Yogobe utökar sin tjänst med live-streaming

Sedan det digitala hälsoföretaget Yogobe startade 2013 har medlemmarnas önskemål och behov varit det som driver utvecklingen av tjänsten. Under pandemin har många beteenden förändrats, och att känna en känsla av gemenskap och tillhörighet i sin träning har fattats många. Därför lanseras nu Yogobe LIVE där alla medlemmar får möjlighet att yoga, meditera och träna live online med ledande experter.
Läs mer

NFT-hype – Investera med rabatt inför höstens notering av Zeptacoin

Zeptagram, ett innovativt fintech-bolag med en plattform för handel med musikrättigheter, genomförde tidigare i år en lyckad kapitalanskaffning som blev kraftigt övertecknad. Siktet är inställt på en börsnotering under 2022, men redan nu lanserar man en ny NFT-plattform för listning av och handel med bland annat digitala konstverk.
Läs mer

Läkarkåren enig: Kunskapsstyrningssystemet inklusive ägarskapet måste utredas!

Svenska Läkaresällskapets (SLS) digitala fullmäktigemöte som ägde rum den 25 maj samlade SLS medlemsföreningar, sektioner, Kandidat- och underläkarföreningen, lokala läkarsällskap och associerade föreningar. Till ny vice ordförande valdes Catharina Ihre Lundgren. Mötet resulterade bland annat i ett uppdrag för SLS att utreda kunskapsstyrningssystemet.
Läs mer

ASCO 2021 – Amgen presenterar spännande data på världens största cancerkongress

Amgen presenterar data från ett flertal studier ur sin ständigt växande onkologi-portfölj när ASCO, världens viktigaste onkologikonferens, slår upp sina virtuella portar den 4 juni. Det gäller såväl uppdateringar om etablerade terapier som Amgens innovativa pipeline med bland annat KRASG12C-hämmaren sotorasib vid lungcancer, och bemarituzumab vid esofagus- och ventrikelcancer.
Läs mer

Ny metod ska hitta KOL i ett tidigt skede

KOL (kroniskt obstruktiv lungsjukdom) är en av vår tids stora folksjukdomar, med mellan 400 000 och 700 000 drabbade bara i Sverige. I Malmö har en forskargrupp utvecklat en ny metod som med hjälp av nanopartiklar kan upptäcka KOL i ett mycket tidigare stadium än vad som är möjligt med de metoder som används idag. Studien är en del av SCAPIS, Hjärt-Lungfondens hittills största forskningssatsning.
Läs mer