Moberg Pharma organiserar om försäljningsverksamheten

Moberg Pharma AB (OMX: MOB) organiserar om försäljningsverksamheten för att bättre spegla bolagets ökade fokus på den nordamerikanska marknaden och för att realisera synergier i verksamheten globalt. En global sälj- och marknadsfunktion etableras och kommer att omfatta både direkt- och distributionsförsäljningen. Nuvarande verksamhets-chef i USA, Jeff Vernimb, utses till VP Global Consumer Health.

Direktförsäljningen i Nordamerika står idag för 90 % av bolagets totala intäkter. För att bättre spegla denna utveckling i den kommersiella verksamheten etablerar Moberg Pharma en ny global sälj- och marknadsfunktion som omfattar både direkt- och distributionsförsäljningen. Jeff Vernimb, idag verksamhetschef i USA, blir VP Global Consumer Health med ansvar för bolagets globala försäljning och marknadsföring av receptfria produkter. Under Jeffs ledning har försäljningen i Nordamerika under de tre senaste åren mer än fördubblats till 46 miljoner dollar (tolv månader fram till och med 30 september, 2017).

Genom att samordna ledningen av försäljningsverksamheten globalt förenklas kunskapsöverföring i marknadsfrågor samtidigt som vi främjar synergieffekter vid den fortsatta expansionen av vår OTC-portfölj och förberedelserna inför kommersialiseringen av MOB-015. Som en del av denna förändring lämnar Martin Ingman Moberg Pharma och ledningsgruppen. Martin har under sina nio år hos Moberg Pharma lett arbetet med att etablera bolagets distributionsförsäljning i närmare 40 länder och varit mycket uppskattad av medarbetare och bolagets partners.Den nya försäljnings-organisationen implementeras under vintern och Martin är kvar under övergången.

”Den nya organisationen speglar bättre bolagets ökade fokus på den amerikanska marknaden och förberedelser inför kommersialiseringen av MOB-015 samt möjliggör synergieffekter för den globala försäljningsverksamheten. Jag vill tacka Martin Ingman för hans viktiga insatser för Moberg Pharma och önskar honom lycka till framöver”, säger Peter Wolpert, VD för Moberg Pharma AB.

Denna information
Moberg Pharma offentliggör denna information i enlighet med EU-förordningen om marknadsmissbruk (MAR). Informationen lämnades för offentliggörande genom förmedling av den kontaktperson som anges ovan, kl. 13.00 (CET) den 30 november 2017.

För mer information, vänligen kontakta:
Peter Wolpert, VD, telefon: +46 70 735 71 35, +1 908 432 22 03 (US), e-post: peter.wolpert@mobergpharma.se
Anna Ljung, CFO, telefon: +46 70 766 60 30, e-post: anna.ljung@mobergpharma.se

Om Moberg Pharma, www.mobergpharma.se
Moberg Pharma AB (publ) är ett snabbt växande svenskt läkemedelsbolag med egen försäljningsorganisation i USA och försäljning via distributörer i fler än 40 länder. Bolagets portfölj inkluderar receptfria produkter under varumärkena Kerasal®, Kerasal Nail®, Balmex®, Dermoplast®, New Skin® och Domeboro®. Kerasal Nail® (Emtrix® Zanmira® eller Nalox™ på många marknader) är det ledande receptfria preparatet för behandling av nagelsjukdomar i USA, Kanada samt i flera länder i EU och Sydostasien. Bolaget växer organiskt och genom förvärv. Intern produktutveckling fokuserar på innovativ drug delivery av beprövade substanser och inkluderar två projekt i sen klinisk utveckling, MOB-015 (nagelsvamp, fas 3-studier pågår) samt BUPI (smärtlindring vid oral mukosit, fas 3-förberedelser pågår). Moberg Pharma har kontor i Stockholm och New Jersey och bolagets aktie är noterad under Small Cap på NASDAQ OMX Nordic Exchange Stockholm (OMX: MOB).

”TLV tar inte hänsyn till långsiktiga effekter vid utvärdering av läkemedel”

För att Sverige ska kunna erbjuda en hälso- och sjukvård i världsklass krävs att patienter får snabb tillgång till nya och innovativa läkemedel. Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket (TLV) tar i sin utvärdering enligt Janssen inte hänsyn till långsiktiga effekter för patienterna. Företaget ställer sig nu frågande till om TLV har ändrat sin praxis för utvärdering av läkemedel.

TLV har beslutat att avslå Janssens subventionsansökan för Darzalex, en antikropp med ny verknings-mekanism för behandling av multipelt myelom. Blodcancerformen multipelt myelom kan inte botas och drabbar omkring 500 patienter årligen i Sverige. Nya behandlingsalternativ är därför angeläget.

”Vi vet att TLVs sätt att utvärdera vårt läkemedel (Darzalex) skiljer sig från bedömningar i andra europeiska länder. Darzalex har bedömts som värdefullt för patienter och samhällen i 16 europeiska länder och Sverige blir nu det enda land i Norden där patienter riskerar att inte få tillgång till läkemedlet”, säger Lars Johansson, vd för Janssen i Norden och Baltikum.

TLV motiverar sitt beslut med att det finns osäkerheter när det gäller total överlevnad över tid.
Janssen menar att om TLVs nya sätt att utvärdera läkemedel blir praxis kommer detta leda till längre uppföljningar av kliniska studier för att påvisa kostnadseffektivitet. Konsekvensen kan då bli fördröjd tillgång till effektiva behandlingar för patienter i Sverige.

”Vårt intryck är att vi haft en bra dialog med TLV och beslutet innebär att vi har helt olika sätt att analysera det långsiktiga värdet av läkemedlet. Nu kan följden bli fördröjd introduktion av nya effektiva behandlingar, vilket går ut över patienterna”, säger Lars Johansson.

I nästa steg avser Janssen att återuppta företagets tidigare dialog med landstingen via NT-rådet för att göra Darzalex tillgängligt för patienter i Sverige. (NT-rådet har landstingsmandat att avge rekommendationer om förhållningssätt till nya läkemedelsterapier.)

Kontaktinformation
Anna Käll, Public Affairs Sverige
Tfn:  08-626 5029 

Kristina Sandström, Medicinsk direktör
Tfn: 08-626 5224.

Bakgrund
Janssens subventionsansökan är baserad dels på en poolad FAS 2 studie med 148 patienter, där Darzalex ges ensamt till patienter som har provat flera andra behandlingar (Usmani et al. 2016. Clinical efficacy of daratumumab monotherapy in patients with heavily pretreated relapsed or refractory multiple myeloma. Blood, vol 128, 37 – 44), dels på en FAS 3 studie, med 251 patienter, som tillägg till standardbehandling (Palumbo et al. 2016. Daratumumab, Bortezomib, and Dexamethasone for Multiple Myeloma, NEJM 375;8 nejm.org August 25, 754 – 766).

Janssen, som utgör läkemedelsdivisionen av Johnson & Johnson-koncernen, är ett av de tio största läkemedelsbolagen i världen med cirka 40 000 anställda på fem kontinenter. Företaget är verksamt inom sex terapiområden: neurologiska sjukdomar, infektionssjukdomar, onkologiska och hematologiska sjukdomar, immunologiska sjukdomar, pulmonell arteriell hypertoni, samt metabola och kardio-vaskulära sjukdomar. Janssen finns i alla de fem nordiska länderna med cirka 300 anställda.

​Black Week – en succévecka för Kronans Apotek

​Black Week – en succévecka för Kronans Apotek

Kronans Apoteks Black Week-kampanj på nätet överträffade företagets förväntade försäljning med råge. Den totala försäljningen steg med över 400%, jämfört med samma period föregående år. Kampanjen, som löpte under hela veckan, förväntades nå sin kulmen under fredagen. Men, det blev söndagen ­- som med 600% fler ordrar än samma dag 2016 – slog alla rekord för en enskild dag i företagets historia.

Kronans Apotek firade en av årets största shopping- och readag med att erbjuda sina kunder en hel vecka med upp till 70 procent rabatt på utvalda varor i sin nätbutik. Hela veckan sammanräknad så ökade försäljningen med över 400 % och besöksantalen mångdubblades i jämförelse med föregående år. Det första försäljningsrekordet slogs på fredagen, men det fick redan under söndagen se sig slaget. Under söndagen hade e-handeln 600% fler ordrar jämfört med samma dag under 2016..

– Det är första året som vi gör en större satsning på Black Week och det märktes tydligt i försäljningen under hela veckan. Att söndagen slår alla tänkbara rekord för oss känns extra kul och väldigt motiverande, säger Fredrik Ljungström, Sortiments & Marknadsdirektör, Kronans Apotek.

Bra priser och unika erbjudanden i kombination med rätt digital marknadsföring förklarar succén. Nu spänner Kronans Apotek bågen inför julhandeln.

– Vi har satsat mycket på e-handeln under året och tagit stora steg framåt när det gäller sortiments- och prisstrategi samt snabbare hemleveranser. Hela årets försäljningsutveckling på e-handeln, och inte minst Black Week-kampanjen, vittnar om att vi gör rätt och bra saker. Nu ser vi fram emot julhandeln och även här gör vi en tydlig satsning med fina julklappserbjudanden, avslutar Fredrik Ljungström, Sortiments & Marknadsdirektör, Kronans Apotek

På fredag, den 1 dec, inleder Kronans Apotek sin julkampanj med bland annat en digital julkalender med nya erbjudanden varje dag ända fram till jul.

För ytterligare information kontakta
Andreas Rosenlund, informationsdirektör, 070-359 10 58

Kronans Apotek vill att kunderna ska känna sig friskare på insidan och vackrare på utsidan. Kronans Apotek har över 300 apotek i hela Sverige från Trelleborg i söder till Haparanda i norr och cirka 2500 anställda.

En stärkt primärvård – en viktig åtgärd för att uppnå en mer jämlik hälsa

En stärkt primärvård – en viktig åtgärd för att uppnå en mer jämlik hälsa

I slutbetänkandet av kommissionen för jämlik hälsa föreslås en rad åtgärder för att nå regeringens mål om att sluta de påverkbara hälsoklyftorna inom en generation. Svenska Läkaresällskapet (SLS) ser slutbetänkandet som ett viktigt steg i arbetet för en mer jämlik hälsa. Många genomtänkta förslag läggs fram som kommer att ha stor betydelse om de genomförs.

– Det är helt avgörande att kommissionens arbete nu leder till aktivitet från alla aktörer som riksdag, statliga myndigheter, regioner, landsting och kommuner, säger Stefan Lindgren ordförande i Svenska Läkaresällskapet. Kunskapen om att vi har en ojämlik hälsa, och att ojämlikheten ökar, har funnits i årtionden. Nu krävs att en vilja till förändring omsätts i praktisk handling och att arbetet sker brett i hela samhället.

En stor utmaning i hälso- och sjukvården är hur primärvården ska kunna leva upp till hälso- och sjukvårdslagens krav på en jämlik vård. I betänkandet beskrivs de utmaningar vården står inför med många äldre och en stor andel med långvariga och kroniska sjukdomar. Det konstateras att en förutsättning för att kunna ge jämlik vård är att det finns personal och att ett problem är bristen på specialister i allmänmedicin. Trots detta saknar betänkandet förslag som skulle kunna bidra till att stärka primärvården.

– Stärkt primärvård är en viktig åtgärd för att uppnå mer jämlik hälsa, konstaterar Stefan Lindgren. Det är en förutsättning för att förslagen om ökad tillgänglighet, särskilt i socialt och ekonomiskt utsatta bostadsområden ska kunna realiseras. Vi måste bygga ut vården nära befolkningen och förändra vårt traditionellt sjukhustunga svenska hälso- och sjukvårdssystem, avslutar Stefan Lindgren.

Läs mer

Svenska Läkaresällskapets remissvar
“Nästa steg på vägen mot en mer jämlik hälsa – Slutbetänkande av Kommissionen för jämlik hälsa”

Svenska Läkaresällskapet är läkarkårens oberoende vetenskapliga och professionella organisation och arbetar för en förbättrad hälsa och sjukvård i samhället. Vi är en politiskt och fackligt obunden ideell förening med cirka 10 500 medlemmar. Vi arrangerar konferenser, seminarier och debatter och stödjer medicinsk forskning. Mer information hittar du på www.sls.se

MedUniverse attending Slush in Finland

MedUniverse attending Slush in Finland
​CEO and Co-Founder of Meduniverse, Anna Omstedt

MedUniverse will be attending Slush as part of the delegation of Prince Daniel’s Fellowship Innovation and Entrepreneurship to Finland.

Slush brings together the leading actors of the global tech scene to Helsinki. In 2017, over 2,600 startups, 1,500 venture capitalists, and 600 journalists from over 130 countries will come to Slush to drive business.

As CEO and Co-Founder of Meduniverse, Anna Omstedt will be part of the delegation of Prince Daniel’s Fellowship Innovation and Entrepreneurship to Finland, and will be visiting at Slush.

Anna Omstedt said “Slush is a legendary event in the tech sector and a fantastic venue for our young innovators to pitch their businesses and build their networks. Myself, and I’m sure the other members of the delegation have high expectations of the attendance and supporting our young entrepreneurs.”

About Slush

www.slush.org

Slush is built for entrepreneurs by entrepreneurs. Whether you are looking for investors, customers, media exposure or mentoring, Slush offers a unique opportunity to reach the global audience and engage with the tech community. The event is designed for growing companies at all stages and from all industries.

About MedUniverse AB.

www.meduniverse.com

MedUniverse is a digital platform for creating Healthcare Professional (HCP) engagement using patient cases. 

The platform enables a HCP to interact with a patient case, gaining feedback on their responses and viewing how their understanding compares with their peers. This interaction data is then presented in a dashboard for customers from the life sciences and pharmaceutical industry to gain insight into the effectiveness of their medical education and multi-channel marketing campaigns. 

MedUniverse is a global platform in over 20 languages, providing its customers with a common view of interaction data and the management of the patient case content distribution. MedUniverse is a global business, headquartered in Stockholm, Sweden and working with customers in 15 countries

Smart kemi möjliggör högkänslig spårning av virus

Smart kemi möjliggör högkänslig spårning av virus

Forskare vid Biofilms – Research Center for Biointerfaces, Malmö högskola, har tillsammans med ett forskarlag från Tyskland under professor Börje Sellergrens ledning, utvecklat molekyltunna filmer som uppför sig som levande cellers membran. Forskarna har använt tekniken för att detektera extremt små mängder av virus.

Resultaten redovisas i artikeln ” Reversible Self-Assembled Monolayers (rSAM:s): Adaptable Surfaces for Enhanced Multivalent Interactions and Ultrasensitive Virus Detection” som en av endast 200 årligen publicerade artiklar i den ansedda tidskriften ACS Central Science.

Sing Yee Yeung, doktorand verksam vid Biofilms – Research Center for Biointerfaces, har valt att fokusera specifikt på influensavirus. De senaste årens allvarliga pandemier har satt strålkastarljuset på behovet av snabba, enkla och pålitliga sätt att upptäcka virus så att vaccin och andra effektiva läkemedel kan tas fram i tid.
– Det är en av metodens främsta förtjänster. Att det krävs en mycket liten koncentration av viruset för att upptäcka det, säger Sing Yee Yeung.

Styra egenskaper 
Ett SAM, Self-Assembled Monolayer, är ett cirka 2-5 nanometer tunt tvådimensionellt lager där alla molekyler är orienterade i en bestämd riktning. Sing Yee Yeung och hennes forskarkollegor har lyckats skapa sådana lager som har den exklusiva egenskapen att de kan styras att snabbt fästa eller lossna från en yta som svar på en pH-förändring. Därav r som i reversibelt i rSAM.
– Man kan få molekylerna att släppa eller fästa med en enkel pH-justering. Det blir som en magnet, säger Sing Yee Yeung.

Ligger nära verkligheten
Så här fungerar det: Vid ett förhöjt pH-värde är ytan – i det här fallet en belagd guldyta – negativt laddad och rSAM-molekylerna positivt laddade. Då söker de varandra. Vid ett lågt pH-värde, som i en sur lösning, förlorar ytan sin laddning och rSAM-lagret lossnar.

Det rSAM-lagret gör, är att det fungerar som en brygga mellan viruset och guldytan. Bryggan är dynamisk och dess molekyler kan röra sig parallellt med ytan. Detta underlättar för viruset att fästa och utveckla många kontaktpunkter som tillsammans åstadkommer en stark bindning.
– Vår metod är robust men ligger samtidigt nära verkligheten, säger Sing Yee Yeung.

Börje Sellergren tycker det är roligt att en teknik som de har jobbat med i snart 20 år nu bär frukt och blir uppmärksammad på det här viset.
– Detta är en praktisk metod att efterlikna cellmembranets egenskaper, som jag tror kan få en bred användning, särskilt inom biosensorer och läkemedelsutveckling, säger han.

Kontakt
Börje Sellergren, professor, tfn: 040-6657810, borje.sellergren@mah.se
Sing Yee Yeung, doktorand, tfn: 040 – 665 8177, sing.yee.yeung@mah.se

Den 1 januari 2018 blir Malmö högskola universitet. Lärosätet startade 1998 och har vuxit till landets största högskola med 1 800 medarbetare och omkring 24 000 studenter. Malmö högskola utbildar framtida lärare, sjuksköterskor, tandläkare, socionomer men även samhällsvetare, ingenjörer, stadsplanerare, interaktionsdesigners och idrottsvetare. Forskningen är flervetenskaplig och samhällsnära inom områden som till exempel migration och flyktingfrågor, urbana miljöer, sakernas internet, biofilm och biologiska gränsytor, sexologi, hälsa och tandvård. Samarbeten sker på bred front med såväl näringsliv som offentlig sektor.

Kemikalier i huden avbildas med ny metod

Kemikalier i huden avbildas med ny metod

En ny metod för att undersöka huden kan minska antalet djurförsök och samtidigt ge nya möjligheter till utveckling av läkemedel och kosmetika. Med kemisk avbildning kan man se alla skikt av huden och mäta närvaro av i princip vilka ämnen som helst i vilken del av huden som helst, med mycket hög noggrannhet.

Allt fler kemikalier kommer ut i vår omgivning. Exempelvis diskuteras parabener och ftalater som två typer av kemikalier som kan påverka oss. Men det har hittills inte varit möjligt att veta hur huden tar upp dem. En ny studie från Chalmers och Göteborgs universitet visar hur man, med hjälp av så kallad kemisk avbildning, med mycket stor noggrannhet kan få omfattande information om den mänskliga huden.

Att undersöka hur ämnen tar sig in i och igenom huden har hittills främst gjorts på två sätt; genom att med hjälp av tejpremsor dra loss det översta skiktet, hornlagret, på huden för analys, samt genom urin- och blodprover för att se vad som trängt igenom huden. Vad som händer i hudskikten där emellan vet man fortfarande väldigt lite om. Med kemisk avbildning blir det nu möjligt att, med mycket hög noggrannhet, se alla skikt av huden och mäta närvaro av i princip vilka ämnen som helst i vilken del av huden som helst. Det kan leda till exempelvis läkemedel som är bättre anpassade för huden.

Den nya metoden skapades när kemisterna Per Malmberg, vid Chalmers institution Kemi och kemiteknik och Lina Hagvall, vid Sahlgrenska akademin på Göteborgs universitet, korsade sina forskningsfält.

– Med läkemedel vill man ofta att en så stor del som möjligt av dosen ska tas upp av huden, men det händer också att man inte vill ha hudupptag, som exempelvis när man stryker på solskyddsmedel som ju ska ligga uppe på huden och inte tränga in. Vår metod möjliggör läkemedel designade efter hur man vill att ämnet ska tas upp av huden, säger Lina Hagvall.

Kemisk avbildning har hittills främst använts för bland annat geovetenskap och cellavbildning, men med tillgång till mänsklig hud från operationer kom forskarna på det nya området för tekniken. Forskarna ser nu även möjligheter öppnas för att byta ut läkemedeltester som idag innebär djurförsök. Deras metod ger mer rättvisande resultat än tester på möss och grisar. Eftersom det inte är tillåtet med djurförsök för att testa kosmetika kan metoden dessutom skapa nya möjligheter för kosmetikaindustrin.

– Många djurförsök som genomförs av forskare och företag är inte längre nödvändiga i och med den här metoden. Vill man veta något om den mänskliga hudens passiva upptag är den här metoden minst lika bra. Mänsklig hud är bättre att testa på än på en gris, säger Lina Hagvall.

Den nya metoden kan också ge underlag för att skapa korrekta gränsvärden för skadliga halter av ämnen som kan komma i kontakt med huden. För att kunna skapa dessa gränsvärden måste man veta hur stor del av dosen på hudytan som tränger ner i och igenom huden, vilket metoden kan visa. Detta ger större kunskap om vad vi får i oss på våra arbetsplatser och i barnomsorgen.

– Vår metod kan visa allt med en bild, oavsett om det är nickel, ftalater eller parabener man letar efter i huden, eller om man vill följa ett läkemedels väg genom huden. Det räcker med ett hudprov så kan vi söka efter i princip vilka molekyler som helst. Vi behöver inte på förhand anpassa metoden efter vad vi letar efter, säger Per Malmberg.

Resultaten är möjliga att tillämpa inom en mycket snar framtid. Själva tekniken är redo att användas redan idag. Nu återstår mindre arbete med att optimera proverna för bästa resultat, men forskarna anser att metoden ska vara klar för användning inom ett år.

Fakta: Kemisk avbildning
Kemisk avbildning innebär att man använder en laser eller jonstråle för att analysera hudsnitten med hjälp av en masspektrometer. I varje punkt, eller pixel, av snitten som strålen träffar fås information där hudens kemiska innehåll sorteras beroende på molekylvikt. Den kemiska informationen från varje punkt kan sedan samlas ihop till en digital bild som visar ett ämnes fördelning i huden. I just den här studien har en sekundärjonsmasspektrometer (TOF-SIMS) använts vilket ger en mycket hög rumslig upplösning ned till nanometerområdet.


För mer information, kontakta:

  • Per Malmberg, forskare, analytisk kemi, Institutionen Kemi och kemiteknik, Chalmers, 031-772 83 21, malmper@chalmers.se.
  • Lina Hagvall, yrkeshygieniker, docent, Arbets- och miljödermatologi, Sahlgrenska universitetssjukhuset, 031-342 13 38, lina.hagvall@gu.se

Chalmers forskar och utbildar inom teknik, naturvetenskap, sjöfart och arkitektur, med en hållbar framtid som allomfattande vision. Chalmers är känt för sin effektiva innovationsmiljö och har åtta styrkeområden av internationell dignitet – Energi, Informations- och kommunikationsteknik, Livsvetenskaper och teknik, Materialvetenskap, Nanovetenskap och nanoteknik, Produktion, Samhällsbyggnad och Transport.
Graphene Flagship, ett av EU-kommissionens första forskningsinitiativ
inom Future Emerging Technologies, koordineras av Chalmers i Göteborg. Chalmers har omkring 10 300 heltidsstudenter och 3 100 anställda.

MedUniverse CEO joins Prince Daniel’s Fellowship Innovation and Entrepreneurship delegation to Finland

MedUniverse CEO joins Prince Daniel’s Fellowship Innovation and Entrepreneurship delegation to Finland
​CEO and Co-Founder of Meduniverse, Anna Omstedt

CEO and Co-Founder of Meduniverse, Anna Omstedt will be part of the delegation of Prince Daniel’s Fellowship Innovation and Entrepreneurship to Finland.

The program aims to inspire young individuals to develop and pursue their entrepreneurial dreams and to support young entrepreneurs through mentoring and networking.

The purpose of the visit to Helsinki is to study the Finnish business climate with a focus on start-up companies and innovation. The delegation comprises of senior entrepreneurs, business leaders, bank representatives and young entrepreneurs from the mentorship program.

“I’m excited and honoured to part of the delegation, supporting young entrepreneurs to follow their dream, with the greatest opportunity to succeed.” said MedUniverse CEO Anna Omstedt. Anna went on to say, “If I can support young entrepreneurs with avoiding traps and creating business connections that will help them to flourish, then that’s personally rewarding to me. This is my opportunity ensure that young entrepreneurs have an equal opportunity to be successful”.

About Prince Daniel’s Fellowship

https://www.iva.se/en/projects/Prince-Daniels-Fellowship/

Prince Daniel’s Fellowship is an entrepreneurship programme to inspire young people to become entrepreneurs and to support young entrepreneurs.The objective is to present role models and have a dialogue with upper secondary school and university students to contribute long term to a culture that promotes entrepreneurship.

Prince Daniel’s Fellowship is a long-term collaboration between Prince Daniel, IVA and prominent entrepreneurs and business leaders. The project was launched in January 2013 with the aspiration to contribute to a more favourable culture for entrepreneurship and greater acceptance of risk and failure.

About MedUniverse AB.

www.meduniverse.com

MedUniverse is a digital platform for creating Healthcare Professional (HCP) engagement using patient cases. 

The platform enables a HCP to interact with a patient case, gaining feedback on their responses and viewing how their understanding compares with their peers. This interaction data is then presented in a dashboard for customers from the life sciences and pharmaceutical industry to gain insight into the effectiveness of their medical education and multi-channel marketing campaigns. 

MedUniverse is a global platform in over 20 languages, providing its customers with a common view of interaction data and the management of the patient case content distribution. MedUniverse is a global business, headquartered in Stockholm, Sweden and working with customers in 15 countries.

Kevzara® (sarilumab) godkänt inom läkemedelsförmånen för behandling av måttlig till svår reumatoid artrit

Kevzara® (sarilumab) godkändes av den Europeiska läkemedelsmyndigheten (EMA) den 23 juni 2017 för behandling av måttlig till svår reumatoid artrit och läkemedlet omfattas nu även av högkostnadsskyddet i Sverige.

Reumatoid artrit är en kronisk inflammatorisk sjukdom som främst drabbar lederna. Sarilumab, den aktiva substansen i Kevzara, är en IL-6-receptorblockerare som påverkar cytokiner involverade i inflammationsprocessen vid reumatoid artrit.

Enligt Tandvårds- och läkemedelsförmånsverkets (TLV) sammanfattning: ”I de kliniska studierna har sarilumab i kombination med metotrexat uppvisat statistiskt signifikant bättre effekt jämfört med placebo för relevanta effektmått. Den kliniskt relevanta effekten har visats i olika patientgrupper. I en direkt jämförande studie var sarilumab i monoterapi överlägsen adalimumab i monoterapi.” TLV skriver i sitt beslut att de bifaller ansökan för subvention av Kevzara med följande begränsning: ”Subventioneras endast för patienter som har behandlats med TNF-hämmare eller där detta inte är lämpligt.”

”Reumatoid artrit är en livslång sjukdom som många gånger är svår att behandla. TLV:s beslut är mycket glädjande eftersom det innebär att patienter som ofta är funktionsnedsatta på grund av sin sjukdom nu kan erbjudas ett nytt effektivt behandlingsalternativ inom ramen för högkostnadsskyddet”, säger Eva Laudon Meyer, Medicinsk chef på Sanofi Genzyme Sverige.

Kevzara i kombination med metotrexat (MTX) är indicerat för behandling av måttlig till svår reumatoid artrit (RA) hos vuxna patienter som inte haft tillräcklig effekt av eller som inte tolererat en eller flera sjukdomsmodifierande antireumatiska läkemedel (DMARDs). Kevzara kan ges som monoterapi i fall där MTX inte tolereras eller när behandling med MTX inte är lämpligt.

Ungefär 60 000 personer i Sverige lever med reumatoid artrit1 Sjukdomen gör att immunförsvaret attackerar vävnader i lederna vilket orsakar inflammation. Patienter med reumatoid artrit lider ofta av ledsmärta, svullnad, stelhet, trötthet och i svåra fall funktionshinder.2

Kevzara har utvecklats i ett samarbete mellan Sanofi och Regeneron.

Om Sanofi
Sanofi, ett av världens ledande läkemedelsbolag, driver innovativ forskning och läkemedelsutveckling med fokus på patientens behov. Sanofi är organiserat i fem globala affärsenheter: Diabetes & Cardiovascular, General Medicines & Emerging Markets, Sanofi Genzyme, Sanofi Pasteur och Consumer Healthcare. Sanofi är börsnoterad i Paris (EURONEXT:SAN) och i New York (NYSE:SNY).

Sanofi Genzyme
Sanofi Genzyme är en affärsenhet inom Sanofi som arbetar med att upptäcka och utveckla medicinska behandlingar för patienter med sällsynta sjukdomar och MS samt för sjukdomar inom onkologi och immunologi. Genzyme grundades 1981 i Boston, USA och är sedan 2011 en del av Sanofi. Sanofi och Regeneron samarbetar i ett globalt forsknings – och utvecklingsprogram samt med marknadsföringen av Kevzara.

Källor

  1. Neovius, M, Simard, JF, Askling, J, “Nationwide prevalence of rheumatoid arthritis and penetration of disease-modifying drugs in Sweden.” Annuals of Rheumatic Diseases 2011; Apr;70(4):624-9
  2. Mayo Clinic. “Rheumatoid Arthritis.” Available at http://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/rheumatoid-arthritis/home/ovc-20197388. Last accessed June 2017.

GZSE.SARI.17.11.0196

World AIDS Day kampanj 2017 – Livet med hiv

World AIDS Day kampanj 2017 - Livet med hiv
Livet med hiv

World AIDS Day kampanj 2017 – Livet med hiv

[embedded content]

I år uppmärksammar vi World AIDS Day (världsaidsdagen) 1 december 2017 med en antistigma kampanj. Livet med hiv, en kampanj för att bryta fördomarna om hiv. 

Alla har vi drama i våra liv,

livet har sina upp och ned gångar, sina motgångar och framgångar. Livet med hiv i Sverige, är för många ett vanligt liv, med en ovanlig sjukdom, men hiv behöver inte längre vara ett hinder för någon i livet.


Vi vill påminna om att,

med dagens effektiva hivmediciner, har 95% av de som lever med hiv i Sverige, en så pass välfungerande behandling, att hiv inte överförs vid sexuella kontakter eller vid graviditet.

För många som lever med hiv idag är andras fördomar det största problemet, därför tycker vi att det är dags att göra upp med fördomarna en gång för alla. Med rätt kunskap behöver vi inte vara rädda av fel anledning.

Tillsammans kan vi göra skillnad

Första december är det World Aids Day, vi kan alla uppmärksamma dagen tillsammans på olika sätt, genom att bära ett röda bandet, visar vi att medvetenhet om hiv, genom att prata om hiv hjälper vi till att bryta tystnaden. tillsammans kan vi göra skillnad.

Om kampanjen 

Årets kampanj kommer att synas på Youtube, Facebook och Instagram. Kampanjen är ett bilateralt projekt i samarbete med Danska Aids-Fondet. Med stöd av Folkhälsomyndigheten och MAC AIDS-Fund.

Besök kampanjen

Läs mer om kampanjen och omhur du kan engagera dig på vår hemsida.

Hiv-Sverige är en nationell paraplyorganisation som arbetar för att ständigt skapa förbättrade levnadsvillkor för personer som lever med hiv.

För och av personer som lever med hiv, sedan 1990

Hiv-Sverige på webben

Hiv-Sverige på Facebook