BRISTOL MYERS SQUIBB vill bidra med mer än mediciner – nytt initiativ välkomnar allmänhetens åsikter i Sverige

BRISTOL MYERS SQUIBB (BMS) LANSERAR IDAG ETT INITIATIV FÖR DEN SVENSKA ALLMÄNHETEN. MÅLSÄTTNINGEN ÄR ATT FÖRNYA OCH FÖRBÄTTRA STÖDET TILL PATIENTER OCH ANHÖRIGA – SAMT INITIERA EN BREDARE DISKUSSION HUR LIFE SCIENCE KAN BIDRA TILL SAMHÄLLET I STORT UTÖVER LÄKEMEDEL OCH BEHANDLINGAR. FÖRSTA STEGET ÄR ATT LYSSNA PÅ ALLMÄNHETENS ÅSIKTER.
Läs mer

Ny Sifoundersökning: Riskgrupper väljer bort julfirandet på grund av covid-19

Av de svenskar som är äldre eller tillhör en riskgrupp kommer nästan tre av fyra, 71 procent, att träffa släkten mindre än vanligt eller inte alls i jul på grund av coronapandemin. Det visar en ny Sifoundersökning beställd av Hjärt-Lungfonden, som nu lyfter behovet av mer forskning för att skydda hjärt- och lungsjuka inför liknande pandemier i framtiden.
Läs mer

Formas satsar på fyra nya forskningscentrum, inkl FINEST där Mycorena ingår

Mycorena som tillhör Food Innovation Enabling Sustainable Transition meddelar att Forskningsrådet Formas nu satsar 192 miljoner kronor som fördelas mellan fyra centrumbildningar med ett stort antal deltagande parter runt om i Sverige med syfte att bidra till utveckling och innovation inom livsmedelsindustrin där FINEST är en av dessa.
Läs mer