​EU-kommissionen godkänner utvidgat användande av Janssens STELARA® (ustekinumab) för behandling av pediatriska patienter med moderat till svår plackpsoriasis

Den utökade användningen av ustekinumab tillgodoser ett stort behov bland barn med måttlig till svår plackpsoriasis i åldern 6–11 år, för vilka det idag endast finns begränsade biologiska behandlingsalternativ.
Läs mer