiken på antalet kontakter från hjälpsökande sedan vi började jobba löpande med videomaterial berättar Adam Kirstein Reuterswärd.
Läs mer

Vården en bransch i förändring – coronapandemin snabbar på utvecklingen

​Coronapandemin har skyndat på förändringstakten och ställer nya krav på en bättre och säkrare vård. Välfärdsteknik kan frigöra tid hos hårt belastad vårdpersonal och därigenom främja en mer kvalitativ vård, men för det saknas i dagsläget arbetskraft och kompetens. Yrkeshögskolan har därför en viktig roll för att snabbt få fram den specialisering och kompetenshöjning som vårdyrket behöver.
Läs mer

Storköksleverantörerna i BFS kräver riktat stöd för investeringar i restauranger och storkök

Att restaurang- och besöksnäringen drabbats hårt av Corona-pandemin är väl känt. En medlemsenkät som Branschföreningen för Storköksleverantörer gjort visar att också vår bransch, d.v.s. leverantörsledet, tillhör de särskilt drabbade branscherna – därför behövs ett riktat stöd för investeringar i restauranger och storkök.
Läs mer