Yvonne Haglund Åkerlind blir ny VD för Danderyds Sjukhus AB

Yvonne Haglund Åkerlind blir ny VD för Danderyds Sjukhus AB
Yvonne Haglund Åkerlind blir ny VD för Danderyds Sjukhus AB

Yvonne Haglund Åkerlind är docent i ortopedi och har arbetat som chef och ledare för bland annat trauma, barn- och vuxenortopedi samt fler kirurgiska och medicinska verksamheter för både privata och landstingsdrivna vårdgivare. Idag är Yvonne Haglund Åkerlind temachef för Trauma och Reparativ Medicin vid Karolinska universitetssjukhuset. Hon har bred och lång erfarenhet av att leda och utveckla specialiserad vård.

-Stockholms läns landsting utvecklas snabbt nu, inte minst tack vare de stora satsningar som görs inom hälso- och sjukvården. För mig är det avgörande att vi har de bästa ledarna på våra sjukhus, för att vi ska kunna göra vården ännu bättre för patienter och medarbetare. Flera av Yvonne Haglund Åkerlinds tidigare roller har krävt starkt ledarskap och förmåga att skapa delaktighet när verksamheterna förändrats, säger Malin Frenning, landstingsdirektör för Stockholms läns landsting.

-Yvonne Haglund Åkerlind har bred och gedigen erfarenhet av att utveckla specialiserad vård på ett sätt som gör den mer modern, med nya arbetssätt, nya behandlingsmetoder och annan organisering av arbetet. Det är erfarenheter som kommer väl till pass nu när vården är i så stark förändring, säger Johan Assarsson, styrelseordförande för Danderyds Sjukhus AB.

– Jag ser väldigt mycket fram emot att arbeta som VD för Danderyds Sjukhus AB för att fortsätta att utveckla Danderyds-andan på ett av Sveriges största akutsjukhus och ta en ännu mer central roll i nätverket Stockholms läns landsting, säger Yvonne Haglund Åkerlind. 

För mer information, ring SLL Press, 08-123 131 48, e-post press@sll.se

Danderyds sjukhus är ett av landets största akutsjukhus. Det viktigaste för oss är att våra patienter känner sig trygga och säkra och får bästa möjliga vård och behandling. Det målet arbetar vi mot varje dag – tillsammans. 
Danderyds sjukhus utnämndes i år av Dagens Medicin till Sveriges tredje bästa akutsjukhus i sin klass. I Stockholms län blev Danderyds sjukhus högst rankad av de mellanstora akutsjukhusen.

Mer info finns på www.ds.se och på www.akutsjukhuset.com

Resan mot att bli en digital nomad

Med sin nya kommunikationsplattform ”o.b.® do”, hyllar o.b.®tjejer som är ”doers” och söker sin egen väg i livet. Som en del av satsningen samarbetar o.b.®med Sandy Stadelmann, känd från framgångsrika Respodden. I samband med att Sandy bryter upp från sitt Stockholmsliv med coolt mediejobb och drömboende på en husbåt för att istället bli en digital nomad, ska Sandy och o.b.® tillsammans ta reda på vad som egentligen krävs för att hitta modet och skapa förutsättningarna för att ta ett modigt steg och välja sin väg.

o.b.®har länge fokuserat på att öka medvetandet bland flickor och kvinnor om att det är viktigt att lyssna på sin egen kropp för att må bra på sitt sätt. Nu tar o.b.®det ett steg längre genom att inte bara prata om mens, menscykeln och kroppen utan ett större perspektiv på livet och olika livsval.

”o.b.® do” handlar om att hylla doers och inspirera tjejer att komma över rädslor som hindrar dem från att uppleva det de vill göra. Ett av sätten är att väcka dialog om hur man hittar sitt inre mod, ett annat att hylla inspirerande förebilder som Sandy Stadelmann. Sandy kommer att lyfta frågor som vad som gör att man vågar ta steget för att förverkliga idéer, självförtroende, hur det är att resa själv som tjej och vad man egentligen behöver veta och göra för att våga vara modig.

– Jag tyckte det var superkul att få frågan om jag vill samarbeta med o.b.®och vara ambassadör för ”o.b.® do”, eftersom o.b.® pratar om precis det jag går igenom. Det jag gillar med o.b.®är att de precis som jag pratar om saker på ett rakt och konkret sätt. Det är också ett varumärke som betonar vikten av att må bra på sitt sätt vilket är något jag brinner för. Jag kommer att vara lika konkret när jag pratar om mina steg som de är när de pratar om allt som har med mens att göra, säger Sandy Stadelmann.

Under året syns och hörs ”o.b.® do” i reklam, i Fredagspodden samt i samarbetet med Sandy. Sandy kommer att prata om vad det är att vara en doer utifrån sin egen situation under sex avsnitt på sin YouTube-kanal (youtube.com/sandystadelmann) samt under ett event i höst.

Mer information:

www.ob.se
Presskontakt:Sylvia Ziemski, Story Relations

Mail: sylvia.ziemski@storyrelations.com

Telefon: +46 709 924 842

Grönt ljus från CHMP: Mimpara rekommenderas som behandling för barn med sekundär hyperparathyroidism som behandlas med dialys

Grönt ljus från CHMP:  Mimpara rekommenderas som behandling för barn med sekundär hyperparathyroidism som behandlas med dialys

Den europeiska läkemedelsmyndighetens vetenskapliga kommitté (CHMP), rekommenderar EU-kommissionen att godkänna Mimpara (cinacalcet) för behandling av sekundär hyperparatyroidism hos barn som har med långt gången njursjukdom och behandlas med dialys.

Rekommendationen gäller för behandling av sekundär hyperparatyroidism hos barn från tre års ålder och uppåt, som har njursjukdom (ESRD) och som behandlas med dialys där bisköldkörtelsjukdomen inte kan behandlas optimalt med sedvanlig standardbehandling.

Ansökningen bygger på studier som Amgen påbörjade 2007 för att undersöka om Mimpara kan användas vid pediatrisk sekundär hyperparathyroidism – en patientgrupp med få behandlings-alternativ.

CHMP:s positiva rekommendation kommer nu att granskas av den EU-kommissionen. Om rekommendationen godkänns kommer ett marknadsgodkännande utfärdas för de 28 länder som är medlemmar i EU.

Om sekundär hyperparathyroidism (SHPT)

Sekundär hyperparathyroidism (SHPT) är ett kroniskt och allvarligt tillstånd som påverkar en betydande andel av de cirka två miljoner patienter världen över som behandlas med dialys på grund av njursjukdom.

SHPT förekommer hos både vuxna och barn. Omkring 90 procent av patienterna med kronisk njursjukdom (CKD) som behandlas med dialys utvecklar SHPT.

SHPT innebär ökad sekretion av parathormon (PTH) från bisköldkörtlarna. De ökade nivåerna av PTH kan leda till förhöjda värden av kalcium och fosfat genom ökad utsöndring från skelettet, vilket i sin tur innebär en ökad risk för skelettsjukdom och kärlförkalkning.

SHPT märks initialt inte varför sjukdomen vanligtvis är underdiagnostiserad och underbehandlad.

För mer information, vänligen kontakta:
Maria Eriksson Svensson, Medical Director Amgen, Medical Director Amgen, tel: 076-8177800

Vironova is part of major effort to advance Sweden’s position in biological drugs

Biological drugs hold tremendous potential but are a major challenge to develop. New analytical methods will be needed, including transmission electron microscopy which Vironova is making accessible for the development and quality control processes in drug development.

“The product is the process.”

Biological structures are more complex to work with than regular small chemical drugs. For example, the finished product cannot be fully characterized. The manufacturing process itself must ensure product quality, and purity and needs to be monitored consistently with many analytical methods (such as Vironova’s MiniTEM system) to ensure predictable outcomes.

Vironova’s expertise makes us perfectly placed to participate in NextBioForm, a major effort to put Sweden in a leading position for development of biological drugs –  recently presented by Vinnova (Sweden’s Innovation Authority) and the Swedish Research Council (Vetenskapsrådet).

NextBioForm is a collaboration and network forum where industry, academia, and healthcare providers join forces. Together with drug developers (SOBI, Ferring, Regenics, Spiber, BioGaia and Ilya Pharma) and other service and technology providers, (Solve, Waters and CR,) Vironova will contribute to helping shorten time-to-market of state-of-the-art biological drugs.

The NextBioForm centre is focussed on formulation and protein drugs while FormulaX,  which Vironova is also part of, focusses on RNA and nanoparticle-based distribution systems (lipid nanoparticles and exosomes).

For Vironova’s part, it is important to develop methods and offerings to characterize biologics that the market wants and needs. Through NextBioForm we can participate in an international network of key actors to better understand the market. We also learn more about what the MiniTEM system can offer, and access early knowledge of emerging areas in the pharmaceutical sector.

The NextBioForm Centre receives 16 million SEK in the first stage. In total, there are 17 partners under the leadership of RISE and Centre Director Anna Fureby, anna.fureby@ri.se

For more information contact:

Ida-Maria Sintorn, Chief Technology Officer Vironova AB, +46 (0)76 1090195, ida.sintorn@vironova.com

Mohammed Homman, CEO, Vironova AB, +46 (0) 70 480 49 27, mohammed.homman@vironova.com

Vironova is a Swedish biotechnology company providing comprehensive, hardware, software and services for the analysis of nanoparticles. Vironova revolutionizes access to transmission electron microscopy (TEM)-based image analysis in biopharmaceutical development. Our solution enables automated analyses for faster and better- informed decisions to secure robust bioprocessing and final product quality.

The Vironova offering comprises:

  • Cost effective, fast Electron Microscopy (EM) services enabled by the in-house developed Vironova Analyzing Software (VAS) designed for semi-automated nanoparticle analysis
  • Viral clearance testing performed in GLP and BSLIII certified laboratories
  • MiniTEM™, a bench-top Transmission Electron Microscope system designed for automated nanoparticle characterization. High-resolution images reveal particle morphologies that are transformed into accurate metrics.

Ny Sifo-undersökning: Detta vet svenskarna om TBE

Fler vaccinerar sig mot TBE (fästingöverförd hjärninflammation) i Sverige, men svenskarnas kunskap om sjukdomen varierar. Detta enligt en färsk undersökning av TNS Sifo på uppdrag av Pfizer.

Antalet vaccinationer mot TBE i Sverige har ökat. Under 2016 ökade antalet doser med 58 % och hittills i år har vi sett en ökning på 19 % av Pfizers TBE vaccin. Enligt Folkhälsomyndigheten minskade det totala antalet rapporterade TBE-fall i Sverige under 2016 jämfört med föregående år.1 Antalet fall varierar från år till år beroende på en kombination av olika faktorer som vädret och vaccination.

Flest TBE-fall rapporterades i Stockholm följt av Uppsala och Västra Götaland. Flest fall per capita rapporterades i Uppsala1. Det går att se en tydlig spridning av TBE västerut i landet samt en långsam spridning norrut över åren. Under 2015-2016 rapporteras betydligt fler fall från län som Västra Götaland, Västmanland och Örebro, och i Östergötland ökade incidensen markant från 2015 – 2016.1

TNS Sifo har på uppdrag av Pfizer genomfört en riksrepresentativ undersökning om svenskarnas kunskap om TBE. I undersökningen har man ställt frågor om kännedom om allvarliga symtom, behandling av TBE, riskområden samt när man tror att fästingar är aktiva.

Många tror att TBE kan behandlas
Enligt -undersökningen tror 23 % att TBE går att bota med antibiotika, medan 31 % är fullt medvetna om att det inte går att bota TBE.

TBE, fästingöverförd hjärninflammation, kan inte botas och vaccin är det enda som skyddar mot sjukdomen. Borrelia som också överförs via fästingar kan däremot behandlas med antibiotika.

Låg kännedom kring allvarliga symtom
Då respondenterna blev tillfrågade om vilka symtom som stämmer in på TBE svarade 40 % att de inte känner till symtomen.

TBE ger symtom som svår huvudvärk, hög feber, yrsel och ljus- och ljudkänslighet och i allvarliga fall kan TBE leda till koncentrations- eller minnesstörningar, talrubbningar, balansproblem, och nervskador med förlamningar.

De allvarligaste symtomen och där kännedom är lägst är:

Talrubbningar (15%)
Gångsvårigheter (20%)
Koncentrations- eller minnesstörningar (25%)
Förlamning (30%)

När är fästingar aktiva
I Sverige är fästingar aktiva när temperaturen är över 5 plusgrader, vilket betyder att risken att smittas av TBE finns redan från tidig vår till sen höst. TBE-säsongen 2016 startade i april och pågick till november enligt Folkhälsomyndigheten.1

Enligt undersökningen känner 22 % av respondenterna till att fästingar är aktiva från 5 plusgrader.

Om undersökningen
Webbpanelundersökning har genomförts av TNS Sifo på uppdrag av Pfizer. Totalt genomfördes 1 000 intervjuer inom målgruppen 18 år och uppåt mellan den 21 och 27 mars 2017. Panelen är representativ i förhållande till rikets sammansättning.

Om TBE: Tick-Borne-Encephalitis
TBE, eller fästingöverförd hjärninflammation, är en allvarlig sjukdom och det finns inga läkemedel som botar den. Behandlingen som ges syftar till att lindra symtomen och det kan ta lång tid att bli frisk igen. Dödsfall är sällsynta men somliga får bestående besvär som huvudvärk, trötthet, minnesstörningar, koncentrationssvårigheter, balansstörningar och nervskador med förlamningar. Det är därför viktigt att vaccinera sig mot TBE om man vistas i områden där smitta förekommer. Det är inte bara vuxna som får TBE, barn drabbas också. På webbsidan www.fästing.nu finns fakta om fästingar och TBE samt information om riskområden.

Att vaccinera sig mot TBE
TBE-vaccinet stimulerar kroppens eget immunförsvar så att det kan bekämpa eventuella sjukdomsangrepp. Detta sker genom att antikroppar bildas och ett ”immunminne” byggs upp som beredskap inför framtida virussmitta. Grundvaccinationen mot TBE består av tre doser. Vanligtvis får man två doser med 1–3 månaders mellanrum. Tredje dosen tas 5–12 månader efter dos 2, beroende på TBE-vaccin. För att upprätthålla sitt skydd bör man ta en fjärde dos tre år efter tredje dosen och därefter fortsätta enligt rekommenderat vaccinationsschema. År 2013 sänkte Folkhälsomyndigheten åldersgränsen för rekommendation av TBE-vaccin till barn i riskområden från tre till ett år.

Referenser
1 https://www.folkhalsomyndigheten.se/folkhalsorapportering-statistik/statistikdatabaser-och-visualisering/sjukdomsstatistik/tick-borne-encephalitis-tbe/

Som ett av världens ledande läkemedels-, egenvårds- och vaccinföretag vill vi på Pfizer bidra till att skapa fler år till livet och mer liv till åren. Vår vision i Sverige är att i samverkan upptäcka nya vägar för en världsledande svensk hälso- och sjukvård. Fokus för vår globala forskning och utveckling ligger inom områden där det finns ett stort behov av behandlingsalternativ t ex inom cancer, immunologi och inflammation, kardiovaskulära och metaboliska sjukdomar, neurovetenskap och smärta, sällsynta sjukdomar och vacciner. www.pfizer.se, www.pfizer.com och www.älskaattåldras.se

Vironova AB and AstraZeneca are partners in FoRmulaEx, a new Industrial Research Centre receiving 75Million SEK from SSF to work on key development bottlenecks for powerful new medicines

Vironova AB, AstraZeneca, Camurus AB and key research groups headed up by Chalmers University of technology, team up in the FoRmulaEx centre, a new multi-disciplinary Industrial Research Centre that has recently received funding of 75M SEK from the Swedish foundation for Strategic Research (SSF).

Complex, oligonucleotide drugs are the focus. Drugs like these, based on biological structures, are often superior to conventional small-molecule drugs and hold great future promise but it is a major challenge to get them to their targets inside cells. Drug delivery is a key bottleneck in their development.

The centre will develop methods for efficient and robust delivery of complex, oligonucleotide drugs. This requires the kind of advanced analytical methods with objective and reliable information tailored to pharmaceutical development that Vironova specializes in.

Vironova has a 10-year track record in providing expertise in electron microscopy and image analysis in a unique offering of hardware, software and services for nano-particle characterization tailored to the highly-regulated world of drug development. The solution includes compliance with Good Manufacturing Practice (GMP) that the pharmaceutical industry requires for the use of analytical methods in the whole process from research to batch release.

Vironova is the only actor to provide this comprehensive solution in an offering tailored to pharmaceutical regulatory systems.

“Vironova AB is truly privileged to be part of this powerful industrial research collaboration. Our participation is an endorsement of our unique, leading position in pharmaceutical electron microscopy and we are particularly excited to again be at the cutting edge of solving technology challenges in future healthcare.”

Mohammed Homman, CEO, Vironova AB

Partners:

Astra Zeneca provides industry expertise and infrastructure as well as expertise on oligonucleotide drugs.

Vironova AB will contribute by developing standardized methods for structural analysis of the drug delivery system developed within the centre.

Camurus AB is expert in lipid based drug delivery systems.

The team includes internationally recognized scientists at Chalmers, Karolinksa Institute and Gothenburg University, with Professor Fredrik Höök of Chalmers acting as coordinator.

See also:  http://nordiclifescience.org/two-new-swedish-industry-research-centres-with-life-science-focus/

For more information contact:

Mohammed Homman, CEO, Vironova AB, +46 (0) 70 480 49 27, mohammed.homman@vironova.com.

Josefina Nilsson, PhD, Head of Business Unit, EM Services, Vironova AB. +46 76 109 01 91.  Josefina.nilsson@vironova.com

Vironova is a Swedish biotechnology company providing comprehensive, hardware, software and services for the analysis of nanoparticles. Vironova revolutionizes access to transmission electron microscopy (TEM)-based image analysis in biopharmaceutical development. Our solution enables automated analyses for faster and better- informed decisions to secure robust bioprocessing and final product quality.

The Vironova offering comprises:

  • Cost effective, fast Electron Microscopy (EM) services enabled by the in-house developed Vironova Analyzing Software (VAS) designed for semi-automated nanoparticle analysis
  • Viral clearance testing performed in GLP and BSLIII certified laboratories
  • MiniTEM™, a bench-top Transmission Electron Microscope system designed for automated nanoparticle characterization. High-resolution images reveal particle morphologies that are transformed into accurate metrics.

Ny metod i kampen mot framtida pandemier

Ny metod i kampen mot framtida pandemier
Färgprickarna är bitar av genom i ett influensavirus, de grå fläckarna är cellkärnor. Bilderna föreställer samma celler och virus, och visar hur viruset sprider sig.

Ett nytt sätt att märka generna hos virus gör att vi nu vet mer om hur influensavirus tar sig in i celler. Forskare kan se hur viruset utvecklas genom att följa specifika mutationer. Metoden är utvecklad i ett internationellt samarbete under ledning av forskare vid Stockholms universitet, och ger ledtrådar till hur framtida pandemier kan utvecklas och undvikas.

Influensa orsakar tre till fem miljoner sjukdomsfall varje år. Eftersom influensaviruset ständigt förändras måste vaccinen göras om varje år för att matcha den variant av viruset som sprids. Influensavirus utvecklas på två sätt, antingen genom mutationer i genomet, eller genom att två olika influensavirus byter något av sina åtta gensegment med varandra. Senast detta hände var 2009, när två segment bytte plats och skapade den pandemiska svininfluensan.

Fram tills nu har det inte funnits teknik för att studera hur enstaka mutationer påverkar influensavirus i celler och det har varit mycket svårt att identifiera vilka faktorer som kan hindra två virus från att utbyta gener. Genom ett samarbete mellan Stockholms universitet, SciLifeLab, Karolinska Institutet och Leibnizinstitutet har forskare lyckats utveckla ett sätt att analysera influensavirus i celler och lungvävnad genom att märka virusgener så att de blir synliga.

Den nya metoden gör att det går att se hur influensavirusets gener tar sig till den infekterade cellkärnan för att kopiera sig själva, och det går att analysera olika infektioner som bara skiljer sig åt genom en enda mutation i virusen. Genom att använda metoden har forskarna upptäckt att det krävs att två olika virus tar sig in i samma cell inom två timmar för att de ska kunna utbyta gensegment.

– Den nya metoden kommer göra det lättare att undersöka hur mutationer påverkar hur farliga nya virus blir, och kan användas för att ta reda på vad det är som gör att två sorters virus kan utbyta gener. Förhoppningsvis kan den nya tekniken hjälpa oss att förutsäga sannolikheten för att en influensa ska utvecklas till en pandemi, säger Robert Daniels, forskare vid Stockholms universitet.

För att nå de målen behövs ytterligare forskning, men redan nu skulle metoden kunna användas för utveckla och analysera läkemedel som hindrar influensaviruset att ta sig in i cellen. I framtiden kan den också komma att utvecklas för diagnosticering av influensavirus och andra infektioner.

Forskningen är publicerad i den vetenskapliga tidskriften Cell Reports. Läs artikeln här.

För ytterligare information:

Robert Daniels, docent vid Institutionen för biokemi och biofysik, Stockholms universitet.
Tfn: 073 586 8560, e-post: robert.daniels@dbb.su.se

Mats Nilsson, professor vid Institutionen för biokemi och biofysik, Science for Life Laboratory, Stockholms universitet. Tfn: 08-16 20 20 e-post: mats.nilsson@scilifelab.se

Stockholms universitet – hos oss ger utbildning och forskning resultat.

Vi är ett av Europas ledande universitet i en av världens mest dynamiska huvudstäder.
En relation med Stockholms universitet är meriterande oavsett om du är student, forskare eller intressent. Hos oss ger utbildning och forskning resultat. www.su.se

Scandinavian Biopharma har i tuff internationell konkurrens beviljats anslag på 2,9 miljoner Euro från Horizon 2020

Scandinavian Biopharma har i tuff internationell konkurrens beviljats anslag på 2,9 miljoner Euro från Horizon 2020

Scandinavian Biopharma har i hård internationell konkurrens beviljats 2,9 miljoner Euro från Horizon 2020, EU:s forsknings- och innovationsprogram. Horizon 2020 är EU:s miljardsatsning med ambitionen att omsätta forskning i innovativa produkter för välfärd och nya affärer.

Vi är väldigt glada för detta positiva besked, säger Björn Sjöstrand, VD på Scandinavian Biopharma. Bidraget från EU-kommissionen är ett starkt erkännande av vår forskning som syftar till att utveckla ett globalt unikt ETEC-vaccin. EU-bidraget kommer att användas till att påskynda klinisk utveckling av vaccinet och att ta ett betydande steg mot kommersialisering. Detta tar oss närmare målet att tillhandahålla ett vaccin som både ska rädda liv i tredje världen och semestern för resenärer.

HORIZON 2020 är EU:s mest omfattande finansieringsprogram för forskning och innovation någonsin med en total budget på runt 80 miljarder euro under sju år (2014–2020). Målet är att främja forskning och teknik i världsklass inom EU genom att förvandla vetenskapliga genombrott till innovativa produkter som kan förändra människors liv till det bättre. 

För ytterligare information, kontakta:
Björn Sjöstrand, VD: 0727-125 120, Bjorn.sjostrand@scandinavianbiopharma.se

Scandinavian Biopharma

Scandinavian Biopharma är ett forskande svenskt biotechföretag som distribuerar, marknadsför och säljer vacciner, immunglobuliner, antidoter och diagnostik tester på den nordiska marknaden.

Vi utvecklar tillsammans med den amerikanska organisationen PATH Vaccine Solutions och Göteborgs Universitet ett nytt turistdiarrévaccin.

www.scandinavianbiopharma.se

Tasigna (nilotinib) godkänns för behandlingsfri remission (TFR)

Tasigna (nilotinib) godkänns för behandlingsfri remission (TFR)

Den europeiska läkemedelsmyndigheten, EMA, har godkänt att treatment free remission (TFR) inkluderas i produktresumén för nilotinib. Detta är en viktig milstolpe för patienter med Philadelphiakromosompositiv kronisk myeloisk leukemi (Ph+ KML) eftersom nilotinib är den första tyrosinkinashämmaren (TKI) som inkluderar information om behandlingsuppehåll i sin europeiska produktresumé.

– Vi välkomnar beskedet från EMA. Att etablera begreppet ”behandlingsfri remission” är viktigt för patienter med KML, eftersom det utgör en grund för att under kontrollerade former pröva att stoppa en ofta mångårig behandling med tyrosinkinas-inhiberande (TKI) läkemedel. De preliminära resultaten från ”stopp-studier” med olika TKI är lovande, och antyder att TKI hos vissa KML-patienter faktiskt kan leda till bot av sjukdomen, säger Leif Stenke, överläkare vid Hematologiskt Centrum, Karolinska Universitetssjukhuset, KS, och ordförande i svenska KML-gruppen

Tillståndet treatment free remission (TFR) innebär att patienter med Ph+ KML som fått flerårig målinriktad behandling med nilotinib utvecklat varaktig djup molekylär respons. Det gör att dessa patienter, under kontrollerade former, kan avsluta sin behandling och leva utan daglig medicinering med nilotinib 1.

EMA:s godkännande är baserat på de två 48 veckor långa studierna ENESTfreedom och ENESTop. Dessa visade att mer än 50 procent av de patienter med Ph+ KML som mötte studiernas säkerhetskriterier, långvarigt djupt svar på behandlingen, fortsatte att vara i TFR. Det gällde både efter behandling med nilotinib i första linjen och för patienter som bytt från behandling med imatinib2,3.

En viktig del av studierna ENESTfreedom2 och ENESTop3 var regelbunden och frekvent molekylär monitorering av patienternas BCR-ABL nivåer med hjälp av en validerad laboratorieanalys. Tät monitorering efter behandlingsstopp gör att man snabbt fångar upp om någon patient går ur djup molekylär respons (MR4,5) och därför behöver återuppta behandlingen4. Inga nya biverkningar utöver de som tidigare rapporterats för nilotinib framkom i de två studierna2,3.

Om kronisk myeloisk leukemi (KML)
KML är en form av blodcancer som angriper de blodbildande cellerna i benmärgen där vita blodkroppar förökar sig ohämmat och konkurrerar ut friska celler i benmärgen och blodet. Nästan alla som drabbas av KML har en förändring av arvsmassan, den så kallade Philadelphiakromosomen (Ph+). Varje år insjuknar cirka 80 personer i KML i Sverige5.

Om Tasigna (nilotinib)
Tasigna är godkänd i 120 länder för behandling av Ph+ KML i kronisk och accelererad fas. Nilotinib används till vuxna med nydiagnostiserad KML eller med KML som inte längre har nytta av tidigare KML-behandling där imatinib ingått. Det omfattar även personer som har upplevt allvarliga biverkningar vid tidigare behandling och därför inte kan fortsätta med tidigare läkemedel4. Hos patienter med KML sker en förändring i DNA (arvsmassan), vilket utlöser en signal till kroppen att den ska producera onormala vita blodkroppar. Nilotinib blockerar denna signal och stoppar därmed produktionen av dessa celler6.

Mer om ENESTfreedom
ENESTfreedom (Evaluating Nilotinib Efficacy and Safety in Clinical Trials – Following REsponsE in De nOvo CML-CP Patients) är en så kallad öppen fas II-studie som omfattar 215 patienter med Ph+ KML i kronisk fas. Totalt deltog 132 kliniska centra i 19 länder i studien. I ENESTfreedom utvärderades den behandlingsfria perioden hos 190 vuxna med Ph+ KML efter det att de uppnått en varaktig och djup respons på MR4,5 i minst ett år med nilotinib som första linjens behandling. Resultaten visade att 51,6 procent av de utvärderade patienterna kunde avbryta behandlingen och bibehålla en djup molekylär respons.

I ENESTfreedom upplevde 24,7 procent av patienterna muskel- och skelettsmärtor under första året av den behandlingsfria fasen jämfört med 16,3 procent av patienterna under studiens första år när de behandlades med nilotinib.

Mer om ENESTop
ENESTop (Evaluating Nilotinib Efficacy and Safety Trial) är en öppen fas II-studie som omfattar 163 patienter med Ph+ KML. Totalt deltog 63 kliniska centra i 18 olika länder. Studien utvärderade möjligheten att avsluta behandling hos 126 vuxna med Ph+ KML i kronisk fas. Inom studien avslutades behandlingen efter det att en varaktig djup molekylär respons uppnåtts i minst ett år med nilotinib som andra linjens behandling efter första linjens behandling med imatinib. Resultaten visade att 57,9 procent av patienterna i studien bibehöll den molekylära responsen 48 veckor efter avslutad behandling.

I ENESTop, upplevde 42,1 procent av patienterna muskel- och skelettsmärtor under första året av den behandlingsfria fasen jämfört med 14,3 procent av patienterna under studiens första år när de behandlades med nilotinib. Inga patienter i studien drabbades av avancerad sjukdom eller blastkris.

Novartis engagemang inom KML
Novartis forskning inom Ph+ KML har under flera decennium hjälpt till att förändra utsikterna för merparten av patienter med KML; från en dödlig blodcancer till ett behandlingsbart tillstånd. Företaget fortsätter sitt långsiktiga åtagande gentemot världens KML-patienter genom att fortsätta utveckla nästa generations KML-behandlingar. Bland annat ingår över 1 000 patienter i TFR-studier där Novartis medverkar. Bolaget har även nya utvecklingsprojekt inom KML i sin forsknings-pipeline.

Presskontakt Novartis:
Nicklas Rosendal, kommunikationschef Novartis, 070-889 33 34

Referenser
1. Hughes, T.P. and Ross, D.M. Moving treatment-free remission into mainstream clinical practice in CML. Blood. 2016. Advance online publication. doi# 10.1182/blood-2016-01-694265.
2. Hochhaus, A. et al. Treatment-free remission following frontline nilotinib in patients with chronic myeloid leukemia in chronic phase: results from the ENESTfreedom study. Leukemia. 17 March 2017. Advance online publication. doi# 10.1038/leu.2017.63.
3. Hughes, T.P. et al. Treatment-free remission (TFR) in patients (pts) with chronic myeloid leukemia in chronic phase (CML-CP) treated with second-line nilotinib (NIL): First results from the ENESTop study. Poster Presentation. Abstract #7054. 2016 American Society of Clinical Oncology (ASCO) Annual Meeting in Chicago, IL, USA.
4. Tasigna (nilotinib) Produktresumé 2017-05-24.
5. Om Kronisk myeloisk leukemi (KML), Blodcancerförbundet.
6. Information om Tasigna(nilotinib) på www.fass.se.  

Novartis
Med fokus på växande områden erbjuder Novartis en bred produktportfölj: innovativa läkemedel, kostnadsbesparande generiska produkter och ögonvård. Novartis är det enda läkemedelsföretaget med en ledande position inom alla dessa områden. Omsättningen för hela företagsgruppen uppgick 2015 till 49,4 miljarder USD och investeringar i forskning och utveckling till 8,9 miljarder USD. Novartis har sitt huvudkontor i Basel, Schweiz och har 118 000 anställda. Företagets produkter finns tillgängliga i över 180 länder. För ytterligare information om företaget: www.novartis.se

Unikt innovationssamarbete för mer patientcentrerad vård

 Unikt innovationssamarbete för mer patientcentrerad vård

Tio projekt för bättre cancervård med avstamp i patienternas behov. Det blev resultatet av ett unikt innovationssamarbete, innovation race, i december 2016. Under 52 timmar arbetade medarbetare från Akademiska sjukhuset, AbbVie, Bristol Myers-Squibb och Microsoft med att testa nya idéer och modeller tillsammans med patientrepresentanter. Resultat och slutsatser av samarbetet presenteras vid två seminarier i Almedalen tisdagen den 4 juli.

– I det patientnära arbetet dyker det ofta upp idéer som är ”out of the box” och kan skapa värde för patienterna. Men tidsbrist kan göra det svårt att ta dem vidare. Innovation Race gav oss möjlighet att arbeta fokuserat och få hjälp av aktörer som är experter på sådant vi inte kan, säger Morten Kildal, överläkare på brännskadecentrum och projektledare för Värdebaserad vård på Akademiska sjukhuset.

 Innovation Race gav uppslag till nya modeller för samverkan mellan sjukvården, akademin och näringslivet som fungerar i vardagen. Det är ett arbetssätt som syftar till att påskynda processen från idé till innovation och som dessutom involverar patienter, säger Sune Larsson, forsknings- och bildningsdirektör på Akademiska sjukhuset.

Innovation race resulterade i totalt tio projekt med lösningar för bättre vård av patienter med lungcancer samt huvud och hals-cancer, varav sju handlar om digitalisering.

– Det finns brister i dagens IT-system som gör det svårt att visualisera data ur olika kvalitetsregister, information som är viktig både för personalens kunskapsutveckling och för patienterna. Här behöver klinikerna behöver hjälp utifrån med bland annat digitalisering samt att hitta arenor och nätverk med tillgång till experter som kan dra idéer vidare, förklarar Morten Kildal.

I ett projekt på Akademiska utvecklasett nytt planeringsverktyg för tumörkirurger, som underlättar tredimensionell visualisering inför operationer av exempelvis cancer i huvud-halsområdet, med avstamp i Microsofts produkt Hololens. Ett annat projekt handlar om att utveckla en plattform för individuellt utformad, interaktiv information till samma patientgrupp via en app. Seriefigurlika animationer används för att illustrera förväntade konsekvenser av behandlingen, till exempel hur utseendet och olika funktioner påverkas av kirurgin, hur själva operationen går till etc.

Morten Kildal ser tydliga kopplingar till sjukhusets arbete med värdebaserad vård. Idag arbetar alltfler tvärprofessionella team med förbättringsarbete tillsammans med patientrepresentanter. Fokus är att utifrån vad som är viktigt för patienterna förbättra arbetssätt och öka samverkan med patienterna, mellan yrkesgrupper, kliniker, sjukhus och primärvård.

– Svensk sjukvård har en hög medicinsk kvalitet till rimliga kostnader. Däremot behöver vi bli bättre på att skapa trygghet för patienten genom hela vårdkedjan. Vi saknar ofta helhetsperspektiv och har utmaningar med tillgänglighet och patientdelaktighet. Här behöver vi tänka nytt och utveckla samarbetet med andra aktörer, säger Morten Kildal.

För mer information kontakta:

Morten Kildal, överläkare på brännskadecentrum och projektledare för värdebaserad vård på Akademiska sjukhuset, tel: 018-611 54 61, e-post: morten.kildal@akademiska.se

Theresia Bredenwall, kommunikationsdirektör Abbvie,
tel: 072-718 32 23, e-post: theresia.bredenwall@abbvie.com

Annica Holmberg, kommunikationschef Bristol Myers-Squibb Sverige,
tel: 08-704 72 55, e-post: annica.holmberg@bms.com

Mathias Ekman, affärsutvecklare Hälsa & Sjukvård, Microsoft, e-post: maekman@microsoft.com


FAKTA: Exempel på projekt sprungna ur Innovation Race som utvecklas på Akademiska sjukhuset

Visualization of tumour specimen (VISTUM)
Utveckling av ett nytt system av verktyg för kirurger, som underlättar tredimensionell visualisering inför operationer av exempelvis cancer i huvud-halsområdet. Målet är att veta tumörens exakta placering under hela processen; från diagnos till operation och efterföljande analys hos patolog. Detta för att få rätt marginal och undvika att patienten behöver omopereras eller få tilläggsbehandling i form av strålning.
I systemet kan följande ingå:
– radiologiska metoder som skiktröntgen- och magnetkameraundersökningar
– metoder för scanning av tumör och sårområde under operation
-3D-planering
– Microsofts produkt Hololens
I förlängningen kan systemet bidra till ett nytt och effektivt sätt att kommunicera kring patienter mellan behandlare och sjukhus i 3D.

Virtual Information Patient Platform (VIPP)
Utveckling av en plattform för individuellt anpassad, interaktiv och animerad information till patienter med huvud-halscancer. Syftet är att patienten ska få ökad förståelse för sin behandlingsplan. Tanken är seriefigurlika animationer ska användas för att illustrera förväntade konsekvenser av behandlingen, t ex hur utseendet och olika funktioner påverkas av kirurgin, hur själva operationen går till och om några restriktioner finns vad gäller mat och dryck. Via en app ska rätt information kunna visas för respektive patient.
En projektgrupp på Akademiska har identifierat scenarion och ska börja fylla dem med rätt information. Microsoft arbetar nu med 3D-modellerna och animationerna.

Om AbbVie

AbbVie är ett forskande biopharmaföretag som arbetar för att hitta lösningar på svåra sjukdomar. I nära samarbete med flera aktörer i samhället driver vi hållbara vårdlösningar, med målet att förbättra livet för människor som påverkas av sjukdom. Våra fokusområden är immunologi, neurologi, onkologi och virologi. Vi vill även bidra till det samhälle vi lever i och samarbetar därför i flera initiativ kring socialt ansvar.Vi är representerade i 170 länder och har cirka 29 000 medarbetare. I Sverige har vi cirka 140 medarbetare och huvudkontor i Solna. 2017 utsågs vi, för tredje året i rad, till en av Sveriges bästa arbetsplatser. För mer information besök www.abbvie.se eller följ oss på Twitter @abbvie_se.