Novocure och MSD ingår samarbete för att utvärdera Tumor Treating Fields med Keytruda vid glioblastom

Novocure har tecknat samarbetsavtal med MSD om att utvärdera samtidig behandling med Tumor Treating Fields och Keytruda (pembrolizumab) hos patienter med nydiagnostiserat glioblastom. Prövningen (EF-41/Keynote D58) bygger på resultat från fas II-studien 2-THE-TOP där de 26 patienterna nådde en progressionsfri medianöverlevnad på 12,1 månader och total överlevnad på 25,2 månader.
Läs mer

Hologic får CE-märkning för ytterligare två molekylära analyser för transplantationspatienter

Epstein-Barr och BK-virus är vanligtvis ofarliga för friska människor, men kan utgöra ett allvarligt hot mot transplantationspatienter och andra med nedsatt immunförsvar.

Nu har Hologic erhållit CE-märkning för Panther Fusion EBV Quant Assay och Panther Fusion BKV Quant Assay, molekylära analyser för snabb och tillförlitlig kvantifiering av dessa mycket vanligt förekommande patogener.
Läs mer

Pharmista Technologies: Winner of Game Changer in region south 2022

Pharmista Technologies are on a mission to revolutionize the pregnancy testing market by developing a reusable pregnancy test. This will contribute to reducing women’s expenses on their reproductive health, increase convenience-levels and reduce the usage of disposable plastic products. At Venture Cup’s regional final in the south region, Pharmista Technologies won “Game Changer” and 50 000 SEK.
Läs mer

HEAT: Winner of The Audience Award in Region South 2022

HEAT – The first fair and sustainable Swedish condom brand that aims to encourage greater protection in the HEAT of the moment with a discreet design, packed in matchboxes – challenging the condom conversation. HEAT was one of the finalists in STARTUP 2022 in region south and won the Audience Award at the Region final.
Läs mer

”När Livet Vänder” är ett nytt initiativ för ökad kunskap om multipel skleros i samband med World MS Day 2022

”När Livet Vänder” är ett initiativ i sociala kanaler som lanseras i samband med World MS Day den 30 maj 2022. Initiativet syftar till att bidra till ökad kunskap om hur det kan vara att leva med MS, men kan också ge inspiration till andra som upplever att livet tagit en ny vändning.
Läs mer