​Det behövs ett globalt system för att fördela skyddsutrustning

Läkare Utan Gränser anser att det behövs globala mekanismer för att för att medicinsk skyddsutrustning ska fördelas mer rättvist bland världens länder under en pågående pandemi. Konkurrens om skyddsutrustning har ökat kraftigt vilket har lett till en kaotisk och ojämnlik marknad med skenande priser.
Läs mer

Folkhälsosatsningen EUROMELANOMA 2020 bromsas av COVID-19

Initiativet att under en vecka erbjuda remissfria tider för hudundersökningar ställs i år in på grund av Covid-19. Under åren har kampanjen ökat medvetenhet kring riskerna med solexponering och lett till rusning till hudmottagningarna. Men utöver de inställda remissfria tiderna, löper kampanjen Euromelanoma 2020 på med samma syfte även i år – att öka medvetenheten kring malignt melanom.
Läs mer

Största medlemsreformen i Svenska Läkaresällskapets historia

Under Svenska Läkaresällskapets (SLS) digitala fullmäktigemöte den 26 maj samlades SLS vetenskapliga sektioner, lokala läkarsällskap och associerade föreningar för att summera det gångna året och peka ut riktningen för SLS framtid. Beslut togs om att bland annat anta 48 av SLS 66 vetenskapliga sektioner som medlemsföreningar samt val av ny ordförande och vice ordförande.
Läs mer

​28 maj: Lägesrapport från Tiohundra om coronaviruset

Vårdbolaget Tiohundra ger en uppdatering angående covid-19, och en lägesrapport om det arbete som pågår i våra verksamheter. Tiohundra har återgått till stabsläge från och med den 25 maj. Inriktningen är att upprätthålla akut och nödvändig vård med största möjliga kvalitet samt att minimera smittspridning i vård- och omsorgsmiljöer.
Läs mer

Byggstart för fortsatt life science-satsning på Campus Solna

Campus Solna och den närliggande Hagastaden växer och utvecklas med målet att bli ett av världens starkaste life science-kluster. Nu påbörjar Akademiska Hus ombyggnationen av Retziuslaboratoriet, som ska ge nya verksamheter med koppling till medicin och hälsa möjlighet att etablera sig i toppmoderna lokaler på området.
Läs mer