GU Ventures inkubator dubblar sitt anslag från Vinnova och klassas fortsatt som excellent!

Den statliga innovationsmyndigheten VINNOVA dubblar GU Ventures anslag i det nya nationella inkubatorprogrammet under namnet ”Stöd till nystartade företag via excellenta inkubatorer”. Inkubatorverksamheten tillförs 9,5 Mkr i finansiering av VINNOVA, för att ge fler nystartade innovativa företag stöd i affärsutveckling och verifiering.
Läs mer

Berendsen höjer ribban – certifierar samtliga Svanenmärkta tvätterier mot nya högre krav

​Som en del i sitt övergripande klimat- och miljöarbete har Berendsen omcertifierat sina nio miljömärkta tvätterier mot Svanens nya högre krav. Genom att kontinuerligt skärpa kraven säkerställs att Svanenmärket alltid garanterar att produkten eller tjänsten uppnår de högsta kraven på marknaden, och följer ny kunskap och teknisk utveckling.
Läs mer

Tandläkare – här är utsuget som renar utandningsluften från virus och bakterier

Utsuget JUMBO Dent är särskilt utvecklat för Tandläkare. Utsuget JUMBO Dent filtrerar virus och bakterier genom ett trestegsfiltersystem. Det innebär att utsugsmunstycket placeras vid patientens mun och utandningsluften sugs in och går vidare till ett förfilter och därefter till ett partikelfilter. Sist går luften igenom ett aktivkolfilter och luften som kommer ut är nu renad till 99.9995%.
Läs mer

Första fas III-studien med Rinvoq (upadacitinib) som monoterapi vid atopisk dermatit uppvisar förbättrad hudläkning och minskad klåda jämfört med placebo

Measure Up 1 är den första pivotala fas III-studien som utvärderar effekten och säkerheten hos upadacitinib vid behandling av måttlig till svår atopisk dermatit (AD). AbbVie meddelade att monoterapi med upadacitinib (15 mg och 30 mg, en gång dagligen) uppnådde de båda uppsatta primära effektmåtten vid vecka 16 hos vuxna och ungdomar med måttlig till svår AD som är aktuella för systemisk behandling
Läs mer