De får finansiering i utlysningen Samverkansprojekt för bättre hälsa 2021

Arton ansökningar från vård-och omsorgsgivare inom offentlig och privat sektor har idag beviljats medel i utlysningen Samverkansprojekt för bättre hälsa – Projekt som bidrar till förbättrad prevention, diagnos, monitorering eller behandling. Med denna utlysning vill Medtech4Health och Swelife gemensamt hjälpa Sverige att förbli världsledande inom life science.
Läs mer

Extra viktigt att planera sin TBE-vaccination i år

I takt med att TBE sprider sig och blir vanligare i Sverige, väljer fler att vaccinera sig mot virussjukdomen. Under pandemin har intresset för TBE-vaccin ökat, men nu finns nya utmaningar i samband med Covid-19-vaccineringen. Medicinskt ansvarig på Pfizer menar att dessa är viktiga att känna till och förhålla sig till för att ha ett fullgott skydd mot TBE inför årets fästingsäsongen.
Läs mer