Massgripanden av tusentals personer i Libyen

Libyska säkerhetsstyrkor har gripit runt 5 000 migranter, flyktingar och asylsökande i Tripoli under de senaste dagarna. Antalet personer som blivit inlåsta i förvar sedan 1 oktober har mer än tredubblats. Förvaren är överfulla och det råder stor brist på mat, vatten och tillgång till toaletter, enligt medarbetare från Läkare Utan Gränser.
Läs mer

Sveriges förening för högkänsliga, SFH, vill instifta en svensk temadag för att uppmärksamma personlighetsdraget högkänslighet.

Sveriges förening för högkänsliga vill instifta en svensk temadag, den 6 oktober, för att uppmärksamma personlighetsdraget högkänslighet, som kännetecknar ca 20% av Sveriges befolkning. Trots att det påverkar så många är det inte så välkänt. Enligt Elaine Aron, psykoterapeut och forskare, som myntat begreppet HSP är en av framgångsfaktorerna att individen har kännedom om sitt personlighetsdrag.
Läs mer

FOJAB ritar för bättre cancervård i Kalmar

Nu påbörjas projekteringen av den nya onkologikliniken på Länssjukhuset i Kalmar. FOJAB ritar ny-, om- och tillbyggnaden som ska bidra till en bättre och mer sammanhållen cancervård och mer tillgänglig strålbehandling. Även utemiljön gestaltas av FOJAB. Investeringen omfattar totalt 6300 kvm och beräknas kosta 423 miljoner kronor.
Läs mer

Hologic lanserar Novodiag, ett nytt system för multiplex PCR-testning on-demand

Hologic lanserar nu Novodiag®, ett fullt automatiserat molekylärdiagnostiskt system för on-demand-testning av infektionssjukdomar och antimikrobiell resistens. Med Novodiag får laboratorier tillgång till ett precisionsinstrument till en överkomlig kostnad som är enkelt att hantera och ger exakta resultat.
Läs mer

Lions Sverige uppmärksammar syn och synvård den 8 okt

Lions Sverige uppmärksammar syn och synvård den 8 okt. Lokala Lions klubbar informerar och gör insamlingar av pengar till synvård. Det sker även insamling av begagnade glasögon.

Varje minut blir 12 personer blinda, varav ett barn.

80 % av all blindhet går att bota.

Lions har räddat synen på 24 miljoner människor runt om i världen.
Läs mer

Hjärt-kärlsjuka har fått ytterligare 14 år tack vare forskningen

Idag publicerar Hjärt-Lungfonden nya siffror för hur forskningen har bidragit till att rädda liv och ge fler levnadsår till dem som insjuknar i hjärt-kärlsjukdom. Enligt beräkningar som Institutet för Hälso- och Sjukvårdsekonomi (IHE) har gjort på uppdrag av Hjärt-Lungfonden, kan en person i 65-69 årsåldern och som 1980 skulle ha dött i en hjärtinfarkt, förvänta sig omkring 14 extra levnadsår.
Läs mer