OTTAR tema PSYKET ute nu!

OTTAR tema PSYKET ute nu!
Omslag Ottar #3 tema PSYKET Bild: Hanna Nika

Att försöka separera kroppen och själen är lika poänglöst som att skilja sexualiteten från psyket. Men hur påverkar sexualiteten och vårt psykiska mående varandra? En depression kan vara förödande för lusten – precis som de antidepressiva medicinerna som ska hjälpa dig. Men måste vi offra sexet för att må bra?

Ottar öppnar luckorna till våra innersta rum och lockar fram berättelser om lyckosex, diagnosmani, heteronormens psykologiska fördärv, hysteriska kvinnor, puberteten med asperger, hur en överlever mentalt som asylsökande transperson, tantratrenden i terapin, och en freudiansk förhäxande kåthet.

KOLLA IN hela numret här!

UR TEMA PSYKET:

»Jag är en vandrande psykisk ohälsa«

Skådespelerskan Saga Becker och aktivisten Jon Aagaard Andersson i ett samtal om varför hbtq-personer mår sämre än andra.

Hejdå sex, jag ska bara överleva

I Sverige skrivs antidepressiva mediciner ut som aldrig förr, och förlorad sexlust är en vanlig bieffekt. Måste vi offra sexet för att må bra? Ottar djupdyker i pillrens effekter.

KRÖNIKA: »An orgasm a day keeps the doctor away«

Johanna Sjödin bejaka sin kåthet, för hälsans skull.

»Det modigaste jag någonsin gjort«

Miles Rutendo Tanhira lämnade vännerna och hbtq-rörelsen i Zimbabwe för en osäker tillvaro i Sverige. För Ottar skriver han om flykt, hemlängtan och att hitta en ny plats.

Från hysteri till borderline

Linnea Sjödin följer spåren från medeltidens häxjakter via 1800-talets onaniskräck in i dagens psykiatri.

Tantraterapi

Tantra är det nya yoga! Ottar spanar in trenden med tantratekniker som terapiform.

DESSUTOM:

KRÖNIKA: Hellre döden än att slicka fitta

Kristina Lindquist synar orgasmglappet i kulturen.

Kemsex – kåt på droger

Vad händer när att vara hög och att vara kåt blir samma sak? Tomas Hemstad skriver om när drogerna blir en självklar del av sexlivet.

Och mycket mer!

❤️

Skön höstläsning önskar redaktionen. Och ta hand om dig.

❤️

Dupixent® (dupilumab) godkänd i EU för behandling av måttlig till svår atopisk dermatit

EU-kommissionen har godkänt Dupixent, den första biologiska behandlingen för vuxna med måttlig till svår atopisk dermatit (atopiskt eksem). Atopiskt eksem är en kronisk inflammatorisk hudsjukdom som karaktäriseras av klåda, torr hud och eksemutslag, som i svåra fall kan täcka större delen av kroppen.(1) Patienter med svårt atopiskt eksem kan lida av intensiva och plågsamma symptom som har en mycket negativ inverkan på livskvaliteten (2). I studier har Dupixent visat signifikant lindring av symptomen för patienter med måttlig till svårt atopiskt eksem (3,4).

“Dupixent är den första biologiska behandlingen för patienter med måttligt till svårt atopiskt eksem. Vi på Sanofi Genzyme är glada att kunna erbjuda ett nytt behandlingsalternativ som kan förbättra patienters livskvalitet”, säger Eva Laudon Meyer, medicinsk chef för Sanofi Genzyme i Sverige.

Ungefär 350 000 – 700 000 personer i Sverige uppskattas lida av atopiskt eksem (5). Dupixent är godkänt för behandling av måttlig till svår atopisk dermatit hos vuxna patienter som är aktuella för systemisk behandling. Produkten godkändes av den amerikanska läkemedelsmyndigheten Food and Drug Administration (FDA) i mars 2017. Dupixent förväntas finnas tillgänglig i Sverige under 2018. 

Om Sanofi
Sanofi, ett av världens ledande läkemedelsbolag, driver innovativ forskning och läkemedelsutveckling med fokus på patientens behov. Sanofi är organiserat i fem globala affärsenheter: Diabetes & Cardiovascular, General Medicines & Emerging Markets, Sanofi Genzyme, Sanofi Pasteur och Consumer Healthcare. Sanofi är börsnoterad i Paris (EURONEXT:SAN) och i New York (NYSE:SNY).

Sanofi Genzyme
Sanofi Genzyme är en affärsenhet vars fokus ligger på att upptäcka och utveckla medicinska behandlingar för patienter med ovanliga och speciella sjukdomar. Sanofi Genzyme har länge varit känt för sin expertis inom sällsynta genetiska sjukdomar. Idag omfattas även sjukdomsområden så som onkologi, immunologi och multipel skleros (MS). Genzyme grundades 1981 i Boston, USA och är sedan 2011 en del av Sanofi. Sanofi och Regeneron samarbetar i ett globalt forsknings – och utvecklingsprogram samt med marknadsföringen av Dupixent.

Referenser

1. Läkemedelsverket, “Behandling av atopiskt eksem – behandlingsrekommendation 2005”

2. Zuberbier T, Orlow SJ, Paller AS, et al. Patient perspectives on the management of atopic dermatitis. J Allergy Clin Immunol. 2006; 118:226-232.

3. Simpson E. et al., Two Phase 3 Trials of Dupilumab versus Placebo in Atopic Dermatitis, NEJM 2016; 375: 2335-48.

4. Blauvelt A. et al., Long-term management of moderate-to-severe atopic dermatitis with dupilumab and concomitant topical corticosteroids (LIBERTY AD CHRONOS): a 1-year, randomised, double-blinded, placebo-controlled, phase 3 trial. Lancet 2017; 389: 2287–2303.

5. Svedman, Svensson, “Atopisk dermatit – utredning och behandling”, Allergi i Praxis 1/2016

GZSE.DUP.17.09.0147

Europeiska kommissionen godkänner Bavencio (avelumab) för behandling av metastatiskt merkelcellskarcinom


• Den första immunoterapin för en sällsynt och aggressiv typ av hudcancer som godkänts i EU.


• Bygger på Bavencios tidigare påskyndade godkännande i USA och godkännandet nyligen i Schweiz


• Godkännandet baseras på data från studien Javelin Merkel 200, inklusive resultatmålen tumörrespons samt varaktighet av respons.


Europeiska kommissionen har godkänt BAVENCIO® (avelumab) som monoterapi för behandling av vuxna patienter med metastatiskt Merkelcellskarcinom (mMCC), en sällsynt och aggressiv typ av hudcancer.1


– Europeiska kommissionens beslut är betydelsefullt för BAVENCIO och framförallt för de europeiska patienter som lever med denna mycket utmanande hudcancer”, säger Luciano Rossetti, M.D., Executive Vice President, Global Head of Research & Development vid Mercks biofarmaverksamhet. ”Vår allians med Pfizer fortsätter att bevisa styrkan i att arbeta tillsammans, och vi är tacksamma mot alla som hjälpt oss att ta denna första och enda godkända immunoterapi för mMCC till de europeiska patienterna.


– Detta bygger på det påskyndade godkännande som BAVENCIO fick i USA tidigare i år”, säger Liz Barrett, Global President, Pfizer Oncology. Vi är nu ett steg närmare vårt mål att göra BAVENCIO tillgängligt för patienter i hela världen.


Cirka 2 500 personer i Europa drabbas av MCC varje år, med metastatisk sjukdom diagnosticerad i 5-12 procent av MCC- patienterna. År 2012 upptäcktes 47 nya fall av MCC i Sverige.12 Mindre än 20 procent av patienterna med metastatiskt MCC överlever längre än fem år.2-6


– Merkelcellskarcinom är en särskilt aggressiv form av hudcancer med mycket dålig prognos, speciellt för personer med metastatisk sjukdom, säger Dirk Schadendorf, MD, Director of Dermatology vid Universitetssjukhuset i Essen, Tyskland. Detta godkännande är en betydelsefull händelse för patienterna som lider av denna förödande sjukdom och för deras familjer.


Europeiska kommissionens godkännande baseras på data från JAVELIN Merkel 200, en öppen internationell Fas 2 multicenterstudie bestående av två delar:1


Del A omfattade 88 patienter med mMCC vars sjukdom hade fortskridit trots behandling med minst en omgång kemoterapi. Den objektiva responsfrekvensen var 33 %, 11 % av patienterna hade en komplett respons och 22 % en partiell respons. Vid tidpunkten för analysen var tumörresponser varaktiga, 93 % av responserna varade minst 6 månader (n=25) och 71 % minst 12 månader (n=13). Varaktighet av respons varierade från 2,8 till över 24,9 månader.


Del B omfattade, vid tidpunkten för data cut-off, 39 patienter med histologiskt bekräftat mMCC som inte fått tidigare systemisk behandling för metastaserad sjukdom. Den objektiva responsfrekvensen var 62 %, 14 % av patienterna hade en komplett respons (CR) och 48 % en partiell respons (PR). Progressionsfri överlevnad (PFS) i tre månader uppnåddes hos 67 % av patienterna.


Säkerheten hos avelumab har utvärderats i 1 738 patienter med solida tumörer, bland annat metastatiskt MCC (n=88) som gavs 10 mg/kg avelumab varannan vecka i kliniska studier.1


1 738 patienter med solida tumörer gavs 10 mg/kg varannan vecka. I denna patientpopulation var de vanligaste biverkningarna trötthet (32,4 %), illamående (25,1 %), diarré (18,9 %), minskad aptit (18,4 %), förstoppning (18,4 %), infusionsrelaterade reaktioner (17,1 %), viktminskning (16,6 %) och kräkningar (16,2 %). De vanligaste biverkningarna ≥ grad 3 var anemi (6,0 %), andnöd (3,9 %) och buksmärtor (3,0 %). Allvarliga biverkningar var immunrelaterade och infusionsrelaterad reaktioner.


Europeiska kommissionens beslut följer på US Food and Drug Administrations (FDAs) påskyndade godkännande av BAVENCIO tidigare i år för behandling av mMCC och patienter med lokalt avancerad eller metastatiskt urotelialt karcinom (UC) med sjukdomsprogression under eller efter platinabaserad kemoterapi. Det kliniska utvecklingsprogrammet för BAVENCIO, kallat JAVELIN, omfattar minst 30 kliniska program och över 6 300 patienter med mer än 15 olika tumörtyper. Förutom mMCC ingår även bröstcancer, cancer i magsäck/matstrupe, huvud och hals, Hodgkins lymfom, melanom, mesoteliom, icke-småcellig lungcancer, äggstockscancer, njurcellskarcinom och urotelialt karcinom.


Om metastatiskt Merkelcellskarcinom
Metastatiskt MCC är en sällsynt och aggressiv sjukdom där cancerceller bildas i det översta hudlagret, nära nervändarna.7,8 MCC, som också kallas neuroendokrin hudcancer eller trabekulär cancer, börjar ofta i de delar av huden som är mest exponerade för solen, som huvud, nacke och armar.7.9 Riskfaktorer för MCC är bland andra solexponering och infektion med Merkelcellpolyomavirus. Kaukasiska män äldre än 50 löper ökad risk.7,9 MCC feldiagnosticeras ofta som andra former av cancer och växer exponentiellt på kronisk solskadad hud.9-11 Idag utgörs behandlingsalternativen för MCC i Europa av kirurgi, strålning och kemoterapi.8 Behandlingen av metastatiskt eller stadium IV MCC är i allmänhet palliativ.8


Om BAVENCIO
BAVENCIO (avelumab) är en human antikropp specifik för ett protein kallat PD-L1 (programmed death ligand-1). BAVENCIO har utformats för att potentiellt engagera både det adaptiva och det medfödda immunförsvaret. Genom att binda till PD-L1 tros BAVENCIO förhindra tumörcellerna från att använda PD-L1 för skydd mot vita blodkroppar, som T-celler, och utsätta dem för anti-tumör responser. BAVENCIO har visats inducera antikroppsberoende cellmedierad cytotoxicitet (antibody-dependent cell-mediated cytotoxicity, ADCC) in vitro. I november 2014 tillkännagav Merck och Pfizer en strategisk allians för att gemensamt utveckla och kommersialisera BAVENCIO.

Om alliansen Merck-Pfizer

Immuno-onkologi är ett område med högsta prioritet för Merck och Pfizer. Den globala strategiska alliansen mellan Merck och Pfizer gör det möjligt för företagen att dra nytta av varandras styrkor och förmågor och ytterligare utforska den terapeutiska potentialen hos avelumab, en anti-PD-L1 antikropp som ursprungligen upptäcktes och utvecklades av Merck och som nu genomgår kliniska prövningar. Inom immuno-onkologialliansen kommer vi tillsammans att utveckla och kommersialisera avelumab och föra Pfizers PD-1 antikropp framåt. Alliansens fokus är att utveckla högprioriterade internationella kliniska program för prövning av avelumab, såväl som monoterapi som i kombinationsbehandlingar, och strävar efter att hitta nya sätt att behandla cancer.

Referenser
BAVENCIO® (avelumab) EU SmPC. Available from: http://www.ema.europa.eu/ema/: Accessed September

2017Fitzgerald T et al. Dramatic increase in the incidence and mortality from Merkel cell carcinoma in the United States. Am Surg 2015;81(8):802-6

Stokes JB et al. Patients with Merkel cell carcinoma tumors < or = 1.0 cm in diameter are unlikely to harbor regional lymph node metastasis. J Clin Oncol 2009;27(23):3772–7.

Allen PJ et al. Merkel cell carcinoma: prognosis and treatment of Patients from a single institution. J Clin Oncol 2005;23(10):2300–9.

IMMOMEC (European Commission). Merkel Cell Carcinoma. Available from: http://www.immomec.eu/project/objectives/background/merkel-cell-carcinoma.Accessed September 2017.

Lemos B et al. Pathologic Nodal Evaluation Improves Prognostic Accuracy in Merkel Cell Carcinoma: Analysis of 5,823 Cases as the Basis of the First Consensus Staging System for this Cancer. Journal of the American Academy of Dermatology. 2010;63:751–761.

Schadendorf D et al. Merkel cell carcinoma: epidemiology, prognosis, therapy and unmet medical needs. European Journal of Cancer 2017;71;53–69

American Cancer Society. What is Merkel cell carcinoma? http://www.cancer.org/cancer/skincancer-merkelcell/detailedguide/skin-cancer-merkel-cell-carcinoma-what-is-merkel-cell-carcinoma. Last accessed June 2017.

Nghiem P. Systematic literature review of efficacy, safety and tolerability outcomes of chemotherapy regimens in patients with metastatic Merkel cell carcinoma. Future Oncology 2017;13(14):1263–1279.

Heath M, Jaimes N and Lemos B. Clinical characteristics of Merkel cell carcinoma at diagnosis in 195 patients: the AEIOU features. J Am Acad Dermatol 2008;58:375–81. http://www.pnlab.org/clinical/documents/ClinCharacteristics.pdf.Accessed September 2017.

NCCN Merkel Cell Carcinoma Guidelines version I. 2017. www.nccn.org/professionals/physician_gls/PDF/mcc.pdf. Last accessed June 2017. www.internetmedicin.se

Som ett av världens ledande läkemedels-, egenvårds- och vaccinföretag vill vi på Pfizer bidra till att skapa fler år till livet och mer liv till åren. Vår vision i Sverige är att i samverkan upptäcka nya vägar för en världsledande svensk hälso- och sjukvård. Fokus för vår globala forskning och utveckling ligger inom områden där det finns ett stort behov av behandlingsalternativ t ex inom cancer, immunologi och inflammation, kardiovaskulära och metaboliska sjukdomar, neurovetenskap och smärta, sällsynta sjukdomar och vacciner. www.pfizer.se, www.pfizer.com och www.älskaattåldras.se

Knightec ökar takten i Östergötland och söker 32 engagerade konsulter

Satsning inför framtidens projekt breddar Knightecs erbjudande i regionen med specialister på avancerade materialkonstruktioner och säkra uppkopplade system.

”Knightec expanderar kraftigt och uppdrag finns det gott om”, säger Jerker Bergström, Regional Manager Technology. ”Dels har relationen stärkts med stora kunder i regionen, dels så kommer vi att bredda vår kompetensbas genom ett starkare utbud av tjänster inom mjuk- och hårdvaruutveckling”. Inom de närmaste månaderna förväntas kontoret fördubblas i antal anställda, men Knightec jobbar även med projektåtaganden på distans riktat mot stora företag, inom bl.a. fordon, försvar och medicinteknik.

”Vår satsning innebär också att vi kommer att komplettera min tjänst med ytterligare en regionchef i Linköping, som ansvarar för just etableringen av tjänster inom mjuk- och hårdvaruutveckling. En rekrytering som startar nu” berättar Jerker. ”Fler medarbetare behövs då vi har en mycket stor efterfrågan på våra tjänster – framförallt mot försvarsindustrin.”

Specifika uppdrag i regionen är t.ex. uppkopplade autonoma farkoster och enheter, eller avancerade högteknologiska konstruktioner och systemutveckling. Nyligen meddelades att Väderstad, global leverantör av jordbruksmaskiner, förlänger sitt ramavtal med Knightec. Knightec har samarbetat med Väderstad de senaste två åren med kompetens inom produktutveckling. Dessutom har flera av regionens större företag utnämnt Knightec till ”preferred supplier”, dvs. den leverantör av ingenjörstjänster de i första hand vänder sig till.

”Förtroendet som våra kunder – nya som nuvarande – visar för vår leverans gläder såklart både mig och mina medarbetare. Men som regionchef är min utmaning nu att hitta rätt medarbetare, med rätt kompetens och erfarenhet.” För intresserade ingenjörer vill Jerker lyfta fram hur Knightec arbetar utifrån ett ledarskapsperspektiv. ”En viktig aspekt är hur vi tillsammans jobbar fram och applicerar den tekniska kunskapen, men på Knightec betyder inte det allt. Vi vill kunna ge ett starkt coachande stöd och ett tryggt ledarskap i vår personals utveckling. Vi vill att våra anställda skapar sig insikt i hur karriären kan utvecklas över tid, och hur vi tillsammans kan forma en omväxlande, lärorik och givande framtid.”

Läs mer om lediga tjänster på Knightec eller skicka in en spontanansökan, genom att besöka http://knightec.se/lediga-tjanster/ eller kontakta Jerker direkt.

Om Knightec:

Knightec är ett snabbväxande konsultbolag som erbjuder specialisttjänster för lönsammare produktutveckling, från idé till en kvalitetssäkrad produkt. Företaget är verksamt inom Fordon, Life Science, Försvar, Energi, Förpackning och Industri. Vår vision är att förändra vår bransch genom nya affärsmodeller baserade på kundvärde. Här kan du läsa mer om Knightec och vår verksamhet.

Kontakt Knightec i Östergötland: 

Jerker Bergström

Regional Manager Technology

013-37 74 70

jerker.bergstrom@knightec.se

Inkubatorbolaget Innovative Health Sweden får rikstäckande genombrottsorder från Apoteket

Inkubatorbolaget Innovative Health Sweden får rikstäckande genombrottsorder från Apoteket
Robin Ejdeholm och Christel Rollén, Apoteket AB och Sofia Friberg, Innovative Health Sweden AB

I maj antogs tillväxtbolaget Innovative Health Sweden AB till Science Parks inkubatorsprogram. Med sin första produkt Winst Iron, en helt ny form av järntablett, var målsättningen att utveckla bolagets e-handel och att komma in på apotekskedjorna i Sverige. Nu har bolaget fått en rikstäckande genombrottsorder från Apoteket.

Från och med vecka 42 kommer Winst Iron att finns tillgänglig i Apotekets utökade webbsortiment på apoteket.se.

-Avtalet med Apoteket är en milstolpe för mig och bolaget. Apoteket ställer mycket höga kvalitetskrav på de produkter de säljer, och det känns fantastiskt att tillgängliggöra Winst Iron för en större publik, säger Sofia Friberg, grundare av Innovative Health Sweden.

Sofia är molekylärbiolog i grunden och har själv lidit av blodbrist, så kallad anemi. 2015 startade hon Innovative Health Sweden AB som i våras nominerades till Årets innovation i Jönköpings Län för sin produkt Winst Iron.

Unik formula minimerar biverkningar

Just nu genomförs också en undersökning kring Winst Iron tillsammans med Saloua Koubaa, legitimerad barnmorska medicinsk doktor, för att utvärdera tablettens effekt och tolerabilitet. Till skillnad från traditionella järntabletter som tas upp i tarmen så smälter Winst Iron i munslemhinnan i kind och under tungan, vilket gör att användarna slipper de så vanliga biverkningarna i form av magproblem.

– 30% av kvinnorna i Sverige har järnbrist, av dessa upplever upp till 50% biverkningar av sin medicinering. Det är alltså över en halv miljon människor och – då pratar vi bara om kvinnor, och inte andra personer i behov av järntillskott, säger Sofia.

winstiron_kista

Sofia Friberg och Winst Iron på plats på Egenvårdsmässan i Kista

I början av september gick Egenvårdsmässan i Kista av stapeln, och där var intresset för Winst Iron stort – både hos apotekskedjorna och besökarna som fick möjlighet att testa sitt blodvärde, så kallat ”Hb”, för att se eventuellt behov av järntillskott. Målet är att Winst Iron ska bli ett av de främsta järntillskotten i Sverige inom ett år. Winst Iron är inte receptbelagt – tabletten finns att köpa online och hos vissa barnmorskemottagningar, och från och med vecka 42 finns den även att köpa på apoteket.se.

För ytterligare information, kontakta:

Sofia Friberg, VD och grundare Innovative Health Sweden AB
070-4663145
sofia@winstseries.com

Science Park Jönköping – gör något stort med dina idéer

Science Park finns med affärsutvecklare och kreativa kontors- och mötesmiljöer på tretton orter i Jönköpings län. Genom att bidra till start och utveckling av fler framgångsrika företag är vi med och skapar Sveriges hetaste företagarregion 2025.

APL öppnar ny avdelning för Kliniskt prövningsmaterial & Supply

APL öppnar ny avdelning för Kliniskt prövningsmaterial & Supply
Christina Holmberg, Chef för Kliniskt prövningsmaterial & Supply på APL

APL renodlar och effektiviserar verksamheten genom en nyöppnad avdelning för Kliniskt prövningsmaterial & Supply (KPS) i Kungens Kurva.

I uppdraget för KPS ingår att flexibelt och resurseffektivt randomisera, etikettera, packa och leverera kliniskt prövningsmaterial till APLs kunder inom Life Science. KPS kommer att hantera både sterilt och icke-sterilt material som är tillverkat av APL eller annat företag.

”Vi är väldigt glada och ivriga att komma igång. Redan denna vecka kör vi första etiketteringsomgången” säger Christina Holmberg, som är chef för både Kliniskt prövningsmaterial & Supply och Farmaceutisk utveckling.

Verksamheten är centrerad till APLs anläggning i Kungens Kurva med nya anpassade lokaler för att säkerställa ett effektivt flöde

APL är en av Europas största tillverkare av extemporeläkemedel. Vi är ledande kontraktstillverkare inom Life Science i Skandinavien och etablerad partner för tjänster och produkter till apotek. Med våra 550 medarbetare och fyra produktionsanläggningar har vi resurser för utveckling, analys och tillverkning av läkemedel. APL bidrar till läkemedel som förbättrar och kan rädda liv. Läs mer om oss på apl.se.

Patienter upplever stora kunskapsbrister inom sköldkörtelvården

Patienter upplever stora kunskapsbrister inom sköldkörtelvården
Anders Palm, ordförande i Sköldkörtelförbundet som utfört Sveriges största undersökning av sköldkörtelvården.

Patienter som lider av sköldkörtelsjukdom, en av de vanligaste kroniska sjukdomarna och som främst drabbar kvinnor, upplever stora brister inom sjukvården. Det visar en ny undersökning bland 2753 sköldkörtelsjuka.

En majoritet (56%) är missnöjda med sköldkörtelvården och två tredjedelar (67%) anser att sjukvården kring sköldkörtelsjukdom är sämre än annan sjukvård. Sju av tio (72%) sköldkörtelsjuka anser dessutom att kunskapen hos läkarna är för låg och bara 27% anser att man har tillräcklig information om sin egen sjukdom.

– Det är alarmerande att gruppen sköldkörtelsjuka som idag består av närmare en halv miljon människor inte har högre förtroende för sköldkörtelvården. Men det har sina förklaringar. Många patienter valsar idag runt i vården utan att få rätt diagnos och behandling, säger Anders Palm, ordförande för Sköldkörtelförbundet.

14% fick träffa fler än fem olika läkare innan rätt diagnos kunde ställas och en av fem (19%) har sökt vård i fyra år eller längre för sina symtom. Innan patienterna fick sin rätta diagnos fick dessutom varannan (53%) andra förklaringsmodeller på sina symtom, där den vanligaste var depression (63%) följt av stress (60%).

– Inom sjukvården råder en uppfattning att sköldkörtelsjukdom är enkel att diagnostisera och behandla. När så många inte får rätt diagnos snabbare är det hög tid att ifrågasätta denna bild. Dessutom är det alarmerande att patienter får felaktig behandling, när det egentligen är sköldkörteln som är problemet.

– Sammantaget visar detta på en stor kunskapsbrist kring sköldkörtelsjukdom inom sjukvården, som leder till ett stort lidande för vår patientgrupp, säger Anders Palm.

OM UNDERSÖKNINGEN
Undersökningen genomfördes via en webbenkät på www.netdoktor.se på uppdrag av Sköldkörtelförbundet och är Sveriges största patientundersökning av sköldkörtelvården. Enkäten besvarades i sin helhet av totalt 2753 personer som uppgav att de medicinerade för underfunktion i sköldkörteln. Sköldkörtelförbundet har inte berättat om undersökningen i sina kanaler utan målet har varit att få en så objektiv och representativ bild av verkligheten som möjligt. Enkäten genomfördes 10 november–12 december 2016.

OM SJUKDOMEN
Sköldkörteln producerar de livsviktiga hormoner som kallas tyroxin (T4) och trijodtyronin (T3). Dessa hormoner reglerar kroppens ämnesomsättning, det vill säga hur kroppen utvinner energi från det vi äter och omvandlar detta till ATP, cellernas bränsle. Om sköldkörteln inte fungerar som den ska går denna process långsammare eller snabbare än normalt. Tillståndet när sköldkörteln är underaktiv, vilket leder till sköldkörtelhormonbrist, kallas för hypotyreos och kan ge symtom så som sjuklig trötthet, försämrat minne och koncentrationsproblem, depressiva besvär, sömnproblem, värk, viktuppgång, frusenhet, infertilitetsproblem m.m.

Förekomsten av hypotyreos är hög – lika hög som för typ 2-diabetes. Ungefär 80 procent av de drabbade är kvinnor. Enligt 2016 års statistik från Socialstyrelsen medicinerade 445 035 personer med Levaxin eller Euthyrox (T4 mot hypotyreos). 8 061 personer fick tilläggsmedicinen Liothyronin (T3 mot hypotyreos). Enligt Läkemedelsverket fick 952 personer under 2016 beviljad licens på naturligt sköldkörtelhormon, NDT (innehållande T0, T1, T2, T3, T4 och kalcitonin mot hypotyreos) – denna siffra är 830 enligt Socialstyrelsen. Utöver detta kan mörkertalet av drabbade vara stort, och självmedicinering förekommer dessvärre.

OM BEHANDLINGEN
Standardbehandlingen som ges i Sverige idag är Levaxin eller Euthyrox (verksam substans = levotyroxin), som innehåller en syntetisk variant av prohormonet T4. Det förutsätts att syntetiskt T4 i kroppen ska omvandlas till det biologiskt aktiva T3 (samt till T2, T1 och T0, och att kalcitonin inte har någon betydelse). Liothyronin (liotyronin), som innehåller syntetiskt T3, finns tillgängligt i Sverige men skrivs ut endast undantagsvis (och kombineras då oftast med Levaxin). Behandling med naturligt sköldkörtelhormon, NDT (Natural Desiccated Thyroid) – var standardbehandlingen från slutet av 1800-talet till 1980-talet, innan det syntetiska levotyroxin tog över marknaden. NDT kan endast fås genom licens via Läkemedelsverket. Exempel på läkemedelsnamn är Erfas Thyroid, Nature-Throid och Armour Thyroid.

För ytterligare information kontakta:
Anders Palm, ordförande Sköldkörtelförbundet
E-post: anders.palm@skoldkortelforbundet.se
Telefon: 072-712 11 79

Sköldkörtelförbundet är Sveriges största organisation som arbetar för bästa möjliga hälsa hos sköldkörtelpatienter och att alla ska ha rätt till en individanpassad vård, i enlighet med Sveriges Patientlag (2014:821). 

Sköldkörtelföreningen har funnits sedan 1993 och blev 2017 Sköldkörtelförbundet. Med hjälp av regionala och lokala förbund kan vi på ett ännu effektivare sätt arbeta för en individanpassad sköldkörtelvård som bygger på aktuell kunskap. Vi anser att forskning är vägen framåt för att utveckla såväl diagnostisering som behandling av sköldkörtelsjukdom. Vi har sedan 2014 knutit nya kontakter med politiker, myndigheter, vårdgivare, intresseorganisationer, i och utanför Sverige, för att skapa ett organiserat samarbete på bred front. 

Sköldkörtelförbundet är en ideell organisation för personer med sköldkörtelsjukdom, anhöriga, andra närstående samt de som vill stödja dess verksamhet. Förbundet har drygt 4 000 medlemmar. De senaste tre åren har antalet medlemmar trefaldigats. 

www.skoldkortelforbundet.se

Stora mängder tramadol har beslagtagits

Stora mängder tramadol har beslagtagits

Cirka 120 länder deltog i en årligen återkommande internationell kontrolloperation mot olagliga läkemedel. Cirka 25 miljoner tabletter, kapslar och ampuller har tagits i beslag och över 3 500 webbsidor har stängts ner. I Sverige beslagtogs cirka 110 000 tabletter och 1,5 kilo pulver av tramadol.

Kontrolloperation Pangea X genomfördes i post- och kurirflödena på Arlanda den 12 september till 19 september. Brottsbekämpande myndigheter och läkemedelsverk världen över deltog i kontrolloperationen för att gemensamt inrikta sig mot illegal onlineförsäljning av olagliga läkemedel.

I Sverige har Läkemedelsverket, Polisen och Tullverket samverkat i operationen, som omfattat insatser mot både införsel och försäljning av olagliga läkemedel i landet. Med olagliga läkemedel menas läkemedel som inte har tillstånd att säljas i Sverige. Tullkontroller har genomförts vid post- och kurirterminaler vid Arlanda som hanterar försändelser från utlandet. Läkemedelsverket har också deltagit vid kontrollerna. De har identifierat försändelser som främst innehöll tramadoltabletter som misstänks vara beställningar från nätapotek. Polisen har bland annat fokuserat på genomgång av webbsidor.

– Jag är mycket nöjd med resultatet eftersom en stor mängd olagliga tabletter, kapslar och ampuller med dopningsmedel och narkotikaklassade läkemedel har beslagtagits. Under de senaste två åren har just beslagen av tramadol ökat kraftigt, vilket vi också sett den här veckan. Och tramadolbeslagen görs inte från någon speciell grupp utan beställarna finns i alla åldrar och kön och är spridda över hela landet, säger Linda Rundqvist, Tullverket, operativ samordnare Pangea X.

–Polismyndighetens roll i den här kontrolloperationen har bland annat varit att informera internetleverantörer, webbhotell och domänägare om kunder som ägnar sig åt försäljning av illegala läkemedel, inklusive sidor som säljer tramadol, säger Emil Eisersjö, kommissarie, Nationella Operativa Avdelningen, Polisen. Vi har anmält ett stort antal försäljningssidor, vilket i sin tur lett till att många av dem har kunnat stängas ner. –Det finns en risk att man upplever narkotikaklassade läkemedel som mindre farliga för att de är lagliga när de skrivs på recept. Man tror att de inte har samma risker som andra illegala droger, vilket de kan ha, säger Elin Maria Bergsten, projektledare, Läkemedelsverket.

Tullverket har genomfört cirka 300 kontroller som resulterat i över 150 beslag. Hälften av dessa beslag resulterade i cirka 110 000 tabletter och kapslar tramadol. I Sverige har två kriminella nätverk av tramadolsmuggling identifierats där flera personer gripits och husrannsakningar utförts. Hittills i år har Tullverket beslagtagit cirka 1 miljon tabletter och kapslar tramadol, det vill säga cirka dubbelt så många jämfört med motsvarande period föregående år.

Om tramadol:

Narkotikaklassat läkemedel. Ett av de vanligaste läkemedlen mot smärta. En opioid (liknar morfin). Beroendeframkallande, liksom andra opioider. Överdos kan slå ut andningen och orsaka kramper. Slutar man ta läkemedlet plötsligt kan man få svår abstinens med till exempel diarréer, darrningar, svettningar, depression och ångest. Man kan därför behöva stöd och hjälp för att trappa ut stegvis. En påverkad person får små pupiller och hängande ögonlock, blir medvetandesänkt och sluddrig.

Läkemedelsverkets uppgift är att se till att den enskilde patienten, hälso- och sjukvården samt djursjukvården får tillgång till säkra och effektiva läkemedel av god kvalitet och att dessa används ändamålsenligt och kostnadseffektivt. Myndigheten ansvarar också för tillsyn av medicintekniska produkter, tatueringsfärger samt kosmetiska och hygieniska produkter. Läs mer om oss på www.lakemedelsverket.se.

Athera allowed US composition of matter patents for therapeutic antibodies

Stockholm Sept 25, 2017 

Athera Biotechnologies AB today announced that two composition of matter patents have been allowed for antibodies with binding to phosphorylcholine, PC. The PC target is part of modified phospholipids and has been characterized as an active driver of vascular inflammation. The therapeutic antibodies covered by the patents are designed to target and block PC and thereby reduce inflammation.

“Our lead candidate PC-mAb is covered by these patents and we are thrilled with the progress of the project through early clinical development and towards the upcoming Phase 2a study” says Carina Schmidt, CEO of Athera.

The clinical stage fully human antibody PC-mAb from Athera is designed to mimic the anti-inflammatory role of endogenous antibodies against PC and act to support the immune response to vascular inflammation challenges and thereby reduce the risk for complications in immunovascular diseases.

For more information, contact: Carina Schmidt, CEO, Athera Biotechnologies AB

Phone: +46 (0)76 1938 190, email: c.schmidt@athera.se

About Athera Biotechnologies AB

The mission of Athera is to address the large unmet need for anti-inflammatory therapeutics in the treatment of immunovascular disease. Athera´s focus is on PC-mAb, a clinical stage biopharmaceutical program with block-buster potential. Development of PC-mAb has been co-funded by EU FP7 in the CARDIMMUN project. Major shareholders are Industrifonden, The Foundation for Baltic and East European Studies (Östersjöstiftelsen) and Linc AB.For more information: www.athera.se

Bevespi Aerosphere demonstrates statistically significant improvement in lung function in patients with COPD

Bevespi Aerosphere demonstrates statistically significant improvement in lung function in patients with COPD

Phase III, PINNACLE 4 trial demonstrates positive top-line results compared to its monotherapy components and placebo

Trial supports filing of new drug applications in Japan and China

AstraZeneca today announced positive top-line results of the Phase III, PINNACLE 4 trial in which Bevespi Aerosphere* (glycopyrronium and formoterol fumarate 14.4/9.6 µg) demonstrated a statistically significant improvement in lung function as measured by trough forced expiratory volume in one second (FEV1), compared to its monotherapy components (glycopyrronium 14.4 µg and formoterol fumarate 9.6 µg) and placebo, all administered twice daily via pressurised metered-dose inhaler (pMDI) to patients with moderate to very severe chronic obstructive pulmonary disease (COPD). AstraZeneca will make regulatory filing applications for Bevespi Aerosphere in Japan and China in 2018, based on data from PINNACLE 4, as well as previously reported trials.

Dr. Colin Reisner, Head of Respiratory, Global Medicines Development at AstraZeneca, said: “These positive results add to the strong established efficacy and safety profile of Bevespi Aerosphere in the treatment of patients with COPD. PINNACLE 4 will support our regulatory filings in Japan and China where respiratory diseases such as COPD remain a significant and growing public health burden with unmet treatment needs.”

The 24-week PINNACLE 4 trial was designed to provide data on the efficacy and safety of Bevespi Aerosphere. It included 1,756 patients across Asia, Europe and the US. Safety and tolerability data for Bevespi Aerosphere were consistent with previous trials. Data from PINNACLE 4 will be presented at a forthcoming medical meeting.

Bevespi Aerosphere is approved in the US for the long-term maintenance treatment of airflow obstruction in COPD. A Marketing Authorisation Application for Bevespi Aerosphere has been accepted for review by the European Medicines Agency with a regulatory decision anticipated in the second half of 2018.

– ENDS –

NOTES TO EDITORS

About COPD

Chronic obstructive pulmonary disease (COPD) is a progressive disease associated mainly with tobacco smoking, air pollution or occupational exposure, which can cause obstruction of airflow in the lungs resulting in debilitating bouts of breathlessness. It affects an estimated 329 million people worldwide and is predicted to be the third leading cause of death by 2020. Improving lung function, reducing exacerbations and managing daily symptoms such as breathlessness are important to the management of COPD.

In Japan, COPD represents a significant health, economic, social and psychological burden. It is the tenth leading cause of death.1 In China, one in 10 adults over the age of 402 lives with COPD and prevalence is increasing.3 COPD is the third largest4 cause of death among chronic diseases.

About the PINNACLE 4 Trial

The PINNACLE 4 trial is a randomised, double-blind, 24-week chronic-dosing, placebo-controlled, parallel-group, multi-centre trial to assess the efficacy and safety of Bevespi Aerosphere (glycopyrronium and formoterol fumarate 14.4/9.6 µg) administered twice daily via pressurised metered-dose inhaler (pMDI) compared to its monotherapy components glycopyrronium, 14.4 µg twice-daily pMDI, and formoterol fumarate, 9.6 µg twice-daily pMDI, and compared with placebo, in patients with moderate to very severe COPD.

The primary outcome was the change from baseline in morning pre-dose (trough) FEV1 for Bevespi Aerosphere 14.4/9.6 µg compared to formoterol fumarate, 9.6 µg twice-daily pMDI, glycopyrronium, 14.4 µg twice-daily pMDI, and placebo. Secondary outcomes included assessments of dyspnoea, health-related quality of life, time to onset and rescue medication use.

About Bevespi Aerosphere

Bevespi Aerosphere (glycopyrronium and formoterol fumarate) is a fixed-dose dual bronchodilator combining glycopyrronium, a long-acting muscarinic antagonist (LAMA), and formoterol fumarate, a long-acting beta-2 adrenergic agonist (LABA). Bevespi Aerosphere is the first and only LAMA/LABA with AerosphereDelivery Technology. Aerosphere Delivery Technology is also the platform for investigational medicines including PT010, our triple combination of budesonide/glycopyrronium/formoterol fumarate.

The efficacy of Bevespi Aerosphere has been studied in more than 5,000 patients through the PINNACLE trial programme. In PINNACLE 1 and PINNACLE 2 trials, Bevespi Aerosphere demonstrated statistically-significant improvements in trough FEV1 versus glycopyrronium, formoterol fumarate and placebo.

About AstraZeneca in Respiratory Disease

Respiratory disease is one of AstraZeneca’s main therapy areas, and the Company has a growing portfolio of medicines that reached more than 18 million patients in 2016. AstraZeneca’s aim is to transform asthma and COPD treatment through inhaled combinations at the core of care, biologics for the unmet needs of specific patient populations, and scientific advancements in disease modification.

The Company is building on a 40-year heritage in respiratory disease and AstraZeneca’s capability in inhalation technology spans both pMDIs and dry powder inhalers, as well as the innovative Aerosphere Delivery Technology. The company’s biologics include benralizumab (anti-eosinophil, anti-IL-5rɑ), which has been accepted for regulatory review in the US, EU and Japan, tralokinumab (anti-IL-13), which is currently in Phase III trials, and tezepelumab (anti-TSLP), which successfully achieved its Phase IIb primary and secondary endpoints. AstraZeneca’s research is focused on addressing underlying disease drivers focusing on the lung epithelium, lung immunity and lung regeneration.

About AstraZeneca

AstraZeneca is a global, science-led biopharmaceutical company that focuses on the discovery, development and commercialisation of prescription medicines, primarily for the treatment of diseases in three therapy areas – Oncology, Cardiovascular & Metabolic Diseases and Respiratory. The Company also is selectively active in the areas of autoimmunity, neuroscience and infection. AstraZeneca operates in over 100 countries and its innovative medicines are used by millions of patients worldwide.

For more information, please visit www.astrazeneca.com and follow us on Twitter @AstraZeneca.

Media Relations
Esra Erkal-Paler UK/Global +44 203 749 5638
Karen Birmingham UK/Global +44 203 749 5634
Rob Skelding UK/Global +44 203 749 5821
Matt Kent UK/Global +44 203 749 5906
Gonzalo Viña UK/Global +44 203 749 5916
Jacob Lund Sweden +46 8 553 260 20
Michele Meixell US +1 302 885 2677
Investor Relations
Thomas Kudsk Larsen +44 203 749 5712
Craig Marks Finance, Fixed Income, M&A +44 7881 615 764
Henry Wheeler Oncology +44 203 749 5797
Mitchell Chan Oncology +1 240 477 3771
Christer Gruvris Diabetes; Autoimmunity, Neuroscience & Infection +44 203 749 5711
Nick Stone Respiratory; Brilinta +44 203 749 5716
US toll free +1 866 381 7277

*Bevespi Aerosphere is a registered trademark of AstraZeneca. The trade name is subject to regulatory review and approval in other countries outside of the US.

References

  • 2.Chinese nutrition and chronic disease report (2015), China National Health and Family Planning Commission.
  • 3.Bao Heling, et al. Chinese Journal of Epidemiology. 2016,37 (1): 119-124.
  • 4.Yang GH, et al. Lancet. 2013;381(9882):1987-2015.

Om AstraZeneca

AstraZeneca är ett globalt, innovationsdrivet bioläkemedelsföretag med fokus på forskning, utveckling och marknadsföring av receptbelagda läkemedel, primärt för behandling av sjukdomar inom tre terapiområden – andningsvägar, hjärta/kärl/metabolism och cancer men är också selektivt aktiv inom områdena autoimmunitet, neurovetenskap och infektion. AstraZeneca är verksamt i över 100 länder och våra innovativa läkemedel används av miljontals patienter världen över. Mer information finns på: www.astrazeneca.com och www.astrazeneca.se