​Omställningen går för långsamt – riskerar att missa målen

Idag anordnar Region Stockholm en stor klimatkonferens för Stockholmsregionen. Där presenteras helt ny klimatstatistik nedbruten på regional nivå.

Statistiken visar att omställningen går för långsamt. Mellan 2014 och 2018 har utsläppen bara minskat med motsvarande 0,41 miljoner ton koldioxid. Det innebär en minskning på sju procent på fyra år.
Läs mer