​Omställningen går för långsamt – riskerar att missa målen

Idag anordnar Region Stockholm en stor klimatkonferens för Stockholmsregionen. Där presenteras helt ny klimatstatistik nedbruten på regional nivå.

Statistiken visar att omställningen går för långsamt. Mellan 2014 och 2018 har utsläppen bara minskat med motsvarande 0,41 miljoner ton koldioxid. Det innebär en minskning på sju procent på fyra år.
Läs mer

Experterna samlas till Sveriges första vetenskapliga möte om Covid-19

Landets främsta experter samlas till Sveriges första vetenskapliga möte om Covid-19 – ”State of the Art Covid-19”. Mötet arrangeras av ​Svenska Läkaresällskapet i samarbete med alla medicinska universitet samt Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse, SciLifeLab, Svensk sjuksköterskeförening samt Sveriges läkarförbund.
Läs mer

Valneva Sweden AB förbereder storskalig produktion av vaccin mot COVID-19

För att möta den brådskande efterfrågan på ett vaccin mot COVID-19 utökar Valneva Sweden, det svenska dotterbolaget till vaccinföretaget Valneva, sin kapacitet att färdigställa och distribuera vaccin. Valneva Sweden tillverkar sedan mer än 30 år det drickbara vaccinet Dukoral i produktionsanläggningen i Solna.
Läs mer

Skamligt skuldbeläggande av omsorgspersonal

”Här står vi nu, vid köttbergets fot – ingen kan i dagsläget ifrågasätta vilka som bär landet. Inte sällan samma personer som tar hand om både egna och andras föräldrar, bor i ett utsatt område och åker kommunalt.”

Feministiskt perspektivs chefredaktör Anna-Klara Bratt om en rasistisk och sexistisk struktur som kostat både liv och anständighet i covidens kölvatten.
Läs mer

Region Västerbotten ser över rutiner i vården av äldre på särskilda boenden

I Västbotten har IVO granskat journaler vid två primärvårdsverksamheter, Moröbacke hälsocentral och deras ansvar för läkarinsatser vid Linagården samt Vindelns hälsocentrals läkarinsatser vid Älvabackens särskilda boende under två perioder under våren. Myndigheten har även intervjuat bland andra hälso- och sjukvårdsdirektör, verksamhetschef och ansvarig läkare.
Läs mer