​Stor ökning av digitala vårdmöten

Antalet fysiska vårdbesök har under denna speciella vår minskat betydligt. Men tack vare att Region Västerbotten skyndat på utvecklingen av digitala lösningar har ett stort antal enheter kunnat erbjuda vård på distans.
Läs mer