Stor pandemipåverkan inom privat vård och omsorg – kompetensbrist, vårdskuld och digitalisering i fokus

Tillväxten inom privat vård och omsorg har påverkats kraftigt av pandemin och för första gången sedan 2011 minskade omsättningen. Pandemin har också satt fokus på branschens underliggande utmaningar; kompetensbristen blir större och vårdpersonal lämnar, samtidigt som vårdköerna växer och branschen fortsätter att lida av ineffektivitet och låg produktivitet. Lönsamheten har dock stabiliserats.
Läs mer

Elis fortsätter verka för ökad integration – går med i Stockholm stads satsning Integrationspakten

Elis Textil Service (tidigare Berendsen) ansluter sig till nätverket Integrationspakten – Stockholm stads satsning som syftar till att ge fler möjlighet att delta i arbetslivet. Elis erbjuder praktikplatser för elever på stadens vuxenutbildningar som parallellt med sina studier lär sig svenska. Medlemskapet är ytterligare ett steg i företagets arbete för ökad integration.
Läs mer

Lynparza granted Priority Review in the US for BRCA-mutated HER2-negative high-risk early breast cancer

AstraZeneca’s supplemental New Drug Application (sNDA) for Lynparza (olaparib) has been accepted and granted Priority Review in the US for the adjuvant treatment of patients with BRCA-mutated (BRCAm) HER2-negative high-risk early breast cancer who have already been treated with chemotherapy either before or after surgery.
Läs mer