SCIENION inleder samarbete med Institute for Prevention and Occupational Medicine (IPA) för att utveckla UROfast, en plattform för snabb diagnostik av urinblåsecancer

Den banbrytande diagnostikplattformen använder en multiplexerad lateralflödesanalys (multiplexed lateral flow assays) som upptäcker tio biomarkörer för urinblåsecancer från ett urinprov i antingen en laboratorie- eller vårdmiljö.
Läs mer

Eir Ventures tar in miljard i motvinden

Dagens Industri skrev nyligen om Eir Ventures, den life science fokuserade riskkapitalfonden, som precis dragit in en dryg miljard. I artikeln berättar Magnus Persson, en av fyra grundare till venture capital-bolaget Eir Ventures att det är sällsynt med kapitalstarka, svenska riskkapitalbolag fokuserade på life science.
Läs mer

Nya lektioner i populär fortbildning om bältros

Det finns ett utbildningsbehov om bältros inom professionen, visar det höga deltagarantalet samt de svar som kommit in i NetdoktorPro:s fortbildning om bältros. Många läkare har uttryckt en önskan om fördjupad kunskap inom vissa områden – där vaccination och komplikationer toppar. Detta har lett fram till två nya lektioner i fortbildningen som nu är tillgängliga.
Läs mer

Cleanpure Munspray har bevisad effekt mot Covid-19-virus

Cleanpure Munspray är en nyutvecklad munspray med endast naturliga råvaror som kan erbjuda ett effektivt sätt att minska överföringen av infektioner från virus och bakterier, inklusive Covid-19. Professor Wilfied Posch förklarar “Sprayen kommer inte att ersätta vaccination, men det är ett välkommet tillägg till befintliga åtgärder, såsom handdesinfektion, munskydd och social distansering”.
Läs mer

Scandinavian Biopharma strengthens its vaccine portfolio in the field of diarrhoeal disease by in-licencing a Campylobacter vaccine technology from Canadian company, VaxAlta Inc.

Scandinavian Biopharma has strengthened its vaccine portfolio by the addition of an innovative preclinical project for the development of a new Campylobacter jejuni vaccine. Scandinavian Biopharma will have the global rights for a Campylobacter jejuni vaccine technology developed by VaxAlta.
Läs mer

Scandinavian Biopharma stärker sin vaccinportfölj inom diarrésjukdomar genom att inlicensiera en Campylobacter-vaccinteknologi från det kanadensiska företaget VaxAlta Inc.

Scandinavian Biopharma har stärkt sin vaccinportfölj med ett innovativt prekliniskt projekt för utveckling av ett nytt Campylobacter jejuni-vaccin. Scandinavian Biopharma kommer att få de globala rättigheterna för en Campylobacter jejuni-vaccinteknologi utvecklad av VaxAlta och kommer att leda utvecklingen, registreringen och kommersialiseringen av alla framgångsrika vacciner baserat på teknologin
Läs mer

Knappt 1 av 10 får mensskydd på jobbet

Nära hälften av alla arbetande svenskar tycker att Sveriges arbetsgivare bör tillhandahålla gratis mensskydd på arbetsplatsen. Ändå är det bara sju procent som uppger att det erbjuds bindor, tamponger eller trosskydd på arbetsplatsen. Det framkommer av en färsk Sifo-undersökning på uppdrag av hygien- och hälsoföretaget Essity.
Läs mer

Uppföljningsdata efter fem år visar att Pfizers VYNDAQEL minskade risken för dödlighet av alla orsaker med 41% bland patienter med transtyretin amyloid kardiomyopati

En post-hoc interimsanalys visar att behandling med VYNDAQEL gav en kliniskt signifikant överlevnadsfördel vid fem år för patienter med transtyretin amyloid kardiomyopati (ATTR-CM). Analysen från den kliniska fas 3 studien Transthyretin Amyloid Cardiomyopathy Clinical Trial (ATTR-ACT) och dess långsiktiga förlängningsstudie är publicerad i Circulation: Heart Failure.
Läs mer