Scandinavian Biopharma recruits Anna Hill as Clinical Operations Manager

​Scandinavian Biopharma is now strengthening its organization by recruiting Anna Hill to the new position as Clinical Operations Manager. Anna will have the overall responsibility for the company’s clinical development program and be responsible for ensuring that ongoing and future clinical trials are performed in a compliant and efficient manner.
Läs mer

Scandinavian Biopharma rekryterar Anna Hill som Clinical Operations Manager

​Scandinavian Biopharma förstärker nu sin organisation genom att rekrytera Anna Hill till den nya positionen Clinical Operations Manager. Anna kommer ha det övergripande ansvaret för företagets kliniska utvecklingsprogram och ansvara för att säkerställa att pågående och framtida kliniska prövningar utförs högkvalitativt och effektivt.
Läs mer