​Läget på Södersjukhuset under jul- och nyår 2019/2020

Läget på Södersjukhuset har varit ansträngt sedan trettonhelgen då flera faktorer gjorde att belastningen på vuxenakuten och flera vårdavdelningar på sjukhuset blev mycket hög. Orsakerna till det är att sjukhuset tog emot många svårt sjuka patienter i kombination med en brist på vårdplatser då många patienter fick vänta länge på att få vård hos annan vårdgivare.
Läs mer