​Lex Maria: Felaktig blodplasma gavs till patient

En patient som ordinerats plasma fick av misstag en enhet som var avsedd för en annan patient. Plasman överfördes till patienten innan misstaget upptäcktes.
Läs mer