BioCool fortsätter att rankas högt

BioCool fortsätter att rankas högt
Jan-Olof Eriksson, BioCool

Spotify, Truecaller, Mojang och Izettle. Det är bara några av de företag som tidigare varit med på 33-listan, som är en förteckning över landets hetaste teknik-startups som spås ha störst potential att bli morgondagens stora företag. BioCool, som säljer produkter inom hudhälsa och vattenrening, var med på listan redan förra året och behåller nu sin ställning som ett av Sveriges mest lovande teknikföretag. 

– Det visar att vi fortsätter att göra bra saker och att vi är ett företag att räkna med, säger Maria Forssell.

Viktigt med innovationerListan presenterades under kvällen på Münchenbryggeriet på Södermalm i Stockholm. Alla företag som är med på 33-listan är baserade på en innovation.
– Det är så viktigt att jobba med nya innovationer och nya upptäckter för att kunna göra livet bättre för andra. För oss handlar det om att hjälpa människor till en bättre livskvalité med våra produkter, samtidigt som vi är snälla mot människa och natur, säger Maria Forssell. 

[embedded content]

BioCool AB grundades 2012 av innovatören och kemisten JanOlof Ericsson i Skellefteå. Företaget har produkter med olika användningsområden. BioCool Footcare och BioCool Medica används för att motverka olika fotåkommor genom en unik och effektiv metod.

​BIO-X projektet Catheasy på väg in i svensk sjukvård

​BIO-X projektet Catheasy på väg in i svensk sjukvård
Christopher Holmström, innovatör och VD, Catheasy Västerås AB.

Catheasy är en ny enkel metod för urinvägskateterisering. Catheasy Västerås AB har nu erhållit CE-märkning för den medicintekniska produkten som används vid kateteriseringen. Detta innebär att Catheasy nu är godkänd och kan börja användas i vården i Sverige och övriga Europa.

Urinvägskateterisering är en metod som är förknippad med obehag, genans och smärta för patienten och där blödningar i samband med kateterisering eller uttag av kateter inte är ovanliga. Catheasymetoden är en enkel, snabb metod som inte kräver smärtstillande behandling och som har potential att avsevärt underlätta för såväl patient som personal.

”Som jag ser det har Catheasymetoden en stor potential att göra kateterisering till en enkel och säker procedur. Hos specialisterna på urologklinikerna och övriga sjukhusavdelningar, men kanske framförallt utanför sjukhusen, på vårdcentraler, i hemsjukvård och äldreomsorg.” säger Christopher Holmström, innovatör och VD, Catheasy Västerås AB.

Om Catheasy Västerås AB:
Catheasy Västerås AB arbetar för att göra urinvägskateterisering enklare och säkrare för patienter och för vårdpersonal.

Kontakt: Christopher Holmström, VD, Catheasy Västerås AB
Tel: +46 (0) 70 252 4887
E-post: catheasyab@tele2.se

Mer om Catheasymetoden:
http://www.catheasy.se/

Om BIO-X:
http://www.bio-x.nu/

——————————————————————————-

Uppsala BIO är en oberoende, icke-vinstdrivande aktör som verkar för att stärka life science-sektorns långsiktiga konkurrenskraft och tillväxt. Våra viktigaste insatser handlar om att utifrån uttalade behov inom sjukvården och i övriga samhället öka flödet av innovationer. Det gör vi tillsammans med företagen, universiteten, sjukvården och samhället.

www.uppsalabio.se

NT-rådets nya rekommendation ger patienter fler möjligheter

Keytruda® (pembrolizumab) har från 1 april en delad förstahandsrekommendation vid behandling av avancerat malignt melanom samt andra linjens behandling av metastaserad icke-småcellig lungcancer. – Vi är stolta och glada över att pembrolizumab nu blir mer tillgängligt för melanom- och lungcancerpatienter i Sverige, säger Marc Gailhardou, vd, MSD.

Redan förra veckan meddelade NT-rådet att Keytruda® ensamt rekommenderas som första linjens behandling av metastaserad icke-småcellig lungcancer.

Ordnat införande av nya läkemedel infördes i Sverige för två år sedan. Nu har processen utvecklats för att vården ska kunna erbjuda fler behandlingsalternativ för särskilt utsatt patientgrupper. Dagens rekommendation innebär att läkare och patient tillsammans kan diskutera för- och nackdelar med respektive behandling och skräddarsy en lösning som passar patientens förutsättningar bäst.

Det betyder att vården kommer att bygga klinisk erfarenhet av flera behandlingar. Vården får därmed värdefull återkoppling och sk real world evidens på flera behandlingar och läkemedlens olika egenskaper blir tydligare vilket bidrar till bättre behandling för framtida patienter. Den kliniska erfarenheten av hur behandlingar fungerar i praktiken bidrar också till att stärka Sveriges position i Life science, i en benhård global konkurrens om forskningsfokus, ett område där Sverige har unika förutsättningar.

Om Pembrolizumab
Många tumörer kan undvika immunsystemet genom en mekanism som använder det hämmande kontrollproteinet PD-1. Pembrolizumab är en humaniserad monoklonal antikropp som blockerar interaktionen mellan PD-1-receptorn och dess ligander, PD-L1 och PD-L2. Genom att selektivt binda till och blockera PD-1-receptorn återställer pembrolizumab immunsystemets naturliga förmåga att känna igen och söka upp cancerceller. Det är kroppens cancermålsökande T-celler som blir återaktiverade, eller enklare uttryckt så blockeras en mekanism som annars bromsar immunsystemet. Pembrolizumab är godkänt som monoterapi för behandling av:

  • avancerat (inoperabelt eller metastaserat) malignt melanom hos vuxna
  • lokalt avancerad eller metastaserad NSCLC
  • lokalt avancerad eller metastaserad NSCLC efter kemoterapi då patientens tumörer uttrycker PD-L1. Patienter med mutationer i EGFR eller ALK ska även ha erhållit målstyrd behandling
  • Metastaserad NSCLC med ett högt PD-L1-uttryck om patienten inte har mutationer i EGFR eller ALK

Se www.fass.se för detaljerad indikationstext samt fullständig produktinformation.

MSD är ett forskningsintensivt företag som i samverkan med hälso- och sjukvården upptäcker, utvecklar och förser samhället med läkemedel och tjänster som förbättrar människors hälsa. Vi investerar årligen cirka 6,5 miljarder dollar i forskning och utveckling.

Som ett ledande globalt hälso- och sjukvårdsföretag arbetar vi på MSD för att göra skillnad för många människor världen över. I USA och Kanada är företagsnamnet Merck & Co. Inc., Kenilworth, NJ, USA. Vi har en bred produktportfölj av receptbelagda läkemedel, vacciner samt veterinärmedicinska läkemedel och företaget är representerat i mer än 140 länder.

MSD i Sverige har cirka 170 medarbetare med kontor i Hagastaden, ett internationellt kluster som växer fram kring Karolinska Institutet och universitetssjukhuset Nya Karolinska Solna. Hagastaden är ett kluster där akademi, sjukvård och företagande kan utvecklas tillsammans och bli ett nav för forskning och utveckling inom life science i Stockholm.

MSD marknadsför läkemedel och genomför kliniska prövningar inom bland annat följande behandlingsområden: kardiologi, immunologi, diabetes, infektionssjukdomar, astma/allergi, kvinnohälsa, cancer, dermatologi och centrala nervsystemets sjukdomar. Sedan flera år har MSD fler patienter i kliniska prövningar i Sverige än något annat företag. 

Ny CFO till Scandinavian Biopharma

Scandinavian Biopharma fortsätter att förstärka sin organisation. I slutet av februari tillträdde Peter Liss befattningen som Scandinavian Biopharmas Chief Financial Officer (CFO), Peter kommer också att ansvara för Business Development. Peter har många års erfarenhet som CFO. Närmast kommer Peter från vaccinbolaget Valneva Sweden, där han varit VD och CFO sedan år 2005. Peter har också arbetat i liknande roller inom andra branscher bl a Anoto, Kinnevik, IBM och Toolex.

”Vi är väldigt glada att Peter blir en del av Scandinavian Biopharma. Han har stor erfarenhet av ledande befattningar inom vår bransch och kommer att bli ett värdefullt tillskott när vi fortsätter expansionen av Scandinavian Biopharma”, säger Björn Sjöstrand, VD för Scandinavian Biopharma.

Scandinavian Biopharma är ett mycket spännande och snabbväxande bolag. Att kunna vara med på resan att driva både utvecklingen av ett nytt vaccin och vidareutveckla företagets distributionsverksamhet känns väldigt roligt. Den kombinationen är unik, säger Peter Liss, tillträdande CFO.  

Scandinavian Biopharma

Scandinavian Biopharma är ett forskande svenskt biotechföretag som distribuerar, marknadsför och säljer vacciner, immunglobuliner och dentalprodukter på den nordiska marknaden.

Vi utvecklar tillsammans med den amerikanska organisationen PATH Vaccine Solutions och Göteborgs Universitet ett nytt turistdiarrévaccin

www.scandinavianbiopharma.se

Pfizer får positivt utlåtande i Europa för vaccinet TRUMENBA mot grupp B-meningokocker

  • Trumenba har studerats i ett globalt kliniskt utvecklingsprogram som utvärderat vaccinet hos ungdomar och vuxna.1
  • Majoriteten av fallen av meningokocksjukdom i Europa orsakas av grupp B-meningokocker (MenB), med ökad risk för ungdomar och unga vuxna.2

Den vetenskapliga kommittén CHMP vid den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA har lämnat ett positivt utlåtande som rekommenderar att TRUMENBA(meningokock grupp B-vaccin) beviljas marknadsföringstillstånd inom EU för aktiv immunisering av personer 10 år och äldre för att förebygga invasiv meningokocksjukdom orsakad av Neisseria meningitides grupp B (MenB).3 CHMPs utlåtande går nu vidare till Europeiska kommissionen för det slutliga beslutet.

Pfizer har genomfört ett globalt kliniskt utvecklingsprogram för TRUMENBA där mer än 20 000 ungdomar och vuxna ingick, varav cirka 15 000 fick TRUMENBA. Data från dessa kliniska studier, som nu granskats av CHMP, visar att TRUMENBA är ett vaccin som tolereras väl1 och att fördelarna med vaccinet är dess förmåga att inducera skyddande bakteriedödande antikroppssvar i blodet mot ett flertal meningokockstammar av grupp B. Dessa stammar uttrycker varianter av fHBP-protein vilka är representativa för de MenB-stammar som orsakar invasiv sjukdom.

Meningokocksjukdom är en ovanlig men allvarlig sjukdom som kan ha ett mycket snabbt förlopp hos individer i alla åldrar. De vanligaste meningokockinfektionerna är meningit och meningokocksepsis, en typ av blodförgiftning.4 Trots god vård dör så många som 10 procent av dem som utvecklar sjukdomen 2, och av de som överlever kan upp till 20 procent drabbas av allvarliga medicinska handikapp som amputation, syn- och hörselsvårigheter, mentala och motoriska problem och försämradlivskvalitet.5,6,7 Ungdomar och unga vuxna har en ökad risk för meningokocksjukdom på grund av miljö- och beteendefaktorer, som att bo trångt och att dela drycker och husgeråd.8,9

Majoriteten av fallen av meningokocksjukdom i världen kan härledas till sex grupper av Neisseria meningitides (A, B, C, W, X och Y).10,11 I Europa orsakas de flesta av grupp B-stammar.2

Vacciner är ett av de viktigaste framstegen för folkhälsan och har lett till att många infektionssjukdomar kan kontrolleras och näst intill elimineras. Pfizers portfölj av meningokockvacciner omfattar vacciner som kan bidra till att skydda mot fem av de vanligaste grupperna som orsakar sjukdom ‒ A, C, W, Y och B ‒ som kan hota människors hälsa vid olika tidpunkter i livet.1

Om TRUMENBA
TRUMENBA introducerades först i USA i oktober 2014 för aktiv immunisering för att förebygga invasiv sjukdom orsakad av Neisseria meningitides grupp B hos personer i ålder mellan 10 och 25 år.12

Trumenba är ett vaccin som består av två varianter av rekombinant lipidmodifierat faktor H-bindande protein (fHbp). fHbp återfinns på ytan av meningokockbakterien och spelar en avgörande roll för att bakterien ska kunna undkomma värdens immunförsvar. fHbp-varianterna är indelade i två immunologiskt skilda underfamiljer, A och B, och över 96 % av stammarna i grupp B i Europa uttrycker fHbp-varianter från någon av underfamiljerna på bakteriens yta.13 Känsligheten hos grupp B-meningokocker för komplementmedierat, antikroppsberoende dödande efter vaccinering med TRUMENBA beror både på den antigena likheten mellan bakteriens och vaccinets fHBP-proteiner och på mängden fHBP som uttrycks på ytan av de invaderande menokockerna.14

I likhet med alla andra vacciner kan TRUMENBA inte förhindra sjukdom hos alla vaccinerade individer. Frekvensen av meningokocksjukdom orsakad av grupp B varierar geografiskt och kan påverka möjligheterna att utvärdera effekten av vaccinet i ett visst land. På grund av den låga incidensen av meningokocksjukdom bedömdes placebokontrollerade kliniska prövningar med TRUMENBA inte lämpliga på grund av storleken på studien som skulle krävas och genomfördes därför inte. Godkännandet av TRUMENBA baserades på visad immunrespons mätt med hjälp av ett test för bakteriedöd i serum med humant komplement (hSBA).

Referenser

1 Pfizer Data on File.

2 World Health Organization. Meningococcal vaccines: WHO position paper, 2011. Wkly Epidemiol Rec. 2011; 86(47); 521-540. Available at: http://www.who.int/wer/2011/wer8647.pdf?ua=1. Published 2011. Accessed March 2017.

3 European Medicines Agency. CHMP Agendas and outcomes. Available at: http://www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?curl=pages/news_and_events/news/2017/03/news_detail_002712.jsp&mid=WC0b01ac058004d5c1. Accessed March 2017.

4 Meningitis Research Foundation. Meningococcal meningitis and septicaemia: guidance notes: diagnosis and treatment in general practice, 2014 edition. Available at: http://www.meningitis.org/assets/x/50631. Accessed March 2017.

5 Meningococcal Disease. In: Hamborsky J, Kroger A, Wolfe S. ed. Centers for Disease Control and Prevention (CDC). The Pink Book. Epidemiology and Prevention of Vaccine-Preventable Diseases. 13th ed. Washington D.C.: Public Health Foundation; 2015: 231-246. Available at: https://www.cdc.gov/vaccines/pubs/pinkbook/downloads/mening.pdf. Accessed March 2017.

6 Vyse A, Anonychuk A, Jakel A, et al. The burden and impact of severe and long-term sequelae of meningococcal disease. Expert Rev Anti Infect Ther. 2013; 11(6): 597-604. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23750731. Accessed March 2017.

7 Al-Janabi H, Van Exel J, Brouwer W, et al. Measuring health spillovers for economic evaluation: a case study in meningitis. Health Economics. 2015; 25(12): 1529–1544. Available at: http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/hec.3259/full. Accessed March 2017.

8 Memish ZA, Goubeaud A, Bröker M, et al. Invasive meningococcal disease and travel. J Infect Pub Health. 2010; 3: 143-151. Available at: http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S187603411000078X?np=y. Accessed March 2017.

9 MacLennan J, Kafatos G, Neal K, et al. Social behavior and meningococcal carriage in British teenagers. Emerg Infect Dis. 2006; 12(6): 950-957. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3373034/. Accessed March 2017.

10 Halperin SA, et al. The changing and dynamic epidemiology of meningococcal disease. Vaccine. 2012;30(2):B26–36

11 Pinto VB, Burden R, Wagner A, et al. The development of an experimental multiple serogroups vaccine for Neisseria meningitidis. PLoS ONE. 2013; 8(11):1-10. Available at http://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0079304; Accessed March 2017.

12 U.S. Food & Drug Administration. March 2017. TRUMENBA PI. Available at: https://www.fda.gov/BiologicsBloodVaccines/Vaccines/ApprovedProducts/ucm421020.htm. Accessed March 2017.

13 Shirley M, Dhillon S. Bivalent rLP2086 vaccine (Trumenba((R))): a review in active immunization against invasive meningococcal group B disease in individuals aged 10–25 years. BioDrugs. 2015 Oct; 29(5): 353-61. Available at: http://link.springer.com/article/10.1007%2Fs40259-015-0139-0. Accessed March 2017.

14 Murphy E, Andrew L, Lee KL et al. Sequence diversity of the factor H binding protein vaccine candidate in epidemiologically relevant strains of serogroup B Neisseria meningitidis. J Infect Dis. 2009 Aug 1; 200(3): 379-89. Available at https://doi.org/10.1086/600141. Accessed March 2017.

Som ett av världens ledande läkemedels-, egenvårds- och vaccinföretag vill vi på Pfizer bidra till att skapa fler år till livet och mer liv till åren. Vår vision i Sverige är att i samverkan upptäcka nya vägar för en världsledande svensk hälso- och sjukvård. Fokus för vår globala forskning och utveckling ligger inom områden där det finns ett stort behov av behandlingsalternativ t ex inom cancer, immunologi och inflammation, kardiovaskulära och metaboliska sjukdomar, neurovetenskap och smärta, sällsynta sjukdomar och vacciner. www.pfizer.se, www.pfizer.com och www.älskaattåldras.se