Vicore tar ett stort steg mot ett kliniskt plattformsbolag som fokuserar på AT2R – ny molekyl redo för fas 1

Vicore Pharma Holding AB (publ) (“Vicore”), ett läkemedelsbolag i klinisk fas som utvecklar läkemedel som aktiverar angiotensin II typ 2-receptorn (AT2R), meddelade att bolaget avancerar den första nya läkemedelskandidaten från VP03-programmet till första studien i människa, en fas 1-studie. Denna molekyl är bolagets första AT2R-agonist att följa C21 i klinisk utveckling.
Läs mer

UNGA BEHÖVER INTE SJUKFÖRKLARAS: ANGELCHAT ETT ALTERNATIV TILL PSYKIATRIN

Undersökningar visar att resultatet av att prata med vanliga människor om sina personliga utmaningar motsvarar det som uppnås genom professionella vårdinsatser. Experter inom psykiatri anser att unga bör kunna hitta andra vägar mot bättre psykisk hälsa än att bli hänvisade till BUP och psykologer. I appen Angelchat söker och erbjuder dagligen hundratals personer emotionellt stöd.
Läs mer

ANGELCHAT ERBJUDER ANONYM CHATT FÖR ATT MÖTA EMOTIONELLA UTMANINGAR

Ungas psykiska ohälsa ökar. Sven Bremberg, barn- och ungdomsläkare och docent i socialmedicin vid Karolinska Institutet och Ing-Marie Wieselgren, psykiater och nationell samordnare för psykiatrifrågor på Sveriges Kommuner och regioner pratade i Vetenskapsradion om hur värdefullt det är för unga personer att prata om sina personliga utmaningar med vanliga människor. Appen Angelchat erbjuder just de
Läs mer