​Disputation Junia Joffer: ”Självskattad hälsa och social status hos ungdomar är viktiga framtidsfrågor”

Tidiga insatser behövs för att stärka ungas självskattade hälsa. Det visar avhandlingen Hälsa för framtiden – Självskattad hälsa och social status hos ungdomar: “Vi ser en koppling mellan god hälsa och hög social status i skolan,” säger Junia Joffer, doktorand vid Umeå universitet och Centrum för Klinisk Forskning Dalarna (CKF), och folkhälsoanalytiker vid Region Dalarna.
Läs mer

Venclyxto (venetoklax) ingår nu i läkemedelsförmånen i alla behandlingslinjer för vuxna med kronisk lymfatisk leukemi

AbbVie meddelar att Venclyxto (venetoklax) i kombination med obinutuzumab ingår i den svenska läkemedelsförmånen från 28 augusti 2020 enligt ett beslut av Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket (TLV). Subventionen gäller för behandling av alla vuxna patienter med tidigare obehandlad kronisk lymfatisk leukemi (KLL).
Läs mer

Nya fullständiga resultat från studie med hjärtsviktspatienter (HFrEF) visar: Empagliflozin minskade den kombinerade risken för kardiovaskulär död och sjukhusinläggningar pga hjärtsvikt med 25 procent

Empagliflozin (Jardiance) minskade risken för kardiovaskulär död eller sjukhusinläggningar på grund av hjärtsvikt med 25 procent jämfört med placebo utöver standardbehandling hos hjärtsviktspatienter med nedsatt vänsterkammarfunktion (HFrEF), med eller utan typ 2-diabetes. Det visar resultaten från EMPEROR-Reduced-studien som publicerades i NEJM i samband med den pågående ESC-kongressen. (1)
Läs mer