Profundus AB is moving to Astra Zeneca BioVentureHub

Profundus, som erbjuder diagnostiska system för ögonsjukvård, flyttar in på Astra Zeneca BioVentureHub. Det ligger i hjärtat av AstraZenecas byggnad i Mölndal Göteborg och är ett öppet innovationsekosystem där framväxande life science-företag och akademiska grupper finns på ett och samma ställe.
Läs mer

Europeiska kommissionen godkänner Rinvoq (upadacitinib) som första JAK-hämmare i EU för behandling av både vuxna och ungdomar med måttlig till svår atopisk dermatit

AbbVie meddelar att Europeiska kommissionen (EC) har godkänt Rinvoq (upadacitinib), en selektiv och reversibel JAK-hämmare som ges i tablettform en gång dagligen, för behandling av måttlig till svår atopisk dermatit hos vuxna och ungdomar från 12 år som är aktuella för systemisk behandling. Den rekommenderade dosen för vuxna är 15 mg eller 30 mg, en gång dagligen…
Läs mer

PTJ Dental växer med nya verksamheter i Nybro och Linköping

PTJ Dental – en del av vårdföretaget Praktikertjänst – tar över två ytterligare tandläkarkliniker. Den 1 september övergår Valtersson & Wickström i Nybro och Tandläkare Mats Henefalk i Linköping till PTJ Dental samtidigt som mottagningarna byter namn till PTJ Dental Nybro och PTJ Dental Linköping City.
Läs mer