​Ett år med rökfria utomhusmiljöer i Västerbotten

Den 31 maj 2019 infördes rökfria utomhusmiljöer i Region Västerbotten. Framförallt handlar beslutet om att erbjuda en välkomnande miljö för alla men också om att uppmärksamma tobakens negativa konsekvenser både när det handlar om hälsa och miljö.
Läs mer