Digitalt kontrolltorn revolutionerar i vården

Digitalt kontrolltorn revolutionerar i vården

Revolutionera vårdsystemet – för framtidens generationer och digitala miljöer

Tisdag 4 juli kl 15-17 på Clarion Hotel Wisby

Gästtalare: James Scheulen, Johns Hopkins Medicine

Under Almedalsveckan sätter MSD fokus på digitalisering av vården. Digitalisering förenklar våra relationer med familj & vänner, arbete och samhällskontakter. Vi kommunicerar på nya sätt och har helt nya förväntningar på tillgänglighet och service i vården. Hur kan vi effektivisera styrmodellen av sjukvården och ta del av den digitala revolutionen genom nya modeller för tillgänglighet, vårdflöden, finansiering och behandling?

Medverkar gör:

Sofia Svanteson, entreprenör och civilingenjör, KTH, digitaliseringsexpert

James Scheulen, Emergency Medicine and Capacity Management, Johns Hopkins Medicine

Anders Lönnberg, regeringens life science samordnare

Moderator är journalisten, författaren och digital expert: Frida Boisen

Läs mer här och följ seminariet live här.

Om MSD

Innovationer har varit vår livsnerv i mer än 125 år. MSD är ett världsledande hälso- och sjukvårdsföretag som forskat fram mediciner och vacciner mot några av världens mest utmanande och allvarliga sjukdomar. Det är viktigt för oss att våra innovationer kommer till verklig nytta och ger människor en bättre hälsa, vilket är drivkraften i våra många engagemang i samverkan med akademin, vården och i den aktiva samhällsdebatten. MSD fortsätter arbetet i forskningens absoluta framkant för att förebygga, behandla och bota sjukdomar. Vi fokuserar på bland annat cancer, hjärt- och kärlsjukdomar, djursjukdomar, Alzheimers sjukdom och infektionssjukdomar som Hepatit C, Ebola och Hiv. MSD i Sverige är ett dotterbolag till Merck & Co. Inc, som har sitt huvudkontor i Kenilworth i New Jersey, USA. Vi finns i 140 länder där vi skapar lösningar tillsammans med våra kunder med våra receptbelagda mediciner, vacciner, biologiska behandlingar och djurläkemedel. Vill du veta mer om oss? Besök www.msd.se, följ oss på Twitter, LinkedIn eller YouTube.

Nya säkerhetsdata ger ytterligare information om verkningsmekanismen för MAVENCLAD™ (kladribin tabletter) vid behandling av Multipel skleros med skov

Behandling med MAVENCLAD (kladribin tabletter) resulterar i en selektiv men övergående reduktion av B- och T-lymfocyter, där antalet lymfocyter återgår inom normalnivåer innan slutet av det andra behandlingsåret.

Lymfocytresultat som presenterades på EAN-kongressen är i linje med ytterligare klinisk säkerhetsdata av MAVENCLAD (kladribin tabletter) som också presenterades på kongressen.

Under EAN (European Academy of Neurology) i Amsterdam, presenterade Merck nya effekt- och säkerhetsdata för MAVENCLAD™ (kladribin tabletter) vid behandling av Multipel skleros (MS) med skov. Resultaten från de placebokontrollerade kliniska studierna CLARITY, CLARITY EXTENSION and ORACLE-MS stödjer kladribin tabletters nytta/risk profil som ligger till grund för ansökan om marknadsgodkännande till EU och den positiva rekommendation som CHMP (Committee for Medicinal Products for Human Use) gav den 23 juni.

I dessa studier fick patienter två årliga 10-dagars tablettbehandlingar motsvarande en kumulativ dos på 3,5 mg/kg av kladribin tabletter under två år. Under år tre och fyra gavs ingen ytterligare tablettbehandling.

“Resultaten stödjer teorier om att vissa substanser har förmågan att selektivt återställa immunförsvaret utan att inducera sekundär autoimmunitet, och detta kan innebära stora framsteg inom sjukdomsområdet”, säger Professor Sten Fredrikson, Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge. ”Med den positiva CHMP rekommendationen som bakgrund, stödjer dessa resultat med upp till 8 års säkerhetsuppföljning, användningen av MAVENCLAD som ett behandlingsalternativ för MS patienter”.

Resultaten från de tre nyckelstudierna visar att kladribin tabletter, selektivt men övergående reducerar B- och T- lymfocyter, hos patienter med skovvis MS och i patienter med kliniskt isolerat syndrom (CIS). Reduktionen av perifera B-lymfocyter var som lägst vid 13 veckor efter behandling, följt av en återhämtning till normalnivåer inom ett år. En måttlig reduktion av T-lymfocyterna kunde också påvisas, med större reduktion av CD4+ än CD8+ lymfocyterna.

I en efteranalys av CLARITY kunde man fastställa att om lymfocytnivåerna låg inom rekommenderade nivåer innan varje behandling så hade ungefär 90% av patienterna återhämtat sig till normalnivåer i slutet av varje behandlingsår. Den kliniska effekten av två-årsbehandling med 3.5mg/kg kladribin tabletter i CLARITY kvarstod även under CLARITY EXT vilket visar att den kliniska effekten uppnås utan kontinuerlig immunsuppression genom selektiva och övergående effekter på B och T-lymfocyter.

Lymfopeni var den mest rapporterade biverkningen hos patienter som behandlades med klabrin tabletter. Incidensen för infektioner var 48% med kladribin tabletter och 43% med placebo. 99% av infektionerna rapporterades som mild till måttlig oavsett behandlingsarm.

MAVENCLAD™ är produktnamnet för kladribin tabletter som lämnades in med ansökan till EMA.

Om MAVENCLAD™ (kladribin tabletter)
MAVENCLAD™ (aktiv substans kladribin) är en småmolekylär prodrug som selektivt påverkar lymfocyter vilka tros ha en väsentlig roll i den patologiska processen vid MS. Kladribin tabletter är för närvarande under klinisk prövning och produkten är ännu inte godkänd i Europa, USA eller Kanada. I juli 2016 accepterade den Europeiska Läkemedelsmyndigheten (EMA) ansökan om marknadsgodkännande av kladribin tabletter för behandling av Multipel skleros med skov. Den 23:e juni fick kladribin tabletter en positiv rekommendation av CHMP (Committee for Medicinal Products for Human Use) och har nu gått vidare till Europakommissionen som fattar ett finalt beslut gällande marknadsansökan för kladribin tabletter senare i år.

Om multipel skleros
Multipel skleros, MS, är ett kroniskt inflammatoriskt tillstånd i centrala nervsystemet och den vanligaste neurologiska sjukdomen hos unga vuxna. Idag lever cirka 20 000 svenskar med MS. Dubbelt så många kvinnor som män har MS.[1] MS kan ge många olika besvär men det är vanligt att sjukdomen börjar med synnervsinflammation, domningar eller stickningar i armar och ben, ihållande trötthet samt svårigheter med gång och balans.[2]

[1]https://lakemedelsverket.se/malgrupp/Halso—sjukvard/Behandlings–rekommendationer/Behandlingsrekommendation—listan/Multipel-skleros-MS/

[2]http://www.internetmedicin.se/page.aspx?id=717

Merck  är ett ledande läkemedelsföretag inom cancerbehandling, multipel skleros och hormonstimulerande medel för fertilitet. Merck ägnar sig åt innovativ forskning, inriktad på att upptäcka, utveckla, tillverka och marknadsföra små molekyler eller biologiska läkemedel för att hjälpa patienter på områden där det finns stora behov för förbättring. http://www.merck.se/

Almedalen 5 juli: Vilken blir årets mest demensvänliga butik?

Onsdag den 5 juli, kl 14:00, delas priset Årets mest demensvänliga butik ut i Almedalspaviljongen. Bakom det nyinstiftade priset står Svenskt Demenscentrum och prisutdelare är SVT-profilen Morgan Olofsson, tidigare programledare för Gomorron Sverige och nyhetsankare i Rapport, numera egenföretagare.

I Sverige har 160 000 personer en demenssjukdom. Många av dem, liksom andra med kognitiva nedsättningar, drar sig för att handla. Ofta har det  svårt att hitta och få rätt hjälp. Och vid kassan är det stressigt när varorna ska betalas. Många slutar att handla och blir i stället beroende av anhöriga och hemtjänst för sina inköp. Dagligvaruhandeln förlorar därmed en stor och växande kundgrupp.

Satsa på demensvänlig service är ett av de prioriterade förslagen i underlaget till nationell strategi för demensområdet som presenterades i går. Förra hösten publicerade Myndigheten för delaktighet Lätt att handla, ett kunskapsstöd för dagligvaruhandeln, framtaget av Svenskt Demenscentrum. Det visar att butikerna med enkla medel kan göra mycket för personer med kognitiva svårigheter.

Priset  Årets mest demensvänliga butik delas ut under ett seminarium som även tar upp lärande exempel från andra länder. Tidigare på morgonen, kl 9-10, samma dag blir det paneldebatt kring denna fråga. Företrädare för bl a branschorganisation, myndighet och anhörigförening deltar. Båda seminarierna arrangeras av Myndigheten för delaktighet tillsammans med Svenskt Demenscentrum.

Plats
Almedalspaviljongen, Donnersgatan 2, Visby

Datum
Onsdag 5 juli

Tid
Kl 9.00-9.50, Paneldebatt: www.almedalsveckan.info/event/user-view/47310

Kl 14.00-14.50, Prisutdelning: www.almedalsveckan.info/event/user-view/47353

Se kortfilmen Lätt att handla på YouTube(nytt fönster)

Försäljningen av e-cigaretter blir lagreglerad

Försäljningen av e-cigaretter blir lagreglerad
De fria tiderna för e-cigaretter är slut. Från månadsskiftet regleras de i lag och Folkhälsomyndigheten blir ny marknadskontrollmyndighet.

Den 1 juli blir försäljningen av e-cigaretter reglerad i lag. Folkhälsomyndigheten blir den tillsynsmyndighet som ska se till att produkterna följer lagstadgade krav. Swedac, som samordnar den svenska marknadskontrollen, får därmed en ny medlem i Marknadskontrollrådet.

E-cigaretter är farliga på annat sätt än traditionell tobak. Nikotinvätskan är ett starkt gift som kan skada barn och vätskebehållarna kan explodera eller läcka.

Men e-cigaretterna har vållat huvudbry. De är svåra att klassificera och har därför inte kunnat inordnas i tobakslagstiftningen. De används som cigaretter utan att vara cigaretter, de sprider ånga i stället för rök och de kan inte sägas innehålla tobak eftersom vätskan som används inte alltid innehåller nikotin.

Fram till i dag har e-cigaretter därför kunnat säljas fritt och utan särskild kontroll men från och med i morgon 1 juli omfattas de av en ny lag: Lagen (2017:425) om E-cigaretter och påfyllningsbehållare. Det innebär att tillverkare och importörer nu måste följa svenska krav på hälsovarning, informationsblad och innehållsdeklaration. Allt som ska säljas på den svenska marknaden ska också anmälas till Folkhälsomyndigheten, som därmed får ett nytt ansvarsområde.

Som ny marknadskontrollmyndighet kommer Folkhälsomyndigheten att ingå i Marknadskontrollrådet, som är samordningsorganet för alla frågor om marknadskontroll i landet. Folkhälsomyndigheten blir rådets 17:e medlem.

Den svenska marknadskontrollen samordnas av Swedac och generaldirektör Peter Strömbäck som är ordförande för Marknadskontrollrådet gläds åt att få en ny samarbetspartner:

–Marknadskontrollrådet har en viktig uppgift att säkerställa att varor och tjänster som används i Sverige är säkra. Vi välkomnar Folkhälsomyndigheten i detta arbete, säger han.

Även Josefin P Jonsson, chef på Folkhälsomyndighetens enheten för tobaksprevention, ser fram emot samarbetet:

– E-cigaretter är en ny produkt på marknaden och vi vet lite om konsekvenserna. Nu kan vi samarbeta med andra myndigheter och få ett bättre grepp om e-cigaretternas påverkan på konsumenterna.

Swedac – en myndighet för kvalitet och trygghet. Swedac är en statlig myndighet som arbetar för att varor och tjänster ska vara säkra och tillförlitliga. Swedac ackrediterar, det vill säga granskar och godkänner de företag som kontrollerar att varor och tjänster håller måttet. Swedacs ackrediteringsmärke är därför en kvalitetsstämpel som stärker konkurrenskraften och ökar handeln. Swedac arbetar för att du ska kunna lita på att hissen är säker, att vattnet i kranen är rent och att du betalar för korrekt antal liter bensin. Swedac gör Sverige till ett tryggt och hållbart land att leva i.

MSD sätter unga på scen i Almedalen

MSD sätter unga på scen i Almedalen

De viktigaste vårdpolitiska frågorna i valrörelsen 2018 – Ett snackismingel där millenials höjer rösten

Forskning och ny teknik ger oss möjligheter att effektivisera och utveckla sjukvården för framtiden med nya metoder. Hur ser våra unga läkare och politiker på sjukvården idag och vilka är de politiska knäckfrågorna? Hur kan industrin bidra till nya lösningar och vad gör egentligen landstinget?

Anmälan krävs. Antalet platser är begränsade.

Anmäl dig här senast den 26 juni!

Medverkar gör:

Jonas Ålebring, ordförande, SYLF

Andrea Törnestam (S), förbundssekreterare, SSU

Sofia Fölster (M), riksdagsledamot och vice ordförande, MUF

Daniel Forslund (L), innovationslandstingsråd, Stockholms läns landsting

Anders Blanck, VD LIF

Moderator är Frida Boisen, journalist, författare och digital expert.

Om MSD

Innovationer har varit vår livsnerv i mer än 125 år. MSD är ett världsledande hälso- och sjukvårdsföretag som forskat fram mediciner och vacciner mot några av världens mest utmanande och allvarliga sjukdomar. Det är viktigt för oss att våra innovationer kommer till verklig nytta och ger människor en bättre hälsa, vilket är drivkraften i våra många engagemang i samverkan med akademin, vården och i den aktiva samhällsdebatten. MSD fortsätter arbetet i forskningens absoluta framkant för att förebygga, behandla och bota sjukdomar. Vi fokuserar på bland annat cancer, hjärt- och kärlsjukdomar, djursjukdomar, Alzheimers sjukdom och infektionssjukdomar som Hepatit C, Ebola och Hiv. MSD i Sverige är ett dotterbolag till Merck & Co. Inc, som har sitt huvudkontor i Kenilworth i New Jersey, USA. Vi finns i 140 länder där vi skapar lösningar tillsammans med våra kunder med våra receptbelagda mediciner, vacciner, biologiska behandlingar och djurläkemedel. Vill du veta mer om oss? Besök www.msd.se, följ oss på Twitter, LinkedIn eller YouTube.

Läkarens roll i hälsofrämjande arbete, en starkare första linjens sjukvård, samverkan samt digitala utmaningar i vården – Läkaresällskapet debatterar på Almedalen

Läkarens roll i hälsofrämjande arbete, en starkare första linjens sjukvård, samverkan samt digitala utmaningar i vården – Läkaresällskapet debatterar på Almedalen

Vilka utmaningar och möjligheter står hälso- och sjukvården inför? Svenska Läkaresällskapet är på plats under årets Almedalsvecka och arrangerar program kring några av vårdens viktigaste frågor. Välkommen den 4-5 juli till Hotell Slottsbacken, Visborgsgatan 1, Visby.

– Vi deltar i Almedalen eftersom många beslutsfattare och opinionsbildare är där och vi vill diskutera de frågor vi ser som viktigast just nu, säger Stefan Lindgren, Läkaresällskapets ordförande. Vi arrangerar fem programpunkter inom områden där vi kan bidra med expertkunskaper inför framtida utveckling, förändringar och beslut.

PROGRAM

Tisdag den 4 juli

kl. 9-10: Läkares roll i hälsofrämjande patientarbete och professionens policyskapande ansvar
Hälso- och sjukvården och hela samhället befinner sig i ett paradigmskifte. Fokus förskjuts från riktade insatser för att identifiera och behandla akuta yttringar av sjukdom, till att även arbeta samlat och strategiskt med hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande insatser. Vem ska leda det arbetet, och hur ser vi på läkares roll i det hälsofrämjande patientarbetet och professionens policyskapande ansvar i ett befolkningsperspektiv?

Medverkande:Anna Kiessling, Projektledare, Svenska Läkaresällskapets Levnadsvaneprojekt, Hans Karlsson, Direktör, SKL, Margareta Kristenson, Kommissionen för jämlik hälsa, Anna Bessö, Avdelningschef för kunskapsstöd, Folkhälsomyndigheten, Olivia Wigzell, Generaldirektör, Socialstyrelsen.

kl 11-12: Samverkan i vården  förutsättningar och förbättringsarbete. Vad krävs i vården, på olika nivåer, för fungerande teamsamverkan och förbättringsarbete?

Medverkande:Helle Wijk, Docent, Göteborgs universitet, Svensk sjuksköterskeförening, Elisabeth Franson, Hälso-o sjukvårdsdirektör, Landstinget Dalarna, Torie Palm Ernsäter, sakkunnig, Svensk sjuksköterskeförening, Stefan Lindgren, Ordförande, Svenska Läkaresällskapet, Anna Ehrenberg, Professor, Högskolan Dalarna, Svensk sjuksköterskeförening.

Onsdag den 5 juli 

kl. 9-10: Hur kan första linjens sjukvård stärkas? 
Hur kan både befolkningens tillfälliga behov av hälso- och sjukvård och behovet av kontinuitet och samordning för patienter med långvariga och komplexa sjukdomstillstånd tillgodoses på ett resurseffektivt sätt?

Medverkande: Lars Borgquist, Ordförande SLS arbetsgrupp för en förstärkt första linjens sjukvård, Svenska Läkaresällskapet, Anna Nergårdh, Regeringens nationella utredare, Hanna Åsberg, Ordförande, Svensk förening för allmänmedicin, Elin Karlsson, 2:e vice ordförande, Sjukhusläkarna, Stefan Lindgren, ordförande Svenska Läkaresällskapet, Emma Spak, Samordnare för nära vård, SKL.

kl. 11-12: Det digitala mötet  möjligheter och utmaningar
E-hälsa kan, om det införs genomtänkt, ge effektivare och mindre kostsam vård, men det saknas bredare utvärdering av kostnadseffektivitet och säkerhet i svensk hälso- och sjukvård. Ersättningsmodeller av idag används för att ersätta morgondagens vård. Hur får vi bättre styrning i rätt tid?

Medverkande: Susanne Bergenbrant Glas, Ledamot SLS kommitté för eHälsa, Svenska Läkaresällskapet, Margareta Danelius, Chefläkare, Capio Online, Marie Morell, Oppositionsråd (M), Region Östergötland, Henrik Kangro, chefläkare, Min doktor, Peter Graf, VD, TioHundra AB, Mikael Hoffmann, Ordförande SLS kommitté för läkemedelsfrågor, Svenska Läkaresällskapet.

kl. 12-13: Behövs en ny läkemedelsvision?
Behandling med läkemedel är en av de vanligaste åtgärderna inom vården. Vad innebär en effektiv och säker läkemedelsanvändning?

Medverkande: Mikael Hoffmann, SLS kommitté för läkemedelsfrågor, chef för stiftelsen NEPI, Svenska Läkaresällskapet, Anders Blanck, VD, LIF, Marie Steen, Styrelseledamot, ILCO/Funktionsrätt, Karin Meyer, VD, Apotekarsocieteten, Representant, Läkemedelsverket, Dag Larsson, ordförande i SKL:s sjukvårdsdelegation, SKL, Representant, Läkarförbundet

Svenska Läkaresällskapet är läkarkårens oberoende vetenskapliga och professionella organisation och arbetar för en förbättrad hälsa och sjukvård i samhället. Vi är en politiskt och fackligt obunden ideell förening med cirka 10 500 medlemmar. Vi arrangerar konferenser, seminarier och debatter och stödjer medicinsk forskning. Mer information hittar du på www.sls.se

Behandling mot diabetes, inte om utan när – diabetesforskare Marcus Lind Läkaresällskapets Jubileumspristagare

Behandling mot diabetes, inte om utan när – diabetesforskare Marcus Lind Läkaresällskapets Jubileumspristagare
Marcus Lind, Göteborgs universitet, 2017 års Jubileumspristagare. Foto Anette Juhlin

Diabetesforskare Marcus Lind, Göteborgs universitet, får Svenska Läkaresällskapets Jubileumspris, 150 000 kronor, för banbrytande kliniska prövningar inom typ 1- och typ 2-diabetes i syfte att förbättra behandlingarna för dessa sjukdomar. Han har utfört nationella och internationella epidemiologiska studier i världsklass för att bättre förstå prognosen vid typ 1- och typ 2-diabetes och hur sjukdomarna bör behandlas för att minska risken för organskador och uppnå normal livslängd.

– Jag är oerhört glad och känner mig mycket hedrad att få ta emot detta fina pris. Det känns mycket unikt då det går till en pristagare inom hela det medicinska området och det finns så många discipliner. Jag känner mig oerhört stimulerad för framtida forskningsprojekt. Priset är mycket anrikt med dess långa tradition ända sedan 1800-talet. Jag hoppas det kommer ge spin-off-effekter inom diabetesvården och diabetesforskningen”

Marcus Lind har med sin forskning bidragit till kunskap och utveckling av så kallad kontinuerlig blodsocker-mätning, en subkutan sensor som många patienter med typ 1-diabetes idag använder för behandling av sin sjukdom.

Behandlingen innebär att blodsockret blir bättre och riskerna för låga blodsockervärden mindre. Den leder också till ökad livskvalitet och trygghet i behandlingen. Inom typ 2-diabetes har Marcus Lind utfört studier inom bland annat inkretinbaserad behandling. Han var till exempel den förste att i en placebo-kontrollerad studie visa att patienter med svårbehandlad typ 2-diabetes, som behöver flera insulininjektioner per dag, har nytta av denna behandling.

Inom det epidemiologiska området har Marcus Lind utfört nyckelstudier såväl i Sverige som i andra länder, däribland Kanada och Storbritannien för att bättre förstå prognosen vid typ 1- och typ 2-diabetes. Han har bland annat visat hur dödligheten skiljer sig vid typ 1- och typ 2-diabetes jämfört med övriga befolkningen och vilka nivåer på riskfaktorer som behöver nås för att få en bättre prognos. Vidare var han en av de första att studera effekter på hjärtsvikt vid typ 1-diabetes i populationsbaserade studier. Marcus Linds studier har under de senaste åren publicerats i samtliga av världens ledande kliniska vetenskapliga tidskrifter som New England Journal of Medicine, Lancet, Journal of American Medical Association (JAMA) och British Medical Journal (BMJ).för frågor om hans forskning.

Marcus Lind är lektor och docent i Diabetologi, Göteborgs Universitet, samt överläkare i Diabetologi, NU-Sjukvården, Uddevalla. Kontakta Marcus Lind på 0700-82 42 39 eller lind.marcus@telia.com, för frågor om forskningen.

PRISUTDELNING
Priset kommer att delas ut vid Läkaresällskapets Årshögtid den 14 november 2017.

Svenska Läkaresällskapet är läkarkårens oberoende vetenskapliga och professionella organisation och arbetar för en förbättrad hälsa och sjukvård i samhället. Vi är en politiskt och fackligt obunden ideell förening med cirka 10 500 medlemmar. Vi arrangerar konferenser, seminarier och debatter och stödjer medicinsk forskning. Mer information hittar du på www.sls.se

Väck lusten i sommar med erotiska noveller för två

Väck lusten i sommar med erotiska noveller för två

Sex är inte bara bra för hälsan, det uppges också vara viktigt för många svenskar. För att uppmana till lust och sex i sommar lanserar Kronans Apotek Lustnoveller, intima och kittlande ljudnoveller att njuta av tillsammans med din partner. För att komma extra nära varandra lyssnar ni på parallella historier i varsin hörlur.

Att ha ett bra sexliv värderas högt av många svenskar men bara 44% uppger att de är helt nöjda. RFSUs undersökning Kådiskollen visar också att nöjdheten kring sexlivet minskat sedan den första undersökningen gjordes 2010. Dessutom är svenskarna minst nöjda i hela Norden och de flesta upplever att man ligger för sällan. Tidigare i juni lanserade Kronans Apotek Lustgeneratorn, en kostnadsfri digital tjänst som utmanar dig och din partner till intimitet genom växelvisa uppdrag i Facebook Messenger. Nu släpps Kronans Lustnoveller, tre erotiska noveller att njuta av tillsammans.

– Det är tråkigt att svenskarna inte känner sig nöjda med sitt sexliv, framförallt nu när semestern närmar sig och vi har extra tid att ägna åt njutning. Vi vill minska tröskeln till sex och intimitet och göra det lättare att dela med sin partner. Med våra Lustnoveller kommer ni dessutom fysiskt nära varandra genom att dela hörlurar, säger Anna Skarph, apotekare och chef för affärsutveckling på Kronans Apotek.

Ny teknik

Novellerna är skrivna och inspelade från två perspektiv som spelas upp i varsin hörlur för att du ska kunna dela upplevelsen med din partner. Lyssna därför med in-ear hörlurar, så att inte din version av historien stör din partners eller vice versa. Vill man går det givetvis att lyssna med bara en hörlur.

– Fördelen med både Lustgeneratorn och Lustnovellerna är att de gör mobilen, som redan är en stor del av våra liv, till ett verktyg för intimitet. Båda är lättillgängliga digitala verktyg för att komma nära sin partner och skapa lust till sex. Vi behöver det, säger Anna Skarph.

Om Lustnovellerna

Lustnovellerna består av tre kittlande noveller om intima möten mellan människor framtagna av tre olika författare. Den första novellen handlar om Tess och Gertrud, den andra om ett oväntat möte mellan Max mamma och Isabelles pappa och den tredje om Abel och Belek.

Tess & Gertrud
En eggande förförelse i bibliotekets gömda hörn.
Av: Ariel Held

Max mamma & Isabelles Pappa
Ibland leder föräldramötet till oväntade konsekvenser.
Av: Anastasia Larsson

Abel & Belek
Ett romantiskt möte vid havet.
Av: Inti Chavez Perez

Kronans Lustnoveller släpps den 29 juni och kommer vara tillgängliga hela sommaren. De är kostnadsfria och du hittar dem på RadioPlay och på https://www.kronansapotek.se/lustgeneratorn/#lustnoveller

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Anna Skarph, apotekare Kronans Apotek, 072-205 50 25
Andreas Rosenlund, Informationsdirektör på Kronans Apotek. andreas.rosenlund@kronansapotek.se 070-359 10 58

Kronans Apotek vill att kunderna ska känna sig friskare på insidan och vackrare på utsidan. Kronans Apotek har över 300 apotek i hela Sverige från Trelleborg i söder till Haparanda i norr och cirka 2500 anställda.

Nationell demensstrategi på agendan i Almedalen

I morgon presenteras underlaget till en nationell strategi för demensområdet. På måndag den 3 juli deltar den ansvariga utredaren i Svenskt Demenscentrums seminariepass under Almedalsveckan. Det hålls i Bildstenshallen på Gotlands Museum.

Sverige och Island är de enda nordiska länderna som saknar en nationell strategi för demensområdet. Vad bör en sådan innehålla? Vilka områden ska prioriteras? Det är ett par frågor som regeringens utredare Frida Nobel, Socialstyrelsen, tar upp och som diskuteras under seminariepasset. Även Christer Neleryd, sakkunnig expert inom socialtjänst och knuten till utredningen, deltar.

Andra teman i Bildstenshallen är bland annat Sexualitet och demenssjukdom – att göra temat pratbart och Stjärnmärkt demensomsorg – Svenskt Demenscentrums utbildningsmodell som prövas i Stockholms stad. Seminariepasset ingår i Ett gott liv hela livet, en seminariedag som arrangeras av Svenskt Demenscentrum, Demensförbundet och Stiftelsen Äldrecentrum. Ladda ned programmet för hela dagen (nytt fönster)

Tid: Måndag den 3 juli, kl 14.00–16.00 (Seminariedagen börjar kl 08.20)
Plats: Bildstenshallen i Fornsalen, Gotlands Museum, Strandgatan 14, Visby

Kontakt:
Ann-Christin Kärrman, ann-christin.karrman@demenscentrum.se
Gunilla Nordberg, gunilla.nordberg@demenscentrum.se

Läkemedel för sällsynta sjukdomar en svår balansgång

Psykologiska faktorer påverkar hur vi tar beslut om subventionering av läkemedel för sällsynta sjukdomar, visar en ny avhandling från Linköpings universitet. Johanna Wiss har undersökt prioriteringar av så kallade särläkemedel från flera olika perspektiv.

Behandlingar för sällsynta sjukdomar, så kallade särläkemedel, har blivit en utmaning vid prioriteringar inom hälso- och sjukvården. Att inkludera ett särläkemedel i högkostnadsskyddet gör å ena sidan att patienten får läkemedel, men det kan tränga ut vård för andra patienter. Att inte inkludera ett särläkemedel leder å andra sidan till att svårt sjuka patienter blir utan behandling som eventuellt skulle ha hjälpt dem.

– Särläkemedel ställer frågan om prioriteringar på sin spets. De är ofta väldigt dyra, samtidigt som patienterna ofta är mycket sjuka. Oavsett om beslutsfattarna väljer att subventionera ett särläkemedel eller inte, så ger det upphov till en konflikt eftersom resurserna är begränsade, säger Johanna Wiss, nybliven filosofie doktor och tidigare doktorand vid Institutionen för medicin och hälsa vid Linköpings universitet.

I Sverige definieras sällsynta sjukdomar som sådana som drabbar färre än en per 10 000 personer. Men eftersom det finns så många sällsynta sjukdomar blir antalet människor som har en ovanlig sjukdom stort när man lägger ihop dem.

Det har tidigare funnits få effektiva läkemedel för sällsynta tillstånd. Men efter att EU år 2000 antog en förordning som ökar incitamenten för läkemedelsföretag att utveckla särläkemedel har antalet ökat. De kostar ofta mer än läkemedel för vanligare sjukdomar. Johanna Wiss, som har en bakgrund inom ekonomi, har undersökt frågan om särläkemedel ur både ekonomiska, etiska och psykologiska perspektiv.

I sin forskning har hon bland annat utforskat allmänhetens syn på om sällsynthet ska spela en roll vid prioriteringsbesluten. Fler än tusen deltagare fick avgöra hur de ville prioritera resurser i olika scenarier där presentationen av problemet och informationen varierade något mellan scenarierna.

– Trots att vi inte såg en generell preferens för att behandla sällsynta tillstånd framför vanliga, så var det mätbara skillnader mellan hur stor andel av försöksdeltagarna som valde den sällsynta gruppen beroende på hur informationen presenterades. Det är intressant att så små variationer kan göra så stor skillnad och det är viktigt att de som tar besluten är medvetna om de här faktorerna, säger Johanna Wiss.

Hon menar att kombinationen av ekonomiska, etiska och psykologiska perspektiv i studierna ger en ökad förståelse för hur komplexa besluten är. Hon har också tittat på hur dessa beslut fattas i praktiken i fem europeiska länder, inklusive Sverige.

– Oavsett om beslutsfattare väljer att rekommendera subvention av särläkemedel eller inte, så kan de här forskningsresultaten bidra till en mer systematisk och transparent beslutsprocess och på sikt en mer jämlik vård. Prioriteringar som görs på olika eller dolda grunder blir inte bra för hälso- och sjukvården i längden, säger Johanna Wiss.

Avhandlingen:Healthcare Priority Setting and Rare Diseases – What Matters When Reimbursing Orphan Drugs, Johanna Wiss, Linköping University Medical Dissertations No. 1571

För fler frågor, vänligen kontakta:

Johanna Wiss, filosofie doktor, johanna.wiss@liu.se, 0736-140486

Vill du ha mer nyheter från Linköpings universitet? Vårt elektroniska nyhetsbrev LiU-nytt-e kommer varje torsdag med alla nyhetsartiklar som publicerats på webben under den gångna veckan. Prenumerera här!