Läkemedelsverket: Förbättra patientinformationen om kopparspiral

Läkemedelsverket: Förbättra patientinformationen om kopparspiral
Patientinformationen om kopparspiraler behöver förbättras, anser Läkemedelsverket.

En tydlig information om förväntade biverkningar behöver ges till kvinnor inför beslutet att använda kopparspiral som preventivmetod. Det är slutsatsen av den utredning som Läkemedelsverket nyligen genomfört mot bakgrund av ett stort antal inkomna biverkningsrapporter från enskilda personer. Utredningen har inte visat att det skulle finnas ett orsakssamband mellan kopparspiral och de inrapporterade allmänna symptomen. Det är viktigt att den som upplever någon typ av besvär vid användning av kopparspiral vänder sig till hälso- och sjukvården för rådgivning om alternativa preventivmetoder.

Under de senaste åren har Läkemedelsverket fått in ett stort antal biverkningsrapporter från enskilda personer om besvär som antas bero från användning av kopparspiral. De beskrivna symptomen innefattar allt från allergi, blödningar, värk, hudbesvär till sömnbesvär och psykiska besvär. Läkemedelsverket har i enskilda fall efterfrågat tillverkarens rapport och dessutom begärt in dokument rörande riskanalys, referens till säkerhetsinformation, biverkningsrapporteringsfrekvens, periodisk utvärderingsrapport, klinisk expertrapport, bruksanvisning samt insättningsanvisning.

– Många av de inrapporterade symptomen är förväntade negativa effekter vid användning av kopparspiral, exempelvis buksmärta eller ökad menstruationsblödning. Därför är det viktigt med förbättrad patientinformation när det gäller förväntade biverkningar, säger Ewa-Lena Hartman, gruppchef vid Läkemedelsverket.

Analysen pekar också på att allmänna symptom av försämrat välbefinnande (trötthet, onormal känsla, stress), psykiska symptom (depression, ångest) eller symptom associerade med hormonella svängningar i menstruationscykeln (premenstruellt syndrom) osannolikt härrör från användningen.

Läkemedelsverket bedömer att ett orsakssamband mellan användning av kopparspiral och de inrapporterade allmänna symptomen inte framkommit utifrån inkommen information från tillverkarens utredningar och dokumentation. Det är viktigt att den som upplever besvär, oavsett vilken typ av besvär det är från användning av kopparspiral, vänder sig till hälso- och sjukvården för rådgivning om alternativa preventivmetoder.

För mer information

Ewa-Lena Hartman, gruppchef, Läkemedelsverket
Telefon 018-17 48 84

Läkemedelsverkets uppgift är att se till att den enskilde patienten, hälso- och sjukvården samt djursjukvården får tillgång till säkra och effektiva läkemedel av god kvalitet och att dessa används ändamålsenligt och kostnadseffektivt. Myndigheten ansvarar också för tillsyn av medicintekniska produkter, tatueringsfärger samt kosmetiska och hygieniska produkter. Läs mer om oss på www.lakemedelsverket.se.

Hur främjar hälso- och sjukvården hälsa hos äldre?

Hur främjar hälso- och sjukvården hälsa hos äldre?

Den 5 februari anordnar Svenska Läkaresällskapet den årliga Preventionsdagen – State of the Art med tema ”Hälsofrämjande för äldre”.

– Hälso- och sjukvården bör inriktas mer på att främja hälsa istället för att enbart behandla sjukdomar och det gäller inte minst för patientgruppen äldre, säger Lars Jerdén, ordförande i Svenska Läkaresällskapets Kommitté för prevention.

Under preventionsdagen presenteras den senaste forskningen inom området tillsammans med goda exempel som belyser hur hälso- och sjukvården kan arbeta för att främja hälsan hos äldre.

Medverkande i Preventionsdagen: Töres Theorell, Stefan Lindgren, Sven Andreasson, Torbjörn Åkerstedt, Sverker Sörlin, Margareta Norberg, Margareta Nydahl, Kerstin Frändin, Lovisa Brehmer, Jill Taube, Klas-Göran Sahlén och Lars Jerdén

Moderator: Anna Kiessling

Tid & Plats: Den 5 februari 2018 i Svenska Läkaresällskapets hus, Klara Östra Kyrkogata 10, Stockholm.

För mer info v g kontakta:
Lilian Lindberg, 08-440 88 93 eller lilian.lindberg@sls.se

BAKGRUND
Svenska Läkaresällskapets kommitté för prevention startade sitt arbete 2015. Syftet är att verka för att arbetet med levnadsvanor, primär och sekundär prevention av kroniska sjukdomar, och folkhälsa utvecklas inom hälso- och sjukvården och i samhället. Kommittén består av ett femtontal aktiva ledamöter från olika specialiteter.

Svenska Läkaresällskapet är läkarkårens oberoende vetenskapliga och professionella organisation och arbetar för en förbättrad hälsa och sjukvård i samhället. Vi är en politiskt och fackligt obunden ideell förening med cirka 10 500 medlemmar. Vi arrangerar konferenser, seminarier och debatter och stödjer medicinsk forskning. Mer information hittar du på www.sls.se

Apotekarsocieteten positiv till enhetliga priser

Apotekarsocieteten stöder utredningens förslag till att införa enhetlig prissättning av receptbelagda läkemedel utanför förmånen.

– Då läkemedel som förskrivs på recept är en del i en behandling och inte vilken vara som helst anser vi att patienten ska veta att denna behandling kostar lika mycket oavsett var man väljer att hämta ut sitt läkemedel, säger Karin Meyer VD Apotekarsocieteten. Ett viktigt nästa steg är att utbyte kan göras till andra läkemedel inom förmånen. Detta under förutsättning att läkemedlet av Läkemedelsverket bedömts vara utbytbart.

Till Apotekarsocietetens remissvar

Apotekarsocieteten är en ideell förening med ändamål att befordra en hög yrkesstandard inom läkemedelsområdet och att verka för en för individ och samhälle gynnsam utveckling och användning av läkemedel. I detta syfte främjar Apotekarsocieteten kunskaps-och kompetensutveckling inom läkemedelsområdet. Det helägda dotterbolaget Läkemedelsakademin i Stockholm AB är den ledande aktören inom fort- och vidareutbildning inom läkemedelsområdet i Sverige samt ger ut webbtidningen Läkemedelsvärlden.se och böcker inom läkemedelsområdet.

Med föreningens fokus på läkemedel i hela kedjan samlar den kompetenser från olika professioner för att tillsammans arbeta för en bra utveckling och användning av läkemedel. Idag har vi över 5000 medlemmar som kommer från hela läkemedelsområdet.

Innovative Health Sweden lanserar nya produkter och tar hem rekordorder från Kronans Apotek

Innovative Health Sweden lanserar nya produkter och tar hem rekordorder från Kronans Apotek
Maria Ståhl, sortimentsansvarig egenvård Kronans Apotek, tillsammans med Sofia Friberg, VD Innovative Health Sweden AB.


Under 2017 antogs tillväxtbolaget Innovative Health Sweden AB till Science Parks inkubatorsprogram. I produktportföljen finns den revolutionerande järntabletten Winst Iron som sedan i höstas finns att köpa på Apoteket. Nu lanserar bolaget Winst Magnesium samt Winst Zink och tar samtidigt hem en rekordorder från Kronans Apotek.


Med sin första produkt 
Winst Iron, en helt ny form av järntablett, var målsättningen att utveckla bolagets e-handel och att komma in på apotekskedjorna i Sverige. Efter att i höstas skrivit avtal med Apoteket fortsätter framgångsresan med en rekordstor order från Kronans Apotek.

Nya produkter i portföljen


Ordern gäller till största del järntabletten Winst Iron, men även de nyligen lanserade produkterna Winst Magnesium och Winst Zink. Winst Magnesium lanseras på 233 av Kronans apootek under vecka 7, och Winst Zink kommer att finnas på utvalda apotek.


-Vår första produkt Winst Iron har verkligen blivit en hjälp för många kunder som har järnbrist och det glädjer mig att kunna hjälpa människor som är i samma sits som jag har varit, säger grundaren av Innovative Health Sweden, Sofia Friberg, som själv lider av anemi.

Avtal start på samarbete


Avtalet med Kronans Apotek är inledningen på ett tätt samarbete under våren 2018. Produktserien Winst Series kommer att presenteras för samtliga medarbetare inom Kronans apotek på kedjans egen mässa. Mässan följs av en turné med föreläsningar av experter inom diagnostik och behandling av järnbrist, riktade till barnmorskor, läkare och apotekare från Kronans Apotek.


-Jag är väldigt glad över samarbetet och ser fram emot en intensiv vår. Utöver mässa och turné kommer jag tillsammans med barnmorska och medicine doktor Saloua Koubaa besöka utvalda apotek för att erbjuda kunderna att mäta sina blodvärden. Jag hoppas att det intensiva arbetet kommer att ge fler människor möjlighet att upptäcka hur våra innovativa produkter faktiskt kan höja livskvaliteten för den som lider av till exempel järnbrist, säger Sofia. 


Om produkterna
Winst Iron och dess efterföljare WInst Magnesium och Winst Zink, är nya mineraltillskott på marknaden som erbjuder konsumenten att på ett skonsamt sätt få i sig nämnda mineraler. Genom att tabletten läggs under tungan och tas upp sublingualt (av slemhinnan i munnen) påverkas inte magen, och tabletterna blir inte heller påverkade av magens innehåll eller tarmens begränsande absorbtionskapacitet.


För ytterligare information, kontakta:
Sofia Friberg, VD och grundare Innovative Health Sweden AB

070-4663145

sofia@winstseries.com

Science Park Jönköping – gör något stort med dina idéer

Science Park finns med affärsutvecklare och kreativa kontors- och mötesmiljöer på tretton orter i Jönköpings län. Genom att bidra till start och utveckling av fler framgångsrika företag är vi med och skapar Sveriges hetaste företagarregion 2025.

Läkemedelsverkets tillsynsärende av Natural Cycles fortgår

Läkemedelsverkets tillsynsärende av Natural Cycles fortgår

Det förekommer uppgifter i media om att Läkemedelsverket skulle ha lagt ner utredningen om preventivmedels-appen Natural Cycles. Det stämmer inte. Utredningen går vidare i form av ett tillsynsärende där Läkemedelsverket nu begär in kompletterande uppgifter för att få en uppfattning om det finns brister i produkten, produktinformationen eller hur tillverkaren följer upp produktens prestanda och användning.

”Utredningen av preventivmedlet Natural Cycles är i allra högsta grad pågående. Vi har avslutat den första fasen där vi har begärt tillverkarens svar på olycksrapporterna. Nu går utredningen vidare till nästa steg som innebär att vi samlar in information för att kunna ta ställning till om det behövs några åtgärder. Bland annat vill vi se klinisk data, riskanalys och eftermarknadskontroll”, säger Ewa-Lena Hartman, gruppchef, Läkemedelsverket.

Bakgrunden till tillsynen är ett ökat antal rapporter från hälso- och sjukvården om oönskad graviditet vid användning av Natural Cycles. Preventivmedlets certifiering är utförd av tredje part och har inte tidigare granskats av Läkemedelsverket.

Om man som privatperson är orolig över eller har frågor om vilket preventivmedel som man bör använda ska man vända sig till vården för att få hjälp och råd.

För mer information

Ewa-Lena Hartman, gruppchef, Läkemedelsverket
Telefon: 072-584 35 42

Läkemedelsverkets uppgift är att se till att den enskilde patienten, hälso- och sjukvården samt djursjukvården får tillgång till säkra och effektiva läkemedel av god kvalitet och att dessa används ändamålsenligt och kostnadseffektivt. Myndigheten ansvarar också för tillsyn av medicintekniska produkter, tatueringsfärger samt kosmetiska och hygieniska produkter. Läs mer om oss på www.lakemedelsverket.se.

Hemsida om MS för unga anhöriga lanseras

Hemsida om MS för unga anhöriga lanseras
Vad händer i kroppen när man har MS?

Läkemedelsföretaget Merck lanserar idag en hemsida om sjukdomen Multipel skleros (MS) som riktar sig särskilt till unga anhöriga. På sajten, som heter vadärms.se, kan barn och ungdomar som har en förälder med MS få svar på frågor som rör sjukdomen och även ställa egna frågor.

MS är en sjukdom som inte bara påverkar den drabbade utan även de anhöriga, inte minst barn. Eftersom de flesta som får MS är mellan 20-40 år är det vanligt att de drabbade har barn som bor hemma.

Att ha en mamma eller pappa med en kronisk sjukdom som MS kan kännas tufft för många barn. Vanligtvis uppstår också många frågor som kan vara svåra att hitta svar på, dels för att det inte finns någon information där ute som är skräddarsydd för den här målgruppen, och dels för att det kan kännas svårt och pinsamt att prata med sina föräldrar om sjukdomen.

– Idag finns ingen information som riktar sig direkt till målgruppen unga anhöriga som är mellan 9-17 år. Vår tanke är att den här sajten ska vara ett stöd för unga anhöriga och uppmuntra till dialog mellan barn och vuxna, säger Marie Nilsson,Head of Market Access COE på Merck.

På sajten kan man få svar på många frågor som barn och ungdomar med föräldrar som har MS ofta ställer sig, till exempel ”Varför får man MS?”, ”Kan man dö av MS?” och ”Vem kan jag prata med?”. Det finns även filmer som förklarar sjukdomen på ett enkelt sätt och som beskriver vad ett skov är. En ytterligare funktion är att man kan ställa privata frågor till en stödperson på Neuroförbundet.

Materialet till hemsidan är framarbetat med stort stöd av MS-sjuksköterskor som har daglig kontakt med MS-patienter och deras anhöriga. Neuroförbundet har också varit inkopplade i innehållsprocessen. Idén till sajten kommer från en kvalitativ undersökning som Merck genomförde förra året och som visade att neurologer och MS-sjuksköterskor saknar material som de kan ge till de drabbades barn.

Besök gärna sajten på:

www.vadärms.se

Om vadärms.se
Vadärms.se är framtagen av läkemedelsbolaget Merck. Materialet till hemsidan är framarbetat med stort stöd från Neuroförbundet och MS-sjuksköterskor runtom i Sverige som dagligen träffar personer med MS.

Merck  är ett ledande läkemedelsföretag inom cancerbehandling, multipel skleros och hormonstimulerande medel för fertilitet. Merck ägnar sig åt innovativ forskning, inriktad på att upptäcka, utveckla, tillverka och marknadsföra små molekyler eller biologiska läkemedel för att hjälpa patienter på områden där det finns stora behov för förbättring. http://www.merck.se/

TA KONTROLL ÖVER KLIMAKTERIET

TA KONTROLL ÖVER KLIMAKTERIET
Lev inte i okunskap, ta makt över klimakteriet, uppmanar Åsa Melin med sin podcast.

Klimakteriepodden riktar sig till kvinnor från 40 till 60 år. Många lider under de här åren med sviktande hormoner, dålig sömn och minskad sexlust. Åsa Melin leder intervjuer med kunniga personer, avsnitten behandlar allt från hormoner till samlevnad och hårkvalitet. Allt för att öka kunskap och förståelse för en bättre livskvalitet.

Podden publicerade sitt första avsnitt i augusti. ”Jag startade podden när jag plötsligt förstod att mina förändringar i kropp och psyke går att förklara med övergångsåldern. Det är bedrövligt hur lite vi kvinnor vet om klimakteriet och att det ligger en skämmig stämpel på ämnet. Många vet inte vad som går att göra för förbättra livskvaliteten i den här känsliga åldern” säger Åsa Melin som själv är 51 år, snittåldern för menopaus.

Det har inte varit svårt att få med kända, intressanta och kunniga personer; allt från professor och livmedikus Angelica Lindén Hirschberg till Amelia Adamo och bio-hackern Martina Johansson medverkar. Hittills är 21 avsnitt publicerade och många fler är planerade där ett nytt släpps varje onsdag.

Jag leder intervjuerna med hjälp av nyfikenhet, intresse, värme och ett visst mått av humor. Jag har fått fantastiskt fin respons både från de jag intervjuar och lyssnarna. Det är uppenbart att det finns ett behov av kunskapen podden erbjuder och de som har kunskap vill hjälpa till och sprida den”, fortsätter Åsa.

Klimakteriepodden växer just nu snabbt. Till dags dato har podden haft ca 30.000 nedladdningar. Antalet lyssnare per vecka stiger och den senaste veckan har över 3.000 nedladdningar gjorts.

Podden publiceras via Acast, men går att hitta genom de flesta poddappar där ITunes är störst, tät följt av Google Play. Många hittar podden via hemsidanFacebook, Instagram och andra kanaler som marknadsför och publicerar podcasts.

Alla avsnitt finns på hemsidan

Lyssna på introduktionsavsnittet

En podcast för kvinnor 40-65 år för att öka kunskapen kring kroppen för att hitta balans och välmående i övergångsåldern. Intervjuer ledda av Åsa Melin med läkare, professorer och andra kunniga om allt från hormoner till samlevnad och kostrådgivning.

Cochleaimplantat på barn väcker ilska på sociala medier

Cochleaimplantat på barn väcker ilska på sociala medier

Kommentar på sociala medier

”BP en fascistisk sammanslutning som ägnar sig åt rashygien och utrotning”

Med BP avses Barnplantorna. Efter kontakt med Facebook togs kommentaren bort, men den är polisanmäld.

BAKGRUND

Cochleaimplantat/CI är sedan över trettio år en etablerad behandlingsmetod att återskapa ett sinne, hörselsinnet. Det är en av de största medicinteknologiska landvinningarna i modern tid.

Flera hundra tusen personer över hela världen, barn och vuxna, hör med cochleaimplantat. Att vara döv idag betyder inte samma sak som för årtionden sedan. Cochleaimplantat har inneburit ett fullständigt nytt skeende inom behandlingen av grav hörselnedsättning/dövhet – ett skeende utan slut.

Dagens implantat revolutionerar för döva!

I mitten av 1970-talet arbetade Dr Graeme Clark (Australien) och Dr William House (USA) med att utveckla flerkanaliga implantat för stimulans av koklean. Clarks försök att utforma en elektrod som lätt skulle kunna införas i koklean började med ett grässtrå och turbinsnäckor på stranden i Australien. Han utformade en elektrod som liknade grässtrået i egenskaper och 1978 gjorde han den banbrytande operationen på en vuxen dövbliven man. Implantatet behövde vidareutvecklas för ökad ljuduppfattning. 1983 lanserades det första 22-kanaliga implantatet och 1985 lämnar amerikanska FDA (Food and Drug Administration) sitt godkännande för implantering av vuxna. 1990 godkänner så FDA CI-behandling av barn över två år och ett år senare får det första minderåriga barnet i Sverige höra med CI.

Mer information om cochleaimplantat återfinns här cochleaimplantat

Språkutveckling för barn med cochleaimplantat

Behandling med cochleaimplantat av döva barn har sedan första barnet fick höra med CI i slutet av 1980-talet samt 1991 i Sverige väckt ilska hos en ansenlig fraktion individer inom dövrörelsen.

Idag genomgår döva barn CI-behandling, vilket initieras med en operation av implantatet i innerörat (snäckan), redan under ett års ålder. Så tidig CI-behandling är gynnsam då den optimerar möjligheterna till normal eller nästintill normal hörsel- och talspråksutveckling om barnet inte har andra diagnoser, som kan påverka utvecklingen av hörsel och talspråk.

Tidig optimal exponering av hörsel- och talspråk är en evidensbaserad förutsättning för att sinnesområdena i hjärnan ska utvecklas och samverka. Vid normal ljudstimulans mognar hörselbanorna och den s.k. hörselbarken alltmer fram till fem års ålder och under barnets första levnadsår är hjärnans plasticitet som störst. Cochleaimplantat ger en kraftfull stimulering av hörselbanorna och hörselsinnet och tillser att sinnesområdena i hjärnan samverkar. För barn som erhåller cochleaimplantat är det under de första barnaåren som hjärnbarken utvecklas och specialiseras.

CI-klinikerna och läkarnas uppdrag

Vid de CI-behandlande sjukhusen arbetar team innehållande läkare, teknisk audiolog, hörselingenjör, audionom, psykolog, kurator, logoped och specialpedagog. Utifrån deras samlade kompetens ges råd till föräldrar hur behandling med cochleaimplantat utifrån individbasis ska optimeras. Läkares och teamens samlade uppdrag är att handla utifrån vetenskap och beprövad erfarenhet.

NUTID 2018

Motståndet mot CI väcker reaktioner mot föräldrar till barn med CI

Ända sedan CI initierades och då särskilt på barn, har behandlingen väckt reaktioner, som tydligt beskrivs i en rad myter om CI grundade på okunskap eller faktaresistens d.v.s. en ovilja att ta in ny kunskap. Generella myter genom åren beskrivs här Myter

Dövrörelsen tycks i otakt med verkligheten. På sociala medier förekommer krav om att döva ska finnas med på CI-klinikerna när läkare möter föräldrar. De vill att föräldrar ges information om det som beskrivs som dövkompetens som tydligen bara kan förmedlas av döva. Läkares arbete är som nämnts att möta patienter utifrån vetenskap och beprövad erfarenhet.

Det har ifrågasatts huruvida CI återskapar ett sinne, hörselsinnet, då ett barn ändå inte blir normalhörande. För ett barn som erhåller CI tidigt kommer CI-hörseln att vara normen d.v.s. det sätt som de hör på.

Stora delar av dövrörelsen kräver att barn med CI (och ibland alla barn med hörselnedsättning) ska lära sig teckenspråk.Barnens föräldrar förväntas vara språkgivare på både sitt eget modersmål samt teckenspråk. Föräldrar känner sig värderade utifrån grad av teckenspråks-kunnighet. Ett barn med CI som har ett åldersadekvat talspråk och lever inkluderad i vårt gemensamma samhälle har ringa möjligheter att utveckla och upprätthålla ett språk som aldrig används.

Många föräldrar till barn med CI ser idag att deras barn medelst CI-hörsel har möjligheter att utöver svenska lära sig engelska, franska, spanska m.fl. språk för att kommunicera med så många som möjligt. Det ger och har redan givit unga med CI-hörsel helt andra möjligheter än vad de hade haft för några decennier sedan utan CI-hörsel. Positivt! En mindre andel föräldrar till barn med CI har andra bevekelsegrunder till att lära sig teckenspråk. Det är och förblir önskvärt att ha förtroende för föräldrars kompetens i dialog med CI-kliniker och habilitering (interventionsverksamheter).

Dövhet en medicinsk diagnos – döva är inget folkslag

Det medicinska perspektivet att dövhet är en medicinsk diagnos som idag framgångsrikt kan behandlas krockar med ett annat perspektiv. Det handlar om att döva ser sig som ett speciellt folkslag att jämföras med samer och andra minoritetsgrupper.

Redan i slutet av 1990-talet beskrev sociolog Katarina Jacobsson konflikterna tydligt i sin licentiatsavhandling Social kontroll i dövvärlden;

En diskurs kan sägas utgöras av en uppsättning termer, fraser och framställningsformer som möjliggör beskrivningar enligt en viss kulturs preferenser; den tillhandahåller former för hur saker och ting ska berättas och tolkas. En diskurs är med andra ord begränsande.

På sociala medier benämns föräldrar till barn med CI som utrotare!

Det är mer än bara beklagligt att föräldrar till barn med CI på sociala medier å det grövsta ifrågasätts i sina föräldraroller. Det har handlat om att bli kallad utrotare och att inte vilja sina barns bästa.

En ansenlig fraktion av dövrörelsen bombarderar återkommande Barnplantornas öppna Facebook-sida med kommentarer, som av många föräldrar och av Barnplantorna uppfattas som nedsättande, ifrågasättande av föräldrar och deras föräldraskap etc.

En ansenlig fraktion av dövrörelsen anser sig ha tolkningsföreträde på allt som handlar om döva barn. En ansenlig fraktion av dövrörelsen anser sig ha tolkningsföreträde hur föräldrar till barn med CI ska förhålla sig samt vilken information de CI-behandlande sjukhusen inklusive hörselhabiliterande enheter i Sverige ska förse föräldrar med. En ansenlig fraktion av dövrörelsen avkräver personer med annat synsätt än dövrörelsens samlade diskurs förklaringar, bevekelsegrunder samt ursäkter offentligt om dessa individer (föräldrar, professionella) innehar andra uppfattningar än dövrörelsens. Föräldrar och särskilt barn måste enligt en ansenlig fraktion av dövrörelsen träffa döva för att få veta mer om ”sitt” folkslag och dövas historia.

Det uppfattas av många som sektliknande och skrämmande.

Polisanmälan

Barnplantorna har de senaste åren valt att polisanmäla inlägg på sociala medier som

  • Bilder på Barnplantornas ordförande (Gyllenram) tillsammans med Adolf Hitler där texten angav ”Adolf Hitler utrotade judar och Gyllenram utrotar döva barn.
  • Ett konstaterande på Barnplantornas öppna Facebooksida där en person hoppas att en namngiven person i Barnplantornas styrelse ”dör i en tragisk bilolycka”
  • Ett långt inlägg på Facebook ägnas åt ”rashygien och utrotning” (”BP är en fascistisk organisation som ägnar sig åt rashygien och utrotning”).Inlägget möttes med gillande och kommentar som ”alla föräldrar som får ett barn som inte är som dem måste gå igenom en nyorienteringsprocess”.

Föräldrar äger all rätt att fatta avgörande beslut å barnens vägnar, vid medicinsk behandling av dövhet, som grundar sig på medicinsk evidens utan att bli ifrågasatta.

Barnplantorna är väl medvetna om att detta inlägg kan väcka en rad reaktioner i sociala medier.

BARNPLANTORNA

BARNPLANTORNA är en riksorganisation för föräldrar till barn/ungdomar med cochleaimplantat (CI), hörapparater, benförankrade hörapparater (Baha) samt andra typer av hörapparater. BARNPLANTORNA ger ut en tidning, Barnplantabladet samt bedriver kurs- och informationsverksamhet till föräldrar och yrkesverksamma inom området barn med hörselnedsättning.

Den svenska kosttillskottstillverkaren ISIKOST etablerar samarbete med det kanadensiska landslaget

Den svenska kosttillskottstillverkaren ISIKOST etablerar samarbete med det kanadensiska landslaget
Canada functional fitness federation

Sedan tidigare bedriver ISIKOST anti-dopingkampanjer gemensamt med det svenska förbundet för funktionell fitness vilket är en av de främsta anledningarna till att samarbetet nu utökas med att bolaget går in som huvudsponsor åt det kanadensiska förbundet.

Vi är mycket stolta över att få denna unika möjlighet genom ett samarbete med Kanada. Det är en av de absolut ledande nationerna inom Crossfit och funktionell träning.

Samarbetet är snarlikt de ISIKOST sedan tidigare har med både det svenska och norska förbundet, fokus ligger till stor del inom anti-doping. Avtalet löper per den sista december 2020. ISIKOST innehar även namnrättigheterna vid de nationella mästerskapen vilka fungerar som officiella uttagningar till den kanadensiska VM truppen.

Under denna korta period har ISIKOST positionerat sig som en av de mer intressanta aktörerna på världsmarknaden och bolaget går en intressant framtid till mötes,

Genom egen produktion i Stockholm levererar ISIKOST vitaminer och kosttillskott av högsta kvalité med full spårbarhet i form av variation av de näringsämnen kroppen kan tillgodogöra sig.

ISIKOST vill göra kost och hälsa enklare, för alla. Vad ska man äta och inte? Är det skillnad mellan näringsämnen i kosttillskott och vår vardagliga mat? Vilka kosttillskott behöver just jag? Genom kortfattad, lättbegriplig information som faktiskt gör det lättare för dig att må bra. 

WebOn revolutionerar svensk digital handel med hjälp av Amazon och API-ekonomi

WebOn revolutionerar svensk digital handel med hjälp av Amazon och API-ekonomi

– WebOn Infinity PIM & Commerce representerar på alla sätt en helt ny generation programvara för försäljning av produkter och tjänster, säger WebOn VD Einar N. Augedal. Med denna programvarulösning på plats är vi konkurrenskraftiga både när det gäller kostnadsbild samt att vi har en differentiering på marknaden som tidigare inte varit tillgänglig.

WebOns nya plattform är byggd för SaaS och körs i Amazon Web Services (AWS). Med detta följer säkerheten i en geografiskt distribuerad drift av tjänsterna, och inte minst goda möjligheter att anpassa prestanda efter behov. Amazons AWS upplägg i Stockholm är en av de miljöer som lösningen använder. Infinity PIM & Commere är en 100% API-driven plattform, som skräddarsys för ditt företags unika affärsmodell. Byggklossarna är naturligtvis redan på plats, men det är den unika kombinationen av funktioner, integrationer och design som ger våra kunder de konkurrensfördelar de önskar.

Stockholmskontoret är centralt beläget på Södermalm i Stockholm. På plats finns en projektledare, Oskar Jerrstedt, för befintliga och nya svenska kunder, en teknisk projektrådgivare, Jonathan Cohen, samt nyutnämnd sales executive för Sverige, Madeleine Stiernstedt. Kontaktinformation och ytterligare information om produkter och tjänster finns på www.webon.se/om-oss.

WebOn grundades 1995 och är ett innovativt mjukvaruföretag som tillhandahåller lösningar för e-handel och produktinformationshantering (PIM) – produkter och tjänster som bidrar till minskade kostnader och ökad försäljning för ledande nordiska handelsföretag.

Exempel på kunder är bland andra K-rauta i Norge (Byggmakker), Brightstar, COOP, Telenor, Würth och Glava byggprodukter.

Kontaktperson: Madeleine Stiernsted, Sales Executive Sverige, Telefon: +46 708 45 48 84