​Aktuellt läge i Västerbotten om covid-19

Antalet bekräftade fall av covid-19 fortsätter att öka men allt färre blir allvarligt sjuka och behöver sjukhusvård. Trots det stabila läget finns det fortfarande en allmän smittspridning i länet och det betyder att alla måste fortsätta visa omtanke och följa de allmänna rekommendationerna så att inte den positiva trenden vänder.
Läs mer