Storköksleverantörerna i BFS kräver riktat stöd för investeringar i restauranger och storkök

Att restaurang- och besöksnäringen drabbats hårt av Corona-pandemin är väl känt. En medlemsenkät som Branschföreningen för Storköksleverantörer gjort visar att också vår bransch, d.v.s. leverantörsledet, tillhör de särskilt drabbade branscherna – därför behövs ett riktat stöd för investeringar i restauranger och storkök.
Läs mer

Europeiska kommissionen godkänner Opdivo som andra linjens behandling av patienter med icke-resektabel avancerad, återkommande eller metastaserande esofaguscancer av skivepiteltyp (matstrupscancer)

Godkännandet av Opdivo som andra linjens behandling av patienter med icke-resektabel avancerad, återkommande eller metastaserande esofaguscancer av skivepiteltyp är det första inom EU för en behandling med immunterapi av patienter med esofaguscancer. Godkännandet baseras på resultat från fas III-studien ATTRACTION-3, som visar på en signifikant överlevnadsfördel jämfört med kemoterapi.
Läs mer

Coronapåverkan stor inom hela privata vård- och omsorgssektorn

Antalet digitala vårdkontakter ökar med ca 100 procent under pandemin och den digitala vården har för många varit det enda alternativet, vilket resulterat i ett skifte där även fler äldre sökt sig till digitala lösningar. Corona har även belyst behovet av att ta sig an flera underliggande utmaningar. Det visar Grant Thorntons kartläggning av den privata vård- och omsorgsmarknaden i Sverige…
Läs mer