AbbVie toppar listan över Sveriges bästa arbetsplatser för 8e året i rad

För åttonde året i rad rankas AbbVie som en av Sveriges bästa arbetsplatser i Great Place to Works medarbetarundersökning. I år rankas AbbVie som nummer 13. Placeringen är ett resultat av AbbVies medarbetares åsikter om hur företaget presterar inom fem områden; trovärdighet, respekt, rättvisa, stolthet och kamratskap, samt hur företaget arbetar strategiskt och strukturerat…
Läs mer

Styrelsen i THiS Group beslutar om riktad emission för att stärka varumärket och accelerera tillväxten inför börsnotering

Styrelsen i THiS Less-is-more Group AB (publ) (“THiS Group” eller “Bolaget”) har idag, med stöd av bemyndigande från extra bolagsstämma den 12 november 2021, beslutat om en riktad nyemission om högst 6 818 181 stamaktier, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, vilket innebär en ökning av aktiekapitalet om högst 647 727 kronor. Genom den riktade emissionen tillförs Bolaget maximalt 60 MSEK
Läs mer

Kommentar till regeringens satsning på folkhälsa: ”Ett steg i rätt riktning för att sätta Sverige i rörelse”

Regeringen satsar 15 miljoner kronor på att stärka det regionala folkhälsoarbetet. Beslutet är en viktig pusselbit för att främja fysisk aktivitet. Men mer behöver göras för att vända trenden och bryta stillasittandet, säger Per Nilsson, ordförande för regeringens kommitté för främjande av ökad fysisk aktivitet.
Läs mer

Välkommen till Gyncancerdagen den 2 april 2022!

Nätverket mot gynekologisk cancer bjuder in till Gyncancerdagen den 2 april! Kunskapsdagen är i år helt digital, och innehåller aktuella föredrag, patientberättelser, diskussioner om dagens och framtidens cancervård med experter och politiker, utdelning av årets Eldsjälspris och mycket mer. Dagens avslutas med en politikerdebatt om palliativ vård med representanter från alla riksdagspartier.
Läs mer

Pharmabolag beställer system från PExA

PExA AB (”PExA”) har erhållit en beställning från ett internationellt ledande läkemedelsbolag. Ordern är från en ny kund med huvudkontor i Europa och innebär uthyrning av ett komplett system PExA 2.1 under nio månader med förlängningsoption samt försäljning av engångskomponenter. Ordervärde är cirka 300 000 kr och installation är planerat till andra kvartalet 2022.
Läs mer