Pressinbjudan: Seminarium om elektroniskt expertstöd – ett enkelt knapptryck för ökad koll

Pressinbjudan: Seminarium om elektroniskt expertstöd – ett enkelt knapptryck för ökad koll
När en kund ska hämta ut ett recept på apoteket kan farmaceuten, efter samtycke från kunden, enkelt med en knapptryckning kontrollera det aktuella läkemedlet ur flera olika aspekter.

Välkommen till oss och våra seminarier om elektroniskt expertstöd (EES) – ett it-stöd för farmaceuter på apotek. EES bidrar till bättre läkemedelsanvändning och används allt oftare i samband med att ett recept expedieras.

Vi håller till på Borgmästaregatan 5 i Kalmar.

När en kund ska hämta ut ett recept på apoteket kan farmaceuten, efter samtycke från kunden, enkelt med en knapptryckning kontrollera det aktuella läkemedlet ur flera olika aspekter. Det berättar vi mer om under seminarierna.

De två seminarierna har samma innehåll. Välj den tid som passar dig bäst.

Frukostseminarium fredag den 28 april kl. 8.00-9.00.
Du är välkommen från kl. 7.30 och vi bjuder på en frukostsmörgås, juice och kaffe. 

Lunchseminarium fredag den 28 april kl. 12.00-13.00.
Du är välkommen från kl. 11.30 och vi bjuder på en lunchsmörgås och dryck.

Anmälan görs på eHälsomyndighetens webbplats.

Välkommen!

För mer information kontakta

Lars Kämpe, t.f. pressansvarig, eHälsomyndigheten, 010-458 63 82, 076-144 40 82 eller lars.kampe@ehalsomyndigheten.se

eHälsomyndigheten skapar ett bättre informationsutbyte inom hälsa, vård och omsorg. Det gör vi genom att leda regeringens initiativ inom e-hälsoområdet och erbjuda effektiva, kvalitetssäkrade tjänster till professionerna och privatpersoner. Enkelt uttryckt: med hjälp av e-hälsa kan vi få ett friskare och jämlikare Sverige.

Stark för kirurgi och livet – även tidsbegränsade livsstilsförändringar positivt för hälsan vid operation

Stark för kirurgi och livet – även tidsbegränsade livsstilsförändringar positivt för hälsan vid operation

“Stark för kirurgi – Stark för livet” är en del av Svenska Läkaresällskapets Levnadsvaneprojekt, vars syfte är att implementera de nationella riktlinjerna om sjukdomsförebyggande metoder i vården. I en färsk metaanalys, som utförts inom delprojektet, studien visar att förändringar av ohälsosamma levnadsvanor leder till ökad patientsäkerhet vid operation och minskar risken för framtida sjukdom. Positivt är att även tidsbegränsade förändringar av levnadsvanor visar effekt på hälsan.

– Analysen visar att det finns tydlig evidens för att ohälsosamma levnadsvanor ökar komplikationsrisken i samband med kirurgi, säger Anna Kiessling, projektledare för Levnadsvaneprojektet. 

Något som varit mindre känt och mindre utnyttjat för att öka patientsäkerheten vid icke-akut kirurgi, som analysen också visar, är den positiva effekten även av tidsbegränsade levnadsvaneinterventioner i samband med kirurgi.

– Vi ser att rök- och alkoholuppehåll i fyra till åtta veckor i samband med kirurgi kan halvera antalet komplikationer, säger Roger Olsson, delprojektledare och överläkare i ortopedi vid Östersunds sjukhus. Ett komplikationsfritt förlopp vid en operation är många gånger helt avgörande för ett lyckosamt resultat, fortsätter han.  

Inom ramen för projektet genomfördes 2015 en enkätundersökning till Sveriges ortoped-, gynekologi- och kirurgkliniker. Undersökningen visade att 80 till 90 procent av klinikerna arbetar med rökfri operation, medan endast en fjärdedel arbetade aktivt med alkoholbruk i samband med kirurgi.

– Viktigt att uppmärksamma är också den goda effekten vi ser på operationsresultaten genom att stödja bibehållandet av goda levnadsvanor, säger Hanne Tønnesen, professor Lunds universitet, överläkare vid Beroendecentrum och direktör WHO-Clinical Center Sweden, Malmö.

Arbetsgruppen 
Studien har utförts av Roger Olsson, överläkare i ortopedi, Östersunds sjukhus, Hanne Tønnesen, professor, Lunds universitet överläkare vid Beroendecentrum och direktör WHO-Clinical Center Sweden, Malmö, Anna Kiessling, docent Karolinska Institutet och projektledare för Levnadsvaneprojektet, samt Lilian Lindberg, administratör Levnadsvaneprojektet.

Mer information
För mer information om delprojektet och studien kontakta Roger Olsson, roger.olsson@regionjh.se, Hanne Tønnesen, hanne.tonnesen@med.lu.se; eller Lilian Lindberg, lilian.lindberg@sls.se, 08-440 88 93. 

Svenska Läkaresällskapet är läkarkårens oberoende vetenskapliga och professionella organisation och arbetar för en förbättrad hälsa och sjukvård i samhället. Vi är en politiskt och fackligt obunden ideell förening med cirka 10 500 medlemmar. Vi arrangerar konferenser, seminarier och debatter och stödjer medicinsk forskning. Mer information hittar du på www.sls.se

Moberg Pharma utökar distributionen för Dermoplast

Moberg Pharma AB (OMX: MOB) utökar närvaron för ytterligare en Dermoplast®-produkt i 7 500 CVS-butiker och 3 500 Walmart-butiker. De första beställningarna väntas skeppas i april.

Dermoplast® förvärvades från Prestige Brands Inc. i december 2016 och bidrar sedan årsskiftet till både försäljning och lönsamhet. Under varumärket finns två smärtlindrande produkter och den utökade distributionen innebär att båda dessa nu finns tillgängliga hos de tre ledande återförsäljarna Walmart, Walgreens och CVS; totalt 7 500 CVS-butiker och 3 500 Walmart-butiker i USA. Varumärket finns också representerat hos de större apotekskedjorna och varuhusen, såsom RiteAid respektive Target. Därutöver sker försäljning direkt till sjukhus. Den utökade marknadsnärvaron möjliggör ökad tillväxt för Dermoplast® som väntas bli Moberg Pharmas näst största varumärke.

“Detta är vårt senaste förvärv och integrationen av varumärket går enligt plan. Den utökade marknadsnärvaron innebär utmärkta möjligheter att fortsätta förädla varumärket Dermoplast® under de kommande åren”, säger Jeff Vernimb, GM Moberg Pharma, Nordamerika.

Moberg Pharma tillhandahåller två produkter under varumärket Dermoplast®; Dermoplast® Original Pain Relieving Spray samt Dermoplast® Antibacterial Pain & Itch Relieving Spray. Sjukhusförsäljningen omfattar förlossningsrelaterade skador såsom bristningar och därtill relaterade kirurgiska ingrepp. Läs mer påwww.dermoplast.com.

Denna information
Moberg Pharma offentliggör denna information i enlighet med EU-förordningen om marknadsmissbruk. Informationen lämnades för offentliggörande genom förmedling av den kontaktperson som anges ovan, kl. 08.30 (CET) den 25 april 2017.

För ytterligare information kontakta:
Peter Wolpert, VD, telefon: 070 – 735 71 35, e-post:peter.wolpert@mobergpharma.se
Anna Ljung, CFO, telefon: 070 – 766 60 30, e-post:anna.ljung@mobergpharma.se
Jeff Vernimb, GM Moberg Pharma Nordamerika, telefon: +1 (908) 420 9492, E-mail:jvernimb@mobergpharma.com

Om Moberg Pharma,www.mobergpharma.se
Moberg Pharma AB (publ) är ett snabbt växande svenskt läkemedelsbolag med egen försäljningsorganisation i USA och försäljning via distributörer i fler än 40 länder. Bolagets portfölj inkluderar receptfria produkter under varumärkena Kerasal®, Kerasal Nail®, Balmex®, Dermoplast®, New Skin®, Domeboro® och Fiber Choice®, Kerasal Nail® (Emtrix® eller Nalox™ på många marknader) är det ledande receptfria preparatet för behandling av nagelsjukdomar i USA, Kanada samt i flera länder i EU och Sydostasien. Bolaget växer organiskt och genom förvärv. Intern produktutveckling fokuserar på innovativ drug delivery av beprövade substanser och inkluderar två projekt som genomgått kliniska fas 2-studier, MOB-015 (nagelsvamp) samt BUPI (smärtlindring vid oral mukosit). Moberg Pharma har kontor i Stockholm och New Jersey och bolagets aktie är noterad under Small Cap på NASDAQ OMX Nordic Exchange Stockholm (OMX: MOB).

Ny metod för neurotoxiska studier kan minska behovet av djurtester

Ny metod för neurotoxiska studier kan minska behovet av djurtester
Mikroskopbild på neuroner som härstammar from P19-celler från mus. Nervcellerna är märkta med ett fluorescerande ämne. Bild: Dina Popova.

Toxikologiska undersökningar (giftmätningar) har traditionellt utförts i djurmodeller (in vivo), en metod som är både dyr, tidskrävande och som kan orsaka lidande hos djuren. Men ny forskning vid Umeå universitet visar att en nervcellmodell från mus kan användas för att undersöka neurotoxiska effekter av kemikalier. Den alternativa metoden för toxisk riskbedömning skulle kunna minska behovet av djurtester och samtidigt möjliggöra snabba och storskaliga toxiska studier.

– Enkla och robusta cellmodeller är viktiga verktyg med vilka vi kan göra toxiska studier av kemiska föreningar, allt ifrån miljögifter och kosmetika till mattillsatser och läkemedel, säger Dina Popova, som är doktorand vid Institutionen för farmakologi och klinisk neurovetenskap och författare till avhandlingen.

Dina Popova har i sin forskning utvärderat tumörceller från mus, så kallade P19-celler, som modell för att undersöka neurotoxiska effekter av kemikalier. P19-celler kommer från en tumör (teratokarcinom) i mus och kan enkelt odlas i laboratorium (in vitro). P19-cellerna är intressanta eftersom de kan utvecklas till olika sorters celler beroende på behandling. Dina Popova har i sin forskning odlat fram P19-nervceller som har en mängd egenskaper som är typiska för hjärnceller hos däggdjur.

I tester med de framodlade nervcellerna kunde Dina Popova visa att cellmodellen kan användas för att mäta toxiciteten av kemiska föreningar som är välkända nervgifter, inklusive miljögiftet metylkvicksilver, biotoxinet okadasyra och akrylamid, en kemisk förening som bland annat används vid plasttillverkning. Cellmodellen kunde också mäta giftigheten i narkotiska preparat såsom metylendioximetamfetamin (mer känd som MDMA eller ecstasy) och piperazinderivater.

I jämförelse med två andra cellmodeller som används för neurotoxiska studier var P19-neuronerna oftast mer känsliga vad gäller de testade kemikaliernas toxicitet. Dessutom kunde P19-neuroner användas för att identifiera de toxiska mekanismerna.

Dina Popova har också utvecklat en enkel metod för att mäta P19-neuroners nervutväxter. Nervutväxter, även kallade neuriter, är utskott från nervcellernas kroppar och utgör en viktig parameter i neurotoxiska mätningar av kemikalier, eftersom skador på neuritnätverk kan leda till kognitiva störningar.

Dina Popova kommer från Blagoveshchensk, som ligger i Amur-regionen i östra Ryssland. Hon flyttade till Umeå som 17-åring och tog sin masterexamen i bioteknik vid Umeå universitet.

Länk till avhandlingen

För mer information, vänligen kontakta:
Dina Popova, Institutionen för farmakologi och klinisk neurovetenskap
Telefon: 090-785 15 14
E-post:dina.popova@umu.se

Om disputationen:
Fredagen den 28 april försvarar Dina Popova, Institutionen för farmakologi och klinisk neurovetenskap, sin avhandling med titeln: In vitro cellmodeller för neurotoxiska studier: neuroner som härstammar från P19-celler. Engelsk titel: In vitro cellular models for neurotoxicity studies: neurons derived from P19 cells. Opponent: Docent Anna Forsby, Institutionen för neurokemi, Stockholms universitet. Huvudhandledare: Docent Stig Jacobsson.

Disputationen äger rum kl. 9.00 i Hörsal D, Utbildningsnod T9, Norrlands universitetssjukhus.

Umeå universitet
Umeå universitet är ett av Sveriges största lärosäten med drygt 32 000 studenter och 4300 anställda. Här finns internationellt väletablerad forskning och en stor mångfald av utbildningar. Vårt campus utgör en inspirerande miljö som inbjuder till gränsöverskridande möten – mellan studenter, forskare, lärare och externa parter. Genom samverkan med andra samhällsaktörer bidrar vi till utveckling och stärker kvaliteten i forskning och utbildning.

TLV beslut: Subvention för Xeljanz, tablettbehandling mot reumatoid artrit

Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket (TLV) har beslutat att Xeljanz (tofacitinib) ska ingå i högkostnadsskyddet för läkemedel från och med 21 april 2017(1). Beslutet innebär att även patienter i Sverige får tillgång till ett nytt behandlingsalternativ i tablettform för behandling av reumatoid artrit (RA). Xeljanz godkändes av EU-kommissionen den 22 mars i år.

TLVs beslut innebär att Xeljanz nu ingår i högkostnadsskyddet för behandling av vuxna patienter med måttlig till svår aktiv RA när ett eller flera sjukdomsmodifierande antireumatika (DMARDs) inte haft tillräcklig effekt eller gett biverkningar. Xeljanz kan ges som monoterapi vid intolerans mot metotrexat eller om fortsatt behandling med metotrexat är olämplig. I subventionsbeslutet skriver TLV att Xeljanz, till skillnad från TNF-hämmare som används i samma behandlingssteg vid RA, är ett peroralt alternativ med ny verkningsmekanism, vilket tillför området en sortimentbredd och ökar möjligheterna till individuell behandling.

– Xeljanz är ett viktigt behandlingsalternativ till dagens RA-patienter då upp till en tredjedel inte uppnår sina behandlingsmål eller bibehåller effekten av sin behandling trots framsteg inom nuvarande behandlingar, (2,3,4,5,6) säger Petra Neregård, reumatolog och medicinsk rådgivare inom inflammation och immunologi på Pfizer.

Begränsning av subvention
Xeljanz subventioneras endast för behandling av måttlig till svår RA hos vuxna när ett eller flera sjukdomsmodifierande antireumatika (DMARDs) inte haft tillräcklig effekt eller gett biverkningar.

Om RA
Reumatoid artrit (RA) är en kronisk inflammatorisk autoimmun sjukdom som orsakar en rad olika symtom, bland annat smärta och svullnad i leder, särskilt i händer och fötter. Den exakta orsaken till RA är inte känd. Det är en autoimmun sjukdom då immunsystemet hos personer med RA felaktigt ser kroppens friska vävnader som ett hot och angriper dem. Vissa personer har förhöjd risk för att utveckla RA, bland annat personer med RA i familjen och rökare. Tre gånger så många kvinnor drabbas av RA jämfört med män. I Sverige beräknas ca 0,7% av den vuxna befolkningen ha RA, med ca 36-40 nyinsjuknade per 100 000 vuxna invånare och år.(7,8) Sjukdomen kan utvecklas i alla åldrar men vanligast är mellan 45 och 65 år. (9)

Om Xeljanz
XELJANZ ingår i en ny läkemedelsklass, Januskinas (JAK) -hämmare, för behandling av måttlig till svår RA. XELJANZ minskar ledsmärta och svullnad och ökar patientens förmåga att utföra dagliga aktiviteter, både när det ges ensamt eller tillsammans med metotrexat(10). XELJANZ ges i tablettform 5 mg två gånger om dagen i kombination med metotrexat (MTX) för behandling av måttlig till svår RA hos vuxna patienter med otillräcklig respons på eller biverkan av ett eller flera sjukdomsmodifierade läkemedel. Xeljanz kan ges som monoterapi vid intolerans mot metotrexat eller om fortsatt behandling med metotrexat är olämplig. Sedan XELJANZ först godkändes i USA 2012 har läkemedlet förskrivits till mer än 90 000 patienter världen över. Med EU-kommissionens godkännande av XELJANZ den 22 mars, 2017 är behandlingen godkänd i mer än 80 länder runt om i världen(10).

Ingår i EULARs riktlinjer
Xeljanz ingår också i den europeiska specialistläkarföreningen inom reumatologi, EULARs, uppdaterade riktlinjer för behandling av RA (11)

Referenser

(1) www.tlv.se
(2) Keystone, E, Kavanaugh A, Sharp J, et al. Radiographic, clinical and functional outcomes of treatment with adalimumab (a human anti-tumor necrosis factor monoclonal antibody) in patients with active rheumatoid arthritis receiving concomitant methotrexate therapy. Arthritis & Rheumatism 2004. 50: 1400-1411.

(3) Duclos M, Gossec L, Ruyssen-Witrand A, et al. Retention rates of tumor necrosis factor blockers in daily practice in 770 rheumatic patients. J Rheumatol 2006; 33:2433-8.

(4) Blum MA, Koo D, Doshi JA. Measurement and rates of persistence with and adherence to biologics for rheumatoid arthritis: a systematic review. Clin Ther 2011;33(7):901-913.

(5) Lipsky, P, Van der Heijde, D, St. Clair, W. Infliximab and methotrexate in the treatment of rheumatoid arthritis. The New England Journal of Medicine 2000. 1594-1602.

(6) Klareskog L, Van der Heijde D, de Jager J, et al. Therapeutic effect of the combination of etanercept and methotrexate compared with each treatment alone in patients with rheumatoid arthritis: double-blind randomized controlled trial. The Lancet 2004. 363: 675-681

(7) Eriksson JK, Johansson K, Askling J, Neovius M. Costs for hospital care, drugs and lost work days in incident and prevalent rheumatoid arthritis: how large, and how are they distributed? Ann. Rheum. Dis. 2015;74:648–54.

(8) Eriksson, J. K., Neovius, M., Ernestam, S., Lindblad, S., Simard, J. F. and Askling, J Incidence of Rheumatoid Arthritis in Sweden: A Nationwide Population-Based Assessment of Incidence, Its Determinants, and Treatment Penetration. Arthritis Care & Research, 2013:65: 870–878.

(9) Strand Vet al.Rheumatology (Oxford).2016;55(6):1031-41.

(10) Pfizer Data on File. XELJANZ Worldwide Registration Status

(11) EULAR recommendations for the management of rheumatoid arthritis with synthetic and biological disease-modifying antirheumatic drugs: 2016 update; Ann Rheum Dis; Josef S Smolen, et al. Published online March 6, 2017

Som ett av världens ledande läkemedels-, egenvårds- och vaccinföretag vill vi på Pfizer bidra till att skapa fler år till livet och mer liv till åren. Vår vision i Sverige är att i samverkan upptäcka nya vägar för en världsledande svensk hälso- och sjukvård. Fokus för vår globala forskning och utveckling ligger inom områden där det finns ett stort behov av behandlingsalternativ t ex inom cancer, immunologi och inflammation, kardiovaskulära och metaboliska sjukdomar, neurovetenskap och smärta, sällsynta sjukdomar och vacciner. www.pfizer.se, www.pfizer.com och www.älskaattåldras.se

Scandinavian Biopharma enters into an exclusive agreement with Flynn Pharma for ViperaTAb

Scandinavian Biopharma enters into an exclusive agreement with Flynn Pharma for ViperaTAb
Vipera berus

Scandinavian Biopharma today announces that the company has entered into an exclusive agreement with Flynn Pharma for the viper antivenom ViperaTAb.

Under the new agreement, Scandinavian Biopharma will have exclusive rights to service and make ViperaTAb available for emergency use in the Nordics, Baltic States and Germany.

“We are very pleased to strengthen our portfolio with an important antivenom for Northern Europe” says Björn Sjöstrand, CEO at Scandinavian Biopharma. “

ViperaTAb is not registered in the European Union but is available under special permission. 

For more information, please contact:
Björn Sjöstrand, CEO: +46 727-125 120, bjorn.sjostrand@scandinavianbiopharma.se

Scandinavian Biopharma

Scandinavian Biopharma is a Swedish research-based biotech company specialist in marketing and sales of vaccines, immunoglobulin’s, biodefense, antidotes and diagnostic tests.

Research and development is mainly focused on development of a new oral traveler’s diarrhea vaccine in collaboration with PATH Vaccine Solutions and University of Gothenburg.

www.scandinavianbiopharma.se

AbbVies kommande hepatit C-läkemedel botade 99 procent i studie av patienter med levercirros

AbbVies kommande hepatit C-läkemedel botade 99 procent i studie av patienter med levercirros
  • Ny studie visade hög utläkning efter tolv veckors behandling (SVR12) av cirrotiska patienter med kronisk hepatit C av genotyp 1,2,4,5 eller 61
  • Inga patienter i studien avbröt behandlingen på grund av biverkningar1
  • Studieresultatet ligger i linje med tidigare presenterade studier som har visat att glekaprevir/pibrentasvir har hög effekt hos patienter med kompenserad levercirros oavsett genotyp

AbbVies pangenotypiska läkemedelskandidat glekaprevir/pibrentasvir (G/P) botade 99 procent (n=145/146) av patienter infekterade med kronisk hepatit C av genotyp 1,2,4,5 eller 6 och med kompenserad levercirros ( Child-Pugh A). Resultatet uppmättes efter tolv veckors behandling med G/P utan tillägg av ribavirin.

Dessa nya data från fas III studien EXPEDITION-1 presenterades under den internationella leverkongressen ILC som just nu pågår i Amsterdam, Nederländerna.Även patienter med specifika virusstammar som kopplats till resistens mot dagens hepatit C-behandling eller patienter med höga virusnivåer i blodet innan behandlingen inkluderades i studien.

  • -Patienter med hepatit C orsakad levercirros har ett stort behov av att läka ut sin infektion för att minska risker för leversvikt och levercancer. Vi har sett ett stort framsteg i behandlingen av dessa patienter tidigare, men användning av ribavirin som tillägg till de nya behandlingar har hittills behövts, säger Soo Aleman, biträdande överläkare och docent vid Infektionskliniken och Gastrocentrum, Karolinska Universitetssjukhuset.
  • -Resultaten från EXPEDITION -1 och tidigare rapporterade data, visar att G/P har potential att bli en ribavirin-fri behandling för patienter med kompenserad cirros av alla hepatit C virustyper, säger Soo Aleman.

I EXPEDITION-1-studien var majoriteten av biverkningarna milda och det var ingen patient som avbröt behandlingen på grund av biverkningar. De vanligaste biverkningarna (≥ 10 procent) var trötthet och huvudvärk.

  • -Med vårt kliniska utvecklingsprogram för G/P är målet att erbjuda en behandling som botar så många patienter som lever med hepatit C som möjligt, hos patienter med alla genotyper och oavsett om deras sjukdom har utvecklats till kompenserad levercirros, säger Michael Severino, global forsknings- och utvecklingschef på AbbVie.
  • -Resultaten från EXPEDITION-1-studien, tillsammans med en rad andra forskningsresultat från vårt kliniska utvecklingsprogram för G/P som också presenteras under årets ILC-kongress visar på potentialen i vår behandlingsregim för patienter som kan vara svåra att behandla, säger Michael Severino.

Ungefär 130-150 miljoner människor över hela världen lever med kronisk HCV, och mellan 15 till 30 % utvecklar levercirros (skrumplever) inom 20 år efter smittotillfället.2

I behandlingsriktlinjer från olika delar av världen rekommenderas att patienter med cirros bör komma i fråga för behandling, men att behandla patienter med hepatit C och kompenserad cirros är fortfarande en stor utmaning. 3,4

Under årets ILC-kongress presenterar AbbVie data från flera studier av svårbehandlade patientgrupper, bland annat patienter med kronisk njursjukdom (SAT-273), patienter med en samtidig HIV-1-infektion (LBP-522), patienter med transplanterad lever och/eller njure (LBO-03) samt patienter som inte blivit botade av tidigare interferon fri-behandling (PS-156).
Ytterligare information om samtliga kliniska prövningar av G/P finns på http://www.clinicaltrials.gov.

G/P är en kombination forskningssubstanser vars säkerhet och effektivitet ännu inte utvärderats av läkemedelsmyndighet.

Ansökan om godkännande för G/P är inlämnad till läkemedelsmyndigheter i flera länder. EU:s medicinska kommitté CHMP har beviljat påskyndad handläggning för godkännandet av G/P. Liknande påskyndade handläggningsprocesser är även beviljade i USA och Japan.

För att läsa det globala pressmeddelandet i sin helhet, se här.

Referenser:

1 Forns, X et al. EXPEDITION-1: Efficacy and Safety of Glecaprevir/Pibrentasvir in Adults with Chronic Hepatitis C Virus Genotype 1, 2, 4, 5 or 6 Infection and Compensated Cirrhosis. Presented at The International Liver Congress™ (ILC) in Amsterdam, The Netherlands, April 19-23, 2017.

2 Hepatitis C. World Health Organization. World Health Organization, July 2016. Web. .

3 EASL Recommendations on Treatment of Hepatitis C 2016. J Hepatol (2016), http://dx.doi.org/10.1016/j.jhep.2016.09.001.

4 Spach D, Scott J. Treatment of Hepatitis C in Patients with Cirrhosis. Hepatitis C Online. http://cdn.hepatitisc.uw.edu/pdf/special-populations-situations/treatment-cirrhosis/core-concept/all Published 2015. Accessed April 03, 2017.

Om AbbVie

AbbVie är ett forskande biopharmaföretag som arbetar för att hitta lösningar på svåra sjukdomar. I nära samarbete med flera aktörer i samhället driver vi hållbara vårdlösningar, med målet att förbättra livet för människor som påverkas av sjukdom. Våra fokusområden är immunologi, neurologi, onkologi och virologi. Vi vill även bidra till det samhälle vi lever i och samarbetar därför i flera initiativ kring socialt ansvar.Vi är representerade i 170 länder och har cirka 29 000 medarbetare. I Sverige har vi cirka 140 medarbetare och huvudkontor i Solna. 2017 utsågs vi, för tredje året i rad, till en av Sveriges bästa arbetsplatser. För mer information besök www.abbvie.se eller följ oss på Twitter @abbvie_se.

Vironova awarded a key US patent for further automation of transmission electron microscopy

Vironova has recently been granted a US patent with the title ” A method for automatic correction of astigmatism.” The method removes a tedious manual step that requires considerable operator skill. It can be applied to any electron microscope, allowing for automated correction of the electron beam and ultimately enabling fully automated image acquisition.

High quality image acquisition in electron microscopes requires careful alignment and focusing of the electron beam. A misaligned electron beam results in artefacts, a blurred image and loss of fine-detail information. Physical features and characteristics of the electron microscope can be used to coarsely perform the beam alignment. The fine-tuning is however conventionally left to manual adjustment by the user since wear of system parts, temperature etc. also affect the alignment and must be performed regularly.

Manual alignment of a transmission electron microscope (TEM) is a rather tedious, complicated and time-consuming process that requires very good operational skills.

An important feature of the present invention is that the method uses only image data to automatically correct for lens astigmatism during the alignment process, without relying on physical features and characteristics of the microscope itself. This means that the method can not only be used to perform the fine tuning but it can also be applied to any electron microscope, with no information required on internal physical features.

“This patent is a manifestation of our strategy to strengthen our core technology through a multi-disciplinary innovation process. Our constant goal is to increase user friendliness and improve the accessibility of the unique information inherent in electron microscopy.”  Mohammed Homman, CEO, Vironova AB.

“With this method we take an important step towards automatic, high quality image acquisition and ultimately fully automated and objective nano-particle characterization in life science and material science applications.”  Ida-Maria Sintorn, Chief Technology Officer Vironova AB.

For more information contact:

Ida-Maria Sintorn, Chief Technology Officer Vironova AB +46 (0)76 1090195, ida.sintorn@vironova.com

Founded in 2005 as a result of interdisciplinary research at the Karolinska Institute in Stockholm, Sweden, Vironova a company with 60 employees has quickly established a following of global customers working in highly-regulated and quality-demanding industries such as vaccine development, the pharmaceutical industry and material science. Vironova has developed a unique offering of services, hardware and software products. Today it has GLP-certified cell- and virus facilities that include equipment for advanced electron microscopy, image analysis, nano-characterization and viral clearance testing.

Riddarens inleder samarbete med Coala Life

Riddarens inleder samarbete med Coala Life

Coala Heart Monitor är en svensk trygghetstjänst som kan hitta tidiga tecken på ett flertal hjärtsjukdomar. Med Coala kan du enkelt mäta din hjärtfrekvens, lyssna på ditt hjärta och ta ditt EKG. Coala analyserar ditt hjärta när och var du vill och inom en minut får du resultatet direkt i din smartphone. Mätningarna sparas i din digitala journal och du kan enkelt dela dem med din läkare genom Coala Care portalen, eller bara visa resultaten nästa gång du träffar din läkare.

Dr. Hammad Al-Saaid VD för Riddarens

– Med Coalas monitor kan vi övervaka våra patienter med hjärtproblem eller patienter i riskzonen på distans vilket ger oss möjlighet att hitta sjukdomar och bota dessa i ett tidigt stadie. Lika viktigt är det att mildra oro och minska onödiga vårdbesök på grund av hjärtat. Med Coala kan vi implementera digital hälsa på riktigt och fortsätta ta steg och befästa vår position som Sveriges modernaste vårdcentral.  

Philip Siberg VD för Coala Life AB

– Riddarens Vårdcentral har på ett imponerade sätt etablerat sig som Sveriges modernaste vårdcentral med stort fokus på individen och smarta digitala lösningar. Vi är stolta över att få samarbeta med bröderna Al-Saaid och få vara med och implementera framtidens vård redan idag.

Webuild Group är verksam inom hälso- och sjukvård, vård och omsorg, IT samt ekonomi. Inom hälso- och sjukvård är Webuild verksamma under namnet Riddarens vårdcentral – Sveriges modernaste vårdcentral.

Webuild syftar till digitaliseringen och automatisering av tjänster inom hälso- och sjukvård samt omsorgssektorn. Enligt SKL ska Sverige vara ledande inom e-hälsa 2025 och där ämnar Webuild att vara ledande. Redan i dag är Webuild med dess vårdenheter under Riddarens och vårdplattformen Omentia världsledande inom hälsa- och sjukvård. Inom Webuild finns även MinFam vars mål är att vara motsvarigheten till Omentia inom vård och omsorg.

Säkrare ordination och läkemedelshantering till barn

Säkrare ordination och läkemedelshantering till barn
Henrik, 8 år.

I ett nytt kunskapsdokument från Läkemedelsverket behandlas de särskilda utmaningar som finns inom barnsjukvård vid ordination, iordningsställande, administrering och uppföljning liksom patientsäkerhetsrisker vid läkemedelsbehandling av barn.

Läkemedelsverket anordnade ett expertmöte 2016 där ordination och annan läkemedelshantering till barn diskuterades utifrån svenska förutsättningar. I arbetet deltog experter från olika professioner inom barnsjukvård, representanter för vårdnadshavare, Socialstyrelsen och Läkemedelsverket.

Dokumentet riktar sig till hälso- och sjukvårdspersonal som deltar i läkemedelsbehandling av barn, såväl kliniskt verksamma som de som genomgår grund- eller specialistutbildning.

Syftet är att med utgångspunkt från läkemedelsbehandling till barn:

  • Beskriva aktiviteter som ingår i ordination, iordningställande, administrering och uppföljning, inklusive det fysiska handhavandet av läkemedel samt informationsöverföring.
  • Beskriva patientsäkerhetsrisker samt ge vägledning för ett säkrare förfarande vid ordination och annan hantering av läkemedel.
  • Utgöra ett kunskapsunderlag för kompetensutveckling om ordination och övrig läkemedelshanteringVara ett stöd vid framtagande av lokala instruktioner och vid prioritering av utvecklingsarbete inom området.

– Barn är inte små vuxna utan barn skiljer sig från vuxna bland annat avseende förmåga att bryta ned läkemedel i kroppen. Att behandla barn med läkemedel innebär speciella utmaningar och säkerhetsrisker vid både ordination och övrig läkemedelshantering. Stora viktspann i åldersgrupper kan göra det svårt att avgöra om en dos är rimlig, säger Elin Kimland, projektledare och med.dr. på Läkemedelsverket.

Elin påpekar att därmed är risken för läkemedelshanteringsfel större hos barn jämfört med vuxna och säkerhetsmarginalerna vid feldosering är snävare vid behandling av barn jämfört med vuxna. Bristande följsamhet till behandling är ytterligare en utmaning, framför allt hos tonåringar.

Utmaningar med barns läkemedelsanvändning

Godkända läkemedel som är utvärderade och anpassade till barn bör vara grunden i all läkemedelsbehandling. Barns behov täcks dock inte av godkända läkemedel, varför man inom barnsjukvården behöver använda läkemedel utanför godkänd indikation där det saknas kliniska prövningar som grund till adekvat dosering. Ofta saknas även styrka och beredningsform anpassad för åldersgruppen, vilket gör att läkemedel behöver delas i mindre delar eller spädas i flera omgångar för att motsvara önskad dos till åldersgruppen.

– Behandling av barn med läkemedel behöver därför oftare göras utifrån tillgänglig evidens, klinisk erfarenhet och konsensusbaserade rutiner. Detta ökar behovet av att följa upp det enskilda barnets nytta och eventuella risker med läkemedelsbehandlingen. Det behövs även ökad kunskap om barn och läkemedel på en aggregerad nivå genom forskningsstudier, säger Elin Kimland.

Relaterad information

Kunskapsdokument: Säkrare ordination och läkemedelshantering till barn

Kontakta oss

Elin Kimland, projektledare, med.dr., leg. ssk, farmaceut
Läkemedel i Användning
Barn och läkemedel
Läkemedelsverket
Tel: 018-17 47 67
elin.kimland@mpa.se

Åsa Östberg, specialistsjuksköterska
Astrid Lindgrensbarnsjukhus
Karolinska Universitetssjukhuset
Tel: 08-585 800 00
Asa.ostberg@karolinska.se

Christiane Garnemark, barnläkare, neonatolog, överläkare, med.dr.
Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus
Tel: 031-342 10 00
christiane.garnemark@vgregion.se

Mattias Paulsson
Barnsjukhuset
Akademiska sjukhuset
Tel: 018-611 37 33
mattias.paulsson@akademiska.se

Läkemedelsverkets uppgift är att se till att den enskilde patienten, hälso- och sjukvården samt djursjukvården får tillgång till säkra och effektiva läkemedel av god kvalitet och att dessa används ändamålsenligt och kostnadseffektivt. Myndigheten ansvarar också för tillsyn av medicintekniska produkter, tatueringsfärger samt kosmetiska och hygieniska produkter. Läs mer om oss på www.lakemedelsverket.se.