Utökad läkarutbildning löser inte hälso- och sjukvårdens problem!

Utökad läkarutbildning löser inte hälso- och sjukvårdens problem!
Stefan Lindgren, ordförande i Svenska Läkaresällskapet

Ministern för högre utbildning och forskning har i samband med budgetpropositionen 2018 aviserat en utökning av läkarutbildningen i Sverige. Motivet som anförs är brist på läkare samt att Sverige bör klara sin försörjning av läkare på egen hand. Förslaget löser varken den inhemska läkarförsörjningen eller hälso- och sjukvårdens stora problem. Det som måste till är förändringar i vårdens och läkares arbetssätt, skriver Svenska Läkaresällskapets ordförande Stefan Lindgren i ett debattinlägg på Dagens Medicin.

– Lösningen på hälso- och sjukvårdens stora utmaningar är inte att få fler läkare i Sverige. Det handlar om att förändra vårdens och läkarprofessionens arbetssätt i grunden. Där utbyggnaden av den nära vården och ökad globalisering talar för färre och bredare specialiteter än i dag, säger Stefan Lindgren.


Svenska Läkaresällskapet för fram tre insatser som bör ske bör ske inom tre områden:


 1. Satsa på stimulerande arbetsmiljöer som attraherar och utvecklar vårdens medarbetare: Lärande arbetsmiljö, goda arbetsförhållanden, administrativa stöd, karriärutveckling, möjligheter till kompetensutveckling och forskning är kända ”drag-faktorer” i verksamheter där personal vill vara och utvecklas. En särskild utmaning är hur kompetensöverföringen till den nära vården ska ske utan att man slår ut fungerande strukturer för lärande, utbildning och forskning.

 2. Reformera läkares utbildning: Det finns sedan länge ett väl förankrat förslag till en ny läkarutbildning i Sverige för att bättre möta behoven av kompetens hos morgondagens läkare. Regeringen borde prioritera detta förslag och korta vägen till behörighet genom fler AT-tjänster istället för att öka läkarutbildningen numerärt. Utbyggnaden av den nära vården och ökad globalisering talar också för en specialitetsordning med färre och bredare specialiteter än i dag.

 3. Stimulera fri rörlighet bland läkare: Rörligheten bland läkare och medicine studerande är stor, vilket sker i en internationell samsyn kring värdet av fri rörlighet och ”brain circulation”. Många läkare kommer tillbaka till sina respektive hemländer med nya idéer och sätt att arbeta. Sverige bör självklart agera för att stimulera denna rörlighet ytterligare. Det vi även kan göra för patientsäkerheten och de presumtiva studenterna är att bidra till att läkarutbildningarna internationellt kvalitetssäkras. Här finns goda initiativ som Sverige bör stödja.

Läkarna har den längsta och mest omfattande utbildningen i hälso- och sjukvårdssystemet.

– Den centrala frågan för regeringen borde vara hur vi kan utnyttja den kompetensen på bästa och mest effektiva sätt, avslutar Stefan Lindgren.

Läs hela artikeln “Utökad läkarutbildning löser inte hälso- och sjukvårdens problem”
Dagens Medicin debatt publicerad 2017-10-27

Svenska Läkaresällskapet är läkarkårens oberoende vetenskapliga och professionella organisation och arbetar för en förbättrad hälsa och sjukvård i samhället. Vi är en politiskt och fackligt obunden ideell förening med cirka 10 500 medlemmar. Vi arrangerar konferenser, seminarier och debatter och stödjer medicinsk forskning. Mer information hittar du på www.sls.se

AI-forskning uppmärksammas av IVA

AI-forskning uppmärksammas av IVA
Det är inte alltid lätt att tolka röntgenbilder rätt, men med hjälp av artificiell intelligens kommer det att bli avsevärt lättare att både bedöma skadan och föreslå behandlingar.

På Danderyds sjukhus pågår forskning på artificiell intelligens för bedömning av röntgenbilder. Redan nu är AI lika skicklig som en erfaren överläkare men i framtiden blir den sannolikt oslagbar som verktyg.

– Vår studie är den första i världen inom området och med hjälp av ny teknik kan utvecklingen gå snabbt, säger bitr överläkare i ortopedi Max Gordon, Danderyds sjukhus.

Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademien har valt att tala om den forskningen under sin årliga högtidssammankomst den 27 oktober. Där presenteras de mest intressanta nyheterna inom forskning, teknik och vetenskap för ca 800 framträdande representanter för näringsliv, akademiker och politiker.

IVA:s vd, Björn O. Nilsson, ska hålla i presentationerna vid högtidssammankomsten i Stockholms konserthus under temat ”Framsteg inom forskning och teknik”. Liknande tal har hållits sedan 1920. Talet kommer att bestå av 40–60 utvalda inslag.

– Varje år väljer IVA bland hundratals olika projekt som kan vara relevanta för högtidssammankomsten, så det är hedrande att de valt just oss, tycker Max Gordon som också är post doc-forskare vid Karolinska Institutet.

Här berättar Max Gordon om AI-forskningen på Danderyds sjukhus:

[embedded content]

Danderyds sjukhus är ett av landets största akutsjukhus. Det viktigaste för oss är att våra patienter känner sig trygga och säkra och får bästa möjliga vård och behandling. Det målet arbetar vi mot varje dag – tillsammans. 
Danderyds sjukhus utnämndes i år av Dagens Medicin till Sveriges tredje bästa akutsjukhus i sin klass. I Stockholms län blev Danderyds sjukhus högst rankad av de mellanstora akutsjukhusen.

Mer info finns på www.ds.se och på www.akutsjukhuset.com

Svenskt startup-bolag och det globala läkemedelsföretaget Bayer inleder samarbete

Svenskt startup-bolag och det globala läkemedelsföretaget Bayer inleder samarbete
Coala Heart Monitor Pro

STOCKHOLM, 26 OKT, 2017. Det svenska medicinteknikbolaget Coala Life AB och läkemedelsföretaget Bayer AB inleder ett samarbete inom hjärtsjukvård. Samarbetet syftar till att fler människor med hjärtsjukdom ska få behandling och därigenom undvika hjärtinfarkt och stroke. Genom att introducera ny, digital hjärtmonitorering i vårdkedjan kan patienter med oupptäckta hjärt- och kärlsjukdomar behandlas tidigt.

Coala Life är ett svenskt, snabbväxande startup-bolag inom digital hälsa. Bolaget är baserat på mångårig forskning och utveckling och har lanserat unika, digitala lösningar för monitorering och diagnostik av hjärtat. Bolaget har utvecklat Coala Heart Monitor som möjliggör effektiva arytmiutredningar, tidig detektion av hjärtsjukdomar och ett enklare sätt att följa hjärtat över tid. Monitoreringens effektivitet kan möjliggöra att rätt behandling sätts in tidigare. Coala Life är mångfaldigt prisbelönade och har hyllats för sin potential att både förbättra hjärtsjukvården och rädda patienters liv.

– Det här är ett unikt samarbete där kombinationen av innovativ medicinteknik och världsledande läkemedel skall bidra till att digitalisera, effektivisera och avlasta hjärtvården. Tillsammans med Bayer, som är ett av världens största läkemedelsbolag inom hjärtsjukvård, skapar vi nu gemensamma förutsättningar för att hitta och behandla hjärtpatienter tidigare och därmed vinna kampen mot världens främsta folksjukdom, säger Philip Siberg, vd på Coala Life.

Idag beräknas underdiagnostiseringen bland hjärt- och kärlsjukdomar ligga på ungefär 25 procent. Enbart i Sverige uppskattas att det finns 300 000 personer som inte fått diagnos än. Många liv kan sparas då hjärt- och kärlsjukdomar är den vanligaste dödsorsaken i världen.

För mer information kontakta:

Titti Lundgren, Marknadschef Coala Life, 070-835 33 28, titti.lundgren@coalalife.com

Vid frågor till Bayer:

Joseffa Moritz, Communication Manager Bayer Sverige, 073-301 75 52, joseffa.moritz@bayer.com

Om Coala Life

Coala Life är ett svenskt medicintekniskt företag inriktat på hjärtdiagnostik och mobil hälsa. Företaget har utvecklat en portfölj av patenterade produkter och tjänster för digital distansövervakning och screening av hjärtat. Alla produkter är utvecklade och tillverkade i Sverige.

Om Bayer

Bayer är en global koncern med kärnkompetens inom life science-områdena hälsa och jordbruk och produkter och tjänster som syftar till att förbättra livskvaliteten hos såväl människor som djur. Bayer har förbundit sig att följa principerna för hållbar utveckling och att agera som ett socialt och etiskt ansvarstagande företag. 2016 hade Bayer cirka 115 000 anställda och en omsättning på 46,8 miljarder euro. Kapitalkostnaderna uppgick till 2,6 miljarder euro och investeringarna i forskning och utveckling till 4,7 miljarder euro.

FAKTA

Drygt 30 miljoner människor är drabbade av förmaksflimmer, vilket gör sjukdomen till den vanligaste hjärtrytmsjukdomen i världen. I Sverige är minst 300 000 personer drabbade. Om inte rätt behandling sätts in är risken att dö i förtid dubbelt så stor. En person med förmaksflimmer, och med förekomst av andra riskfaktorer, löper fem gånger större risk att drabbas av en stroke och tre gånger större risk för hjärtsvikt. Risken att drabbas av flimmer ökar med åldern. Var fjärde person över fyrtio år löper risk att drabbas av förmaksflimmer.

Att undersöka och upptäcka symptomen i tid är centralt för att undvika allvarligare följder. Flimmer upptäcks med EKG och behandlas med blodförtunnande läkemedel. Enligt Socialstyrelsens rekommendation (2015) bör hälso- och sjukvården erbjuda behandling med blodförtunnande medel vid alla former av förmaksflimmer. Bedömningen är att den kommer att förebygga 27 000 strokefall under den kommande 20 årsperioden. I Sverige får idag mindre än 50 procent av patienterna med förmaksflimmer behandling med blodproppshämmande läkemedel. Underbehandling förfaller vara särskilt vanligt när det gäller kvinnor och personer äldre än 80 år.

Coala Heart Monitor

Coala Heart Monitor är en prisbelönt tjänst som lanserades i slutet av 2016 och säljs direkt till slutkund bland annat genom LloydsApotek. Under våren 2017 breddades portföljen med Coala Pro inriktad mot vården för att möjliggöra kostnadseffektiva, enkla och digitala arytmiutredningar på distans.

För effektiv, digital och enkel arytmiutredning i vardagslivet

Coala Heart Monitor Pro är en ny unik digital lösning för att möjliggöra effektiva hjärtutredningar under längre tid i vardagslivet. Utvecklad för vården med individen i fokus och obegränsad användning. Coala Pro är ett kostnadseffektivt och patenterat medicintekniskt system som möjliggör screening för förmaksflimmer, vård på distans och arytmiutredningar. Patienten screenar sig själv genom regelbundna 1-minutsmätningar samt vid upplevda arytmibesvär. Lämplig utredningsperiod avgörs av ansvarig vårdgivare, systemet har inga begränsningar. Coala Pro är utvecklad specifikt för vården för att kunna användas många gånger i utredningssyfte i hemmiljö och har ingen begränsning i lagring av data.

Hitta flimmer och andra arytmier med avancerade algoritmer som grund

Coala Lifes produkter bygger på avancerad mjukvara med algoritmer som analyserar de EKG-signaler som spelas in med Coala. Algoritmerna som ingår i mjukvaran är utvecklade i Sverige och validerade i ett samarbete mellan Lunds Universitet och Karolinska Universitetssjukhuset.

Coala Heart Monitor och Coala Pro samt dess analysmjukvara är klassad enligt Läkemedelsverket och EU-lagstiftning som en medicinteknisk produkt. Det samlade medicintekniska systemet har därför validerats noga innan det har blivit godkänd för försäljning och användning på den svenska marknaden.

Coala Life är ett svenskt medicintekniskt företag inriktat på hjärtdiagnostik och mobil hälsa. Företaget har utvecklat Coala Heart Monitor och Coala Pro, en patenterad teknologi och en digital lösning för distansövervakning och självscreening av hjärtljud och EKG. Vi gör det möjligt för alla att följa sitt hjärta.

Ny rapport: Kvinnors livsval påverkas av MS

Ny rapport: Kvinnors livsval påverkas av MS

Multipel skleros (MS) har en stor inverkan på europeiska kvinnors val av utbildning, karriär, familjebildning och relationer visar en ny rapport. Till exempel uppger 36 procent av kvinnorna att sjukdomen har påverkat deras beslut om att skaffa barn eller inte.

En ny rapport som undersökt den socioekonomiska effekten av Multipel skleros (MS) hos kvinnor i Europa visar att sjukdomen påverkar livet på en rad olika områden.

“Trots att kvinnor löper en dubbelt så stor risk att få MS jämfört med män är rapporten ett bevis på att det krävs ytterligare forskning för att öka förståelsen för existerande könsspecifika sjukdomsbördor, säger Marie Nilsson, Head of Market Access COE vid Merck.”

Rapporten baseras på en undersökning av över 800 kvinnor från åtta olika europeiska länder, däribland Sverige. Syftet med undersökningen var att kartlägga hur MS påverkar kvinnliga patienters livsval. Man tittade också på olika typer av stöd, ouppfyllda behov i samhället och huruvida politiska insatser skulle kunna förbättra livet för kvinnor med MS.

MS är en sjukdom där de flesta får sin diagnos när de är mellan 20-40 år, precis i början av deras vuxna liv och när många funderar på att skaffa barn. I rapporten framgår bland annat att 36 procent av de undersökta kvinnorna antingen valde att avvakta att bli gravida eller att inte alls skaffa barn. Dessa beslut motiverades av tillgången på behandlingsalternativ, särskilt före, under och efter graviditeten.

I rapporten framgår också att:

 • Över 20 procent av de undersökta kvinnorna blev initialt feldiagnostiserade vilket kan påverka sjukdomsförloppet negativt.
 • Över 40 procent av kvinnorna har separerat sedan de fick sin MS-diagnos och en majoritet (88 procent) av dessa kvinnor uppgav att sjukdomen var orsaken.
 • 69 procent av de kvinnor som hade ett vårdansvar för till exempel sina barn upplevde att de hade svårt att behålla denna roll på grund av sjukdomen.
 • Över 65 procent uppgav att MS vid något tillfälle har påverkat arbetslivet. Av dessa kvinnor har totalt 38 procent lämnat arbetsmarknaden vilket resulterar i en inkomst som är lägre än genomsnittet.
 • En ökad allmän förståelse och medvetenhet efterfrågas av kvinnor med MS som inte sällan bemöts av negativa reaktioner från vänner och medarbetare. Politiska insatser kan övervägas för att öka allmänhetens förståelse och säkerställa att kvinnor med MS får bästa möjliga stöd i livet.

Om Multipel skleros (MS)

Multipel skleros, MS, är ett kroniskt inflammatoriskt tillstånd i centrala nervsystemet och den vanligaste neurologiska sjukdomen hos unga vuxna. Fortlöpande skovvis MS är den vanligaste formen av MS. Runt 85% av de som har MS har denna form av sjukdomen. Vad som orsakar MS är inte kartlagt men man vet att kroppens immunförsvar attackerar myelinet som leder till att nervkopplingarna försämras. Det finns idag inget botemedel mot MS men det finns behandlingar som fördröjer utvecklingen av sjukdomen.

Merck  är ett ledande läkemedelsföretag inom cancerbehandling, multipel skleros och hormonstimulerande medel för fertilitet. Merck ägnar sig åt innovativ forskning, inriktad på att upptäcka, utveckla, tillverka och marknadsföra små molekyler eller biologiska läkemedel för att hjälpa patienter på områden där det finns stora behov för förbättring. http://www.merck.se/

Cancerforskare i Nobelkommittén hyllar valet av Scheele-pristagare

Cancerforskare i Nobelkommittén hyllar valet av Scheele-pristagare

Mottagaren av Apotekarsocietetens Scheele-pris, professor Charles L. Sawyers, är på väg till Stockholm. Här ska han hyllas med ett eget symposium med världsstjärnor på plats som föreläsare.

– Det är en väldigt värdig mottagare av Apotekarsocietetens pris. Charles Sawyers är en av de forskare som gjort avgörande insatser i utvecklingen av det som kallas målstyrda cancerläkemedel, säger professor Rune Toftgård, medlem av Nobelkommittén vid Karolinska Institutet och själv en auktoritet inom området.

Scheele-priset delas ut vartannat år av Apotekarsocieteten. Syftet är att lyfta aktuell läkemedelsforskning och genom det symposium som anordnas i anslutning till prisceremonin bygga nätverk mellan Sverige och omvärlden inom det aktuella området.

I år föreläser bland andra Douglas Hanahan, en pionjär inom molekylär onkologi som bland mycket annat skrivit artikeln The Hallmarks of cancer, en milstolpe inom forskningen om tumörceller som citerats i över 25 000 referentgranskade artiklar. Professor Hanahan är verksam vid Swiss Institute for Experimental Cancer Research i Lausanne, och är inte minst känd för sitt mångåriga samarbete med framlidne legendaren Judah Folkman som ledde till banbrytande insikter om angiogenes.

– Charles L. Sawyers har två gånger tagit grundforskning vidare till utveckling av epokgörande cancerläkemedel. Det är ett utomordentligt värdefullt bidrag till förståelse och behandling av cancersjukdom. Han är en mycket värdig mottagare av Scheele-priset för ”enastående insatser inom life science”, säger Rune Toftgård.

Charles L. Sawyers insatser omfattar två vitt skilda områden – kronisk myeloisk leukemi och prostatacancer. Båda gångerna har han använt sig av samma grundtanke, vad som händer när resistensmekanismer uppkommer – och hur man kan få bukt med problematiken. Programmet för Scheele-symposiet 2017, som arrangeras på Svenska Läkaresällskapet den 16 november, bjuder på föreläsare specialiserade på dessa cancerformer, resistensproblematik och målstyrd behandling.

Priset överlämnas av Helene Hellmark Knutsson, minister för högre utbildning och forskning.

I anslutning till symposiet anordnas även Young Scientist Day den 15 november där unga forskare ges möjlighet att presentera sina vetenskapliga framsteg och diskutera aktuella frågor med professor Sawyers.

För ytterligare information om Scheelepriset och Scheelesymposiet kontakta Karin Meyer, tel 076 – 855 96 48

Apotekarsocieteten är en ideell förening med ändamål att befordra en hög yrkesstandard inom läkemedelsområdet och att verka för en för individ och samhälle gynnsam utveckling och användning av läkemedel. I detta syfte främjar Apotekarsocieteten kunskaps-och kompetensutveckling inom läkemedelsområdet. Det helägda dotterbolaget Läkemedelsakademin i Stockholm AB är den ledande aktören inom fort- och vidareutbildning inom läkemedelsområdet i Sverige samt ger ut webbtidningen Läkemedelsvärlden.se.

Med föreningens fokus på läkemedel i hela kedjan samlar den kompetenser från olika professioner för att tillsammans arbeta för en bra utveckling och användning av läkemedel. Idag har vi över 5000 medlemmar som kommer från hela läkemedelsområdet.

Apotekarsocieteten är en ideell förening med ändamål att befordra en hög yrkesstandard inom läkemedelsområdet och att verka för en för individ och samhälle gynnsam utveckling och användning av läkemedel. I detta syfte främjar Apotekarsocieteten kunskaps-och kompetensutveckling inom läkemedelsområdet. Det helägda dotterbolaget Läkemedelsakademin i Stockholm AB är den ledande aktören inom fort- och vidareutbildning inom läkemedelsområdet i Sverige samt ger ut webbtidningen Läkemedelsvärlden.se.

Med föreningens fokus på läkemedel i hela kedjan samlar den kompetenser från olika professioner för att tillsammans arbeta för en bra utveckling och användning av läkemedel. Idag har vi över 5000 medlemmar som kommer från hela läkemedelsområdet.

​Varannan sköldkörtelsjuk mår inte bättre av sin medicin

​Varannan sköldkörtelsjuk mår inte bättre av sin medicin
Levaxin åt alla? Nej, det är hög tid att även sköldkörtelvården erbjuder en individanpassad vård, menar Sköldkörtelförbundets ordförande Anders Palm.

Sveriges tredje mest förskrivna läkemedel, Levaxin, som idag är standardbehandling vid underfunktion i sköldkörteln, ger bara symtomlindring hos varannan patient. Det visar Sveriges största patientundersökning bland sköldkörtelsjuka.

Sköldkörtelförbundet har via Netdoktor.se låtit fråga 2753 personer som idag behandlas för underfunktion av sköldkörteln, så kallad hypotyreos, hur olika behandlingar svarar mot de vanligaste symtomen för sjukdomen. Resultatet av undersökningen visar att det syntetiska sköldkörtelhormonet Levaxin, som idag är standardbehandling i Sverige, bara ger symtomlindring hos varannan patient. Bara var femte patient upplever att de helt blivit av med sina symtom.

Idag diagnostiserar läkarna sköldkörtelsjukdom efter blodprov, ofta i kombination med symtom. Om blodvärdena förbättras av behandlingen anses patienten vara välbehandlad. Symtomlindring vägs sällan in vid uppföljning av behandlingen.

– Vår undersökning är inte en vetenskaplig undersökning men ger ändå en tydlig signal om att dagens hypotes att det enbart är ett fåtal patienter som inte blir återställda med hjälp av standardbehandlingen, med stor sannolikhet är felaktig, kommenterar Anders Palm, ordförande i Sköldkörtelförbundet.

Undersökningen bekräftar det som Sköldkörtelförbundet länge fått höra från patienter, som undrar varför de inte blir av med sina symtom på en underfungerande sköldkörtel trots att deras blodvärden normaliserats. 

– Sjukvården har ett ansvar att ta denna larmsignal på allvar och utvärdera sina riktlinjer för behandling av sköldkörtelsjukdom, så att symtombilden bättre vägs in vid behandling, säger Anders Palm.

Samtidigt visar undersökningen att de som behandlas med andra behandlingsmetoder – såsom tillägg av syntetiskt T3 (Liothyronin) eller med det naturliga sköldkörtelhormonet NDT – uppvisar bättre respektive mer än dubbelt så bra symtomlindring som standardpreparatet Levaxin (43 % blev helt av med sina symtom på NDT, jämfört med 20 % på Levaxin). Dessa behandlingsmetoder är ovanliga och förskrivs endast av ett fåtal läkare och landsting. Idag behandlas cirka 9 000 personer med sådana alternativ, att jämföra med cirka 440 000 som behandlas med Levaxin.

– Få patienter erbjuds alternativ trots att de inte mår bättre efter behandling med Levaxin. Det är anmärkningsvärt att sköldkörtelsjuka som inte mår bättre av sin medicin inte erbjuds andra alternativ. Det är hög tid att även sköldkörtelvården erbjuder en individanpassad vård, säger Anders Palm.

MER FRÅN UNDERSÖKNINGEN

 • 72% upplever att läkarnas kunskap om hypotyreos är ganska dålig eller mycket dålig. 20% anser att läkarnas kunskaper om hypotyreos är god.
 • 67% upplever att läkarnas kunskaper om hypotyreos är sämre eller mycket sämre jämfört med andra sjukdomar som de sökt vård för. 10% anser att läkarnas kunskaper om hypotyreos är bättre eller mycket bättre.
 • 56% är missnöjda med den vård de får för hypotyreos och 30% är missnöjda med annan vård.
 • 50% upplever symtomlindring på Levaxin. 80 % upplever symtomlindring på det naturliga sköldkörtelläkemedlet NDT.
 • 22% av patienterna som behandlas med Levaxin skattar sin hälsa som 8 eller mer på en 10-gradig skala där 10 är maximal hälsa, jämfört med 37% hos de som behandlas med NDT.

OM UNDERSÖKNINGEN
Undersökningen genomfördes via en webbenkät på www.netdoktor.se på uppdrag av Sköldkörtelförbundet och är Sveriges största patientundersökning av sköldkörtelvården. Enkäten besvarades i sin helhet av totalt 2753 personer som uppgav att de medicinerade för underfunktion i sköldkörteln. Sköldkörtelförbundet har inte berättat om undersökningen i sina kanaler utan målet har varit att få en så objektiv och representativ bild av verkligheten som möjligt. Enkäten genomfördes 10 november–12 december 2016. Netdoktor.se är Sveriges största hälsosajt med en miljon besökare per månad.

OM SJUKDOMEN
Sköldkörteln producerar de livsviktiga hormoner som kallas tyroxin (T4) och trijodtyronin (T3). Dessa hormoner reglerar kroppens ämnesomsättning, det vill säga hur kroppen utvinner energi från det vi äter och omvandlar detta till ATP, cellernas bränsle. Om sköldkörteln inte fungerar som den ska går denna process långsammare eller snabbare än normalt. Tillståndet när sköldkörteln är underaktiv, vilket leder till sköldkörtelhormonbrist, kallas för hypotyreos och kan ge symtom så som sjuklig trötthet, försämrat minne och koncentrationsproblem, depressiva besvär, sömnproblem, värk, viktuppgång, frusenhet, infertilitetsproblem m.m.

Förekomsten av hypotyreos är hög – lika hög som för typ 2-diabetes. Ungefär 80 procent av de drabbade är kvinnor. Enligt 2016 års statistik från Socialstyrelsen medicinerade 445 035 personer med Levaxin eller Euthyrox (T4 mot hypotyreos). 8 061 personer fick tilläggsmedicinen Liothyronin (T3 mot hypotyreos). Enligt Läkemedelsverket fick 952 personer under 2016 beviljad licens på naturligt sköldkörtelhormon, NDT (innehållande T0, T1, T2, T3, T4 och kalcitonin mot hypotyreos) – denna siffra är 830 enligt Socialstyrelsen. Utöver detta kan mörkertalet av drabbade vara stort, och självmedicinering förekommer dessvärre.

OM BEHANDLINGEN
Standardbehandlingen som ges i Sverige idag är Levaxin eller Euthyrox (verksam substans = levotyroxin), som innehåller en syntetisk variant av prohormonet T4. Det förutsätts att syntetiskt T4 i kroppen ska omvandlas till det biologiskt aktiva T3 (samt till T2, T1 och T0, och att kalcitonin inte har någon betydelse). Liothyronin (liotyronin), som innehåller syntetiskt T3, finns tillgängligt i Sverige men skrivs ut endast undantagsvis (och kombineras då oftast med Levaxin). Behandling med naturligt sköldkörtelhormon, NDT (Natural Desiccated Thyroid) – var standardbehandlingen från slutet av 1800-talet till 1980-talet, innan det syntetiska levotyroxin tog över marknaden. NDT kan endast fås genom licens via Läkemedelsverket. Exempel på läkemedelsnamn är Erfas Thyroid, Nature-Throid och Armour Thyroid.

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION KONTAKTA:
Anders Palm, ordförande Sköldkörtelförbundet
E-post: anders.palm@skoldkortelforbundet.se
Telefon: 072-712 11 79

Sköldkörtelförbundet är Sveriges största organisation för personer med sköldkörtelsjukdom och den enda som aktivt arbetar för bästa möjliga hälsa hos sköldkörtelpatienter och för att alla ska ha rätt till en individanpassad vård, i enlighet med Sveriges Patientlag (2014:821). 

Sköldkörtelföreningen har funnits sedan 1993 och blev 2017 Sköldkörtelförbundet. Med hjälp av regionala och lokala förbund kan vi på ett ännu effektivare sätt arbeta för en individanpassad sköldkörtelvård som bygger på aktuell kunskap. Vi anser att forskning är vägen framåt för att utveckla såväl diagnostisering som behandling av sköldkörtelsjukdom. Vi har sedan 2014 knutit nya kontakter med politiker, myndigheter, vårdgivare, intresseorganisationer, i och utanför Sverige, för att skapa ett organiserat samarbete på bred front. 

Sköldkörtelförbundet är en ideell organisation för personer med sköldkörtelsjukdom, anhöriga, andra närstående samt de som vill stödja dess verksamhet. Förbundet har drygt 4 200 medlemmar. De senaste tre åren har antalet medlemmar trefaldigats.

Redeye initiates analyst coverage of Isofol Medical

Redeye initiates analyst coverage of Isofol Medical

Stockholm, October 25, 2017 – Redeye today has initiated analyst coverage of Isofol Medical, a Swedish biotech company developing a first-line treatment of advanced colorectal cancer. The company was founded based on the research of Professor Bengt Gustavsson, one of the researchers behind the current gold standard.

We believe that the share of Isofol Medical at the moment is neglected by the market. Following a weak post-IPO development, where short-sighted investors have put pressure on the share, the market value of the firm has deviated far from the company’s intrinsic value. With several interesting catalysts in the coming year, our analyst Arvid Necander motivates a considerable upside potential in the stock, valuing the company at SEK 38 per share in Base Case.

In our Redeye Rating model, Isofol Medical has a strong ownership profile, with insiders represented among the largest shareholders. The company has several institutional owners among the major shareholders. With a high average tenure and experience from different industries, management is also well equipped to take Isofol through the ongoing trials and into a commercialization phase.

Download our analysis here

Isofol Medical company page in Redeye Universe

Redeye är specialister på Life Science och Technology. Vi har en ledande marknadsposition inom aktieanalys, Corporate Finance och Corporate Broking. Våra klienter är snabbväxande framtidsföretag på den nordiska marknaden. Vår research utgår från en värdebaserad investeringsfilosofi och en unik ratingmodell. Redeye grundades 1999, är ett auktoriserat värdepappersbolag och står under Finansinspektionens tillsyn.

Redeye is the next generation equity research and investment banking company, specialized in Life Science and Technology. We are the leading providers of Corporate Broking and Corporate Finance in these sectors. Our clients are innovative growth companies in the Nordics and we use a unique Rating model built on a value based investment philosophy. Redeye was founded 1999 in Stockholm and is regulated by the Swedish Financial Authority (Finansinspektionen).

LinkedInTwitterFacebook

Forskningsmedel från SLS till MS och SLE

Forskningsmedel från SLS till MS och SLE

Läkaresällskapet kan tack vare två generösa donationer stödja reumatisk och neurologisk forskning med extra forskningsmedel. Elizabeth Arkema, Lars Rönnblom och Elisabet Svenungsson beviljas forskningsmedel ur Ingegerd Johanssons fond för sin forskning om den reumatiska sjukdomen SLE, Joachim Burman och medarbetare för deras forskning om MS, den neurologiska sjukdomen multipel skleros, ur Hildegard Machschefes fond. 

– Vi är mycket glada att tack vare två stora donationer kunna stödja klinisk forskning inom såväl reumatologi som neurologi, säger Mats Ulfendahl, ordförande i Läkaresällskapets Forskningsdelegation. Det finns mycket spännande forskning inom båda sjukdomsområdena och att pengarna går till klinisk forskning gör att resultaten snabbare kan komma patienterna till godo genom ny behandling och nya läkemedel.

FORSKNING OM SLE

Interferonsystemet är det naturliga försvarssystemet mot virusinfektioner. Vid SLE sker en överproduktion av interferon som stimulerar immunsystemet och underhåller sjukdomsprocessen. Hur detta går till har är till stora delar klarlagt, men hur den onormala immunaktiveringen ska brytas utan att patienten drabbas av biverkningar är oklart. Forskningen som får medel kommer bland annat att kartlägga genetikens påverkan vid SLE och resultaten kommer sannolikt att bidra till ökad förståelse av sjukdomsmekanismerna vid SLE samt till ökad kunskap om infektionsförsvaret och hur autoimmuna reaktioner i allmänhet uppstår. De tre forskarna som får projektanslag är:

Lars Rönnblom, professor i reumatologi vid Institutionen för medicinska vetenskaper, Uppsala Universitet, som har beviljats projektanslag för ansökan ”Disease mechanisms and patient stratification towards new therapies in systemic lupus erythematosus”. Rönnblom har som huvudsökande även tilldelats “Ingegerd Johanssons stöd till nätverksarbete kring SLE-forskning”, som bland annat ska finansiera en större nationell konferens för att redovisa aktuell forskning kring SLE.

Elisabeth Svenungsson, professor vid Enheten för reumatologi, Karolinska Institutet, har beviljats projektanslag för ansökan “Vascular manifestations, nephritis and thrombosis in SLE, underlying mechanisms and future treatments”.

Elizabeth Arkema, docent vid Avdelningen för Klinisk epidemiologi, Karolinska Institutet, har beviljats det projektanslag som går till en forskare som disputerat för högst 10 år sedan för sin ansökan “Reproductive Consequences of Systemic Lupus Erythematosus on Mother, Father and Child”.

FORSKNING OM MS

Vid sidan av läkemedelsbaserade behandlingar av MS, multipel skleros, används också metoder baserade på högdos cytostatikabehandling följt av autolog transplantation av blodstamceller. Resultaten är hittills mycket goda men det finns ännu relativt få grundliga uppföljningsstudier eller studier som jämför utfallet med läkemedelsbaserad behandling. Mer kunskap behövs om den kliniska användningen av metoden autolog blodstamcellstransplantation. För att undersöka detta har

Joachim Burman, professor och överläkare vid Neuroklininiken, Akademinska sjukhuset i Uppsala, och medarbetare beviljats medel för ansökan ”Hematopoietic stem cell transplantation for treatment of multiple sclerosis in Sweden”.

BAKGRUND
Ingegerd Johansson, var överläkare och sektionschef i neuroradiologi i Linköping. Hon avled i SLE (systematisk lupus erythematosus) den 24 mars 2015 och efterlämnade i sitt testamente en stor donation till Svenska Läkaresällskapet till förmån för forskning om sjukdomen. Läkaresällskapet beslutade att medlen ska användas dels till tre projektbidrag, varav ett ska gå till en forskare som disputerat för högst tio års sedan, dels till stöd för nätverksarbete kring SLE-forskning. Medlen till nätverksarbete ska även finansiera en större nationell konferens för att redovisa aktuell forskning kring SLE.

Hildegard Machschefes kom från Tyskland som ung och arbetade större delen av sitt liv som kontorschef på Electrolux ekonomiavdelning vid huvudkontoret i Stockholm. I slutet av sin karriär övergick hon till ett projekt som skulle utvärdera datorns roll i kontorsarbete och blev därmed en av de första att använda dator i arbetet. Hon avled i Bromma 2014 nära 100 år gammal och efterlämnade i sitt testamente en donation till Svenska Läkaresällskapet till förmån för forskning för att bota sjukdomen multipel skleros (MS). Utlysningen av forskningsmedlen har baserats på det arbete som genomfördes den 31 mars 2017 under den s.k. sandpit-workshop, där forsknings- och brukarföreträdare träffades för att diskutera behovet av forskning inom området och lämpliga projekt. 

Svenska Läkaresällskapet är läkarkårens oberoende vetenskapliga och professionella organisation och arbetar för en förbättrad hälsa och sjukvård i samhället. Vi är en politiskt och fackligt obunden ideell förening med cirka 10 500 medlemmar. Vi arrangerar konferenser, seminarier och debatter och stödjer medicinsk forskning. Mer information hittar du på www.sls.se

Pfizer presenterar resultat från fas 2-studie av prövningsläkemedlet lorlatinib – nästa generations ALK-hämmare – vid avancerad icke-småcellig lungcancer

Pfizer rapporterar resultat från den kliniska fas 2-studien av nästa generations tyrosinkinashämmare lorlatinib som visade kliniskt meningsfull aktivitet mot lungtumörer och hjärnmetastaser i ett flertal patientgrupper med ALK-positiv och ROS1-positiv avancerad icke-småcellig lungcancer (non-small cell lung cancer, NSCLC), inklusive patienter som tidigare fått omfattande behandling. Biverkningarna var i allmänhet hanterbara och i första hand av mild till moderat svårighetsgrad.

– Resultaten som presenterades pekar på att lorlatinib, om det godkänns, kan vara ett effektivt behandlingsalternativ för patienter med ALK-positiv avancerad icke-småcellig lungcancer i många olika behandlingssammanhang. Detta är omfattande data från patienter med icke-småcellig lungcancer som tidigare behandlats med andra generationens ALK-hämmare och som idag har få tillgängliga behandlingsalternativ”, säger professor Benjamin Solomon, prövningsledare och onkolog vid Peter MacCallum Cancer Centre, Melbourne, Australien. Att kontrollera metastaser i hjärnan är mycket viktigt för dessa patienter och en speciellt utmanande del i behandlingen av denna sjukdom. Vi observerade utmärkta intrakraniella responser i alla patientgrupper, inklusive de patienter som tidigare fått omfattande behandling.

– Lorlatinib är ett utomordentligt exempel på vad som kan åstadkommas genom translationell forskning och utveckling av precisionsmedicin. Kom ihåg att Xalkori (crizotinib) var det första läkemedel som godkändes för patienter mer ALK-positiv och ROS1-positv icke-småcellig lungcancer. Genom att förstå de mutationer som uppstod i patienter vars tumörer blev resistenta mot Xalkori och andra ALK-hämmare kunde medicinska kemister på Pfizer designa en molekyl med potential att övervinna denna resistens och hämma ALK trots dessa mutationer. Resultaten från denna fas 2-prövning är mycket uppmuntrande och ger de första kliniska bevisen på lorlatinibs aktivitet i detta scenario, säger Mace Rothenberg, MD, chief development officer, Oncology, Pfizer Global Product Development.

Fas 2-studien undersökte antitumöraktiviteten och säkerheten hos lorlatinib i 275 patienter med eller utan asymtomatiska, obehandlade eller behandlade hjärnmetastaser. Patienter rekryterades i sex kohorter baserat på biomarkörer (ALK-positiv eller ROS1-positiv) och tidigare behandling. De primära resultatmålen var tumörrespons (ORR) och intrakraniella tumörrespons (IC-ORR), bekräftade genom oberoende central granskning (ICR). Resultaten per kliniskt relevant grupp visade:

 • ALK-positiva tidigare obehandlade: ORR var 90% (27/30; 95% CI: 74, 98) och IC-ORR var 75% (6/8; 95% CI: 35, 97).
 • ALK-positiva tidigare behandlade med crizotinib med eller utan kemoterapi: ORR var 69% (41/59; 95% CI: 56, 81) och IC-ORR var 68% (25/37; 95% CI: 50, 82).
 • ALK-positiva tidigare behandlade med en annan ALK-hämmare än crizotinib med eller utan kemoterapi: ORR var 33% (9/27; 95% CI: 16, 54) och IC-ORR var 42% (5/12; 95% CI: 15, 72).
 • ALK-positiva tidigare behandlade med två eller tre ALK-hämmare med eller utan kemoterapi: ORR var 39% (43/111; 95% CI: 30, 49) och IC-ORR var 48% (40/83; 95% CI: 37, 59).
 • ROS1-positiva oavsett tidigare behandling: ORR var 36% (17/47; 95% CI: 23, 52) och IC-ORR var 56% (14/25; 95% CI: 35, 76).

Lorlatinib tolererades i allmänhet. De flesta biverkningarna var milda till moderata och hanterades genom dosreduktion eller uppehåll, eller med medicinsk standardbehandling. Den 26 april 2017 beviljade FDA lorlatinib status som Breakthrough Therapy för behandling av patienter med ALK-positiv metastatisk NSCLC som tidigare behandlats med en eller flera ALK-hämmare.

Pfizer Oncology fortsätter att bygga på sin tradition inom biomarkördrivna terapier genom att utforska nya målinriktade behandlingar och immunterapikombinationsstrategier för att möta viktiga ouppfyllda behov hos patienter.

Om icke-småcellig lungcancer (NSCLC)
Lungcancer är den främsta orsaken till död i cancer runt om i världen.1 NSCLC svarar för cirka 85 procent av lungcancerfallen och är fortfarande svår att bota, särskilt vid metastaserande sjukdom.2 Cirka 75 procent av NSCLC-patienterna diagnosticeras sent med metastatisk, eller avancerad, sjukdom där överlevnadsgraden efter fem år är endast fem procent.2,3,4

Om lorlatinib
Lorlatinib är en nästa generations ALK/ROS1 tyrosinkinashämmare under utveckling. Den har visats ha mycket hög aktivitet i prekliniska lungcancermodeller med kromosomförändring av både ALK och ROS1. Lorlatinib designades specifikt för att hämma tumörmutationer som driver resistens mot andra ALK-hämmare och för att kunna passera blod/hjärn-barriären.

Om Pfizer Oncology
Pfizer Oncology har ett stort engagemang för att utveckla innovativa behandlingar som har en betydelsefull påverkan på dem som lever med cancer. Som ett ledande företag inom onkologi som snabbt gör nya behandlingar och banbrytande läkemedel tillgängliga för patienter bidrar Pfizer Oncology till att omdefiniera vad det betyder att leva med cancer. Vår starka pipeline av produkter under utveckling omfattar såväl biologiska läkemedel som småmolekylära läkemedel och immunoterapi och är en av de mest robusta inom branschen. Fokus ligger på att identifiera de viktigaste vetenskapliga genombrotten och omvandla dessa till kliniska applikationer för patienter inom många olika cancertyper. Genom att samverka med akademiska institutioner, enskilda forskare, forskningsgrupper, myndigheter och licenspartners strävar Pfizer Oncology efter att bota eller kontrollera cancer med våra banbrytande läkemedel. Pfizer Oncology vet att framgång inom onkologi inte enbart är ett resultat av de mediciner vi tillverkar, utan snarare av de meningsfulla partnerskap vi skapar för att ha en mer positiv påverkan på människors liv.

[1] The International Agency for Research on Cancer, the World Health Organization, GLOBOCAN 2008, Available at: http://globocan.iarc.fr/Pages/fact_sheets_cancer.aspx (select “Lung” from the drop-down menu). Accessed October 13, 2017.

2 Reade CA, Ganti AK. EGFR targeted therapy in non-small cell lung cancer: potential role of cetuximab. Biologics. 2009; 3: 215–224.

3 Yang P, Allen MS, Aubry MC, et al. Clinical features of 5,628 primary lung cancer patients: experience at Mayo Clinic from 1997 to 2003. Chest. 2005;128(1):452–462

4 American Cancer Society. Detailed Guide: Lung Cancer (Non-Small Cell). Available at: http://www.cancer.org/cancer/lungcancer-non-smallcell/detailedguide/non-small-cell-lung-cancer-survival-rates.Accessed October 13, 2017.

Som ett av världens ledande läkemedels-, egenvårds- och vaccinföretag vill vi på Pfizer bidra till att skapa fler år till livet och mer liv till åren. Vår vision i Sverige är att i samverkan upptäcka nya vägar för en världsledande svensk hälso- och sjukvård. Fokus för vår globala forskning och utveckling ligger inom områden där det finns ett stort behov av behandlingsalternativ t ex inom cancer, immunologi och inflammation, kardiovaskulära och metaboliska sjukdomar, neurovetenskap och smärta, sällsynta sjukdomar och vacciner. www.pfizer.se, www.pfizer.com och www.älskaattåldras.se

AstraZeneca and MSD rapidly advance Lynparza in Japan with a second regulatory submission

AstraZeneca and MSD rapidly advance Lynparza in Japan with a second regulatory submission

Potential to offer a new treatment option for patients with germline BRCA-mutated, HER2-negative metastatic breast cancer

AstraZeneca and Merck & Co., Inc., Kenilworth, NJ, US (known as MSD outside the US and Canada) today announced that they have submitted a new drug application (NDA) to Japan’s Pharmaceuticals and Medical Devices Agency (PMDA) for the use of Lynparza(olaparib) tablets in unresectable or recurrent BRCA-mutated breast cancer, with a decision expected in the second half of 2018.

The Japan NDA is based on the positive results from the Phase III OlympiAD trial published in the New England Journal of Medicine.

This is the second NDA for Lynparza in Japan where the medicine is currently under review for use in ovarian cancer, with a PMDA decision for this indication anticipated in the first half of 2018.

Lynparza tablets are currently being tested in a range of tumour types in addition to ovarian and breast, including prostate and pancreatic cancers.

– ENDS –

NOTES TO EDITORS

About OlympiAD

OlympiAD is a randomised, open-label, multicenter Phase III trial assessing the efficacy and safety of Lynparza tablets (300mg twice daily) compared to ‘physician’s choice’ chemotherapy (capecitabine, vinorelbine, eribulin) in 302 patients with HER2-negative metastatic breast cancer with germline BRCA1 or BRCA2 mutations, which are predicted or suspected to be deleterious. The international trial was conducted in 19 countries across Europe, Asia, North America and South America.

About Lynparza (olaparib)Lynparza was the first FDA-approved oral poly ADP-ribose polymerase (PARP) inhibitor that may exploit tumour DNA damage response (DDR)-pathway deficiencies to potentially kill cancer cells. Specifically, in vitro studies have shown that Lynparza-induced cytotoxicity may involve inhibition of PARP enzymatic activity and increased formation of PARP-DNA complexes, resulting in DNA damage and cancer cell death.

Lynparza is the foundation of AstraZeneca’s industry-leading portfolio of potential new medicines targeting DDR mechanisms in cancer cells.

About Germline BRCA mutations

BRCA1 and BRCA2 are human genes that produce proteins responsible for repairing damaged DNA and play an important role in maintaining the genetic stability of cells. When either of these genes is mutated, or altered, such that its protein is either not made or is faulty, DNA damage may not be repaired properly. As a result, cells are more likely to develop additional genetic alterations that can lead to cancer.[[i]]

About Breast Cancer in Japan

In Japan, breast cancer is the fifth leading cause of death among women.[ii] In Japanese women, breast cancer incidence peaks in the late forties, whereas in the US and Europe the peak incidence is in women over 60 years of age [iii, iv, v]. Despite more treatment options becoming available during the past three decades, there is currently no cure for patients diagnosed with metastatic (Stage IV) breast cancer. In Japan, 5- and 10-year relative survival rates for patients with Stage IV breast cancer are as low as 32.6% and 15.6%, respectively.[vi] Therefore, the primary aim of treatment is to slow progression of the disease for as long as possible and improving or maintaining a patient’s quality of life.[vii]

About the AstraZeneca and MSD Strategic Oncology Collaboration

On 27 July 2017, AstraZeneca and Merck & Co., Inc., Kenilworth, NJ, USannounced a global strategic oncology collaboration to jointly develop and commercialise AstraZeneca’sLynparza, the world’s first and leading PARP inhibitor, and potential new medicine selumetinib, a MEK inhibitor, for multiple cancer types. The collaboration is based on increasing evidence that PARP and MEK inhibitors can be combined with PD-L1/PD-1 inhibitors for a range of tumour types and is aimed at maximising the potential ofLynparzato become the preferred backbone of combination therapies. Working together, the companies will developLynparzaand selumetinib in combination with other potential new medicines and as a monotherapy. Independently, the companies will developLynparzaand selumetinib in combination with their respective PD-L1 and PD-1 medicines.

About AstraZeneca in Oncology

AstraZeneca has a deep-rooted heritage in Oncology and offers a quickly-growing portfolio of new medicines that has the potential to transform patients’ lives and the Company’s future. With at least six new medicines to be launched between 2014 and 2020 and a broad pipeline of small molecules and biologics in development, we are committed to advance New Oncology as one of AstraZeneca’s five Growth Platforms focused on lung, ovarian, breast and blood cancers. In addition to our core capabilities, we actively pursue innovative partnerships and investments that accelerate the delivery of our strategy, as illustrated by our majority investment in Acerta Pharma in haematology.

By harnessing the power of four scientific platforms – Immuno-Oncology, Tumour Drivers and Resistance, DNA Damage Response and Antibody Drug Conjugates – and by championing the development of personalised combinations, AstraZeneca has the vision to redefine cancer treatment and one day eliminate cancer as a cause of death.

About AstraZeneca

AstraZeneca is a global, science-led biopharmaceutical company that focuses on the discovery, development and commercialisation of prescription medicines, primarily for the treatment of diseases in three therapy areas – Oncology, Cardiovascular & Metabolic Diseases and Respiratory. The Company also is selectively active in the areas of autoimmunity, neuroscience and infection. AstraZeneca operates in over 100 countries and its innovative medicines are used by millions of patients worldwide.

For more information, please visit www.astrazeneca.com and follow us on Twitter @AstraZeneca.

Media Relations
Esra Erkal-Paler UK/Global +44 203 749 5638
Karen Birmingham UK/Global +44 203 749 5634
Rob Skelding UK/Global +44 203 749 5821
Matt Kent UK/Global +44 203 749 5906
Gonzalo Viña UK/Global +44 203 749 5916
Jacob Lund Sweden +46 8 553 260 20
Michele Meixell US +1 302 885 2677
Investor Relations
Thomas Kudsk Larsen +44 203 749 5712
Craig Marks Finance, Fixed Income, M&A +44 7881 615 764
Henry Wheeler Oncology +44 203 749 5797
Mitchell Chan Oncology +1 240 477 3771
Christer Gruvris Diabetes; Autoimmunity, Neuroscience & Infection +44 203 749 5711
Nick Stone Respiratory; Brilinta +44 203 749 5716
US toll free +1 866 381 7277

[i] National Cancer Institute. BRCA1 and BRCA2: Cancer Risk and Genetic Testing. Available Online. Accessed October 2017.

ii.National Cancer Institute: Cancer Information Services: Cancer death data calculated by demographic statistics (1985~2015) http://ganjoho.jp/data/professional/statistics/odjrh3000000hwsa-att/cancer_mortality(1958-2015).xls.

iii.Toi M, Ohashi Y, Seow A, Moriya T, Tse G, Sasano H, Park BW, Chow LW, Laudico AV, Yip CH, Ueno E, Ishiguro H, Bando H. The Breast Cancer Working Group presentation was divided into three sections: the epidemiology, pathology and treatment of breast cancer. Jpn J Clin Oncol. 2010;40(Suppl 1):i13–8.

iv. Iwasaki M, Tsugane S. Risk factors for breast cancer: epidemiological evidence from Japanese studies. Cancer Sci. 2011;102:1607–14.

v. Matsuda A, Matsuda T, Shibata A, Katanoda K, Sobue T, Nishimoto H, Japan Cancer Surveillance Research Group. Cancer incidence and incidence rates in Japan in 2007: a study of 21 population-based cancer registries for the Monitoring of Cancer Incidence in Japan (MCIJ) project. Jpn J Clin Oncol. 2013;43:328–36.

vi. Ministry of Health, Labor and Welfare of Japan (2007) Survival rate surveillance (in Japanese). http://www.gunma-cc.jp/sarukihan/seizonritu/seizonritu2007.html. Accessed October 2017

vii. O’Shaughnessy J. Extending Survival with Chemotherapy in Metastatic Breast Cancer. The Oncologist 2005;10(3):20–29.

Om AstraZeneca

AstraZeneca är ett globalt, innovationsdrivet bioläkemedelsföretag med fokus på forskning, utveckling och marknadsföring av receptbelagda läkemedel, primärt för behandling av sjukdomar inom tre terapiområden – andningsvägar, hjärta/kärl/metabolism och cancer men är också selektivt aktiv inom områdena autoimmunitet, neurovetenskap och infektion. AstraZeneca är verksamt i över 100 länder och våra innovativa läkemedel används av miljontals patienter världen över. Mer information finns på: www.astrazeneca.com och www.astrazeneca.se