Ny rapport visar: Klimatförändringen leder till ökat våld mot barn

De bär minst skuld för klimatförändringen, men drabbas allra värst.

Barnfondens rapport ”Klimathotet mot barnen 2021” visar också på kanske oväntade samband mellan naturkatastrofer och ökat sexuellt våld, barnäktenskap och barnarbete.

”Det finns ett lika tydligt som skrämmande samband,” säger Martina Hibell, generalsekreterare, Barnfonden.
Läs mer

Nordic Biomarker flyttar till nya lokaler – skapar fantastiska tillväxtmöjligheter

Nordic Biomarker flyttar nu till nya, större lokaler på Umestan. Lokalen är fyra gånger så stor som den tidigare och ger goda möjligheter för bolaget att fortsätta sin tillväxtresa.

– Vi kan nu femdubbla vår omsättning och tredubbla personalstyrkan. Vår positiva utveckling har fortsatt även under pandemin – där våra produkter har varit viktiga för vården, säger Rikard Rodén, vd.
Läs mer

Färre cancerfall upptäcks under pandemin

Antalet personer som upptäcks och diagnostiseras med cancer har minskat under covid-19-pandemin. Antalet rapporterade tumörer har minskat med strax under 10 % under perioden januari-oktober 2020 jämfört med samma period 2019. Det framgår av Regionala cancercentrum i samverkans tredje rapport om pandemins effekter på cancervården.
Läs mer

Begränsat antal tider för vaccination

​Alla invånare i länet födda 1941 får ett brev hem med information om hur de ska göra för att boka tid för vaccination mot covid-19. Idag har många försökt boka tid då bokningen på 1177.se och via telefon till hälsocentralerna öppnat. På grund av brist på vaccin är dock tillgängliga tider för vaccination begränsade.
Läs mer

Cambio satsar på nytt område – ska lösa problem inom vårdlogistik

Cambio har under många år bidragit till svensk vård och omsorg genom att digitalisera informationsflöden. Genom ett strategiskt samarbete med företaget Realbridge breddar Cambio nu verksamheten till att inkludera området vårdlogistik. – Vi ser att det här är en oerhört viktig pusselbit för svensk vård och omsorg där vi kan bidra till att spara enormt mycket tid säger Peter Gille, vd på Cambio.
Läs mer