Pressinbjudan: Nordic Life Science Days 2017

Den 12-14 september arrangeras Nordic Life Science Days i Malmö. På konferensen som i år väntas få över 1200 deltagare från hela världen samlas investerare och entreprenörer för att hitta nya investerings- och affärsmöjligheter.

NLSDays bjuder på två dagar av investerarträffar, och här presenteras även de senaste genombrotten för behandling av patienter inom bland annat diabetes och cancer.

Bland årets huvudtalare återfinns Mikael Dolsten, global forskningschef på Pfizer, ett av världens största läkemedelsföretag. Mikael, med rötter som läkare och forskare i Lund, har genom åren varit forskningschef på bland annat Wyeth, Boehringer Ingelheim och på dåvarande svenska Pharmacia Lund och Astra Draco. Sedan 2004 befinner han sig i USA, där han numera ansvarar för Pfizers Worldwide Research and Development-grupp.

– I den värdekedja som präglar dagens life science-sektor är samarbetena mellan stora och små företag och mellan akademi, industri och sjukvård helt avgörande. Att Norden står för ett innovativt klimat börjar bli allt mer känt internationellt och Nordic Life Science Days är ett bra tillfälle att träffa nya möjliga samarbetspartners, menar Mikael Dolsten, President Worldwide Research and Development and EVP, Pfizer.

Norden är hemvist för flera hundra entreprenörsdrivna företag inom läkemedelsutveckling och andra life science-relaterade områden. Bara i Sverige drivs just nu 396 läkemedelsprojekt och en majoritet i tidig fas, enligt SwedenBIO:s senaste rapport. Bland annat är över 100 nya cancerbehandlingar på gång.

– Vi etablerade NLSDays eftersom vi ville visa upp det bästa av vad Norden har att erbjuda för en internationell publik. Mötet har vuxit enormt och i år räknar vi med att över 2500 one-on-one-möten mellan företag och investerare kommer äga rum, säger Jonas Ekstrand, VD på SwedenBIO, branschorganisationen för life science-sektorn i Sverige som grundade konferensen för fem år sedan.

Den akademiska forskningen har i ett historiskt perspektiv bidragit till att de nordiska länderna är starka inom life science. Öppningstalar gör även Karolinska Institutets styrelseordförande Mikael Odenberg, som håller med om att det är viktigt att se helhetsbilden.

– Det är av största vikt att akademisk forskning inte stannar inom universitetens hank och stör. Att ständigt arbeta för att upptäckter kan tas vidare till nyttiggörande gynnar såväl patienterna som samhället, menar Mikael Odenberg.

Konferensen består förutom av partneringmöjligheter, också av en utställardel och ett konferensprogram med åtta supersessions och fyra ämnesspecifika workshops. Under konferensen finns möjlighet till intervjuer med både svenska och internationella investerare, entreprenörer och andra experter.

Program
Nordic Life Science Days arrangeras på Malmömässan i Malmö den 12-14 september. Mötet öppnas formellt klockan 08.00 onsdagen den 13 september. På tisdagen finns möjlighet att besöka de europeiska forskningsanläggningarna ESS och MAX IV i Lund, samt delta i Academic Catwalk och Startup Challenge. Läs mer om programmet här: nlsdays.com/program

Kontakt
För frågor kring konferensprogrammet, kontakta Björn Ursing, programansvarig, bjorn.ursing@swedenbio.se, 0708 11 12 68. För registrering kontakta Ola Björkman, PR-partner, ola.bjorkman@letemknow.se, 070 245 74 97.

Mer om NLSDays
Nordic Life Science Days grundades 2013 av SwedenBIO, branschorganisationen för life science-industrin i Sverige, och produceras tillsammans med Bionordic. Mötet har växt år för år och är nu etablerad som Nordens största partneringkonferens inom life science. 

Bland investerare och stora företag som registrerat sig för NLSDays 2017 kan nämnas AbbVie, A. Menarini, Almi Invest, Amgen, AstraZeneca, Bayer, Bill & Melinda Gates Foundation, Boehringer Ingelheim, Bracknor Investment Group, Bristol-Myers Squibb, Cadila, CDC Investment Group, Daiichi Sankyo, Desitin ArzneimittelEA Pharma, Eli Lilly, Ferring Pharmaceuticals, Fouriertransform, Gilde Healthcare Partners, HealthCap, Huons, Hyundai Pharmaceuticals, Industrifonden, Johnson & Johnson, JT Pharma, Kyorin Pharmaceuticals, Medac, Mitsubishi Pharma, Monitus Research, MSD, Neomed, Novo Nordisk, Oberland Capital, Pathena VC, Pfizer, P.U.L.S., RBV Capital, Recordati, Reig Jofre, Roche, Saminvest, Sampoong Finechem, Sanofi, Sarsia Seed Fund, Servier, Seventure Partner, Sunstone, Taisho, Takeda, Thermo Fisher Scientific och UCB.

SwedenBIO, branschorganisationen för life science-sektorn i Sverige har över 230 medlemsföretag som utvecklar läkemedel, bioteknik, medicinteknik, diagnostik eller är experter inom bland annat affärsutveckling, IP och juridik.. SwedenBIO arbetar till förmån för hela life science-industrin i Sverige och är en medlemsdriven, privat, icke-vinstdrivande organisation. Det främsta målet är att förbättra och bibehålla industrins villkor för tillväxt och affärsutveckling. Sveriges life science-industri står för 20 procent av landets nettoexport.

Affibody Announces Presentation of Interim Data from Phase I/II Clinical Trial of ABY-035 at European Academy of Dermatology and Venereology

Affibody Announces Presentation of Interim Data from Phase I/II Clinical Trial of ABY-035 at European Academy of Dermatology and Venereology


Solna, Sweden, September 6, 2017. Affibody AB (“Affibody”), a clinical stage next generation biopharmaceutical company developing a portfolio of innovative drug projects, today announced that interim data from the ongoing Phase I/II study of ABY-035 will be presented at the 26th European Academy of Dermatology and Venereology (EADV) Congress to be held in Geneva September 13-17, 2017.

Title: Blocking IL-17A with femtomolar affinity using the novel engineered Affibody ligand trap ABY-035: Interim results from a phase I, first in human study.

Presenter: Prof. Fredrik Frejd, CSO Affibody AB

Session: D3T01.1 Late Breaking News

Date and Time: Saturday September 16, 2017, 8:45 AM – 9:00 AM

Location: PALEXPO, Room 1.

Affibody is a clinical stage Swedish biotech company focused on developing next generation biopharmaceuticals based on its unique proprietary technology platforms: Affibody® molecules and Albumod™.

Affibody is developing a portfolio of innovative drug projects and, in addition, offers the half-life extension technology, Albumod™, for outlicensing.

The company is currently developing four proprietary programs. The first three are therapeutic programs that targets psoriasis, autoimmune diseases, and liver diseases respectively. The fourth program is a diagnostic imaging program that is directed primarily towards metastatic breast cancer.

Affibody also has ongoing commercial relationships with several companies such as AbClon, Biotest, Daewoong, Daiichi Sankyo, GE Healthcare, Nordic Nanovector, and Swedish Orphan Biovitrum.

Further information can be found at: www.affibody.com

MSD presenterar nya data för Keytruda® vid ESMO 2017

MSD presenterar nya data för Keytruda® vid ESMO 2017

Data för Keytruda® (pembrolizumab) kommer att presenteras inom 12 cancerformer, både som monoterapi och i kombination med andra läkemedel. Detta inkluderar ytterligare resultat från studien KEYNOTE-021G vid icke-småcellig lungcancer och en första presentation av resultat från KEYNOTE-040 vid avancerad huvud-halscancer

MSD kommer att presentera nyadata för pembrolizumab företagets PD-1-hämmare, inom 12 olika cancerformer vid cancerkongressen European Society for Medical Oncology (ESMO) som i år hålls i Madrid, Spanien, den 8-12 september. Totalt har 35 abstracts godkänts för att presenteras under kongressen, med data från studier med pembrolizumab som monoterapi och i nya kombinationer. Fem av dessa är så kallade late-breaking abstracts med helt nya forskningsresultat.

Det som ska presenteras inkluderar studier för pembrolizumab som monoterapi vid avancerad cancer i urinvägarna, magsäckscancer, huvud-halscancer (HNSCC) och trippelnegativ bröstcancer med hög mutationsbörda. Dessutom presenteras data för pembrolizumab i kombination med andra läkemedel vid avancerad icke-småcellig lungcancer, magsäckscancer och melanom.

Vårt breda kliniska immunonkologiska program för pembrolizumab omfattar över 30 tumörformer i mer än 550 kliniska studier, varav fler än 300 studier kombinerar pembrolizumab med andra cancerbehandlingar.

Läs mer i det amerikanska pressmeddelandet från vårt huvudkontor

Om MSD

Innovationer har varit vår livsnerv i mer än 125 år. MSD är ett världsledande hälso- och sjukvårdsföretag som forskat fram mediciner och vacciner mot några av världens mest utmanande och allvarliga sjukdomar. Det är viktigt för oss att våra innovationer kommer till verklig nytta och ger människor en bättre hälsa, vilket är drivkraften i våra många engagemang i samverkan med akademin, vården och i den aktiva samhällsdebatten. MSD fortsätter arbetet i forskningens absoluta framkant för att förebygga, behandla och bota sjukdomar. Vi fokuserar på bland annat cancer, hjärt- och kärlsjukdomar, djursjukdomar, Alzheimers sjukdom och infektionssjukdomar som Hepatit C, Ebola och Hiv. MSD i Sverige är ett dotterbolag till Merck & Co. Inc, som har sitt huvudkontor i Kenilworth i New Jersey, USA. Vi finns i 140 länder där vi skapar lösningar tillsammans med våra kunder med våra receptbelagda mediciner, vacciner, biologiska behandlingar och djurläkemedel. Vill du veta mer om oss? Besök www.msd.se, följ oss på Twitter, LinkedIn eller YouTube.

PRAC bekräftar – ingen övertygande evidens för skillnader i antikroppsutveckling mellan olika klasser av faktor VIII-läkemedel

PRAC bekräftar – ingen övertygande evidens för skillnader i antikroppsutveckling mellan olika klasser av faktor VIII-läkemedel

Efter omprövning av sin tidigare granskning bekräftar nu den europeiska läkemedelsmyndighetens säkerhetskommitté PRAC sin slutsats att det inte finns några tydliga eller konsistenta belägg för skillnader i utvecklingen av inhiberande antikroppar mellan faktor VIII-preparat framställda med rekombinant DNA-teknologi jämfört med dem som tillverkas ur blodplasma.

Faktor VIII är en blodkoagulationsfaktor som saknas hos patienter med hemofili A (en form av klassisk blödarsjuka). Faktor VIII-läkemedel ges till dessa patienter antingen för att behandla blödningar eller regelbundet som profylax, för att blodet ska kunna koagulera på ett normalt sätt. Kroppen kan dock utveckla antikroppar mot faktor VIII-läkemedel hos en del patienter, framför allt hos tidigare obehandlade patienter. Utveckling av antikroppar kan leda till att blödningar blir svårbehandlade eller inte går att behandla med konventionella faktor VIII-läkemedel.

PRAC rekommenderar att produktinformationen uppdateras för att avspegla det aktuella evidensläget. Uppdateringen ska inkludera, när så är lämpligt, utveckling av antikroppar (inhibitorer) listat som mycket vanlig biverkning hos tidigare obehandlade patienter och listat som mindre vanlig biverkning hos tidigare behandlade patienter. Den varning som redan finns om utveckling av antikroppar (inhibitorer) ska ändras för att understryka att låga nivåer av inhibitorer utgör en mindre risk för allvarlig blödning än höga nivåer.

PRAC:s rekommendation kommer att överlämnas till den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA:s vetenskapliga kommitté, CHMP, för ett slutgiltigt yttrande.

För ytterligare detaljer, se tidigare nyhet från Läkemedelsverket, samt information från EMA. Länkar finns i högermarginalen på denna sida.

Relaterad information

NYHET: Läkemedelsverket – Faktor VIII (2017-05-09)

EMA: Information Faktor VIII

Läkemedelsverkets uppgift är att se till att den enskilde patienten, hälso- och sjukvården samt djursjukvården får tillgång till säkra och effektiva läkemedel av god kvalitet och att dessa används ändamålsenligt och kostnadseffektivt. Myndigheten ansvarar också för tillsyn av medicintekniska produkter, tatueringsfärger samt kosmetiska och hygieniska produkter. Läs mer om oss på www.lakemedelsverket.se.

AstraZeneca to present data on next generation of biologics at European Respiratory Society International Congress 2017

Presentation of the PATHWAY Phase IIb data for tezepelumab, a first-in-class treatment that blocks thymic stromal lymphopoietin (TSLP), in patients with severe, uncontrolled asthma

New analysis of benralizumab Phase III trials, SIROCCO and CALIMA, which reinforces the potential new medicine’s efficacy and identifies key predictors of an enhanced treatment effect

AstraZeneca and its global biologics research and development arm, MedImmune, will present new data on its respiratory portfolio and pipeline at the European Respiratory Society (ERS) International Congress, 9-13 September 2017 in Milan, Italy. The breadth and depth of science are reflected in the 48 accepted abstracts, including 11 oral presentations, which will focus on areas of unmet treatment needs in asthma and chronic obstructive pulmonary disease (COPD).

Highlights will cover rapidly-advancing research on the next generation of biologics that target the underlying drivers of respiratory disease. In particular, the full tezepelumab PATHWAY Phase IIb data in patients with severe, uncontrolled asthma will be presented as a late-breaking abstract at ERS. Tezepelumab is a first-in-class biologic targeting thymic stromal lymphopoietin (TSLP), an upstream ‘master-switch’ that drives multiple inflammatory pathways in asthma. Additionally, a new analysis of the benralizumab SIROCCO and CALIMA Phase III trials in severe, uncontrolled asthma will reinforce the potential new medicine’s efficacy and will identify those patients who may have an enhanced response to the new medicine.

Tom Keith-Roach, Vice President, Respiratory at AstraZeneca, said: “The tezepelumab and benralizumab data at the ERS Congress represent the next generation of respiratory biologics that have the potential to truly transform asthma care by targeting the underlying causes of the disease. Respiratory is one of AstraZeneca’s three main therapy areas and we are excited to demonstrate the strength of our science and the breadth of our rapidly-expanding portfolio with 48 abstracts covering emerging science and new inhaled treatment paradigms.”

Advancing biologics in severe, uncontrolled asthma

  • Results from the tezepelumab PATHWAY Phase IIb study which evaluates the impact of tezepelumab on exacerbations in patients with severe, uncontrolled asthma (Late-breaking abstract OA3189 with oral presentation).

Growing body of data to support benralizumab – a potential new medicine

  • Post-hoc analysis of the benralizumab SIROCCO and CALIMA Phase III trials which identifies key factors that predict an enhanced response to benralizumab for severe, uncontrolled asthma (Late-breaking abstract OA2902 with oral presentation).
  • Benralizumab attenuates airway eosinophilopoietic processes in prednisone-dependent asthma (Abstract OA3217 with oral presentation).
  • Asthma patients with high blood eosinophil counts have a greater risk of rehospitalisation for exacerbations (Abstract OA3214 with oral presentation).

New evidence on the protective benefit of Symbicort (budesonide/formoterol) in COPD patients at risk of exacerbation

Results from INCONTROL 1, a first-of-its-kind post-hoc analysis of a large pooled data set of Phase III COPD studies, investigate patient characteristics that may interact with the treatment response to budesonide/formoterol versus formoterol alone. The analysis also examines the relationship between blood eosinophil levels, risk of exacerbation and treatment selection in COPD (Abstract PA394 with poster discussion).

Breakthrough science in disease modification

Data highlighting our evolving scientific understanding of disease modification and personalised medicine, including:

  • New data on the role of rhinovirus infection as a cause of the dysfunctional anti-bacterial mechanisms contributing to exacerbations in COPD (Abstract OA286 with oral presentation).
  • Novel approaches for the segmentation of asthma patients based on biological disease drivers such as activation of eosinophils, Th17 and PI3Kgd (Abstracts PA1131, PA569 with poster discussion, late-breaking abstract OA2933 with oral presentation, and PA4920 with poster discussion).

Breakthrough science in drug delivery technology

  • New data evaluates how Functional Respiratory Imaging (FRI) helps characterise the physiological effect of PT003 (glycopyrrolate/formoterol fumarate MDI) formulated using the novel AerosphereTM Delivery Technology, supporting lung function endpoint improvements in COPD. (Late breaking abstract OA4404 with podium presentation)

– ENDS –

NOTES TO EDITORS

About AstraZeneca in Respiratory Disease

Respiratory disease is one of AstraZeneca’s main therapy areas, and the Company has a growing portfolio of medicines that reached more than 18 million patients in 2016. AstraZeneca’s aim is to transform asthma and COPD treatment through inhaled combinations at the core of care, biologics for the unmet needs of specific patient populations, and scientific advancements in disease modification.

The Company is building on a 40-year heritage in respiratory disease and AstraZeneca’s capability in inhalation technology spans both pMDIs and dry powder inhalers, as well as the innovative Co-SuspensionTM Delivery Technology. The company’s biologics include benralizumab (anti-eosinophil, anti-IL-5rɑ), which has been accepted for regulatory review in the US, EU and Japan, tralokinumab (anti-IL-13), which is currently in Phase III, and tezepelumab (anti-TSLP), which successfully achieved its Phase IIb primary endpoint. AstraZeneca’s research is focused on addressing underlying disease drivers focusing on the lung epithelium, lung immunity and lung regeneration

About MedImmune
MedImmune is the global biologics research and development arm of AstraZeneca, a global, innovation-driven biopharmaceutical business that focuses on the discovery, development and commercialisation of small molecule and biologic prescription medicines. MedImmune is pioneering innovative research and exploring novel pathways across key therapeutic areas, including respiratory, inflammation and autoimmunity; cardiovascular and metabolic disease; oncology; neuroscience; and infection and vaccines. The MedImmune headquarters is located in Gaithersburg, Md., one of AstraZeneca’s three global R&D centres, with additional sites in Cambridge, UK and Mountain View, CA. For more information, please visit www.medimmune.com

About AstraZeneca

AstraZeneca is a global, science-led biopharmaceutical company that focuses on the discovery, development and commercialisation of prescription medicines, primarily for the treatment of diseases in three therapy areas – Oncology, Cardiovascular & Metabolic Diseases and Respiratory. The Company also is selectively active in the areas of autoimmunity, neuroscience and infection. AstraZeneca operates in over 100 countries and its innovative medicines are used by millions of patients worldwide.

For more information, please visit www.astrazeneca.com and follow us on Twitter @AstraZeneca.

Media Relations
Esra Erkal-Paler UK/Global +44 203 749 5638
Rob Skelding UK/Global +44 203 749 5821
Karen Birmingham UK/Global +44 203 749 5634
Matt Kent UK/Global +44 203 749 5906
Jacob Lund Sweden +46 8 553 260 20
Michele Meixell US +1 302 885 2677
Investor Relations
Thomas Kudsk Larsen +44 203 749 5712
Craig Marks Finance, Fixed Income, M&A +44 7881 615 764
Henry Wheeler Oncology +44 203 749 5797
Mitchell Chan Oncology +1 240 477 3771
Christer Gruvris Diabetes; Autoimmunity, Neuroscience & Infection +44 203 749 5711
Nick Stone Respiratory; Brilinta +44 203 749 5716
US toll free +1 866 381 7277

Om AstraZeneca

AstraZeneca är ett globalt, innovationsdrivet bioläkemedelsföretag med fokus på forskning, utveckling och marknadsföring av receptbelagda läkemedel, primärt för behandling av sjukdomar inom tre terapiområden – andningsvägar, hjärta/kärl/metabolism och cancer men är också selektivt aktiv inom områdena autoimmunitet, neurovetenskap och infektion. AstraZeneca är verksamt i över 100 länder och våra innovativa läkemedel används av miljontals patienter världen över. Mer information finns på: www.astrazeneca.com och www.astrazeneca.se

PRAC rekommenderar att Alvedon 665 mg dras tillbaka från marknaden

PRAC rekommenderar att Alvedon 665 mg dras tillbaka från marknaden

EMAs säkerhetskommitté PRAC har avslutat en granskning och rekommenderar nu att paracetamoltabletter med modifierad frisättning eller depottabletter som innehåller paracetamol ska dras tillbaka från marknaden. Skälet är svårigheten att minimera risker vid förgiftning.

I Sverige finns ett godkänt och receptbelagt läkemedel som innehåller paracetamol med modifierad frisättning, Alvedon 665 mg. Det är utformat för att frisätta paracetamol under en längre tid än tabletter med omedelbar frisättning. När Alvedon 665 används i rekommenderade doser överväger nyttan av detta läkemedel dess risker. Utredningen berör alltså inte normal användning av Alvedon 665 och de identifierade riskerna som föranleder PRACs rekommendation ses bara vid överdoseringar. Paracetamolläkemedel med omedelbar frisättning, påverkas inte av denna granskning, och kommer att vara tillgängliga som tidigare.

Granskningen av paracetamol med modifierad frisättning har utförts av PRAC, efter en begäran av Läkemedelsverket som uppmärksammat särskilda problem med att behandla överdoseringar med Alvedon 665 mg. PRAC har utvärderat publicerade studier och rapporter om överdosering med dessa läkemedel, konsulterat experter på förgiftningar och bedömt hur överdosering med paracetamol behandlas i EU och i andra delar av världen.

Det sedvanliga sättet att behandla överdoseringar med paracetamoltabletter med omedelbar frisättning är inte tillämpligt för tabletter med modifierad frisättning, på grund av det sätt som paracetamol frisätts. I många fall är det inte känt om en överdos av paracetamol involverar läkemedel med omedelbar eller modifierad frisättning, vilket gör det svårt att bestämma vilken typ av behandling som behövs. Om en överdos av paracetamol med modifierad frisättning har tagits, påverkas sjukvårdens beslut om hur patienten ska övervakas och när, hur länge, och i vilken dos motgift ska ges. Överdoseringen kan annars leda till svår leverskada eller död.

Kommittén kunde inte identifiera åtgärder för att minimera risken för patienter eller ett genomförbart och standardiserat sätt att anpassa behandlingen av paracetamolöverdoseringar med tabletter med modifierad frisättning inom EU. PRAC drog slutsatsen att risken till följd av överdosering med dessa läkemedel överväger fördelen med att ha långverkande beredningar. Kommittén rekommenderar därför att paracetamolläkemedel med modifierad frisättning dras tillbaka från marknaden.

PRACs rekommendationer kommer nu att skickas till CMDh (the Coordination Group for Mutual Recognition and Decentralised Procedures-Human) för ställningstagande. De företag som berörs av denna granskning har innan dess också rätt att begära att PRAC omprövar sina rekommendationer.

Det är viktigt att patienter snabbt kontaktar sjukvården om de har tagit eller tror att de kan ha tagit mer än den rekommenderade mängd av något läkemedel som innehåller paracetamol. Patienter som har frågor om sina läkemedel bör diskutera dem med sin läkare eller apotekspersonal.

Mer om läkemedlet

Paracetamol är ett läkemedel som har använts i stor utsträckning i många år för att lindra smärta och feber hos vuxna och barn. Paracetamolläkemedel med omedelbar frisättning ingår inte i denna granskning.

I Sverige finns ett godkänt läkemedel som innehåller paracetamol med modifierad frisättning, Alvedon 665 mg. Alvedon 665 mg hade tidigare namnet Panodil Extend.

Relaterad information

EMA granskar paracetamol med modifierad frisättning (2016-07-11)

Nya riktlinjer vid överdos med Alvedon 665 mg med modifierad frisättning (2016-06-29)

Giftinformationscentralen

EMA: PRAC recommends modified-release paracetamol be removed from market (2017-09-01)

Kontakta oss

Rolf Gedeborg, ämnesområdesansvarig
Vetenskapligt stöd
Tel: 072-238 77 80

Eva Arlander, enhetschef
Läkemedel i användning
Tel: 070-255 68 55

Läkemedelsverkets uppgift är att se till att den enskilde patienten, hälso- och sjukvården samt djursjukvården får tillgång till säkra och effektiva läkemedel av god kvalitet och att dessa används ändamålsenligt och kostnadseffektivt. Myndigheten ansvarar också för tillsyn av medicintekniska produkter, tatueringsfärger samt kosmetiska och hygieniska produkter. Läs mer om oss på www.lakemedelsverket.se.

Patent beviljat för BUPI i Kanada

Moberg Pharma AB (OMX: MOB) meddelar idag att det kanadensiska patentverket (CIPO) har utfärdat patent nr 2 860 373 för BUPI, som för närvarande är under utveckling för smärta vid oral mukosit. Patentskyddet väntas vara i kraft till år 2032.

Det kanadensiska patentet skyddar användningen av sugtablettermed ett lokalanestetikum, t ex bupivakain, för ett antal olika indikationer, däribland användningen vid smärta orsakad av oral mukosit hos cancerpatienter. Detta patentskydd förväntas vara i kraft till år 2032. Moberg Pharma har tidigare beviljats motsvarande skydd för BUPI i EU och en aktiv patentansökning pågår också i USA.

“Patentet i Kanada är en viktig del av vår strategi för att etablera ett brett patentskydd för våra produkter” säger Peter Wolpert, VD Moberg Pharma.

I början av 2016 rapporterade Moberg Pharma positiva resultat från en fas 2-studie där BUPI utvärderades för cancerpatienter med Oral mukosit som första indikation. Nyligen inlämnades ansökning avseende fas 3-programmet som kommer att genomföras i Indien och finansieras av bolagets partner Cadila Pharmaceuticals. Moberg Pharma uppskattar den årliga försäljningspotentialen för produkten till 50 – 100 MUSD, givet framgångsrik kommersialisering inom oral mukosit och ytterligare åtminstone en indikation.

För mer information, vänligen kontakta:
Peter Wolpert, VD, telefon: 070 – 735 71 35, e-post: peter.wolpert@mobergpharma.se
Anna Ljung, CFO, telefon: 070 – 766 60 30, e-post: anna.ljung@mobergpharma.se

Denna information
Moberg Pharma offentliggör denna information i enlighet med EU-förordningen om marknadsmissbruk. Informationen lämnades för offentliggörande genom förmedling av den kontaktperson som anges ovan, kl. 13.30 (CET) den 1 september 2017.

Om Moberg Pharma, www.mobergpharma.se
Moberg Pharma AB (publ) är ett snabbt växande svenskt läkemedelsbolag med egen försäljningsorganisation i USA och försäljning via distributörer i fler än 40 länder. Bolagets portfölj inkluderar receptfria produkter under varumärkena Kerasal®, Kerasal Nail®, Balmex®, Dermoplast®, New Skin® och Domeboro®. Kerasal Nail® (Emtrix® Zanmira® eller Nalox™ på många marknader) är det ledande receptfria preparatet för behandling av nagelsjukdomar i USA, Kanada samt i flera länder i EU och Sydostasien. Bolaget växer organiskt och genom förvärv. Intern produktutveckling fokuserar på innovativ drug delivery av beprövade substanser och inkluderar två projekt i sen klinisk fas, MOB-015 (nagelsvamp, fas 3-studier pågår) samt BUPI (smärtlindring vid oral mukosit, fas 3-förberedelser pågår). Moberg Pharma har kontor i Stockholm och New Jersey och bolagets aktie är noterad under Small Cap på NASDAQ OMX Nordic Exchange Stockholm (OMX: MOB).

Protelos försvinner från marknaden

Protelos försvinner från marknaden

Marknadsförande företag har meddelat den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA att de slutar marknadsföra och tillhandahålla läkemedlet Protelos. Skälet är sjunkande försäljning.

Läkemedlet Protelos är godkänt för behandling av svår osteoporos med hög risk för frakturer, när andra läkemedel som är godkända för behandling av osteoporos inte kan användas. Marknadsförande företag kommer att sluta marknadsföra Protelos och det finns därefter inget läkemedel kvar på marknaden med den aktiva substansen strontiumranelat.

Läkemedelsverket har tidigare informerat om risken för hjärtkärlbiverkningar med Protelos och användningen har stramats upp. Se information under “Relaterad information” i högermarginalen.

Relaterad information

EMA rekommenderar att Protelos/Osseor fortsätter att tillhandahållas men med ytterligare begränsningar
(2014-02-21)

Läkemedelsverkets uppgift är att se till att den enskilde patienten, hälso- och sjukvården samt djursjukvården får tillgång till säkra och effektiva läkemedel av god kvalitet och att dessa används ändamålsenligt och kostnadseffektivt. Myndigheten ansvarar också för tillsyn av medicintekniska produkter, tatueringsfärger samt kosmetiska och hygieniska produkter. Läs mer om oss på www.lakemedelsverket.se.

Publicering av fas 2-resultat för BUPI

Moberg Pharma AB (OMX: MOB) meddelar att resultaten från fas 2-studien med BUPI för smärtlindring vid oral mukosit hos patienter med cancer i huvud- och halsregionen har publicerats i tidskriften Pain Reports.

I början av 2016 offentliggjorde Moberg Pharma de positiva resultaten från en fas 2-studie som visade att BUPI (en patentsökt sugtablett med bupivakain) åstadkom en statistiskt signifikant smärtlindring i munhålan jämfört med standardbehandling. Nu har resultaten publicerats i den vetenskapliga tidskriften Pain Reports och finns tillgängliga online.

De viktigaste resultaten är:

Den primära effektvariabeln, som uppnåddes med hög statistisk signifikans, var smärta i mun eller svalg 60 min efter intag av BUPI jämfört med medelvärdet av smärta under dagen för kontroll-gruppen. Gruppen som fick BUPI hade 31 % lägre smärtnivå (p=0,0032). Båda grupperna hade tillgång till gängse smärtbehandling under studien. Kontrollgruppen hade även tillgång till annat lokalt verkande bedövningsmedel för munhålan i form av en lidokaingel.

Skillnaden i munnen (svalget exkluderat) var än mer påtaglig, där BUPI reducerade smärtan med 50% jämfört med standardbehandling (p=0,0002).

För publiceringen i sin helhet, se: http://journals.lww.com/painrpts/Abstract/latest/Effect_of_bupivacaine_lozenges_on_oral_mucositis.99956.aspx.

För mer information, vänligen kontakta:
Peter Wolpert, VD, telefon: 070 – 735 71 35, e-post: peter.wolpert@mobergpharma.se
Anna Ljung, CFO, telefon: 070 – 766 60 30, e-post: anna.ljung@mobergpharma.se

Denna information
Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande kl. 08.00 (CET) den
1 september 2017.

Om Moberg Pharma, www.mobergpharma.se
Moberg Pharma AB (publ) är ett snabbt växande svenskt läkemedelsbolag med egen försäljningsorganisation i USA och försäljning via distributörer i fler än 40 länder. Bolagets portfölj inkluderar receptfria produkter under varumärkena Kerasal®, Kerasal Nail®, Balmex®, Dermoplast®, New Skin® och Domeboro®. Kerasal Nail® (Emtrix® Zanmira® eller Nalox™ på många marknader) är det ledande receptfria preparatet för behandling av nagelsjukdomar i USA, Kanada samt i flera länder i EU och Sydostasien. Bolaget växer organiskt och genom förvärv. Intern produktutveckling fokuserar på innovativ drug delivery av beprövade substanser och inkluderar två projekt i sen klinisk fas, MOB-015 (nagelsvamp, fas 3-studier pågår) samt BUPI (smärtlindring vid oral mukosit, fas 3-förberedelser pågår). Moberg Pharma har kontor i Stockholm och New Jersey och bolagets aktie är noterad under Small Cap på NASDAQ OMX Nordic Exchange Stockholm (OMX: MOB).