Umeå Biotech Incubator arrangerar internationellt investerarmöte

Den 24-25 november arrangeras Swedish Life Science Investor Meeting digitalt, med målsättningen att life sciencebolag och investerare ska mötas. En av arrangörerna är UBI.

– Covid-19-pandemin har ställt till det för många, men en fördel är att det ger life sciencebolag möjligheter att träffa internationella investerare som kanske aldrig brukar besöka Sverige, säger Jennie Ekbeck, vd.
Läs mer

​Långsiktig förebyggande behandling med Takhzyro minskar antalet attacker med 87 % för patienter med hereditärt angioödem

Finala resultat från fas III-studien HELP visar att subkutan injektion med Takhzyro (lanadelumab) hjälpte till att långsiktigt förebygga och förhindra anfall hos patienter med hereditärt angioödem (HAE). Antalet attacker reducerades med 87 % jämfört med studiestart. Resultaten presenterades vid årets virtuella astma- och allergikongress ACAAI, American College of Allergy, Asthma and Immunology.
Läs mer

Tillsammans kan vi lösa framtidens hälsoutmaningar: Samskapande är en förutsättning för att uppnå FN:s Agenda 2030 mål om en hållbar vård och hälsa för alla

Partnerskap kring hur företagen inom life science bidrar till FN:s Agenda 2030 presenteras på LIF webinar den 23 november 2020. AbbVie lyfter fram hur vi bidrar till samhället genom att samskapa Möjligheternas Dag tillsammans med Ronald McDonald Barnfond och Convictus. Anmäl dig till webinaret!
Läs mer