FDA godkänner AstraZenecas Calquence (acalabrutinib) för vuxna patienter med tidigare behandlad mantelcellslymfom

FDA godkänner AstraZenecas Calquence (acalabrutinib) för vuxna patienter med tidigare behandlad mantelcellslymfom

Påskyndat godkännande av den selektiva BTK-hämmaren vid mantelcellslymfom, AstraZenecas första behandling inom blodcancer

80% av patienterna som fick Calquence uppnådde övergripande respons (ORR), 40% uppnådde komplett respons (CR)

AstraZeneca och dess FoU-center för hematologi, Acerta Pharma, meddelar idag att den amerikanska läkemedelsmyndigheten FDA har godkänt Calquence(acalabrutinib) inom ramen för så kallat ”påskyndat godkännande” Calquence är en tyrosinkinashämmare och indikationen gäller behandling av vuxna patienter med mantelcellslymfom (MCL) som har fått minst en tidigare behandling. 1

Calquencegodkänns, baserat på övergripande responsdata, i linje med FDA’s påskyndade godkännandeprocess som möjliggör tidigare godkännande av läkemedel som behandlar allvarliga tillstånd och där ett medicinskt behov föreligger baserat på ett surrogat-effektmått 2 Fortsatt godkännande för denna indikation kan vara knuten till verifiering och beskrivning av klinisk nytta i en bekräftande studie. 1

Pascal Soriot, koncernchef för AstraZeneca, sade: ”Påskyndat godkännande av Calquence representerar en milstolpe för vårt företag. Det ger ett spännande nytt behandlingsalternativ för patienter med mantelcellslymfom och markerar det första godkännandet av ett läkemedel som kommer att vara en hörnsten i vår hematologi-portfölj. Dagens godkännande understryker vårt vetenskapliga ledarskap inom onkologi och förstärker vårt fortsatta arbete för att återgå till tillväxt for bolaget.”

För fullständigt pressmeddelande på engelska, vänligen se bifogade PDF.

1Calquence (acalabrutinib)Prescribing Information. Astrazeneca Pharmaceuticals LP, Wilmington, DE

2The US Food and Drug Administration. Guidance for Industry Labeling for Human Prescription Drug and Biological Products Approved Under the Accelerated Approval Regulatory Pathway. https://www.fda.gov/downloads/Drugs/GuidanceComplianceRegulatoryInformation/Guidances/UCM390058.pdf. Accessed August 2017.

Om AstraZeneca

AstraZeneca är ett globalt, innovationsdrivet bioläkemedelsföretag med fokus på forskning, utveckling och marknadsföring av receptbelagda läkemedel, primärt för behandling av sjukdomar inom tre terapiområden – andningsvägar, hjärta/kärl/metabolism och cancer men är också selektivt aktiv inom områdena autoimmunitet, neurovetenskap och infektion. AstraZeneca är verksamt i över 100 länder och våra innovativa läkemedel används av miljontals patienter världen över. Mer information finns på: www.astrazeneca.com och www.astrazeneca.se

PRAC: Begränsa användandet av Zinbryta vid multipel skleros ytterligare

PRAC: Begränsa användandet av Zinbryta vid multipel skleros ytterligare

Efter granskning rekommenderar den europeiska läkemedelsmyndighetens säkerhetskommitté (PRAC) att användningen av läkemedlet Zinbryta (daclizumab), som används vid behandling av multipel skleros, begränsas ytterligare. Skälet är att potentiellt dödliga leverskador kan uppkomma under behandling och upp till sex månader efter avslutad behandling. Zinbryta bör därför endast användas i en avgränsad patientgrupp där leverfunktionen följs noga.

I kliniska prövningar har 1,7 % av de patienter som behandlats med Zinbryta uppvisat allvarlig leverpåverkan. För att minska riskerna ska läkare nu endast förskriva Zinbryta till patienter med skovvist förlöpande former av multipel skleros (MS) som haft otillräcklig effekt av minst två sjukdomsmodifierande läkemedel och som inte kan behandlas med annat sjukdomsmodifierande läkemedel.

Vidare ska läkare övervaka patientens leverfunktion (ALAT, ASAT och bilirubin) minst en gång per månad inför varje behandling och upp till sex månader efter avslutad behandling. Vid otillräcklig effekt eller bristande följsamhet till övervakningen av patientens leverfunktion ska läkaren överväga utsättning av läkemedlet. Om patienten har leverenzymvärden tre gånger över det normala eller uppvisar tecken på leverskada ska behandlingen avbrytas och patienten remitteras till leverspecialist. Även patienter som testar positivt för Hepatit B eller C infektion ska remitteras till specialist. Zinbryta får inte användas till patienter med leversjukdom och behandling ska inte påbörjas vid leverenzymvärden överstigande två gånger det normala gränsvärdet. Vidare rekommenderas att läkare inte använder Zinbryta till patienter med andra autoimmuna sjukdomar.

PRAC rekommenderar även att befintligt utbildningsmaterial kompletteras med ett formulär för samtycke som patienter och sjukvårdspersonal ska använda för att bekräfta att läkaren har diskuterat riskerna med patienten och att patienten förstår vikten av att övervaka leverfunktionen och observera tecken på leverskada.

PRAC:s rekommendationer, som stärker de preliminära rekommendationerna från juli 2017, kommer nu att överlämnas till The Committee for Medicinal Products for Human Use (CHMP) för ett slutgiltigt yttrande.

Läkemedelsverkets uppgift är att se till att den enskilde patienten, hälso- och sjukvården samt djursjukvården får tillgång till säkra och effektiva läkemedel av god kvalitet och att dessa används ändamålsenligt och kostnadseffektivt. Myndigheten ansvarar också för tillsyn av medicintekniska produkter, tatueringsfärger samt kosmetiska och hygieniska produkter. Läs mer om oss på www.lakemedelsverket.se.

CADD® Läkemedelskassett 50 och 100ml med friflödesstopp återkallas

CADD® Läkemedelskassett 50 och 100ml med friflödesstopp återkallas

Tillverkare av CADD® är Smiths Medical ASD, Inc.

Berörda partier har partinummer 21-7001-24, 21-7002-24 och 21-7100-24, och de har levererats till den svenska marknaden under perioden 2012-2017.

Rekommendation

Vårdgivare uppmanas returnera alla berörda produkter enligt instruktion i av tillverkaren utskickat ”Viktigt Säkerhetsmeddelande till Marknaden”.

Felaktig tryckplatta medför risk för underdosering

I produkter med felaktig tryckplatta kan slangen bli helt eller delvis tillsluten när kassetten kopplas till pumpen vilket medför en risk för underdosering av läkemedlet.Läkemedelsverket har till dags dato inte fått in några rapporter om inträffade negativa händelser i Sverige gällande produktfelet.

Effekt på patienten

Den omedelbara effekten på patienten beror på patientens tillstånd, vilken behandling som genomgås, graden av underdosering och möjligen också tiden det tar innan problemet upptäcks.

Kontakt

Ola Martinelle
Utredare
Medicinteknik
+46 18 17 46 00

Läkemedelsverkets uppgift är att se till att den enskilde patienten, hälso- och sjukvården samt djursjukvården får tillgång till säkra och effektiva läkemedel av god kvalitet och att dessa används ändamålsenligt och kostnadseffektivt. Myndigheten ansvarar också för tillsyn av medicintekniska produkter, tatueringsfärger samt kosmetiska och hygieniska produkter. Läs mer om oss på www.lakemedelsverket.se.

Morgonsnuva – ett vanligt problem som få reder ut

Morgonsnuva – ett vanligt problem som få reder ut
Att dammsuga madrassen ofta, helst varje vecka, är en viktig åtgärd för att hålla kvalstermängden nere om man är allergisk. (Foto: Maria Cruseman)

Sängkvalsterallergi ökar i Sverige

Kvalsterallergi har blivit vanligare i Sverige, troligen då kvalster får lättare att överleva i moderna bostäder med god isolering. Nästan hälften av alla barn i södra Sverige som har allergibesvär är allergiska mot just kvalster och allergin brukar börja i barn- eller ungdomsåren, men kan även komma senare i livet. En färsk Novus-undersökning från Livostin visar att tre av fyra någon gång vaknat med morgonsnuva och närmare var femte person så ofta som minst en gång i veckan. 63% av respondenterna vet varken hur de ska förebygga eller behandla dessa symtom. Två av fem har försökt reda ut orsaken.

Dammsug sängen!

Den egna sängen är den största kvalsterkällan i ditt hem, då kvalster trivs med fukt och värme. Om man är allergisk mot kvalster har man oftast mest symtom på morgonen, eftersom kvalster samlas i sängen där man sover under natten. Svenskarna är bra på att tvätta sängkläderna som man ska, men glömmer bort själva sängen, visar Novus-undersökningen. Endast en av tio dammsuger både säng och bäddmadrass minst var fjortonde dag. Att dammsuga madrassen ofta, helst varje vecka, är en viktig åtgärd för att hålla kvalstermängden nere om man är allergisk.

-Eftersom det inte går att undvika kvalster helt bör den som misstänker kvalsterallergi söka läkare för utredning och diagnos. I samband med det ger vi även råd om hur man håller kvalstermängden nere till exempel genom att låta sängen stå obäddad en stund efter uppstigning, säger Ines Vinge, specialistläkare inom astma och allergisjukdomar vid Lidingö sjukhus. Kvalsterallergi kan orsaka vanliga allergiska symtom som rinnande näsa, kliande och röda ögon, nysningar eller nästäppa.

Vad kan man göra själv?

Tips för att förebygga sängkvalsterallergi från 1177och Astma- och Allergiförbundet: 

Se till att ha en fullgod ventilation i sovrummet och vädra

Håll rumstemperaturen nere

Vädra för att sänka luftfuktigheten

Alla sängkläder bör gå att tvätta vid minst +60° C

Sovrummet bör ha så lite dammsamlande inredning som möjligt

Dammsug madrassen ofta – helst varje vecka – och byt sängkläder i samband med det

För mer information, vänligen kontakta:
Sophie Jansson, sophie.jansson@cohnwolfe.com

Om Novus-undersökningen

Undersökningen genomfördes av Novus på uppdrag av Livostin under 7-13 september 2017. Totalt 1.078 webbintervjuer genomfördes i Novus slumpmässigt rekryterade Sverigepanel bland ett riksrepresentativt urval av personer i åldern 18-79 år.

Om Livostin®Läkemedel vid allergiska besvär i näsa (nässpray) och ögon (ögondroppar). LIVOSTIN® (levokabastin) kan hjälpa dig att lindra besvären från såväl pollenallergi som allergi från pälsdjur, kvalster och mögel. Livostin kan användas av vuxna, barn, gravida och ammande. Hos barn ska besvären först diagnostiseras av en läkare för att säkerställa att orsaken är allergi. Läs alltid bipacksedeln innan användning. © LIVOSTIN® marknadsförs i Sverige av McNeil Sweden AB, 169 04 Solna, 2017. För mer information se www.livostin.se.

AstraZeneca and Incyte enter clinical trial collaboration in early lung cancer

 AstraZeneca and Incyte enter clinical trial collaboration in early lung cancer

Phase III trial evaluating Imfinzi and epacadostat in patients with locally-advanced, unresectable non-small cell lung cancer is expected to begin in the first half of 2018 

AstraZeneca and MedImmune, its global biologics research and development arm, today announced the expansion of their clinical collaboration with Incyte Corporation. As part of the agreement, the companies will evaluate the efficacy and safety of epacadostat, Incyte’s investigational selective IDO1 enzyme inhibitor, in combination with AstraZeneca’s Imfinzi (durvalumab), a human monoclonal antibody directed against PD-L1, compared to Imfinzi alone.

The exclusive collaboration for the study population allows for the two companies to conduct a Phase III trial in patients with locally-advanced (Stage III), unresectable non-small cell lung cancer(NSCLC) whose disease has not progressed following platinum-based chemotherapy concurrent with radiation therapy (CRT).

Sean Bohen, Executive Vice President, Global Medicines Development and Chief Medical Officer at AstraZeneca, said: “Imfinzi has shown exciting clinical potential in treating patients with locally advanced lung cancer. We are pleased to build on recent data from the PACIFIC trial to further explore how Imfinzi, in combination with an IDO inhibitor could provide additional benefit to patients with locally-advanced lung cancer.”

Steven Stein, MD, Chief Medical Officer, Incyte, said: “We are pleased to expand our ongoing clinical collaboration with AstraZeneca and to further explore the potential of epacadostat in patients with locally-advanced unresectable lung cancer. We look forward to beginning an additional pivotal trial for epacadostat, as we seek to position IDO1 enzyme inhibition as a key component of combination immunotherapy.”

The Phase III trial, which will be co-funded by the two companies and will be conducted by AstraZeneca, is expected to begin enrolling patients in the first half of 2018. This agreement builds on an existing clinical collaboration for Imfinzi and epacadostat announced by both companies in May 2014.

– ENDS –

NOTES TO EDITORS

About Locally-Advanced (Stage III) NSCLC

Stage III lung cancer is divided into two stages (IIIA and IIIB), which are defined by how much the cancer has spread locally and the possibility of surgery.

Stage III lung cancer represents approximately one-third of NSCLC incidence and was estimated to affect around 105,000 patients in seven leading markets[1] in 2016. More than half of these patients have tumours that are unresectable. The current standard of care is chemotherapy and radiation followed by active surveillance to monitor for progression. The prognosis remains poor and long-term survival rates are low.

About Epacadostat (INCB024360)

The immunosuppressive effects of indoleamine 2,3-dioxygenase 1 (IDO1) enzyme activity on the tumour microenvironment help cancer cells evade immunosurveillance. Epacadostat is an investigational, highly-potent and selective oral inhibitor of the IDO1 enzyme. In single-arm studies, the combination of epacadostat and immune checkpoint inhibitors has shown proof-of-concept in patients with unresectable or metastatic melanoma, non-small cell lung cancer, renal cell carcinoma, squamous cell carcinoma of the head and neck and bladder cancer. In these studies, epacadostat combined with the CTLA-4 inhibitor ipilimumab or the PD-1 inhibitors pembrolizumab or nivolumab improved response rates compared with studies of the immune checkpoint inhibitors alone.

About Imfinzi

Imfinzi (durvalumab), a human monoclonal antibody directed against PD-L1, blocks PD-L1 interaction with PD-1 on tumour cells and CD80 on immune cells, countering the tumour’s immune-evading tactics and inducing an immune response.

Imfinzi continues to be studied in multiple monotherapy trials and combination trials with tremelimumab and other potential new medicines in Immuno-Oncology. Imfinzi is being assessed in Phase III trials as a monotherapy in various stages of NSCLC, in small-cell lung cancer (SCLC), in metastatic urothelial cancer (mUC) and in head and neck squamous cell carcinoma (HNSCC). The combination of Imfinzi and tremelimumab is being assessed in Phase III trials in NSCLC, SCLC, mUC and HNSCC and in Phase I/II trials in hepatocellular carcinoma and haematological malignancies.

About Incyte

Incyte Corporation is a Wilmington, Delaware-based biopharmaceutical company focused on the discovery, development and commercialization of proprietary therapeutics. For additional information on Incyte, please visit the Company’s website at www.incyte.com.

Follow @Incyte on Twitter at https://twitter.com/Incyte.

About AstraZeneca in Lung Cancer

AstraZeneca is committed to developing medicines to help every patient with lung cancer. We have two approved medicines and a growing pipeline that targets genetic changes in tumour cells and boosts the power of the immune response against cancer. Our unrelenting pursuit of science aims to deliver more breakthrough therapies with the goal of extending and improving the lives of patients across all stages of disease and lines of therapy.

About AstraZeneca’s Approach to Immuno-Oncology (IO)

Immuno-Oncology (IO) is a therapeutic approach designed to stimulate the body’s immune system to attack tumours. At AstraZeneca and MedImmune, our biologics research and development arm, our IO portfolio is anchored by immunotherapies that have been designed to overcome anti-tumour immune suppression. We believe that IO-based therapies will offer the potential for life-changing cancer treatments for the vast majority of patients.

We are pursuing a comprehensive clinical trial programme that includes Imfinzi (anti-PD-L1) monotherapy and in combination in multiple tumour types, stages of disease, and lines of therapy, using the PD-L1 biomarker as a decision-making tool to define the best potential treatment path for a patient. In addition, the ability to combine our IO portfolio with small, targeted molecules from across our oncology pipeline, and with those of our research partners, may provide new treatment options across a broad range of tumours.

About AstraZeneca

AstraZeneca is a global, science-led biopharmaceutical company that focuses on the discovery, development and commercialisation of prescription medicines, primarily for the treatment of diseases in three therapy areas – Oncology, Cardiovascular & Metabolic Diseases and Respiratory. The Company also is selectively active in the areas of autoimmunity, neuroscience and infection. AstraZeneca operates in over 100 countries and its innovative medicines are used by millions of patients worldwide.

For more information, please visit www.astrazeneca.com and follow us on Twitter @AstraZeneca.

Media Relations
Esra Erkal-Paler UK/Global +44 203 749 5638
Karen Birmingham UK/Global +44 203 749 5634
Rob Skelding UK/Global +44 203 749 5821
Matt Kent UK/Global +44 203 749 5906
Gonzalo Viña UK/Global +44 203 749 5916
Jacob Lund Sweden +46 8 553 260 20
Michele Meixell US +1 302 885 2677
Investor Relations
Thomas Kudsk Larsen +44 203 749 5712
Craig Marks Finance, Fixed Income, M&A +44 7881 615 764
Henry Wheeler Oncology +44 203 749 5797
Mitchell Chan Oncology +1 240 477 3771
Christer Gruvris Diabetes; Autoimmunity, Neuroscience & Infection +44 203 749 5711
Nick Stone Respiratory; Brilinta +44 203 749 5716
US toll free +1 866 381 7277

[1] France, Germany, Japan, Italy, Spain, UK, US

Om AstraZeneca

AstraZeneca är ett globalt, innovationsdrivet bioläkemedelsföretag med fokus på forskning, utveckling och marknadsföring av receptbelagda läkemedel, primärt för behandling av sjukdomar inom tre terapiområden – andningsvägar, hjärta/kärl/metabolism och cancer men är också selektivt aktiv inom områdena autoimmunitet, neurovetenskap och infektion. AstraZeneca är verksamt i över 100 länder och våra innovativa läkemedel används av miljontals patienter världen över. Mer information finns på: www.astrazeneca.com och www.astrazeneca.se

Ny serie intelligenta membranpumpar från Tapflo

Ny serie intelligenta membranpumpar från Tapflo
Intelligent pump serie

Tapflo introducerar en ny, revolutionerande serie intelligenta membranpumpar har implementerats i företagets pump portfölj.

TC Intelligenta pumpar är utrustade med genial LEAP®-teknik som utvecklats av Tapflo. LEAP® eller “Low Energy Air Pump” är en patenterad teknik som används i AODD-pumpar för att minska det minsta operativa lufttrycket genom att minska interna förluster och friktioner som finns i konventionella AODD-pumpar.
– LEAP använder ett unikt indirekt system för att detektera positionen av membranaxeln som styr membranrörelsen automatiskt – förklarar Colin Wreyford Technical Director på Tapflo.

Fördelar med TC Intelligenta pumpar

 • Lågt operativt lufttryck – minskad energiförbrukning.
 • Revolutionerande kontrollteknik förhindrar pumpen att stanna i fel läge.
 • Finns till AODD pumpar av plast, metall och sanitär serie – TC50 – TC425 (motsvarande T50-T425)
 • Kompletterings möjlighet – Leap kan monteras på alla befintliga Tapflo membran pumpar.
 • Förbättrad livslängd – LEAP ™ använder en tätningsfri luftventilteknik med betydligt längre livslängd än konventionellt förseglade ventiler.
 • Lägre ljudnivå – lägre lufttryck = lägre ljudnivå än för konventionella pumpar
 • Förenklat underhåll – luftventilen kan bytas på mindre än två minuter utan att pumpen avlägsnas från processledningen.
 • Förenklad kontroll – integrerad magnetventilstyrning tar bort behovet av en extern pneumatisk magnetventil, vilket minskar kostnaderna och förenklar kontrollen.
 • Elektrisk övervakning – integrerad VFC-utsignal möjliggör extern övervakning av pumpslag.
 • Batch kontroll – Med hjälp av den integrerade VFC-utgången och en externt räkneverk kan pumpen stoppas automatiskt efter att angiven önskad volymen har levererats.
 • Torrkörning – övervakning av frekvensen hos utgångspulserna från pumpen kan avgöra om pumpen löper torr på grund av ökad slaghastighet.
 • Max tryck – likt vid torrkörning kan frekvensen av pulser övervakas och på så sätt varna om pumpen har stannat.

Energibesparing

– De omfattande tester som gjorts vid låga tryck visar att den största mängden energi som krävs av en pump används för att övervinna motståndet som skapas av själva pumpen
– En annan viktig fråga finns i scenariot, där försöket att spara energi genom att sänka lufttrycket till en mycket lägre nivå orsakar konventionella pumpar att stanna. Detta kan undvikas med TC pumpen.

TC Intelligenta pumpar kan börja pumpa redan vid 0,1 bar utan några problem. I testet uppnådde TC-pumpen en flödeshastighet på 70% av maximalt flöde innan andra pumpar hade startat.
Vid 0.3 (4.5 Psi) bar pumpade en standard Tapflo T50 pump utrustad med LEAP®-teknik redan över 25 L/min, medans andra luftpumpar som testades misslyckades att starta. För att uppnå samma flöde med dessa pumpar krävdes ett tryck på1,2 bar.

Test som gjorts för att mäta prestanda hos en standardpump mot den nya TC-pumpen har resulterat i en energibesparing på upp till 70%.

Fallstudie

Test som utförts hos en av Tapflo´s kunder visar att TC pumpen kan ge betydande besparingar.
Användaren i detta fall använder en 2-tums pump och ett flöde på 150l/min vid 1 bar.

TC pumpen gav en besparing på 35% motsvarande en konventionell membranpump.

Pump storlekar

LEAP®-tekniken finns tillgänglig i nedanstående utföranden och storlekar:

PE & PTFE pumpar
Metall pumpar
Sanitära pumpar
TC50 TC100 TC200

TC400

TC70 TC120 TC220

TC420

TC80 TC125 TC225

TC425

Tapflo AB levererar pumpar för effektiv och säker vätskehantering inom modern kemi- livs- och läkemedelsproduktion. Vi har pumpar för alla typer av kemikalier, viskösa och slitande vätskor samt råvaror och slutprodukter med höga krav på hygien. Vi är verksamma över hela Sverige med huvudkontor, serviceverkstad och lager i Kungälv utanför Göteborg.

Vi har varit verksamma på den svenska marknaden i mer än 30 år och är idag ett av Sveriges största pumpföretag. Lång erfarenhet, kunnig personal och ett starkt kundfokus gör oss till en säker och stabil samarbetspartner i allt som rör pumpar.

Tapflo AB är en del av Svenska Tapflo Group, Europas största producent av tryckluftsdrivna membranpumpar och en ledande distributör av industripumpar med dotterbolag och återförsäljare i nästan 60 länder. Verksamheten är miljöcertifierad och kvalitetscertifierad enligt ISO.

Stark utveckling av Apoteksgruppen trots fortsatt hård konkurrens.

Stark utveckling av Apoteksgruppen trots fortsatt hård konkurrens.
* Avser apoteksdrift inom Apoteksgruppen i sin helhet, det vill säga som om samtliga apotek ingick i en koncern.

Apoteksgruppen fortsatte att utvecklas starkt under tredje kvartalet trots fortsatt hård konkurrens. Försäljningen ökade, lönsamheten förbättrades och antalet nya apotek i gruppen växer som förväntat. För apotek anslutna till Apoteksgruppen uppgick omsättningen tom det tredje kvartalet till 2 828,1 (2 752,1) miljoner kronor, en ökning med 2,8 %. Ökningen förklaras huvudsakligen av en förändrad produktmix samt fler anslutna apotek än föregående år.

– Vi ser att vår strategi att konsekvent satsa på kundvärde, rådgivning och personlig service står sig bra som alternativ till den volymorienterade e-handeln,säger Tony Johansson som är vd på Apoteksgruppen.

Proformaresultat för anslutna apotek i Apoteksgruppen*

Mkr Jan–sep 2017 Jan–sep 2016
Omsättning 2 828,1 2 752,1
Bruttovinst 716,3 701,6
Personalkostnader -317,3 -305,5
Övriga rörelsekostnader -266,4 -260,2
Av- och nedskrivningar -44,6 -47,7
Rörelseresultat (EBIT) 88,0 88,2
Rörelsemarginal (EBIT) 3,1 % 3,2 %

* Avser apoteksdrift inom Apoteksgruppen i sin helhet, det vill säga som om samtliga apotek ingick i en koncern.

Viktiga händelser under Q3 2017

 • Två nya apotek på orter som Apoteksgruppen inte funnits på tidigare, Nyköping och Eskilstuna, har öppnats i kedjan av befintliga medlemmar och ett apotek i egen regi har stängts.
 • Antalet medlemmar i vår kundklubb växer snabbt och nådde under perioden 630 000 medlemmar, 140 000 fler än förra året.
 • Användningen av datastödet, EES, som kvalitetssäkrar rådgivningen i samband med utlämningen av receptbelagda mediciner når en ny hög rekordnivå på 33 %.
 • Apoteksgruppen behåller sin marknadsandel på 9,1 %, trots prispress och ökad konkurrens från e-handeln.

Koncernen Apoteksgruppen i Sverige Holding AB lämnade den 30 oktober delårsrapport för Q1-Q3 2017, och den finns i sin helhet på Apoteksgruppens hemsida.

Mkr Jan –sep 2017** Jan – sep 2016**
Omsättning 196,3 197,6
Rörelseresultat (EBIT) 7,1 10,3
Periodens totalresultat 4,7 9,8

**Resultatet avser kvarvarande verksamhet, som är den serviceorganisation som byggts upp som stöd för lokala apoteksföretagare.

För ytterligare information, kontakta:

Mathias Sandh, CFO, mathias.sandh@apoteksgruppen.se, 0709-22 66 11

Maria Mårfält, Kommunikationschef, maria.marfalt@apoteksgruppen.se, 0702-33 48 08

Apoteksgruppen består av 183 apotek från Norrbotten till Skåne. Apoteken drivs av lokala egenföretagare med en gemensam serviceorganisation. Genom att kombinera den stora kedjans skalfördelar med den lokala entreprenörens kunskap, service och kundfokus, skapas personliga och inspirerande apotek.

Apoteksgruppen består av 183 apotek från Norrbotten till Skåne. Apoteken drivs av lokala egenföretagare med en gemensam serviceorganisation. Genom att kombinera den stora kedjans skalfördelar med den lokala entreprenörens kunskap, service och kundfokus, skapas personliga och inspirerande apotek.

Internationella psoriasisdagen 29 oktober visar upp de många aspekterna av psoriasis

Internationella psoriasisdagen 29 oktober visar upp de många aspekterna av psoriasis
Psoriasisförbundet arrangerar aktiviteter runt om i hela landet på Internationella psoriasisdagen.

Varje år den 29 oktober uppmärksammas psoriasis och psoriasisartrit över hela världen – en dag då vi syns på gator och torg land och rike runt för att öka kunskapen om och förståelsen för en sjukdom många har, men ännu fler missförstår.

Sedan 2004 har den 29 oktober varit datumet då patientorganisationer, läkarsällskap, sjukvårdsinstitutioner och många fler enas kring en global informationskampanj om psoriasis och psoriasisartrit.

Även i Sverige äger många aktiviteter rum på eller kring Internationella psoriasisdagen. Lokalt kan man hitta representanter från Psoriasisförbundets läns- och lokalavdelningar som informerar om psoriasis och psoriasisartrit på apotek, sjukhus, resecentrum och i föreläsningssalar, runt om i hela landet. Söndagen den 29 oktober kl 14.00 håller Psoriasisförbundet en livesändning via Facebook där två experter, Professor Mona Ståhle och Doktor Kenneth Henriksson, kommer att kunna svara på frågor från tittarna om psoriasis och psoriasisartrit.

”Det finns idag en stor okunskap om psoriasis och vad sjukdomen innebär för individen. Att leva med psoriasis innebär inte bara att tampas med fysiska besvär men även en ständig kamp mot omgivningens brist på förståelse och kunskapsbristen inom vården. För Psoriasisförbundet är denna typ av upplysningskampanj så viktig då den tjänar till att belysa psoriasis som systemsjukdom och kopplingen till allvarlig samsjuklighet som diabetes och hjärt-kärlsjukdom”, säger Tina Norgren, ordförande i Psoriasisförbundet.

Det är den internationella psoriasispatientorganisationen, IFPA, som varje år samlar sina medlemsorganisationer och andra intressenter kring ett centralt tema för att öka förståelsen för sjukdomen. I år läggs särskild vikt vid att visa sjukdomens många aspekter, genom kampanjen ”Psoriasis Inside Out” där IFPA bland annat tagit fram en särskild film som redan setts av över en miljon personer.

“Internationella psoriasisdagen (World Psoriasis Day) är en verkligt global kampanj som syftar till att öka kunskapen om psoriasis och de många miljoner som lever med sjukdomen. Psoriasisdagen skapades för att lyfta fram styrkan hos de som lever med psoriasis och för att förbättra förståelsen hos allmänheten” säger Josef de Guzman, styrelseledamot i IFPA.

Följ livesändningen på www.facebook.com/Psoriasisforbundet kl. 14:00 den 29 oktober.

Psoriasisförbundet arbetar för att öka kännedomen om systemsjukdomen psoriasis, påverkar och bevakar psoriasissjukas rättigheter och stimulerar psoriasisforskningen. Arbetet bedrivs bl a genom opinionsbildning och informations- och utbildningsinsatser. Vi finns representerade över hela landet via våra läns- och lokalavdelningar.

Merck annonserar mottagare av pris för för nyskapande och innovationer inom Multipel skleros

För femte året i rad delar Merck ut pris till olika forskningsprojekt. I år delar tre forskarlag på prispengarna för deras fokus på att kunna förutse och definiera olika karakteristiska gällande Multipel skleros (MS).

Det var under MS-kongressen ECTRIMS år 2012 som priset Grant for Multiple Sclerosis Innovation (GMSI) inrättades av Merck. Sedan dess har årligen upp till en miljon euro delats ut för att stötta forskare som söker viktiga svar inom MS. Redan nu är nästa års stipendium för 2018 utlyst.

I år fick Merck in 77 olika projekt från 25 olika länder. Tre forskarteam från Kanada, Portugal och USA var de som blev utvalda. De vinnande bidragen exemplifierar nyskapande och lovande innovationer inom artificiell intelligens, ökade möjligheter gällande diagnos av MS, samt även sofistikerad övervakning av sjukdomsprogression. Områden som kan stötta patienter med MS och deras anhöriga så att de kan leva ett så normalt liv som möjligt.

Projekten och pristagarna är:


 • Immunosenescence as a predictor of MS progression: Professor Catherine Larochelle och Professor Nathalie Arbour, Department of Neurosciences, Université de Montréal, Montréal, Canada

 • Targeting multiple sclerosis immune- and psycho-pathophysiology by modulation of neuroinflammation; development of the S100B knockout model studies: Professor Adelaide Fernandes, Faculty of Pharmacy, University of Lisbon, Portugal

 • Defining Spatial Pattern and Surface Characteristics of Multiple Sclerosis and Non-Specific White Matter Lesions via 3-Dimensional Analysis and Machine Learning: Professor Darin Okuda, Department of Neurology & Neurotherapeutics, UT Southwestern Medical Center, Dallas, Texas.

Merck arbetar för att genom innovativ vetenskap förbättra livet för patienter som lever med svåra sjukdomar. Priset ger forskningsprojekt som är i ett tidigt stadium en möjlighet att öka möjligheterna till att förutspå, diagnostisera, behandla och följa upp de som är drabbade av MS.

Här kan du hitta mer information om GMSI:

www.grantformultiplesclerosisinnovation.org.

Merck har även fler innovationspriser. Läs gärna om dessa här: https://www.merckgroup.com/en/research/open-innovation/grants-and-awards.html

Om Multipel skleros (MS)

Multipel skleros, MS, är ett kroniskt inflammatoriskt tillstånd i centrala nervsystemet och den vanligaste neurologiska sjukdomen hos unga vuxna. Fortlöpande skovvis MS är den vanligaste formen av MS. Runt 85% av de som har MS har denna form av sjukdomen. Vad som orsakar MS är inte kartlagt men man vet att kroppens immunförsvar attackerar myelinet som leder till att nervkopplingarna försämras. Det finns idag inget botemedel mot MS men det finns behandlingar som fördröjer utvecklingen av sjukdomen.

Merck  är ett ledande läkemedelsföretag inom cancerbehandling, multipel skleros och hormonstimulerande medel för fertilitet. Merck ägnar sig åt innovativ forskning, inriktad på att upptäcka, utveckla, tillverka och marknadsföra små molekyler eller biologiska läkemedel för att hjälpa patienter på områden där det finns stora behov för förbättring. http://www.merck.se/

KI Innovations satsar nordiskt med nätverk av internationella experter

KI Innovations satsar nordiskt med nätverk av internationella experter
KI Innovations representeras i NOME av Christian Krog-Jensen och Charlotta Dahlborg

Nu tar KI Innovations initiativ för att öka synligheten och engagemanget på nordisk nivå. Det sker genom ett aktivt samarbete med NOME, Nordic Mentor Network for Entrepreneurship, som matchar nordiska projekt och start-ups med högkvalificerade frivilliga proffs från hela världen.

– Det här är ett naturligt utvecklingssteg för oss. Vi vill att forskare ska se affärsutveckling som en naturlig del av forskningen och det gäller förstås även utanför Sverige, säger Christian Krog-Jensen, Senior Manager Business Development på KI Innovations och ansvarig för samarbetet med NOME.

NOME är det första nordiska mentornätverket som sammanför potentiella life science-företag med handplockade internationella mentorer. Målet är att genom kvalificerad rådgivning vara med och skapa framtidens framgångsrika life science-företag.

– För oss är det viktigaste att i alla lägen vara bästa tänkbara samarbetspartner för innovativa forskare, säger Christian Krog-Jensen. Därför känns det helt rätt att KI Innovations är med och representerar Sverige i detta initiativ som ger tillgång till ett internationellt nätverk av mentorer.

NOME driver också den prestigefyllda tävlingen NOME startup competition som nyligen arrangerades i Köpenhamn. Bland 55 tävlande bidrag från de nordiska länderna korades det norska bolaget VoluSense, ett projekt som nominerats via KI Innovations, till vinnare. Företaget utvecklar icke-invasiva system för utvärdering av lungfunktion där den första produkten är avsedd för spädbarn som vårdas på sjukhus.

– VoluSense är ett bra exempel på hur högkvalitativ akademisk forskning kan komma samhälle och patienter till nytta tack vare professionell affärsutveckling, säger Lilian Wikström, VD på KI Innovations.

I NOME-samarbetet representeras Danmark av Accelerace, Norge av Oslo Cancer Cluster Incubator respektive Aleap och Finland av Turku Science Park och Vertical Accelerator. Från Sverige medverkar även Medicon Village.

För kontakt med Karolinska Institutet Innovations AB:

Lilian Wikström, VD, telefon 070–453 31 17

För mer information om NOME: Charlotta Dahlborg, projektledare, 073–037 03 60

Karolinska Institutet Innovations AB – en del av Karolinska Institutets innovationssystem

KI Innovations AB är en inkubator och ett helägt dotterbolag till Karolinska Institutets holdingbolag. KI Innovations AB nyttiggör forskningsresultat inom life science genom att utvärdera och verifiera projekt med kommersiell potential samt stöder den affärsmässiga utvecklingen till bolagisering eller licensiering.

Karolinska Institutets innovationssystem erbjuder utbildning, professionella nätverk, finansiering, expertkompetens inom entreprenörskap och affärsutveckling samt inkubationsmöjligheter för projekt och företag inom life science

Karolinska Institutet Innovations AB hjälper forskare – vid Karolinska Institutet och andra universitet – att kommersialisera tidiga upptäckter inom life science.