First patient recruited into Alzinova’s phase 1b clinical study with the oligomer-specific ALZ-101 vaccine against Alzheimer’s disease

Alzinova AB (publ) (FN STO: ALZ), a Swedish biopharma company developing treatments of Alzheimer’s disease by specifically targeting neurotoxic amyloid-beta oligomers, today announces that the first patient has been recruited into its phase 1b clinical study with ALZ-101 in Finland.
Läs mer

Våga fråga och agera! En modell för att lära ut om våld till sjuksköterskestudenter

Mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer är ett utbrett samhällsproblem. I ett temanummer av Socialmedicinsk Tidskrift om mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer både nationellt och globalt redovisar lärare och forskare vid Röda Korsets Högskola hur undervisningen för sjuksköterskestunder ser ut inom ämnet.
Läs mer

Aptima SARS-CoV-2/Flu Assay – ett test för tre sjukdomar

Nu börjar influensasäsongen, men i år är utmaningarna lite annorlunda: det som tycks vara influensa kan i själva verket vara covid-19 – eller tvärtom.

Nu lanseras Aptima SARS-CoV-2/Flu Assay som detekterar och differentierar SARS-CoV-2-, influensa A- och B-virus. Testet körs på det helautomatiska Panther-systemet som ger de första resultaten på tre timmar och processar 1 000 tester på 24 timmar.
Läs mer

Fyra vårdenhetschefer på Södersjukhusets förlossning avsäger sig sina chefsuppdrag

Den 28 oktober meddelade fyra av de sju vårdenhetschefer på obstetriken på Södersjukhuset som tidigare returnerat sitt arbetsmiljöansvar att de avsäger sig sina chefsuppdrag. Södersjukhuset har tillsatt en krisgrupp som arbetar intensivt med att hitta en lösning på problemet.
Läs mer

Mycorena erhåller 17 MSEK i EU-finansiering för att utveckla cirkulärt mykoprotein tillsammans med ledande svenska livsmedelsföretag

Ett konsortium lett av Mycorena AB, Skandinaviens pionjär inom mykoprotein, tillsammans med livsmedelsproducenten Berte Qvarn och Falkenbergs kommun, har erhållit ett bidrag på 17 MSEK från Europeiska kommissionens LIFE-program för att skapa cirkulärt mykoprotein.
Läs mer