​Presskonferens efter regionstyrelsens sammanträde

Måndag den 1 juni sammanträder regionstyrelsen i Umeå. För att berätta om styrelsens olika beslut bjuder presidiet in till en presskonferens.
Läs mer