CHMP ger positivt utlåtande för Alunbrig (brigatinib) som första linjens behandling av ALK-positiv avancerad icke-småcellig lungcancer

Den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA:s vetenskapliga kommitté för humanläkemedel, CHMP, har gett ett positivt utlåtande för Alunbrig (brigatinib) som första linjens behandling av vuxna med ALK-positiv avancerad icke-småcellig lungcancer (NSCLC).
Läs mer

ArcAroma stärker kompetensen inom FOODTECH

Den 24 februari anställdes Pierluigi Decio som Business Development Director för ArcAroma. Pierluigi har en omfattande internationell erfarenhet från livsmedelsindustrin som passar väl in i ArcAromas strategiska riktning. I sin nya roll kommer han att fokusera på att utveckla ArcAromas marknadsaktiviteter och applikationsområden inom affärssegmentet FOODTECH.
Läs mer

AstraZeneca completes divestment agreement with Atnahs Pharma for established hypertension medicines

AstraZeneca today announced that it has completed the previously communicated agreement with Atnahs Pharma (Atnahs) to divest its global commercial rights to Inderal (propranolol), Tenormin (atenolol), Tenoretic (atenolol, chlorthalidone fixed-dose combination), Zestril (lisinopril) and Zestoretic (lisinopril, hydrochlorothiazide fixed-dose combination).
Läs mer

Apoteksgruppen lyfter fram sina egna medarbetare i ny TV-reklam

Den 2 mars inleder Apoteksgruppen för första gången på länge en större extern mediekampanj där man väljer att fortsätta med konceptet att lyfta sina medarbetare i marknadsföringen. Denna gång lyfter man fram en av sina egna farmaceuter som tillsammans med komikern Peter Magnusson ska tydliggöra varumärket med hjälp av värme, rådgivning och humor.
Läs mer