AbbVie är Sveriges fjärde bästa arbetsplats

AbbVie är Sveriges fjärde bästa arbetsplats
GPtW Sveriges Bästa Arbetsplatser 2017

Nu utses AbbVie Sverige återigen till en av Sveriges bästa arbetsplatser i Great Place to Works årliga undersökning. AbbVie rankas som Sveriges fjärde bästa arbetsplats, med ett totalt tillitsindex på 92 procent, 38 procent över det svenska genomsnittet. Allt sammantaget anser 98 procent av AbbVies medarbetare att AbbVie Sverige är en mycket bra arbetsplats.

“För tredje året i rad rankas vi som en av Sveriges bästa arbetsplatser. Det är ett stort jobb att förbättra sig från så höga resultat som vi hade förra året, men det har vi lyckas med. Vår ambition är att skapa en kultur baserad på öppenhet och tillit och där alla kan vara sig själva. På så vis kan varje medarbetare hitta sin egen drivkraft och prestera sitt allra bästa för att uppnå vårt viktiga mål; att förbättra livet för människor som påverkas av sjukdom”, säger Theresia Bredenwall, External Affairs Director på AbbVie.

”Det är otroligt glädjande att se att 99 procent av våra anställda känner sig stolta över att rekommendera våra produkter och tjänser, att 96 procent känner sig stolta över att arbeta här och att 95 procent känner sig stolta över hur vi bidrar till samhället. Totalt kommer vi över 90-procentstrecket på alla kategorier; trovärdighet, respekt, rättvisa, stolthet och kamratskap”, berättar Christian Horne, HR-direktör för AbbVie Sverige.

Sedan AbbVies bildande för fyra år sedan har företaget arbetat strategiskt och fokuserat på att skapa en stark kultur med övertygelsen att välmående medarbetare ger välmående affärer. Att det helt enkelt är ett smart och hållbart sätt att driva affärer på. Nytt för i år är en tydlig kulturvision som är nära sammanlänkad med affärsstrategin. Ledningsgruppen och företagets kulturråd, Culture Hothouse, kommer att fortsätta driva kulturarbetet inom företaget med ambitionen att behålla och stärka engagemanget hos alla medarbetare.

”Kultur är en färskvara, ett ständigt arbete. Nu när vi kommit så här långt är det ännu viktigare att fortsätta investera i vår företagskultur”, säger Christian Horne.

Om AbbVie

AbbVie är ett forskande biopharmaföretag som arbetar för att hitta lösningar på svåra sjukdomar. I nära samarbete med flera aktörer i samhället driver vi hållbara vårdlösningar, med målet att förbättra livet för människor som påverkas av sjukdom. Vi har även valt att ta ett större ansvar för att bidra i det samhälle vi lever i och därför samarbetar vi i flera initiativ kring socialt ansvar. Våra fokusområden är immunologi, neurologi, onkologi och virologi. Vi är representerade i 170 länder och har cirka 29 000 medarbetare. I Sverige har vi cirka 140 medarbetare och huvudkontor i Solna. För mer information besök www.abbvie.se eller följ oss på Twitter @abbvie_se.