​Kortare utredningstid med effektivt team

Utredningar av barn med en sammansatt neuropsykiatrisk problematik, till exempel ADHD eller autism, kan ta lång tid och bollas ofta mellan vårdens professioner. Det nya multidisciplinära Essence-teamet i Region Västerbotten gör omhändertagandet effektivt och istället för flera år har utredningstiden förkortats till några månader innan barn och föräldrar får hjälp.
Läs mer