90 000 möss dödas för botox varje år

Foto: Shutterstock

Idag lanserar djurorganisationer runt om i Europa en kampanjvecka mot de djurförsök som görs för botox och som dödar minst 90 000 möss i Europa varje år.

Botox licensieras för medicinskt bruk men används i ökande omfattning för kosmetiska ändamål. En injektion gör att ansiktsrynkor försvinner för flera månader framåt. Men priset för denna kortvariga skönhet betalas av hundratusentals möss.

– Det är oacceptabelt att kännande varelser utsätts för en plågsam död för en kosmetiskt produkt där det redan finns godkända djurfria metoder. Vi uppmanar nu de ansvariga myndigheterna och företagen Eisai och Ipsen att se till att djurförsök för botox upphör, säger Camilla Björkbom, förbundsordförande för Djurens Rätt.

Djurförsök för botox görs genom s.k. LD50-försök, ett kontroversiellt och mycket plågsamt djurförsök där en grupp djur ges en dos av produkten som testas för att undersöka vilken mängd som krävs för att döda hälften av djuren. Dessa försök utsätter djuren för ett oerhört lidande.

Djurförsöken för botox regleras inte heller av EU:s förbud mot djurtestad kosmetika då botox inte används på huden, ett kriterium för kosmetika, utan injiceras. Detta kryphål gör att hundratusentals möss kan plågas ihjäl för botox varje år.

European Coalition to End Animal Experiments, en koalition av djurorganisationer runt om i Europa med Djurens Rätt som svensk representant, inleder denna vecka en kampanj mot de djurförsök som görs för botox. I fokus för protesterna står det japanska företaget Eisai och det brittiska företaget Ipsen, som båda använder djurförsök i tillverkningen av botox.

Företagen Allergan och Merz-Pharma har däremot fått godkännande för att använda alternativa testmetoder för botoxprodukter i EU och har upphört med djurförsöken. Dessa försök, baserat på mänskliga celler, visar att det är möjligt att testa säkerheten hos botox utan att utsätta djur för lidande. Det är dags för företagen Ipsen och Eisai att följa efter.

Djurens Rätt är Sveriges största djurrätts- och djurskyddsorganisation med omkring 40 000 medlemmar. Vi är partipolitiskt obundna och arbetar för ett en värld där djur respekteras som kännande individer med rätt till sina egna liv. Djurens Rätt är beroende av frivilligt stöd för att kunna hjälpa djuren.