Lindahl rådgivare när BioArctic inleder samarbete med Abbvie

BioArctic har ingått ett strategiskt viktigt samarbete med Abbvie för utveckling och kommersialisering av BioArctics antikroppar riktade mot alfa-synuklein för behandling av Parkinsons sjukdom och andra potentiella indikationer.

Parkinsons sjukdom är den näst mest vanliga neurologiska sjukdomen och drabbar mer än 10 miljoner människor världen över. Mutationer i alfa-synuklein är starkt kopplade till utvecklingen av Parkinsons sjukdom.

Lindahls team för BioArctic består av Mikael Smedeby, Hugo Norlén, Jonatan Seeskari och Erika Svensson.

Om Advokatfirman Lindahl KB

Lindahl är en av Sveriges största affärsjuridiska advokatbyråer. Utöver den stora byråns breda kapacitet har vi en absolut spetskompetens inom immaterialrätt, life science, processer och TMT-sektorn. Vi har också en lång och gedigen erfarenhet inom områden som bank och finans, capital markets, M&A samt fastigheter. Lindahl är topprankad inom flera kompetensområden av de stora internationella rankinginstituten. Lindahl har omkring 400 medarbetare, varav drygt två tredjedelar är jurister, som arbetar från våra kontor i Stockholm, Göteborg, Malmö, Uppsala, Örebro och Helsingborg. Mer information om Lindahl finns på www.lindahl.sewww.mynewsdesk.com/se/pressroom/lindahl och www.facebook.com/lindahlkarriar

Sciety håller investerarkväll på MSD

Sciety håller investerarkväll på MSD
Scietys VD Andreas Lindblolm hälsar välkommen.

Investeringsnätverket Sciety bjöd tillsammans med MSD in till investerarkväll där två tillväxtbolag, Inhalation Sciences och PictureMyLife, inom digital hälsa och medicinteknik fick presentera sig. Båda företagen är redan etablerade på flera stora och expansiva marknader. Därefter minglade närmare 140 personer vidare med bolagen och diskuterade möjliga samarbetsprojekt. Gäster under kvällen var bland andra ’private bankers’, investerare och experter inom life science och digitalisering.

– Det är viktigt att MSD fortsätter bidra till utvecklingen av det life science-kluster som nu växer fram i Hagastaden och då inte minst digitaliseringen i hälso- och sjukvården. För oss är det därför självklart att stärka samarbetet ytterligare med vården, akademin och centrala myndigheter och departement för att patienterna ska få bästa möjliga vård. Att också bidra till att stärka investerarrelationerna för att påskynda digitaliseringen är en självklar och naturlig del i det arbetet, säger Ulf Janzon, tf VD, MSD.

MSD flyttade under 2015 till Hagastaden och har etablerat sig i det Life science kluster som nu växer fram kring Karolinska Institutet och Nya Karolinska Solna. MSD bidrar aktivt till att förbättra interaktionen inom området genom olika möten och aktiviteter, inte minst de mycket populära ”Brown Bag Lunch” med tema ”hälsa möter IT”.

Om Sciety

Sciety ger affärsänglar och privatinvesterare möjlighet att på ett smidigt och säkert sätt investera i granskade och utvaldqa bolag inom hälsa och medicin.

MSD är ett forskningsintensivt företag som i samverkan med hälso- och sjukvården upptäcker, utvecklar och förser samhället med läkemedel och tjänster som förbättrar människors hälsa. Vi investerar årligen cirka 6,5 miljarder dollar i forskning och utveckling.

Som ett ledande globalt hälso- och sjukvårdsföretag arbetar vi på MSD för att göra skillnad för många människor världen över. I USA och Kanada är företagsnamnet Merck & Co. Inc., Kenilworth, NJ, USA. Vi har en bred produktportfölj av receptbelagda läkemedel, vacciner samt veterinärmedicinska läkemedel och företaget är representerat i mer än 140 länder.

MSD i Sverige har cirka 170 medarbetare med kontor i Hagastaden, ett internationellt kluster som växer fram kring Karolinska Institutet och universitetssjukhuset Nya Karolinska Solna. Hagastaden är ett kluster där akademi, sjukvård och företagande kan utvecklas tillsammans och bli ett nav för forskning och utveckling inom life science i Stockholm.

MSD marknadsför läkemedel och genomför kliniska prövningar inom bland annat följande behandlingsområden: kardiologi, immunologi, diabetes, infektionssjukdomar, astma/allergi, kvinnohälsa, cancer, dermatologi och centrala nervsystemets sjukdomar. Sedan flera år har MSD fler patienter i kliniska prövningar i Sverige än något annat företag. 

Bättre kunskap avgörande för rätt preventivmedelsval

Stockholm den 26 september 2016 –Idag arrangeras för nionde året i rad ”World Contraception Day”, WCD, ett internationellt initiativ som syftar till att öka kunskapen om preventivmedel och reproduktiv hälsa bland unga. I Sverige, som sedan flera år tillbaks har bland de högsta aborttalen i Västeuropa, har regeringen nyligen beslutat om att samtliga subventionerade preventivmedel ska bli kostnadsfria för unga under 21 år från och med januari 2017.

 – Det är givetvis positivt att regeringen väljer att prioritera ungas reproduktiva hälsa genom en reform, men tyvärr riskerar man att delvis missa målet i den här satsningen. Dels är den åldersgrupp där aborttalen ökar mest idag kvinnor mellan 25-29 år, och inte de under 21 år. Dels verkar orsaken till varför det ser ut såhär snarare bottna i en övertro till ineffektiva preventivmetoder på grund av okunskap, säger gynekolog Helena Kopp Kallner från Karolinska Institutet.

Använder ineffektiva preventivmetoder

Tillsammans med en grupp övriga svenska forskare har Helena Kopp Kallner nyligen genomfört en studie[1] med 1000 svenska kvinnor där syftet var att undersöka varför just Sverige har så höga aborttal jämfört med övriga länder, trots befintlig preventivmedelssubvention. Resultaten visade att en av tio kvinnor helt avstod från att använda preventivmedel, trots att de inte önskar bli gravida. Samt att svenska kvinnor i högre utsträckning än i andra länder använde sig av ineffektiva metoder som kondom, säkra perioder och avbrutet samlag, istället för mer säkra metoder såsom exempelvis spiral och p-stav. Många uppgav rädsla för hormoner som en anledning.

– Undersökningen visar att svenska kvinnor har bristande kunskap om skillnaden i effektivitet mellan olika metoder. Man underskattar exempelvis effektiviteten hos spiral och p-stav och överskattar effektiviteten hos p-piller, kondom och andra så kallade ”kortverkande metoder”, Det som behövs för att minska andelen oönskade graviditeter i Sverige är därför en ordentlig utbildningsinsats, både inom sjukvården och mot allmänheten, med saklig information om olika preventivmedels för- och nackdelar så att fler kan göra ett genomtänkt val, säger Helena Kopp Kallner.

Fakta om olika preventivmedels effektivitet

Andel användare som i genomsnitt blir oönskat gravida under ett år[2]:

 • Kondom: 18 procent
 • Kombinerade p-piller: 9 procent
 • Lågdos/minipiller: 9 procent
 • P-plåster: 9 procent
 • P-ring: 9 procent
 • P-spruta: 6 procent
 • Kopparspiral: 0,8 procent
 • Hormonspiral: 0,2 procent
 • P-stav: 0,02 procent

För mer information, välkommen att kontakta:

Kommunikationsansvarig: Joseffa Moritz tfn: +46 73 301 75 52

Om Bayer
Bayer är en global koncern med kärnkompetens inom life science-områdena hälsa och jordbruk. Våra produkter och tjänster syftar till att förbättra livskvaliteten hos såväl människor som djur. Bayer har som målsättning att skapa värde genom innovation, tillväxt och hög intjäningsförmåga. Bayer har förbundit sig att följa principerna för hållbar utveckling och att agera som ett socialt och etiskt ansvarstagande företag. 2015 hade Bayer cirka 117 000 anställda, en omsättning på 46,3 miljarder euro och investerade 4,3 miljarder euro i forskning och utveckling. Dessa siffror inkluderar den verksamhet inom högteknologiska material som börsintroducerades den 6 oktober 2015 som ett självständigt bolag med namnet Covestro. För mer information, besök www.bayer.se.

Forward-Looking Statements

This release may contain forward-looking statements based on current assumptions and forecasts made by Bayer Group or subgroup management. Various known and unknown risks, uncertainties and other factors could lead to material differences between the actual future results, financial situation, development or performance of the company and the estimates given here. These factors include those discussed in Bayer’s public reports which are available on the Bayer website at www.bayer.com. The company assumes no liability whatsoever to update these forward-looking statements or to confirmthem to future events or developments.

[1] “Use of contraception and attitudes towards contraceptive use in Swedish woman – a nationwide study”

[2]Trussell, J. Contraceptive failure in the United States. Contraception, 2011. 83(5): p. 397-404.

Bayer är en global koncern med kärnkompetens inom life science-områdena hälsa och jordbruk. Våra produkter och tjänster syftar till att förbättra livskvaliteten hos såväl människor som djur. Bayer har som målsättning att skapa värde genom innovation, tillväxt och hög intjäningsförmåga. Bayer har förbundit sig att följa principerna för hållbar utveckling och att agera som ett socialt och etiskt ansvarstagande företag. 2015 hade Bayer cirka 117 000 anställda, en omsättning på 46,3 miljarder euro och investerade 4,3 miljarder euro i forskning och utveckling. Dessa siffror inkluderar den verksamhet inom högteknologiska material som börsintroducerades den 6 oktober 2015 som ett självständigt bolag med namnet Covestro. För mer information, besök www.bayer.se.

Forskning: Snus farligare än vi trott

Länge har snus setts som ett betydligt hälsosammare alternativ till cigaretter för den nikotinberoende.
Men de nikotinfyllda påsarna är långt från ofarliga, enligt en studie som norska TV2 nu skriver om.

y forskning visar att snus är lika farligt som cigaretter för blodådrorna.
Ny forskning visar att snus är lika farligt som cigaretter för blodådrorna.

I takt med att rökningen minskat har fler och fler börjat snusa även i Norge.
Men nu visar ny forskning från Norges tekniska- och naturvetenskapliga universitet i Trondheim att blodådror på snusare påverkas långt mycket mer än vad forskare tidigare känt till.
Resultaten från undersökningen, som omfattade 1 500 män, förvånade till och med forskaren bakom studien.
– Det såg värre ut än jag trodde. Jag trodde rökarna skulle ha sämre resultat än snusarna, säger Eli-Anne Skaug, läkare och forskare vid NTNU, till TV2.

Kan leda till hjärninfarkt

Så var dock inte fallet. Studien visade att blodådror hos snusare påverkas lika mycket som hos rökare. Nu vill Skaug varna unga.
– Börja inte snusa, säger hon.
På lång sikt kan blodådrornas negativa reaktion på snus leda till hjärt- och hjärninfarkter.
– Det är kanske inte så lätt för en 17-åring att tänka att man får sin första hjärtinfarkt som 43-åring. Men jag hoppas att det sjunker in i alla fall, säger Eli Anne Skaug till TV2.

Cedax (ceftibuten) försvinner från marknaden

Cedax (ceftibuten) försvinner från marknaden

Innehavaren av marknadsföringstillståndet för Cedax (ceftibuten; pulver till oral suspension 36 mg/ml samt kapsel 400 mg) har meddelat att de kommer att upphöra med tillverkningen och därmed inte längre kommer att tillhandahålla läkemedlet. Detta gäller alla beredningar och förpackningsstorlekar. En restsituation beräknas uppkomma inom kort, först för pulver till oral suspension och därefter även för kapselberedningen.

Ceftibuten är ett antibiotikum av cefalosporintyp som används vid bland annat febrila urinvägsinfektioner (UVI) till både barn och vuxna. Ceftibuten används i svensk sjukvård som förstahandspreparat vid peroral empirisk behandling av febril UVI (akut pyelonefrit) hos barn, samt vid peroral behandling av febril UVI hos gravida kvinnor. Dessutom används ceftibuten i andra hand vid peroral behandling av febril UVI hos kvinnor och män.

Det finns idag inga fullgoda perorala alternativ till ceftibuten på den svenska marknaden. Det upphörda tillhandahållandet av ceftibuten i Sverige kan få konsekvenser för hälso- och sjukvården, med risk för ökat behov av intravenös antibiotikabehandling vid febril UVI.
Läkemedelsverket kommunicerar med svenska kliniska experter inom området med syfte att bidra till en lösning på den uppkomna situationen.
Ett alternativ som kan komma att bli aktuellt är ansökan om licens för läkemedel godkänt i annat EU-land.

Mer information kommer att tillhandahållas så snart detta är möjligt.

Kontakta oss

Läkemedelsverket
018-17 46 00

Läkemedelsverkets uppgift är att se till att den enskilde patienten, hälso- och sjukvården samt djursjukvården får tillgång till säkra och effektiva läkemedel av god kvalitet och att dessa används ändamålsenligt och kostnadseffektivt. Myndigheten ansvarar också för tillsyn av medicintekniska produkter, tatueringsfärger samt kosmetiska och hygieniska produkter. Läs mer om oss på www.lakemedelsverket.se.

Hög andel botade vid åtta veckors hepatit C-behandling med Viekirax + Exviera från AbbVie

Hög andel botade vid åtta veckors hepatit C-behandling med Viekirax + Exviera från AbbVie
 • 98 procent av tidigare obehandlade patienter med hepatit C genotyp 1b utan levercirros blev botade visar ny fas 3-studie som presenteras på EASL Special Conference i Paris idag
 • Genotyp 1b är den vanligaste typen av hepatit C i världen
 • Studien utvärderar 8 veckors behandling med Viekirax + Exviera och inkluderas nu i de europeiska riktlinjerna för behandling av hepatit C

Idag presenteras nya data som visar på hög andel botade patienter vid endast åtta veckors behandling med Viekirax (ombitasvir/paritaprevir/ritonavir tabletter) + Exviera (dasabuvir tabletter). Resultaten från fas 3b-studien GARNET visar att 98 procent (n=160/163) av tidigare obehandlade patienter med kronisk hepatit C genotyp 1b utan levercirros blev botade vid uppföljning 12 veckor efter avslutad behandling, så kallad SVR12.

Studieresultaten presenteras idag på ”2016 EASL Special Conference: New Perspectives in Hepatitis C Virus Infection – The Roadmap for Cure” i Paris. Åtta veckors behandling Viekirax + Exviera, baserat på GARNET-studien, är nu inkluderat i de nya behandlingsrekommendationerna från EASL.

Viekirax + Exviera har sedan tidigare visat på hög andel botade patienter vid 12 veckors behandling. De nya resultaten visar nu på möjligheten till bot vid endast åtta veckors behandling för genotyp 1b-patienter utan levercirros. Att nå så bra resultat är särskilt viktigt för patienter med genotyp 1b, den vanligaste typen av hepatit C i världen, säger Stefan Zeuzem,M.D. och chef för den medicinska avdelningen på J W Goethe University Hospital i Frankfurt, Tyskland. Professor Zeuzem gästar nästa vecka HIV/HCV Nordic Conference i Stockholm.

Omkring 35 000 personer i Sverige har kronisk hepatit C och varje år smittas cirka 2 000 svenskar med sjukdomen. Globalt beräknas runt 160 miljoner leva med kronisk hepatit C. Genotyp 1 är den vanligaste av de sex huvudsakliga genotyperna, cirka 83 miljoner av de smittade har genotyp 1.

Om GARNET-studien

Fas 3b-studien GARNET är en öppen multicenterstudie men en studiearm som utvärderar säkerhet och effekt av åtta veckors behandling med Viekirax + Exviera utan ribavirin hos tidigare obehandlade patienter med kronisk hepatit C genotyp 1b utan levercirros. Studien inkluderade 166 patienter från

20 platser i världen. Av de 166 patienterna hade 163 patienter hepatit C genotyp 1b utan levercirros och tre patienter med andra genotyper blev exkluderade från analysen. Det primära effektmåttet i studien är procentandelen patienter som uppnår ett så kallat bestående virologiskt svar 12 veckor efter avslutad behandling (SVR12).

Två patienter återinsjuknade efter avslutad behandling och en patient avslutade på grund av bristande följsamhet till behandlingen. Färre än en procent av patienterna upplevde allvarliga biverkningar eller kliniskt signifikant (grad ≥3) avvikande labvärden. Den patient som avslutade behandlingen dag 45 (5 veckor) på grund av en biverkan uppnådde bot (SVR12).

De vanligaste rapporterade biverkningarna (≥5 procent) i GARNET-studien var huvudvärk (21 procent), trötthet (17 procent), övre luftvägsinfektion (8 procent), klåda (8 procent), illamående (6 procent) och orkeslöshet (5 procent). Biverkningarna var i de flesta fall milda. En patient avslutade behandlingen på grund av biverkningar.

Viekirax + Exviera

Viekirax + Exviera är godkänt i EU för behandling av vuxna personer med hepatit C genotyp 1, inklusive dem som har kompenserad levercirros. Viekirax är godkänt i EU för behandling av hepatit C genotyp 4.

Viekirax-tabletter består av en kombination av paritaprevir 75 mg (NS3/4A proteashämmare) och ritonavir 50 mg med ombitasvir 12,5 mg (NS5A-hämmare) som doseras två tabletter en gång dagligen. Exviera-tabletter består av dasabuvir 250 mg (NS5B polymerashämmare) med dosering två gånger dagligen. Viekirax + Exviera tas med eller utan ribavirin (RBV) med dosering två gånger dagligen baserat på typ av patient. Viekirax + Exviera tas under 12 veckor med eller utan RBV, utom för vissa tidigare behandlade cirrotiska patienter med genotyp 1a, som tar den i 24 veckor med RBV.

Ytterligare information om AbbVies utvecklingsprogram inom hepatit C finns på www.clinicaltrials.gov

Referenser:

Welzel, T. et al. GARNET: High SVR Rates Following Eight-Week Treatment with Ombitasvir/Paritaprevir/Ritonavir + Dasabuvir for Patients with HCV Genotype 1b Infection.Presented at the European Association for the Study of the Liver Special Conference: New Perspectives in Hepatitis C Virus Infection – The Roadmap for Cure, Paris, France on September 23-24, 2016.

Gower E. et al. Global epidemiology and genotype distribution of the hepatitis C virus infection. Journal of Hepatology Update: Hepatitis C, 2014; 61: S45-S57.

O’Leary JG, Davis GL. Hepatitis C. In: Feldman M, Friedman LS, Brandt LJ, eds. Sleisenger and Fordtran’s Gastrointestinal and Liver Disease: Pathophysiology/Diagnosis/Management. 9th ed, Vol 1. Philadelphia, PA: Saunders Elsevier. 2010:1313-1335.

Hatzakis A. et al. The state of hepatitis B and C in Europe: report from the hepatitis B and C summit conference. Journal of Viral Hepatitis, 2011; 18 (Suppl. 1): 1-16.

Lavanchy D. Evolving epidemiology of hepatitis C virus. Clin Microbiol Infect. 2011; 17(2):107-15.

Messina, et al. Global distribution and prevalence of hepatitis C virus genotypes..Hepatology 2015; 61: 77-87.

AbbVie är ett forskande biopharmaföretag som bildades år 2013 efter delningen av Abbott. Med hjälp av kunniga och engagerade medarbetare och en unik innovationsstrategi arbetar vi för att hitta lösningar på svåra sjukdomar med målet att förbättra livet för människor som påverkas av sjukdom. Vi är representerade i 170 länder och har cirka 28 000 medarbetare. I Sverige har vi cirka 140 medarbetare och huvudkontor i Solna. För mer information om företaget besök www.abbvie.se och www.abbvie.com, följ @abbvie på Twitter eller gå in på vår Facebook- eller LinkedIn-sida.

En önskelista om förbättrade MS-läkemedel

Effektiv, men samtidigt säker. Lätt att ta för patienten, men samtidigt lätt att övervaka för läkaren. Och gärna verksam mot inflammation i själva hjärnan. Skulle det kunna vara en optimal MS-behandling, i brist på botande alternativ?

Vid MS-kongressen Ectrims i London hölls ett seminarium där önskemål inför framtida
MS-behandlingar diskuterades. Sedan beskrevs hur väl cladribine och ocrelizumab, som eventuellt är på väg ut på marknaden uppfyller dessa önskemål. Även daclizumab, som nyligen fått ett godkännande av EMA, samt andra godkända läkemedel togs med i genomgången.

Gavin Giovannoni, professor i neurologi vid Barts and The London School of Medicine and Dentistry, presenterade en genomgång av effektivitet mätt utifrån NEDA, alltså hur stor andel av patienterna som når no evident signs of disease acitivity. Med det menas vanligen ett tillstånd utan skov, tilltagande sjukdomsbörda eller nya lesioner i hjärnan.

För både cladribine och ocrelizumab har strax under hälften av patienterna, eller 47 respektive 48 procent, nått NEDA i gjorda studier. Det är goda resultat i jämförelse med andra preparat. För daclizumab är motsvarande siffra 24,6 procent, enligt vad som presenterades på symposiet.

Gavin Giovannovi påminde om att MS-behandling för drygt tio år sedan alltid innebar injektioner flera gånger i veckan. Nu kan infusioner och injektioner ges med glesare intervall och tre läkemedel som ges via tabletter finns redan på marknaden. När det gäller cladribine innebär behandlingen att patienten ska ta totalt tio tabletter årligen under två års tid. Ocrelizumab tas som infusioner varje halvår och daclizumab tas med injektioner en gång per månaden.

Gavin Giovannovi, som har lett kliniska prövningar kring cladribine, betonade det faktum att substansen kan passera blod-hjärnbarriären, som tjänar till att hindra bland annat bakterier och därmed skydda hjärnan från icke önskvärda produkter att ta sig in i hjärnan. Vid symposiet uttrycktes förhoppningar om att cladribine skulle kunna ha betydelse för att hämma inflammation i själva hjärnan. Rent teoretiskt skulle substansen i så fall kunna ha betydelse vid progressiv MS, alltså sjukdom i den fas när patienten blir allt mer försämrad – men detta är alltså inte visat, utan endast en hoppfull tanke.

 • Det här är något vi oerhört gärna vill forska vidare på, sade Gavin Giovannovi.

Symposiet var sponsrat av läkemedelsbolaget Merck, som nyligen har lämnat in en ansökan om godkännande för cladribine till europeiska läkemedelsmyndigheten EMA. Under Ectrims presenterades flera posters som på olika sätt beskrev säkerhetsdata och behandlingseffekt av cladribine. Bland annat visade data från studierna Clarity och Onward att patienter som fått cladribine i en lägre dos, 3,5 mg/kg, minskade sin annual relapse rate, alltså antalet skov, med 57 procent jämfört med placebo. Hos dem som fått cladribine märktes en 39 procent lägre risk för att öka sjukdomsbördan i jämförelse med dem som fått placebo.

I en annan poster uppgavs att effekten av cladribine verkar vara långvarig. Det stöds av data från patienter som fick cladribine och behandlingseffekt i en första studie, Clarity. Många av dessa patienter fortsatte sedan i en uppföljningsstudie, Clarity Extension, varav en del fick placebo. De patienterna hade lika god behandlingseffekt, mätt i antal skov, som de som fick cladribine i båda studierna.

Merck  är ett ledande läkemedelsföretag inom cancerbehandling, multipel skleros och hormonstimulerande medel för fertilitet. Merck ägnar sig åt innovativ forskning, inriktad på att upptäcka, utveckla, tillverka och marknadsföra små molekyler eller biologiska läkemedel för att hjälpa patienter på områden där det finns stora behov för förbättring. http://www.merck.se/

Kronans Apotek hyllar fåfängan

Kronans Apotek hyllar fåfängan
Tid för fåfänga

I dagarna lanserar Kronans Apotek sitt nya kommunikationskoncept ”Ära alla dina sidor”. Satsningen inleds med en kampanj ägnad fåfängan, ett personlighetsdrag som det ofta talas om i mindre positiva ordalag.

– Som apotek vill vi slå ett slag för hela människan precis som du är, säger Emelie Friis marknadschef på Kronans Apotek.
– Man behöver inte vara perfekt jämt. Vi vill lyfta fram det mångfasetterade i varje person. Vi har ju alla både bra sidor och sidor som vi kanske inte stoltserar så mycket med.

I kampanjen ”Tid för fåfänga” ger skådespelerskan Marie Göranzon, programledaren Nassim Al Fakir och bloggerskan Elsa Billgren sin ärliga syn på fåfänga och vad den betyder för dem.

– Att få jobba med tre så smarta, intressanta och inspirerande personer som Marie, Nassim och Elsa för att lyfta fåfängan passar perfekt för den diskussion vi vill väcka. Alla tre har gått helhjärtat in i samarbetet, och det är extra hedrande att det är Marie Göranzon första kommersiella samarbete under hennes långa och framgångsrika karriär, säger Klas Lusth Creative director på Perfect Fools.

I kampanjen resonerar Marie, Nassim och Elsa kring fåfänga i varsin film och i sina egna sociala medier. Förutom filmerna, som går på TV4 och online, så genomfördes en undersökning, Fåfängrapporten, tillsammans med Sifo. Den speglar svenska folkets åsikter i ämnet. Fåfängrapporten ligger till grund för den förlängda diskussionen som Kronans Apotek vill skapa med hjälp av PR och i sociala medier.

För mer information:
Emelie Friis, Marknadschef Kronans Apotek emelie.friis@kronansapotek.se +46 (0) 709564060
Klas Lusth, Creative Director Perfect Fools, klas@perfectfools.com+46 (0)7350 337 66

Kronans Apotek vill att kunderna ska känna sig friskare på insidan och vackrare på utsidan. Kronans Apotek har över 300 apotek i hela Sverige från Trelleborg i söder till Haparanda i norr och cirka 2500 anställda.

Studie visar att Repatha minskar plackbildning vid kranskärlssjukdom

Studie visar att Repatha minskar plackbildning vid kranskärlssjukdom
Ateroskleros är den viktigaste bakomliggande orsaken till hjärt-kärlsjukdomar som i sin tur är den vanligaste dödsorsaken i världen.

Resultat från en studie på närmare 1 000 patienter med kranskärlssjukdom visar att behandling med PCSK9-hämmaren Repatha minskar uppbyggnaden av plack i kranskärlen även vid optimerad statinbehandling.

– Det här är mycket hoppingivande mot bakgrund av att åderförkalkning är den viktigaste bakomliggande orsaken till hjärt-kärlsjukdomar som i sin tur är den vanligaste dödsorsaken i världen, säger Matthias Götberg, hjärtläkare vid Skånes universitetssjukhus i Lund och svensk huvudprövare i studien.

Ateroskleros, eller åderförkalkning som det ofta kallas, är den största riskfaktorn för hjärt-kärlsjukdom som enligt Världshälsoorganisationen, WHO, är den vanligaste dödsorsaken i världen. Nu meddelas de första resultaten från fas III-studien GLAGOV (GLobal Assessment of Plaque ReGression with a PCSK9 AntibOdy as Measured by IntraVascular Ultrasound) som visar att behandling med Repatha inte bara minskar det ”onda” LDL-kolesterolet, utan också påverkar den underliggande processen som leder till att plack byggs upp i kärlen.

– Vi vet sedan tidigare att patienter som fått behandling med statiner och på så vis minskat mängden ateroskleros löper påtagligt mindre risk att drabbas av hjärt-kärlhändelser, säger Matthias Götberg. Det vi nu lyckats visa i GLAGOV-studien är att sänkning av LDL-kolesterol genom PCSK9-hämning minskar plackbildningen även hos patienter som redan får optimerad statinbehandling.

Såväl det primära som de sekundära effektmåtten i GLAGOV har uppnåtts. De fullständiga resultaten av GLAGOV kommer att presenteras vid American Heart Association‎ Scientific Sessions i New Orleans den 15 november.

GLAGOV-studien
GLAGOV (GLobal Assessment of Plaque ReGression with a PCSK9 AntibOdy as Measured by IntraVascular Ultrasound) är en dubbelblind, randomiserad, placebokontrollerad fas III-multicenterstudie som utvärderar effekten av PCSK9-hämmaren Repatha (evolocumab) gällande koronar ateromvolym hos 968 patienter med kranskärlssjukdom som får optimerad statinbehandling. Patienterna randomiserades till att få subkutana injektioner månadsvis med antingen Repatha 420 mg eller placebo (overksam substans). Mängden plack i hjärtats kranskärl (ateromvolymen) mättes med intravaskulärt ultraljud, en högupplöst avbildningsteknik som möjliggör kvantifiering av aterom (plack) i kranskärlen.

Det primära effektmåttet i GLAGOV är den procentuella förändringen i ateromvolym (PAV) från baslinjen till vecka 78 jämfört med placebo. De sekundära effektmåtten inkluderar PAV-minskning från baslinjen; förändring i total ateromvolym (TAV) från baslinjen till vecka 78; och minskning från baslinjen i TAV.

Kort om kolesterol
Det finns huvudsakligen två sorters blodfetter – kolesterol och triglycerider. Kolesterolet behövs för att bygga celler och bilda hormoner medan triglyceriderna används som energi. Om blodfetterna blir för höga kan fett börja lagras inne i blodkärlen vilket kan leda till hjärt-kärlsjukdomar. Normalt talar man om det ”onda” LDL- respektive det ”goda” HDL-kolesterolet. Mängden av blodfetter påverkas av ärftliga anlag, men även kost och fysisk aktivitet spelar in. LDL-kolesterol är en mycket väldokumenterad och viktig riskfaktor vid bedömning av högriskindivider, till exempel patienter som gått igenom en hjärt-kärlhändelse såsom stroke eller hjärtinfarkt. Halten av LDL-kolesterolet bör hos denna patientkategori inte överstiga 1,8 millimol per liter.

Det europeiska godkännandet av Repatha avser behandling av vuxna med primär hyperkolesterolemi (heterozygot familjär och icke-familjär [HeFH]) eller blandad dyslipidemi, som komplement till kolesterolsänkande kost a) i kombination med en statin eller statin med andra lipidsänkande behandlingar hos patienter som inte kan nå målen för LDL-kolesterol med maximal tolererbar dos av en statin, eller b) ensamt eller i kombination med andra lipidsänkande behandlingar hos patienter som är statinintoleranta, eller för vilka statiner är kontraindicerade.

Godkännandet gäller även behandling av personer som är 12 år och äldre med homozygot familjär hyperkolesterolemi (HoFH) i kombination med andra lipidsänkande behandlingar.

PCSK9-hämning helt ny verkningsmekanism
Repatha (evolocumab) är en human monoklonal antikropp som hämmar PCSK9 (proproteinkonvertas subtilisin/kexin typ 9), ett enzym som binder till LDL-receptorn på leverns yta och bidrar till att LDL-receptorn bryts ner och därmed minskar leverns förmåga att avlägsna det skadliga LDL-kolesterolet från blodet. När PCSK9 hämmas ökar antalet LDL-receptorer som levern kan avlägsna LDL från blodet.

Repatha ges som subkutan injektion med två eller fyra veckors intervall. Effekten av Repatha när det gäller risk att insjukna i kardiovaskulära händelser och dödlighet har ännu inte fastställts men en stor studie med 27 500 deltagare pågår för närvarande och resultat från denna studie väntas inom ett år. Repatha är märkt med en svart triangel (▼), den symbol som betecknar att ett läkemedel är föremål för utökad övervakning i syfte att möjliggöra snabb utvärdering av misstänkta biverkningar och annan säkerhetsinformation.

För ytterligare information, se Fass om Repatha.

För ytterligare information, kontakta:
Anna Björlin, kommunikationschef Amgen, tel: 073-835 40 90

Om Amgen
Alltsedan grundandet 1980 har Amgen varit en pionjär inom bioteknologi. Amgens strävan är att bekämpa allvarliga sjukdomar genom att ständigt expandera potentialen av biologiska läkemedel. Med utgångspunkt i en djupgående förståelse för humangenetiken och den mänskliga biologins grundläggande mekanismer söker Amgen identifiera nya viktiga signalvägar som kan ligga till grund för innovativa behandlingar för svårt sjuka personer.

Nya data: varaktig effekt med Cladribine vid behandling av Multipel skleros

Merck presenterade nya data under kongressen European Committee for Treatment and Research in Multiple Sclerosis (ECTRIMS) som visar minskat antal skov vid behandling med Cladribine jämfört med placebo, vid Multipel skleros (MS). En förlängning av studien visade även effekt i upp till två år efter avslutad behandling.

Fas III effektdata från CLARITY-studien och CLARITY EXTENSION visade att patienter med skovvis förlöpande MS som fick cladribinetabletter i CLARITY och placebo i CLARITY EXTENSION bibehöll den initiala minskningen av årliga skov (annualised relapse rates (ARR), 0,14-0,15) från de första 2 åren i ytterligare två år. Patienter som behandlades med cladribinetabletter under de två första åren i CLARITY påvisade väsentligt och signifikant (p<0,001) bättre sjukdomskontroll på alla parametrar (ARR 58% relativ riskreduktion, handikapputveckling 47% relativ minskning och magnetröntgenparametrar 73-86% reaktiv minskning) jämfört med patienter som fick placebo.

– Cladribinetabletter har en unik dosering, med bara två korta behandlingskurer som administreras oralt i början av år ett och i början av år två av behandlingen. Tillsammans med mer än 10 000 patientår av säkerhetsdata och fas III effektdata, tror vi att cladribinetabletter blir ett nytt tillskott för behandling av skovvis fortlöpande MS säger Ingela Hallberg, medicinsk chef vid Merck Sverige.

Under kongressen presenterades även resultat från fas III-studien ORACLE-MS. Studien visade att för patienter med första tecken på MS via magnetkamera, minskade signifikant risken för att utveckla kliniskt definierad MS vid behandling med cladribinetabletter jämfört med placebo. I den öppna delen av studien fick patienter som utvecklade kliniskt definierad MS under den inledande behandlingsperioden byta till Rebif®. De nya data som presenteras vid ECTRIMS visar att patienter som fått cladribinetabletter i den inledande behandlingsfasen hade lägre ARR under underhållsperioden jämfört med dem som fått placebo i den inledande behandlingsfasen [0,14 för cladribinetabletter 3,5 mg / kg (n = 25), 0,24 för cladribinetabletter 5,25 mg / kg (n = 24) och 0,42 för placebo (n = 60)].

Resultaten från de tre studierna visade på varaktig effekt hos de patienter som fick cladribinetabletter. CLARITY och CLARITY EXTENSION bekräftade att 20 dagar av oral dosering under två år effektivt minskade frekvensen av skov och bromsade funktionsnedsättning i upp till fyra år.

Den Europeiska läkemedelsmyndigheten (EMA) har bekräftat mottagandet av marknadsansökan gällande Cladribine, en tablettbehandling för skovvis förlöpande multipel skleros (MS) under utveckling.

Om Cladribine
Cladribinetabletter är en oral småmolekylär prodrug som selektivt och periodiskt riktar in sig på lymfocyter som tros ha en väsentlig roll under den patologiska processen vid MS. Cladribinetabletter är för närvarande under klinisk prövning och är ännu inte godkänt i USA, Kanada och Europa.

Om multipel skleros
Multipel skleros, MS, är ett kroniskt inflammatoriskt tillstånd i centrala nervsystemet och är den vanligaste neurologiska sjukdomen hos unga vuxna. Idag lever cirka 20 000 svenskar med MS. Dubbelt så många kvinnor som män har MS.[1] MS kan ge många olika besvär men det är vanligast att sjukdomen börjar med synnervsinflammation, domningar eller stickningar i armar och ben, ihållande trötthet samt svårigheter med gång och balans.[2]

För ytterligare information, kontakta:
Ingela Hallberg, Medicinsk chef, Merck AB
ingela.hallberg@merckgroup.com
+ 46(0)704-204 500
+ 46 8 56244523

[1]https://lakemedelsverket.se/malgrupp/Halso—sjukvard/Behandlings–rekommendationer/Behandlingsrekommendation—listan/Multipel-skleros-MS/

[2]http://www.internetmedicin.se/page.aspx?id=717

Merck  är ett ledande läkemedelsföretag inom cancerbehandling, multipel skleros och hormonstimulerande medel för fertilitet. Merck ägnar sig åt innovativ forskning, inriktad på att upptäcka, utveckla, tillverka och marknadsföra små molekyler eller biologiska läkemedel för att hjälpa patienter på områden där det finns stora behov för förbättring. http://www.merck.se/