AbbVies hepatit C-behandling Viekirax + Exviera visar hög grad av botade patienter oavsett förekomst av resistens innan behandling


Pressmeddelanden   •   Mar 30, 2016 14:52 CEST • Observationsdata från klinisk praxis, så kallad real world evidence, och kliniska fas 3/3b -studier presenteras för Viekirax + Exviera vid behandling av hepatit C patienter med genotyp 1 och 4. • Nya data presenteras för ABT-493 och ABT-530, AbbVies nästa generations ribavirinfria behandling för patienter med kronisk hepatit C oavsett genotyp.

Pressmeddelanden   •   Mar 30, 2016 14:52 CEST

• Observationsdata från klinisk praxis, så kallad real world evidence, och kliniska fas 3/3b -studier presenteras för Viekirax + Exviera vid behandling av hepatit C patienter med genotyp 1 och 4. • Nya data presenteras för ABT-493 och ABT-530, AbbVies nästa generations ribavirinfria behandling för patienter med kronisk hepatit C oavsett genotyp.– – – -

Läs mer: AbbVies hepatit C-behandling Viekirax + Exviera visar hög grad av botade patienter oavsett förekomst av resistens innan behandling